Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FEMINISMO:
Índice:1.  Concepto2.  Cronoloxía3.  Historia do Feminismo4.  Impacto na sociedade5.  Galería de imaxes6.  Enlaces e...
Feminismo (definición):Feminismo é un neoloxismo que identifica como movento social pola liota polaigualdade que, se viña ...
finalidade a igualdade de dereitos entre homes e mulleres.Pola súa banda, o dicionario de lingua española define o feminis...
Cronoloxía:Europeos estudos feministas, principalmente as realizadas en español, que sedistingue como a primeira fase do f...
Historia do feminismo:Protofeminismo, o feminismo pre-moderno, de queixasÉ chamado de feminismo premoderno10 protofeminism...
Impacto na sociedade:O feminismo levou a grandes cambios na sociedade, incluíndo o sufraxiofeminino, iguais de emprego, o ...
Patriarcado:O concepto de patriarcado é central para a crítica racionalista da sociedade que,en regra, fai o feminismo. An...
Galería de imaxes:As imaxes representan a loita das mulleres pola igualdade de xénero e o tratoxusto que esixen. (Símbolos...
Enlaces externos:Noticias sobre a igualdade de xénero (feminismo)www.redfeminista.orgMulleres en redeQue é o feminismo?Not...
Igualdadedexnerofeminismo 121124092255-phpapp02
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Igualdadedexnerofeminismo 121124092255-phpapp02

344 views

Published on

igualdadedexnerofeminismo-121124092255-phpapp02.pdf

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Igualdadedexnerofeminismo 121124092255-phpapp02

 1. 1. FEMINISMO:
 2. 2. Índice:1. Concepto2. Cronoloxía3. Historia do Feminismo4. Impacto na sociedade5. Galería de imaxes6. Enlaces externos
 3. 3. Feminismo (definición):Feminismo é un neoloxismo que identifica como movento social pola liota polaigualdade que, se viña articulando dende antes da creación, a finais do S.XIX,do vocablo. Concretamente, as referentes teóricas do feminismo remóntanse áIlustración. O termo creouse en Francia e foi traducido ó inglés -feminism- cunsentido despectivo polos opoñentes que pretenderon desacreditar as propostasfrancesas e desactivar o movemento anglosajón. O feminismo, en palabras deMary Nash, aportou un término capaz de englobar, dende principios do S.XX,distintas expresións de resistencia e loita polos dereitos das mulleres.Feminismo é, según Celia Amorós, a loita pola igualdade das mulleres e varónsen tanto que seres xenéricamente humanos, que se articula sobre o eixe dasvindicacións das mulleres que piden, para sí, o que se defineu comoxenéricamente humano. Na medida na que nocións como individuo, ciudadano,definíronse polos varóns como xenéricamente humano, dise que as mullerespiden a igualdade co xenéricamente masculino. Pero isto non debe confundirsecon pedir o identitariamente masculino. Nancy Cott define feminismo:“creencia da importancia da igualdade de xénero, invalidando a idea daxerarquía de xénero como concepto constituído pola sociedade.O feminismo é unha teoría crítica, cuxa orixe teórica estána ilustración, peroque se configura como un proxecto emancipatorio, en torno ás ideas deautonomía, igualdade e solidariedade.Como movemento da transformación da sociedade, ten umha vocación deinfluencia sobre a forma na que se conceptualiza a realidade e en discursocientífico. A medida que o movemento feminista adquire relevancia no mundoacadémico, vaise xenerando un corpo teórico independente con ferramentasconceptuais propias.Na súa consideración de movemento social, o feminismo conceptúase como unproceso, unha sucesión de etapas ou frases, tamén chamadas “oleadas”. Éimportante ter en conta que a cronoloxía do feminismo norteamericano noncoincide ca dos estudios feministas europeos, entre os que destacan os que serealizan en idioma español.En cada fase, ou "ola" ter ideas desenvolvidas e conceptos, teorías, estratexias,accións, correntes moi diversas e teoría feminista levou ao xurdimento dedisciplinas, por exemplo, a xeografía feminista, a historia feminista ou sexoestudos. O feminismo é un movemento para transformar as relacións de poderentre homes e mulleres, catro para el, fai unha crítica feminista en termos desociedade, a crítica está en conflito directo con este androcêntrico vista, quedebe atacar para lograr o seu obxectivos.Despois, hai as modalidades de feminismo, incluíndo: feminismo cultural, ofeminismo liberal, feminismo radical, ecofeminismo, Anarco, o feminismo dediferenza, o feminismo da igualdade, feminismo marxista, o feminismoseparatista, feminismo feminismo, filosófico islámico, o feminismo lésbico etransfeminism. Isto fai que fala de "feminismos" (plural) e non un "feminismo"único. Nesta liña, o feminismo é definido como o conxunto heterogéneo5 deideoloxías e movementos políticos, culturais e económicas que teñan por
 4. 4. finalidade a igualdade de dereitos entre homes e mulleres.Pola súa banda, o dicionario de lingua española define o feminismo comodoutrina social en favor das mulleres, que concede capacidade reservadadereitos e diante dos homes. Na súa segunda acepción, é o movementoesixindo dereitos iguais para as mulleres que para os homes.Grazas á influencia do movemento feminista, as mulleres gañaron acceso áeducación, o dereito de voto e de elixibilidade, protexendo os seus dereitossexuais e reprodutivos, entre moitos outros que compoñen a noción decidadanía nunha democracia.
 5. 5. Cronoloxía:Europeos estudos feministas, principalmente as realizadas en español, que sedistingue como a primeira fase do feminismo e da Ilustración, tamén chamadade feminista controvertido). Mentres a polémica sobre as mulleres que seremonta á Idade Media e ata rasgar con preciosidade, e máis importante, otraballo de Poullain de la Unte (1673), é no século XVIII, cando a controversiasobre a igualdade de xénero e diferenza levanta un discurso crítico, a través dafilosofía da Ilustración, que era contemporánea. O gatillo foi a publicación deDefensa dos Dereitos da Muller, Mary Wollstonecraft (1792). A segunda ondafoi o feminismo liberal sufraxio, con foco no dereito de votar e educación. Uninterregno, tras a Segunda Guerra, a mística chamada feminino. E a terceiraonda comezou nos anos setenta co que as feministas chamado malestar quenon tiña nome, e da análise do patriarcado, tellados de vidro, e que a situacióndas mulleres no resto do mundo onde non son recoñecidos dereitos humanosdeclarou universal e inalienable ser humano. Nesta terceira onda do feminismoé un internacionalismo, na segunda década do século XXI.6Outra cronoloxía, distingue7 8 de onda A primeira aparece a finais do séculoXIX e inicio do século XX e en gran parte centrado na conquista do sufraxiofeminino, a segunda onda, aparece no 60 e 70 e se concentran no lanzamentodo mulleres, e, finalmente, a terceira onda comezou na década dos 90 hoxe evai ata hoxe, e é unha continuación e unha resposta ás lagoas percibidas nofeminismo da segunda ola.
 6. 6. Historia do feminismo:Protofeminismo, o feminismo pre-moderno, de queixasÉ chamado de feminismo premoderno10 protofeminismo ou protestasexpresados, polas mulleres como "Memorial do 11 queixas ea defensa dasmulleres ocorreu no contexto da controversia sobre as mulleres, durante otempo que precede o Iluminismo e que remonta á Idade Media. O discurso dofeminismo pre-moderno non é un discurso enaltecendo a excelencia dasuperioridade do women10. Son os pensamentos polémicos que se orixinan natradición europea do século XIII, coñecidos como Amor cortés.12 Tampouco éun discurso afirmando a igualdade entre os sexos, que se move dentro dunhasociedade estratificada en que goberna o prexuízo de que é divinamenteordenada que existen diferentes "estados" e as distintas formas de servir óSeñor, de ambos os sexos.De acordo coa primeira muller Simone de Beauvoir, el usou unha pluma paradefender as mulleres foi de Christine de Pizan, que escribiu no século XV, entreoutras obras, o que cualificou como unha cidade de mulleres e publicado baixoo título Epître au Dieu d Amour (carta ao deus do amor) 13Con todo, esa defensa non totalmente de acordo co concepto de feminismonace co Iluminismo, o feminismo moderno, que vai máis alá da mera listaxe dequeixas e entra no reino da reivindicación de mulleres e crítica racionalista dasestruturas sociais.
 7. 7. Impacto na sociedade:O feminismo levou a grandes cambios na sociedade, incluíndo o sufraxiofeminino, iguais de emprego, o dereito ao divorcio, o dereito das mulleres decontrolar os seus propios corpos e decisións médicas (como a cuestióncontrovertida da interrupción voluntaria do embarazo), entre outros.Unha das contribucións máis importantes do feminismo é o edificio teórico quediferentes autores teñen construído ao longo dos séculos, a teoría feminista,introducido na sociedade e no medio académico, moitos novos conceptos eáreas de estudo que, pero para a vitalidade do movemento feminista, nonaparecería. Entre estes destacan exemplos como estudos de xénero, a críticaliteraria feminista, teoría legal feminista ou, máis indirectamente, teoría Queer.O feminismo tivo unha influencia significativa sobre a lexislación da maioríados países do mundo, afectando grandes áreas do sistema xurídico, as leiscontra a violencia de xénero ou leis de paridade electorais, para dar algúnsexemplos, inclúen a Lei 581 2000 en Colombia impuxo unha cota mínima do30% de mulleres, a Lei 7.142, de 1990, Costa Rica impuxo un mínimo do 40%,o Código Federal de Procedementos Electorais de México, que limita ao 70% apresenza de calquera dos sexos , a "Lei de Igualdade", que esixe paridadeespañol ou venezolano Electoral Resolución do Consello de 2008, que esixe queos nomeamentos dos partidos teñen un 50% de women.29Con todo, a pesar das conquistas, o movemento feminista afirmou que existenaínda moitos cambios a seren feitas e que a muller aínda está nun estadovulnerable, en contraste co home, por exemplo, en calquera país do mundo foiben pagar para traballo igual, 30 aborto espontáneo segue a ser unha causa demorte de moitas mulleres no mundo (terceira causa de mortalidade maternano mundo31) ou o feito de que aínda hai moitos países onde as mulleres nonteñen dereito a voto en condicións de igualdade con o hombres.
 8. 8. Patriarcado:O concepto de patriarcado é central para a crítica racionalista da sociedade que,en regra, fai o feminismo. Antes de ser reformulado pola teoría feminista, osignificado deste término correspondía exactamente á súa etimoloxía: apalabra "patriarca" está composto das palabras gregas "άρχω" (enviar) e"πατήρ" (pai) 34 e dende a antigüidade chamados organización social que dáprimacía á parte masculina da sociedade, e institucionaliza familia.A introdución do concepto de "patriarcado" no debate é porque feminista KateMillett, no seu libro "Sexual Politics" (1970), e hoxe é un compoñente esencialde case todos os enfoques feministas, feminismo, particularmente radical .Dentro da teoría feminista, o patriarcado pasou a significar o dominio da ordesocial por homes, que se manifesta de moitas formas, creando un estado decousas que o conxunto, tan estraño para as mulleres, todos os aspectos da súaexistencia, a través da violencia simbólica, mitos e crenzas que fan asubordinación en "natural", algúns exemplos desa subordinación patriarcalsería:Salarios máis baixos para as mulleres, segundo os países membrosda OCDEhai unha disparidade salarial do 17% e un 30% destadiferenza débese arazóns discriminatorias.Cambiar a favor da sexualidade masculina, orientándose para o pracer doshomes.Influencia en áreas como a linguaxe, o que sería o sexo feminino como unhadefensa contra unha "norma" do sexo masculino (por exemplo, dicindo que"cidadáns" que inclúen homes e mulleres cidadáns) ou en inglés, a palabra"muller" (muller ), que evolucionou a partir do inglés vella palabra "femiahumana" significado wifman, mentres "home" (macho) Inglés antigo significa"humano" seca obsoleta palabra "Werman" (macho humano) preto de 1000-1200 de nosa era vai ser usado e "home" para definir toda a humanidade eahumanidade.O sistema de recompensas e castigos da sociedade que dan máis importanciaaos comportamentos masculinos que os do sexo feminino, o papel definen eestereotipos de xénero e que, a través da ideoloxía patriarcal aparece comonatural e universales.42 Exemplo este feito é a violencia doméstica, o que foivisto como mulleres naturais e golpeado por séculos culpou a si mesmos etiñan vergoña de ser batido, ata a crítica dos medios e fenómeno rota esalóxica.Ás mulleres resérvanselles os peores traballos e ocupacións, como as tarefasdomésticas, o que moitas veces non son pagados e son cubertos con poucoou ningún prestixio social, e que en moitos casos son incompatibles cunhavida profesional plena.
 9. 9. Galería de imaxes:As imaxes representan a loita das mulleres pola igualdade de xénero e o tratoxusto que esixen. (Símbolos, logotipos, imaxes reais, imaxes ficticias...)
 10. 10. Enlaces externos:Noticias sobre a igualdade de xénero (feminismo)www.redfeminista.orgMulleres en redeQue é o feminismo?Noticias sobre a igualdade de xénero (feminismo) (2)

×