Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apps4Finland 2013, Sami Majaniemi

381 views

Published on

Matkailu Goes games 3.10.2013

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Apps4Finland 2013, Sami Majaniemi

 1. 1. Apps4Finland 2013 TULE MUKAAN! Suomen Verkkodemokratiaseura ja Forum Virium Helsinki Sami Majaniemi, Turku 2013-10-03 (CC BY-SA 3.0)
 2. 2. Data + luovuus = Apps4Finland
 3. 3. Sarjat - 4 sarjaa - voi osallistua monenlaisilla projekteilla - sarjaluokittelu perustuu töiden vaikuttavuuteen - tuomaristo jakaa kilpailutyöt sarjoihin, kilpailijan tarvitsee vain ilmoittaa työ kisaan mukaan
 4. 4. Innosta-sarja - Innosta muita käyttämään avointa dataa tekemällä sillä itse jotakin luovaa. - esimerkiksi visuaalisuutta painottavat työt ja sovellusluonnokset, tai mitkä tahansa muut jotakin avointa tietoaineistoa käyttävät työt (aineisto voi myös olla itse julkaistu). - luonnokset, data-taide, kampanjat ja konseptisuunnitelmat
 5. 5. Esimerkki Innosta-sarjan työstä
 6. 6. Hahmota-sarja - Hahmota jokin ongelma avoimella datalla, niin että se on helppo käsittää ja uudet ihmisryhmät tulevat siitä tietoiseksi. Töiltä kaivataan sekä analyyttisuutta, että tiedon tehokasta esittämistä. - datajournalismi, analyysit ja visualisoinnit
 7. 7. Esimerkki Hahmota-sarjan työstä (Veropuu)
 8. 8. Vaikuta-sarja - Vaikuta suoraan jonkin ongelman ratkeamiseen. Helpota esimerkiksi jonkin asian tekemistä tai tarjoa vaihtoehto toiminnalle, joka aiheuttaa ongelmia - esimerkiksi sovellukset, laitteet ja ohjausjärjestelmät
 9. 9. Esimerkki Vaikuta-sarjan työstä (BlindSquare)
 10. 10. Mahdollista-sarja - Mahdollista datan hyödyntäminen jollekulle toiselle. Sarja yhdistää aikaisempien vuosien datan avaus- ja dataopas-sarjat. - esimerkiksi avoimen datan infrastruktuuria ja standardisoimista edistävät hankkeet (standardit, oppaat) ja datan käyttämistä edistävät avoimen lähdekoodin projektit, tietoaineistot, rajapinnat
 11. 11. Esimerkki Mahdollista-sarjan työstä
 12. 12. Haasteet - Kilpailussa voi myös ratkoa ennalta määriteltyjä ongelmia eli haasteita
 13. 13. epäkohta ratkaisijat data Haasteen kuvaus
 14. 14. Apps4Finland 2013 Haasteet
 15. 15. Yleistä • Kilpailun voi osallistua omalla projektillaan täyttämällä ilmoituslomake täytettävä 3.11 mennessä • Kilpailijan ei tarvi valita kilpailusarjaa, tuomarit ja järjestäjät valitsevat sarja(t) työn vaikutuksen perusteella • Kilpailussa voi myös ratkoa esimääriteltyjä ongelmia eli haasteita • Jokainen haasteen ratkaisu osallistuu automaattisesti johonkin kilpailusarjaan ja voi voittaa sekä haastepalkinnon että sarjapalkinnon • Haasteen ratkaisussa auttavat valmentajat ja sparrausyhteisöt
 16. 16. • Haasteet järjestetty kansioihin, joiden lähdemateriaalia voi kuka tahansa tuottaa kilpailun aikana tai sen jälkeen (ainoastaan haasteen kuvausta ei muuteta) • Haasteet ja haaste-ekstrat • Apps-kisan työympäristö http://apps4finland.github.io/
 17. 17. Helsinki nuoren kännykässä • Nuorisoasiainkeskuksella on tiloja, tarvikkeita ja avustustukea nuorten toiminnalle tapahtumien ja aktiviteettien järjestämiseen • Nuorisoasiainkeskus hakee mobiilisovellusta, jonka avulla yllä mainitun kaltaiset palvelut tavoittaisivat paremmin helsinkiläiset nuoret (palvelujen varaus, paikallistaminen, nuorten aloitteet vaikuttamaan kehitystoimintaan)
 18. 18. Terveystietojen hyödyntäminen ja anonymisointi • THL:ssä on suuria tutkimusaineistoja, jotka sisältävät yksilöllistä tietoa ihmisten terveydentilasta ja joita ei siksi voi avata monen muun tietoaineiston tapaan. Kuitenkin aineistoista voisi tehdä paljon enemmän tutkimusta ja tilastoanalyyseja kuin mitä aineiston keränneet tutkijat ehtivät tehdä. • Haasteena on kehittää sellaisia käytäntöjä ja niitä tukevia työkaluja, jotka mahdollistavat ulkopuoliselle taholle tilastoanalyysien kehittäisen ja ajojen tilaamisen THL:ltä ilman, että taho itse näkee alkuperäistä dataa. Kehityskohteena ovat mm. rajapinnat, anonymisointitekniikat, metatietokuvaukset, generoidut data-aineistot, eettiset käytännöt ja tulosten visualisointi.
 19. 19. Transaktiodata • Nyt monet keräävät lompakkoonsa kuitteja ostoksista ja vielä useammat vain vilkaisevat kuittia ennenkuin heittävät sen roskiin. Uusi digitaalinen maailma ja tietojen yhdistäminen mahdollistaisi jotain paljon fiksumpaa. Miten tulevaisuuden fiksun mobiililompakon pitäisi toimia kuitteihin liittyen?Jos saisit kuitin ostoksista datana käytöösi, mitä tekisit sillä?
 20. 20. Liikenteen poikkeustilanteiden hallinta • Haasteena on parantaa poikkeustilanteiden hallintaa matkustajan perspektiivistä. Ratkaisu voi kuvata joukkoliikenteeseen liittyviä poikkeustilanteita kattavammin, ennustaa niitä paremmin, lisätä matkustajien tietoisuutta niistä, neuvoa matkustajia välttämään niitä, auttaa matkustajia pärjäämään niissä tai tehdä niistä matkustajalle yhdentekeviä • Ratkaisussa voi valita tekniikaksi esim. jonkin uuden visualisointitavan, uuden sosiaalisen toimintatavan, uuden tilastollisen mallin, uuden viestintäkanavan tai uuden reititysalgoritmin.
 21. 21. Kaupungin ymmärtäminen • Työkalujen ja toimintatapojen kehittäminen kaupunkilaisten ymärryksen kasvattamiseksi kaupungin toiminnan suunnittelussa on tämän haasteen ydin. • Kuinka voimme parhaiten antaa tilannekuvan Helsingin kaupungin menneistä, nykyisistä ja tulevista suunnitelmista kaupungin muuttamiseksi ・ yhteistyössä yksityisten yritysten tai muiden toimijoiden kanssa ・ eri sektoreilla (terveydenhuollossa, koulutuksessa, infrastruktuurissa jne.) ・ eri kaupunginosissa
 22. 22. Kunnossapitoa ja korjaamista kommunikoiden • Kaupungilla liikkuvat ihmiset huomaavat monasti puutteet, viat ja toimattomuudet nopeasti, ja voisivat havainnoillaan tehostaa ylläpidosta vastuullisten organisaatioiden toimintaa. • Haastekysymys kuuluu: kuinka kaupunkilaiset voisivat vaivattomasti jakaa havaintonsa ja tietonsa korjattavista epäkohdista kaupungin organisaatioiden kanssa? Haasteen ratkaisujen on luotava kaupunkilaislähtöinen idea ja toimenpide-ehdotusvarasto, jota kaupungin organisaatio voi hyödyntää sekä välittömien että tulevaisuuden kunnossapitoprojektien ja -toimenpiteiden pohjana.
 23. 23. Kansalaisen ääni • Kuinka kansalaisten ja päättäjien keskustelua tulevista päätöksistä voitaisiin kehittää niin että eri näkökulmien yhdistäminen kokonaisnäkemykseksi olisi (1) mahdollisimman kitkaton (2) käytännössä mahdollisimman helppo toteuttaa • Ratkaisun on mahdollistettava kansalaisten ja päättäjien keskustelukulttuurin muuttaminen suuntaan, jossa keskustelu tärkeistä kaupunkia tai valtakuntaa koskettavista asioista voidaa käydä avoimesti.
 24. 24. Päätöksentekodata mediassa • Päätöksentekoinformaation avulla voitaisiin median kautta ylläpitää vaikuttavampaa ja laajempaa keskustelua kaikkia koskevista päätöksistä ja suunnitelmista sekä auttaa mahdollisesti myös mediaa kehittymään suuntaan, jossa mediapalvelut kiinnostavat laajempaa lukija/seuraajajoukkoa • Haasteen ratkaisun on autettava on-line käyttäjiä saamaan syvällisempää tietoa mediasta siitä mitä heidän elinympäristössään tapahtuu hyödyntäen kanavia, jotka ovat heille jo entuudestaan tuttuja
 25. 25. Turistin kaupunki • Jokainen turisti on omanlaisensa. Jokaisella on omat mielenkiinnon kohteensa, syynsä vierailuun ja omat tarpeensa. Keskiarvomatkailjaa neuvovat oppaat eivät tuota parasta mahdollista vierailukokemusta • Kuinka turisteille voidaan tarjota Helsingistä juuri sellaisia puolia, palveluita ja elämyksiä, jotka häntä eniten kiinnostavat?
 26. 26. Turistien kohtaaminen • Turistien ja paikallisten vuorovaikutuskulttuurin edistäminen tarjoaa mahdollisuuksia vieraiden kielten oppimiseen, historiallisten ja gastronomisten kokemusten sekä maailmankatsomusten vertailuun. Kuinka voimme rikastuttaa sekä turistien että paikallisten elämää? Ratkaisusi tähän haasteeseen tulee tarjota työkaluja kulttuurivaihtoon ja pitkäaikaisten sidosten synnyttämiseen vierailijoiden ja paikallisten välille.
 27. 27. Turismi-APIt Linked Events in Helsinki • • • • Linked Events provides event and place information for the Helsinki capital region in linked data. It uses data from the Visithelsinki.fi service. Languages: Fin, Eng, Swe API documentation: http://events.hubi.fi/api.html Map based demo: http://events.hubi.fi/index.html Helsinki City News • • • • • The City of Helsinki offers its newsfeeds in four languages: http://www.hel.fi/feeds/uutiset_en.xml http://www.hel.fi/feeds/uutiset.xml http://www.hel.fi/feeds/uutiset_ru.xml http://www.hel.fi/feeds/uutiset_sv.xml Helsinki Service Map • The Service Map provides information regarding the departments and services of the City of Helsinki. Relating to Tourism you can find, for instance, the parks, sights, WLAN -hotspots and Public Toilets from here.
 28. 28. Haaste-ekstrat ja pelillistäminen • Tietolähteiden linkkipalvelu (Tavoittena on kehittää sovellus, jolla kolmannet osapuolet voivat linkata tiedonlähteitä ja tiedon mahdollisia soveltajia toisiinsa.) • Budjetointi (SISU-malli, keksi ja kehitä menetelmiä, joilla yhteisöllistä budjetointia voidaan kehittää sekä asiantuntijaprosessina että kansalaisten arvot ja ehdotukset huomioivana prosessina) • V. 2012 kilpailutöissä nähtiin pelimäisiä avauksia, joita voi edelleen jalostaa suunnittelussa ja päätöksenteossa (esim. Valttikunnat (kuntien tunnusluvut) ja Vantaan taloushaaste: Budget Fall) • Jatkossa lisää hyötypelinäkökulmaa erilaisiin päätöksenteko-ongelmiin sekä käyttöliittymä- että prosessipuolella.
 29. 29. Tarjoamme • • • • • • apua sparrausyhteisöjen etsimisessä ja valmennuksessa apua valmentajien löytämisessä ja kouluttamisessa tapahtumia (AppsCamp 28.9, Dev4Transport 4.10, WÄRK-fest 5.10, RoadShow Turku 10.10) Virtuaalitapahtumia (HangOut-sessiot haasteille) moderoidun kysymys-vastauspalvelun (avoindata.net) jatkokehityspäivä 2014
 30. 30. Yhteystiedot • Koordinaattori • sami (at) apps4finland.fi (+358 40 648 1990) • • Kilpailusivut: http://www.apps4finland.fi GitHub-haastekansiot https://github.com/apps4finland
 31. 31. Voiko datalla ratkoa ongelmia?
 32. 32. Apps4Finland 2013 • 2013 painopisteet: yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja kokeilevan kehittämiskulttuurin levittäminen datan avaaminen datan hyödyntäminen yhteisöllinen ongelmanratkaisu
 33. 33. Miten tunnistaa uusiutuvan energian potentiaali? (Aurinkoenergiakartat)
 34. 34. Miten parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa? (Reitit 2.0)

×