Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Digitalisering og økonomistyring

Download to read offline

Kort introduksjon til temaet

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Digitalisering og økonomistyring

  1. 1. StrategyHouseAS Økonomistyring og Innovasjon www.Strategy-house.no Lysaker Torg 12 Muligheter Digitalisering Dagligvarekjedene og de store dagligvareleverandørene arbeider systematisk med modernisering gjennom digitale virkemidler.. Dette går på innovasjon, mer effektiv drift og forbrukerkommunikasjon. De siste årene har sett styrking av mellomstore aktører blant dagligvareleverandørene. Om disse skal forsvare sin konkurransekraft må de ta grep inn mot mulighetene som digitalisering gir. Mange av disse er godt tilgjengelig også for mellomstore aktører. gir
  2. 2. StrategyHouseAS Økonomistyring og Innovasjon www.Strategy-house.no Lysaker Torg 12 Forenkles og digitaliseres også Strategiarbeid Du trenger fortsatt en visjon og gode mål, men tradisjonelt strategisk planleggingsarbeid er avleggs. Teknologi og marked endres vesentlig kjappere enn hva som kan fanges i en 5 års plan. Evne til kontinuerlig å bli litt bedre i alle operative ledd er essensiell. Med basis i målene bygge arenaer for utprøving. Linjen stilles overfor krav knyttet til ideutvikling og gjennomføring av prøver. Gode modeller for kjapp implementering av de ideer som fungerer må bygges. Linjen må levere samtidig på effektiv drift og omstilling. Organisasjonen må dyrke kompetanseutvikling, nysgjerrighet og målbarhet. Måling og analyse må bli virkemidler for utvikling, ikke trussel og kontroll. må
  3. 3. Denmoderne strategiprosess Visjon og mål Bygge og forankre Analysere de STORE muligheter og trusler = mulighetsrom for disrupsjon i 5 årsperspektiv Bygge Idebank Gjennom organisasjonen Kompetanse og målesystemer Må sikre nødvendig(e) 1. 2. 3. 4. 2 Kriterier - Kompleksitet - Lønnsomhet 5. Implementere i 2 faser Utprøving Utrulling
  4. 4. StrategyHouseAS Økonomistyring og Innovasjon www.Strategy-house.no Lysaker Torg 12 Idebank sommotoriorganisasjons–ogkompetanseutvikling Eksterne impulser kan gi gode dytt i riktig retning …Men mange av de beste ideene finnes i organisasjonen Gir førsteklasses base for kneppvis utvikling Involvering og tilbakemelding gir kompetansebygging Deltagelse skaper intern motivasjon! Gir bredere mulighetsrom for oppfølging av den kreative dimensjon i organisasjonen
  5. 5. StrategyHouseAS Økonomistyring og Innovasjon www.Strategy-house.no Lysaker Torg 12 Styring av utvikling, prosess og beslutninger Næringsmidlererstabilt–utviklinggjennomevolusjonikkedisrupsjon Mål på avvik – du trenger ikke lese statistikker! Gjentagende avvik = læring! Test kjapt og mye…gå videre med det som møter målsatte krav til bedret lønnsomhet Verdikjede og salg! Offensiv målbarhet gjør det lettere å skape og coache en framoverlent organisasjon

Kort introduksjon til temaet

Views

Total views

207

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

127

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×