Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loura	osana	Pohjoista	Kasvuvyöhyke4ä	
	
janne	a	
Maarianhamina	–	Turku	|	2.2.2017
Kehi5ämisen	trendit	ja	iskusanat	
•  Kehi5ämisen	unohtunut	vuosikymmen	takana	–	nyt	kehi5äminen	palaamassa	
keskiöön	(sama...
Kar5a-aineisto	
•  Tilaisuudessa	esitelLin	ToKaSu-hankkeen	työmateriaalikar5oja,	aineistoa	on	
saatavilla	osoi5eesta	(haku...
Opit	käytävien	kehi5ämisestä	
1.  Muodosta	verkosto	(allianssi/yhteisö)	yksityisistä	ja	julkisista	toimijoista	
2.  Luo	di...
Työstöosuus
Miten		
päästä	pääksi?			
(eikä	jäädä	Pohjoisen	kasvukäytävän	hännäksi)
Aluesuunni5elu,	infra	
•  Haetaan	kumppaneita	Loura-boxin	ulkopuolelta,	jo5a	saadaan	lisää	vauhLa	
•  Hyperloop	Itämeren	y...
Osaaminen	
•  Vesiosaamisen	verkosto	
•  ViesLntä	osaamisesta	
•  Brändien	luominen	
•  Kasvun	veturit	(yritykset)	
->	hou...
Kasvu	
•  Uusiutuva	energia	
•  ->	kaasutalous	PKV-hanke	
•  Edunvalvonta	infra-asioissa	
•  8-Le	kuntoon	
•  Rata	rannikk...
Aluesuunni5elun	kar5a
Jokerikor_	
•  Pohjoismainen	yhteistyö	
•  Ruotsin	korostaminen	
•  Kul5uurin	kau5a	kytkeytyminen	länteen	
•  Infran	merki...
www.mdi.fi	 @MDIfriends	MDIfriends	
Aluekehi4ämisen		
konsulItoimisto	MDI
Loura osana Pohjoista Kasvuvyöhykettä, Janne Antikainen
Loura osana Pohjoista Kasvuvyöhykettä, Janne Antikainen
Loura osana Pohjoista Kasvuvyöhykettä, Janne Antikainen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Loura osana Pohjoista Kasvuvyöhykettä, Janne Antikainen

77 views

Published on

Loura-lippulaivaseminaari 2017

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Loura osana Pohjoista Kasvuvyöhykettä, Janne Antikainen

 1. 1. Loura osana Pohjoista Kasvuvyöhyke4ä janne a Maarianhamina – Turku | 2.2.2017
 2. 2. Kehi5ämisen trendit ja iskusanat •  Kehi5ämisen unohtunut vuosikymmen takana – nyt kehi5äminen palaamassa keskiöön (samalla elinvoima-asiamiesten paluu) •  Ilmiöpohjaisuus ja yhdistelyn taito (eri sektorit) •  Kokeilut (esim. VNK Kokeilun paikka, www.kokeilunpaikka.fi) Jokerikor5eja keskusteluun: •  Vyöhykkeet ja käytävät -> käytäväverkostot, ylimaakunnallinen yhteistyö •  KunLen strateginen ja toiminnallinen seudullinen yhteistyö (kuntastrategiat) •  Keskustelumekanismit ja työkalut (neuvo5elumene5elyt valLon ja alueiden / kaupunkiseutujen välillä)
 3. 3. Kar5a-aineisto •  Tilaisuudessa esitelLin ToKaSu-hankkeen työmateriaalikar5oja, aineistoa on saatavilla osoi5eesta (hakusanalla ToKaSu, SYKE löytyy) •  h5p://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehi5aminen/ Tutkimus_ja_kehi5amishankkeet/Hankkeet/ Toiminnalliset_alueet_ja_kasvuvyohykkeet_Suomessa/ Toiminnalliset_alueet_ja_kasvuvyohykkeet(40053)
 4. 4. Opit käytävien kehi5ämisestä 1.  Muodosta verkosto (allianssi/yhteisö) yksityisistä ja julkisista toimijoista 2.  Luo dialogifoorumi omistajille, ‘Klubi’ 3.  Laadi kirkas visio, kerro ja markkinoi kirkkaasL 4.  Suunni5ele alusta, eli formaali muoto niille jotka jakaa vision 5.  Hanki voimakasta henkilökohtaista johtajaa, ‘lipunkantajaa’ 6.  Hanki lobbausvoimaa, polii_sta tukea, muista poiki5aiset reiLt ja pisteet 7.  Tee kirkas toimintasuunnitelma / strategia 8.  OperaLonalisoi toiminta@imejä, huolehdi resursseista 9.  Luo vahva @etoperusta, hanki Letoa alueellisesta talousvaiku5avuudesta, seuraa kehitystä 10.  Käytä parhaimpien käytäntöjen esimerkkejä – ylistä vertaisten voimaa
 5. 5. Työstöosuus
 6. 6. Miten päästä pääksi? (eikä jäädä Pohjoisen kasvukäytävän hännäksi)
 7. 7. Aluesuunni5elu, infra •  Haetaan kumppaneita Loura-boxin ulkopuolelta, jo5a saadaan lisää vauhLa •  Hyperloop Itämeren ympäri •  Tunnin juna Ouluun saakka •  Pitää meteliä yhteisistä asioista (priorisoinL) •  KoLasiat kunnossa (ymmärrys Louran merkityksestä •  -> vyöhykkeen yhteys Skandinaviaan on kunnossa •  8-Le moo5oriLeksi •  Kiinteä yhteys Ahvenanmaalle (ja siitä tunneli myöhemmin Ruotsiin)
 8. 8. Osaaminen •  Vesiosaamisen verkosto •  ViesLntä osaamisesta •  Brändien luominen •  Kasvun veturit (yritykset) -> houku5elevuus, tulevaisuuden mahdollisuudet, lisää työpaikkoja •  Digitaaliset kehitys-, koulutus- ja toimintaympäristöt = verkostoyliopisto Lappeenranta-Pori - digitaaliset ohjauskeskukset laivoille ja muille liikennevälineille
 9. 9. Kasvu •  Uusiutuva energia •  -> kaasutalous PKV-hanke •  Edunvalvonta infra-asioissa •  8-Le kuntoon •  Rata rannikkoa pitkin -> investoinnit kuntoon •  LogisLikka, Satamien digitalisoinL •  Osaksi kansallista Itämeri-strategiaa (turvallisuus, tehokkuus, ympäristöystävällisyys, käy5ökelpoisuus) •  Löytää / pää5ää yhteiset kärjet •  Vetovoima / markkinoinL kv-tasolla •  Yhteinen tarjooma vahvuusaluiesta (invest in)
 10. 10. Aluesuunni5elun kar5a
 11. 11. Jokerikor_ •  Pohjoismainen yhteistyö •  Ruotsin korostaminen •  Kul5uurin kau5a kytkeytyminen länteen •  Infran merkitys; 8-Le, rautaLet
 12. 12. www.mdi.fi @MDIfriends MDIfriends Aluekehi4ämisen konsulItoimisto MDI

×