Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
helena tolkki
jenni airaksinen
anni kyösti
Hajota, kokoa ja
hallitse - Kuntien ja
maakuntien roolit ja yhteistyö
elinvoima...
Esitys
• Perustuu Kaitse-hankkeen esiselvitykseen ja Seutukaupunkien
tulevaisuus –selvitykseen
• Kaitse (kaupunkiseudut ja...
Mistä puhutaan kun puhutaan aluekehityksestä ja
maakuntauudistuksesta?
• Maankäyttö
Kunnan kaavamonopolin tulevaisuus
Maak...
Roolit ja pulmat
• Kunnan kehittämisedellytykset vs. kuntien
itsehallinnon koskemattomuus
• Insentiivit
• Poliittinen ohja...
VANHA REGIONALISMI UUSI REGIONALISMI
TILAKÄSITYS Suljettu, territorio Avoin, verkostot
INSTITUTIONAALINEN
MUOTO
Vakiintunu...
Mitä uudistus hajottaa?
1. Kunnan palvelukunnaksi muotoutunut idea
2. Kunnan integraattorirooli.
3. Kunnan ja maakunnan au...
Mitä uudistus kokoaa?
1. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi ja
terveydenhuolto
2. Kuntien aluehall...
Hallinta? Yhteistyö? Roolit?
• Legitimiteetti
• Kapasiteetti
• Ohjausjärjestelmä ja ohjaustunne
• Johtaminen
• Kulttuurit
...
Maakuntauudistusta voi
tarkastella monin tavoin
• Hallinnon uudistaminen paljon muutakin kuin teknistä suunnittelua,
lain ...
Miten tulkintakehykset eriytyvät
•Itsehallinto – valtionohjaus
•Hajottaminen – kokoaminen
•Tulisielut – teknis-rationaalis...
Mitä on maakuntauudistus?
Millaisia jännitteitä
tulkintakehykseen liittyy?
Millaiset elementit
tulkintakehyksen kautta
kor...
Hajota jotain, kokoa jotain muuta
ja hallitse sitten sitä
Aluekehittämisen tulevaisuus tapahtuu
• Muuttuvassa monitasohall...
Kiitos!
@kaitsehanke
@AiraksinenJenni
jenni.airaksinen@uta.fi
helena.tolkki@uta.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuntien ja maakuntien roolit ja yhteistyö elinvoiman kehittämisessä, Jenni Airaksinen

138 views

Published on

Loura-lippulaivaseminaari 2017

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuntien ja maakuntien roolit ja yhteistyö elinvoiman kehittämisessä, Jenni Airaksinen

 1. 1. helena tolkki jenni airaksinen anni kyösti Hajota, kokoa ja hallitse - Kuntien ja maakuntien roolit ja yhteistyö elinvoiman kehittämisessä
 2. 2. Esitys • Perustuu Kaitse-hankkeen esiselvitykseen ja Seutukaupunkien tulevaisuus –selvitykseen • Kaitse (kaupunkiseudut ja maakuntaitsehallinto) hanke kestää kevääseen 2018 • Seutukaupunkien tulevaisuus – selvitys julkistetaan maaliskuussa • Avainhenkilöiden haastattelut n=27 ja n=13 • Keskitytty kaupunkiseutujen ja seutukaupunkien kehittämisen kannalta olennaisten asioiden tunnistamiseen ja analysointiin • Uhkat ja mahdollisuudet • Uhkat korostuvat tässä vaiheessa: epätietoisuus, epävarmuus, huhut
 3. 3. Mistä puhutaan kun puhutaan aluekehityksestä ja maakuntauudistuksesta? • Maankäyttö Kunnan kaavamonopolin tulevaisuus Maakuntakaavan ohjausvaikutus MAL-sopimukset • Tulevaisuuden elinvoimakunnan pelimerkit? Kuntien rahoitusaseman muutos Elinkeinojen tukeminen Sekavuus asiakkaan näkökulmasta ja välitön yhteys kunnan elinvoimaan • Työllisyys Kunnassa vai maakunnassa - lähellä sotea ja sivistystä vai lähellä elinkeinoja? Sakkomaksut ja vapaaehtoinen työllisyyden hoito • Ylikunnalliset, toiminnalliset ja ylimaakunnalliset verkostot Toiminnallisiin seutuihin perustuva kehittäminen Alueiden verkostoitumisen tulevaisuus
 4. 4. Roolit ja pulmat • Kunnan kehittämisedellytykset vs. kuntien itsehallinnon koskemattomuus • Insentiivit • Poliittinen ohjaus • Yhdenvertaisuus • SoTE ja Maku • Polkuriippuvuus ja polkujen katkeaminen • Disintegraatio ja toiminnallisten mittakaavojen tunnistamattomuus
 5. 5. VANHA REGIONALISMI UUSI REGIONALISMI TILAKÄSITYS Suljettu, territorio Avoin, verkostot INSTITUTIONAALINEN MUOTO Vakiintunut Projektimainen SUBJEKTIT JA OBJEKTIT Laajempi väestö, asukkaat, alueelle juurtuneet ”regionalistit” ja aktivistit Aluekehittäjät, edunsaajat, ammattiasemaan ja asiantuntijuuteen sidoksissa olevat alueiden ”asiantuntijat” TAVOITTEET Useita rinnakkaisia Kulttuurisia Usein yksittäisiä Taloudellisia AJALLISUUS Historiaa painottava Hitaasti muuttuva Vanha Tulevaisuuteen suuntautunut Dynaaminen, ad hoc Uusi TOIMINNAN TASO Paikallinen, kansallinen Ylikansallinen, globaali, alueellinen
 6. 6. Mitä uudistus hajottaa? 1. Kunnan palvelukunnaksi muotoutunut idea 2. Kunnan integraattorirooli. 3. Kunnan ja maakunnan automaattinen yhteys 4. Kaupunkiseutujen ja valtiovallan välinen suora kytkös 5. Valmistelu: maakuntauudistukseen ja soteuudistukseen 6. Valtion aluehallinnon kytkös valtioon
 7. 7. Mitä uudistus kokoaa? 1. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto 2. Kuntien aluehallinto ja valtion aluehallinto 3. Resurssit ja osaaminen 4. Tehtäviä territoriaalisen edustuksellisen rakenteen alle 5. Maakuntien erilaiset kunnat
 8. 8. Hallinta? Yhteistyö? Roolit? • Legitimiteetti • Kapasiteetti • Ohjausjärjestelmä ja ohjaustunne • Johtaminen • Kulttuurit • Rajapinnat • Valtionohjaus: menettelyt ja orientaatio • Luottamus • Turva ja toivo
 9. 9. Maakuntauudistusta voi tarkastella monin tavoin • Hallinnon uudistaminen paljon muutakin kuin teknistä suunnittelua, lain säätämistä ja toimeenpanoa • Evoluutiota • Merkitysjärjestelmiä • Näkökulmia • Tulkintakehyksiä: vastaa kysymykseen siitä, mitä tässä oikein tapahtuu
 10. 10. Miten tulkintakehykset eriytyvät •Itsehallinto – valtionohjaus •Hajottaminen – kokoaminen •Tulisielut – teknis-rationaaliset •Polkuriippuvuus – puhdas pöytä
 11. 11. Mitä on maakuntauudistus? Millaisia jännitteitä tulkintakehykseen liittyy? Millaiset elementit tulkintakehyksen kautta korostuvat? Millaista dynamiikkaa tulkintakehys paljastaa? Hallinnollinen uudelleenskaalausta synergiaetujen saavuttamiseksi Kiistelty suuruuden ekonomia vs. suuruuden epäekonomia Paikallinen asiantuntemus vs. yhdistetty syvällinen substanssiasiantuntemus Makrotason lähestymistapa, Näkee väliasteen hallinnon luomisen strategiana, jolla on mahdollista vastata vaikeisiin ongelmiin – yhteiskunnan muutosta korostava näkökulma Regionalismin poliittisuus. Uuden ja vanhan regionalismin törmääminen. Universaalit retoriset keinot Valtion interventio Haluttu uudistus (kuntarakennereformi) vs. mahdollinen uudistus (väliasteen hallinto) Hallinnon uudistaminen rakenne edellä, keinona lainsäädäntö vs. merkitysilmaston muokkaaminen Yhdenvertaisuus periaatteena Kunnat eivät ilman tukea kyenneet riittävästi uudistumaan. Keinoina keppi ja informaatio Institutionaalinen ja valtiolähtöinen näkökulma, jossa samanaikainen pienten ja harvaanasuttujen kuntien säilyttämisen tavoite. Kaupunkien itsehallinnon loukkaus ja vapaaehtoisen kaupunkiseudullisen yhteistyön rapauttaja Paikallisuuden vs. yhdenvertaisuuden rationaliteetit. Alhainen luottamuksen aste – omien etujen valvonta – rooliristiriidat Kaupunkiseudullisen uuden regionalismin käytäntöjen rapautumisen pelko. Tasapäistämisen pelko Vääränlaiset insentiivit ja välittämisen institutionalisoitumisen negatiiviset sivuvaikutukset. Muutoksen passivoiva vaikutus ja heikentyvä legitimiteetti. Yhtäaikainen integraation vaatimus ja oman toiminnan disintegraatio Oppimista ryhmissä Tieto vs. tunteet: Pelko, turva ja toivo. Ongelmana retorinen muuri ja kuilu uudistuksen valmistelun sisäkehän ja ulkokehän välillä Keskiössä ovat ryhmätoiminnan dynaamiset ilmiöt ja oppiminen Sisäkehän koheesion ylläpitäminen ja teknis-rationaalisen uudistusajattelun hegemonia. Vaarana ryhmäajattelu ja vääristyneiden insentiivien kautta tapahtuva
 12. 12. Hajota jotain, kokoa jotain muuta ja hallitse sitten sitä Aluekehittämisen tulevaisuus tapahtuu • Muuttuvassa monitasohallinnon kentässä • eri mittakaavaisten territorioiden ja • erilaisten ylikunnallisten ja ylimaakunnallisten avointen verkostojen yhteispelinä • Johtamisessa olennaista on integratiivinen ote, jossa luodaan julkista arvoa houkuttelemalla yhteen toimijoita ja vastaamalla aitoihin ongelmiin • Yhteisten tulevaisuuksien etsintä, legitimiteetti, luottamus ja yhteistyö avainasemissa
 13. 13. Kiitos! @kaitsehanke @AiraksinenJenni jenni.airaksinen@uta.fi helena.tolkki@uta.fi

×