Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hyvönen (2022) Tiet lisensiaatiksi ja tohtoriksi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 6 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Hyvönen (2022) Tiet lisensiaatiksi ja tohtoriksi

  1. 1. Tiet lisensiaatiksi ja tohtoriksi Jatkotutkinnot suomalaisissa korkeakouluissa tutkijan uraa varten Tuomas T. Hyvönen, 2022
  2. 2. Perusasiaa • Tohtorintutkinnossa tehdään tutkimuksesta väitöskirja ja puolustetaan sitä julkisesti noin 1–4 tunnin kestoisessa väitöstilaisuudessa, jossa läsnä ovat kustos, väittelijä ja vastaväittäjä • Lisensiaatintyössä tehdään tutkielmamuotoinen julkaisu muttei tavallisesti puolusteta sitä julkisesti • Kumpaankin sisältyy lisäksi muutamia kymmeniä opintopisteitä, käytännössä syventäviä kursseja sekä pieniä tiedeperehdytyskursseja • Ennen tohtorintutkintoa ei ole pakko suorittaa lisensiaatintutkintoa • Lääketieteen lisensiaatti (LL) on ylempi korkeakoulututkinto, jota ei pidä sekoittaa tyypilliseen lisensiaatintutkintoon, joka on maisterin ja tohtorin välissä • Kuninkaallinen Turun Akatemia, nykyisin Helsingin yliopisto, on se taho, joka on määritellyt useimmat suomalaiset tutkintonimikkeet (vaikka montaa asiaa on modernisoitu, esim. filosofian maisteri (FM) hämää edelleen ihmisiä luulemaan kyseisiä maistereita filosofeiksi) • Latinan kielen sana ”doctor” tarkoittaa opettajaa, mutta kaikilla tohtoreilla ei ole lain vaatimaa opettajan pätevyyttä esim. peruskouluopetukseen • Latinan sana ”licere” tarkoittaa sallimista ja luvan antamista • Puhekielessä voi englantia puhuva sanoa ”doctor” tarkoittaessaan lääkäriä 2
  3. 3. Monenlaisia tutkintoja • Ph.D. – FT, filosofian tohtori • Th.D. – TT, teologian tohtori • J.D. – OTT, oikeustieteen tohtori • M.D. – LT, lääketieteen tohtori • Mus.D. – MuT, musiikin tohtori • Art.D. – TaT, taiteen tohtori • Mil.D. – ST, sotatieteiden tohtori • Muitakin on, esim. farmasian tohtori ja hallintotieteiden tohtori • Tutkintonimikkeet voivat riippua valtiosta, akatemiasta ja aikakausista 3
  4. 4. Eteneminen pääpiirteittäin • Suorita ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisteri, proviisori tai diplomi-insinööri) • Ole yhteydessä henkilöstöön, jotta saat ohjaajat • Päätä mielellään jo alkuvaiheessa, teetkö monografin vai artikkelikokoelman koonnin • Pohdi tutkimuskysymyksiä ja asettelua ”introduction + materials and methods + results + discussion” • Pohdi tutkittavan aineiston keräämistä, käytännössä esim. tilastojen koonti ja tulkinta • Keräile lähteitä ja painota luotettavuutta sen sijaan, että on saatava uusinta uutta ja lukumäärällisesti paljon lähteitä (mieluummin sivumääräisesti paljon) • Pohdi rahoitusta ja aikataulua, myös kurssien suhteen, vuodessa on yleensä 4 periodia • Missä tutkimuksen artikkeleja julkaistaan? JuFo-tasot? • Pystyykö aiheestasi tuottamaan uutta tieteellistä tietoa? Falsifiointi? • Jaksatko työstää projektia vaikeinakin aikoina, kun tavoiteaika on 4 vuotta? • Hoida mahdolliset tutkimusluvat kuntoon ennen tutkimusta • Väitöskirjan tai lisensiaatintyön tarkastaminen, taitto ja julkaisu • Ennen väitöstilaisuutta on pyydettävä lupa väitöstilaisuudelle, hoidettava tiedotukset ja varattava sali • Itse väitöstilaisuus, ”lectio praecursoria”, kysymykset, lopuksi myös yleisön esittämät • Karonkka on tohtorinjuhla, jonka kunniavieras on vastaväittäjä 4
  5. 5. Mitä kaikkea on sisällytettävä hakemukseen? Riippuu aina akatemiasta! • Itse hakemus, tavallisesti esim. sähköinen opintopolku.fi-hakemus • Tutkimussuunnitelma sillä kielellä kuin tuleva tutkimuskin kirjoitetaan, näytetty ohjaajille, joiden kanssa on käyty keskustelu • Todistus ylemmästä korkeakoulututkinnosta, opintosuoritusote • Pro gradu -tutkielma tai vastaava opinnäytetyö ja sen arviointi • Ansioluettelo (CV) • Ohjaajasopimukset • Näyttöä siitä, että osaat puhua ja kirjoittaa vaadittavaa kieltä (testejä esim. IELTS, TOEFL) suomalaiselta tohtorilta on yleensä vaadittu 3 kielen sujuvaa hallintaa (esim. FIN+ENG+SWE riittää) • Muut liitteet, joissain tiedekunnissa vaaditaan esim. erillinen motivaatiokirje 5
  6. 6. Linkkejä • Yliopistolaki (vierailtu 23. syyskuuta 2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558 • Ammattikorkeakoululaki (vierailtu 23. syyskuuta 2022) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 • Helsingin yliopiston ohje väitöstilaisuuden kulkuun (vierailtu 23. syyskuuta 2022) https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/vaitostilaisuuden-kulku • Julkaisufoorumiportaali (vierailtu 23. syyskuuta 2022) https://jfp.csc.fi/ • ResearchGate (vierailtu 23. syyskuuta 2022) https://www.researchgate.net/about • Korkeakoulujen hakijapalvelut, opintopolku.fi (vierailtu 23. syyskuuta 2022) https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/korkeakoulujen-hakijapalvelut Tsemppiä tutkimukseen – Labor improbus omnia vincit! suom. ”sitkeä työ voittaa kaiken” 6

×