Gioi thieubaiday20121012

596 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gioi thieubaiday20121012

 1. 1. ĐH SƯ PHẠM TPHCM NHÓM 1 – SƯ PHẠM TIN4 TIN HỌC 11 GIỚ I THIỆ U GIÁO ÁNNhóm 1:Đ ặ ng Th ị T ườ ng VyNguy ễ n Đình V ươ ngBùi Lê N ữ Ph ượ ngTiên 1
 2. 2. Mụ c tiêu chươ ng trìnhKiến thức Kỹ năng Thái độTrang bị Giải được một Ham thíchcho học số BT đơn giản môn học cósinh một số trên MT bằng tính kỷ luật vàkhái niệm cách vận dụng làm việc theocơ bản về được các KT nhómlập trình và về thuật toán,ngôn ngữ câu trúc, ngônlập trình ngữ LT cụ thể,bậc cao có sử dụng các CT con có sẵn 2
 3. 3. Chươ Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình Chương 2: Chương trình đơn giản ng Chương 3:Cấu trúc rẽ nhánh và lặp và lặp Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh trình Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúctin h ọ c Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc Chương 5: Tệp và thao tác với tệpl ớ p 11 • C ấ u trúc r ẽ nhánh Bài 9 (1,1,0) • C ấ u trúc l ặ p Thực hành • Th ự c hành s ố 2 3
 4. 4. Chươ ng 3: Cấ u trúc rẽ nhánh và lặ pKiế n thứ ccKiế n thứ•Hiểu các khái niệm rẽ nhánh và lặp trong lập trình.•Biết SD các CL thực hiện rẽ nhánh và lặp của Pascal.•Bước đầu hình thành khái niệm lập trình có cấu trúc.Kỹỹ nă ngK nă ng•Biết diễn đạt đúng các câu lệnh, soạn được chương trình giải các bài toán đơn giản áp dụng các loại cấu trúc điều khiển nói trên.•Bước đầu có khả năng phân tích bài toán đơn giản để chọn kiểu cấu trúc điều khiển phù hợp với tình huống.•Biết tạo câu lệnh ghép khi cần thiết.Thái độ Thái độ•Tiếp tục khơi gợi lòng ham thích giải toán bằng LT trên MT.•Tiếp tục rèn luyện các phẩm chất cần thiết của người LT. 4
 5. 5. WHOGiả định• Lớp học có trang bị trang web riêng. GV cho BTVN sau mỗi buổi học và gửi slide bài giảng trên web.• Học sinh được phân nhóm từ đầu năm học, 7 nhóm, 5HS/nhóm mỗi nhóm có ít nhất một học sinh có máy tính nối mạng ở nhà và láy slide bài giảng, bài tập ở trang web của lớp.• Trên lớp, HS chủ yếu nghe giảng, thảo luận nhóm, đánh dấu nội dung bài học vào sgk, thao khảo slide bài giảng của GV trên web sau đó tự về nhà ghi lại trên vở. 5
 6. 6. WHO Khả• Cơ bản đãPT bậc 2 trong toán học.• Cách giải năngvề Pascal: Cấu trúc biết• chung của một chương bản trong Khái niệm rẽ nhánh cơ trình và cách biết biên dịch 1(các câu nói dạng nếu … sống chương trình Pascal. cuộchiểu sơ đồ khối, chương Đọc• Các nă ng dữ liệu chuẩn. kiểu thì…). Kỹ Pascal, thao tác với Turbo trình câu lệnh nhập, xuất và cách khai• Cácã BTt có điều kiện trong toán học• Các biế đ Pascal. chẵn, lẽ; tìm giá trị lớn nhất báo biến, hằng. (tìm số Kiến thức• Các biểusố, …) biết/cần toán, phép trong ba thức logic, phép đã• gán cơ bản. đãbiết ở lớp 10. Các thuật toán học 6
 7. 7. WHATĐ iể mtrọ ng tâmĐ iể m khó 7
 8. 8. Mụ c tiêu bày dạ y WHY Kiế n thứ cc Kiế n thứ • Hiểu được khái niệm cấu trúc rẽ nhánh là gì? Nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán như thế nào? • Hiểu câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ. Giải thích • Hiểu cấu trúc câu lệnh ghép. Tóm tắt Kỹ nă ng Kỹ nă ng• SD được CT rẽ nhánh trong mô tả TTcủa một số BT đơn giản.• Viết được một số CL rẽ nhánh đơn giản (dạng thiếu, dạng đủ) và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số BT đơn giản• Tạo được câu lệnh ghép khi cần thiết. Thái độ Thái độ • Nhận ra được tầm quan trọng của việc SD cấu trúc CL rẽ nhánh trong lập trình. • Rèn luyện cách suy nghĩ, giải quyết vấn đề có cấu trúc. 8
 9. 9. Giới thiệu bài học, -Biếtdụ cấucấu trúc rẽ Ví được trúc rẽ hướng dẫn sử dụng nhánh trong thực tế và nhánh phiếu bài tập, đặt vấn đề trong toán học Nhận trong toán học. Củng cố bài học vào bài. -biết được đâu là cấu và Khái niệm dạng đủ Bài tập về nhà dạngrẽ nhánh và dạng trúc thiếu của cấu trúc Hoạt động 1 rẽ nhánh nào. rẽ nhánh Mở đầu, khái niệm cấu trúc rẽ nhánh (7p) Hoạt động 4 Củng cố (7p) Hoạt động 2 Hoạt động 3 Cấu trúc câu lệnh if – Câu lệnh ghép và các ví then (15p) dụ (15p) Biết được cú pháp, ý nghĩa, quá trình thực - Dạng thiếu: if <điều hiện của máy khi gặp lệnh if - then. BiếtTómBegintắt lại được cấu trúc CL vẽ sơ đồ thực hiện thenlệnh iflệnh>; kiện> cho <câu – then.ghép. Biết cách<các câu lệnh>; SD câu lệnh Biết khi nào -phải sử dụngifcâu lệnhkiện> Dạng đủ: <điều if –End; Nhận ra sự cần thiết củaghép. then. Viết được một số lệnh1> else <câu then <câu câu lệnh đơn giảnMột lệnh ghép trong lập ghépcâu số ví dụ về câu lệnh trình lệnh 2>; 9
 10. 10. Giáo viên Họ c ạ t độ ng 1 Ho GV cho học sinh chơi sinh HS tự rút ra cấu trúc chung  trò chơi “Nếu … thì” cho câu lệnh rẽ nhánh. dẫn vào bài học.  HS trả lời xem đâu là GVdiễn giải về nhu cầu trường hợp “rẽ nhánh” (một cấu trúc rẽ nhánh trong việc chỉ được thực hiện khi tự nhiên và trong toán có điều kiện xảy ra). học. Cho các ví dụ.  HS dựa vào kiến thức thực GV gọi 4 -5 học sinh tế của mình và kiến thức về yêu cầu cho ví dụ về câu các BT có điều kiện trong có sử dụng cấu trúc rẽ toán đã học cho ví dụ theo nhánh vừa học. Và thuộc yêu cầu của GV dạng nào. 10
 11. 11. Giáo viên HHoạ t độ ng 1 (tt) ọc sinh GV lấy ví dụ bài giải PT  Học sinh lên vẽ sơ đồ bậc 2 ở bài TH vẫn còn khối giải phương trình nhược điểm là chưa giải bậc 2. quyết hết các trường hợp khi giải PT bậc 2. Yêu cầu học sinh lên viết sơ đồ khối. GV liên hệ từ toán học để đặt vấn đề cấu trúc rẽ nhánh trong tin học vào hoạt động 2. 11
 12. 12. Giáo viên Họ c ạ t Ho độ ng 2 GV giới thiệu cấu trúc sinh CL if – then ở hai dạng: dạng thiếu và dạng đủ. Cho các VD và hướng dẫn  HS viết các câu lệnh if – cách viết, quy trình xử lý một CL if – then và các lưu then đơn giản. ý liên quan. Cho các VD về câu lệnh if  HS làm việc theo cặp – then đã bị xáo trộn vị trí từng bàn sắp xếp vị trí các các thành phần tp trong CL rẽ nhánh sau đó cho biết nó là dạng nào và giải thích tại sao 12
 13. 13. Giáo viên HHoạ t độ ng 2 (tt) ọc sinh Gọi 2 – 3 cặp trình bày  Yêu cầu học sinh cho VD các bài toán trong toán học kết quả của mình. cần sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để giải quyết. GV chạy demo 2 CT cùng  Học sinh theo dõi, quan giải PT bậc 2 đã chuẩn bị sát kết quả, sự khác biệt sẵn. Một CT có SD cấu hai chương trình trúc câu lệnh ghép, một CT không sử dụng. Giáo viên đặt vấn đề vào hoạt động 3 13
 14. 14. Giáo viên Họ c ạ t độ ng 3 Ho sinh Học sinh tự rút ra cấu trúc  Từ kết quả phân biệt hai câu lệnh ghép, dự đoán CT ở phần đặt vấn đề. khi nào cần sử dụng câu lệnh ghép. GV diễn giải cấu trúc CL ghép, ý nghĩa sử dụng và các lưu ý và tầm quan trọng khi sử dụng câu lệnh ghép. GV chạy thử hai chương mà sách giáo khoa ví dụ 14
 15. 15. Giáo viên Hoạ t độ ng 4 Họ c Giao BT về nhà cho nhóm các bài 3.11, sinh 3.12, 3.13. Yêu cầu các nhóm làm bài  Học sinh tự trên trang wordpres để GV theo dõi và rút ra cấu chấm điểm. Trình bày theo mẫu trúc câu  Xác định input, output lệnh ghép, dự đoán khi  Xây dựng sơ đồ khối. nào cần sử  Xây dựng thuật toán. dụng câu  Xây dựng chương trình. lệnh ghép. GVgiới thiệu link đến trang nộp bài trên wordpress. Hướng dẫn cách làm và hình thức nộp bài. 15
 16. 16. Giáo viên Hoạ t độ ng 4 Giao BT về nhà cho nhóm các bài 3.11, 3.12, 3.13. Yêu cầu các nhóm làm bài trên trang wordpres để GV theo dõi và chấm điểm. Trình bày theo mẫu  Xác định input, output  Xây dựng sơ đồ khối.  Xây dựng thuật toán.  Xây dựng chương trình. GV giới thiệu link đến trang nộp bài trên wordpress. Hướng dẫn cách làm và hình thức nộp bài. Họ c sinh  Học sinh tự rút ra cấu trúc câu lệnh ghép, dự đoán khi nào cần sử dụng câu lệnh ghép. 16
 17. 17. 17
 18. 18. Kết thúc phần giới thiệu bài dạy ----------CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI! 18

×