Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás a romániai kőolajipari termékeket forgalmazó vállalatok esetében

798 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vállalati társadalmi felelősségvállalás a romániai kőolajipari termékeket forgalmazó vállalatok esetében

 1. 1. Vállalati társadalmi felelősségvállalás a romániai kőolajipari termékeket forgalmazó vállalatok esetében Szentes Tünde Kommunikáció és közkapcsolatok III, 2 009
 2. 2. <ul><li>Mi a CSR? </li></ul><ul><li>Corporate Social Responsibility = Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás </li></ul><ul><li>Meghatározás: </li></ul><ul><li>A vállalati társadalmi felelősségvállalás koncepciója szerint, a vállalatok, </li></ul><ul><li>elkötelezettséget vállalnak azért a társadalomért és környezetért, </li></ul><ul><li>amelyben tevékenykednek, amely önkéntes munkájuk során valósul meg. </li></ul><ul><li>Célja: a társadalmi értékek beültetése az üzleti életbe </li></ul><ul><li>Legfontosabb elemei: a felelősség – a környezet és társadalom iránt, amelyben tevékenykedik a vállalat – és önkéntesség. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>A legfontosabb az, hogy először minden cég meghatározza, hogy mit képvisel, mi a misszió ja, mik az érték ei és mi a vízió ja. Csak ezek után vezetheti be a vállalati társadalmi felelősségvállalást az üzleti politikájába. </li></ul><ul><li>A vállalati társadalmi felelősségvállalás lényeges előnyei: </li></ul><ul><li>a márka értéke </li></ul><ul><li>a hírnév </li></ul><ul><li>az emberi erőforrás alap javítása </li></ul><ul><li>közvetetten a nyereség növekedése </li></ul><ul><li>jótékony elismerés </li></ul><ul><li>hosszú távú kapcsolatok kialakítása civil szervezetekkel </li></ul>
 4. 4. CSR Romániában <ul><li>Romániában az 1998-1999-es évektől beszélhetünk társadalmi felelősségvállalásról, amikor a vállaltok rájöttek arra, hogy a szponzorálások és az emberbarát cselekedetek, voltaképpen a közösségbe való részvételt jelenti. Ez a gyakorlat 2004-től kezdett el fokozódni. </li></ul><ul><li>Területek: környezet, nevelés, kultúra, szociális környezet, emberi jogok, sport </li></ul><ul><li>Romániában CSR beszámolók hiánya  nem lehet átlátni a CSR tevékenységeket, költségvetést, a területeket </li></ul>
 5. 5. Feltevés, módszertan <ul><li>Feltevés: A kőolajipari vállalatok tevékenységükből kifolyólag nagy hangsúlyt fektetnek a vállalati társadalmi felelősségvállalási irányvonalakra. </li></ul><ul><li>Kutatás: A vállalatok kommunikációja CSR tevékenységeik során: hogyan kommunikálják a kőolaj szennyező hatásainak ellensúlyozásának lehetőségét az érintettek felé, és milyen eszközöket használnak a kívánt hatás eléréséért? </li></ul><ul><li>Módszertan: tartalomelemezés (vállalatok honlapjai, CSR weboldalak, könyvek, tanulmányok) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>MOL Románia </li></ul><ul><ul><li>sport, környezet, kultúra </li></ul></ul><ul><li>„ Egy vállalat értékei meg kell egyezzenek – a lehetőségekhez mérten – annak a közösségnek az értékeivel, amelyben tevékenykednek.” </li></ul><ul><li>A MOL Románia elkötelezettséget vállalt az egészség- és környezetvédelem, szociális gondoskodás, valamint a biztonságos munkavégzés és a közösségi értékek iránt. </li></ul><ul><li>Kimagasló CSR projektjei: </li></ul><ul><ul><li>Iskolák a környezetért </li></ul></ul><ul><ul><li>Segíthetek? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zöld övezetek </li></ul></ul><ul><ul><li>Támogatások: Guruló Színház (2 006 ) – üzemanyagköltségek </li></ul></ul>Kőolajipari termékeket forgalmazó vállalatok CSR politikája - MOL Románia, Petrom, Rompetrol, LUKOIL -
 7. 7. <ul><li>Petrom </li></ul><ul><ul><li>Környezetvédelem, sport </li></ul></ul><ul><li>Mott ó: Minden olyan dolgot támogatunk, melyben hiszünk, amit érzünk, teszünk vagy mondunk. </li></ul><ul><li>A vállalat tudatában van annak, hogy tevékenységeivel hatást gyakorol a társadalomra, és fel is vállalja ezt a szerepet, azáltal, hogy kiemelt üzleti standardokat, egészségügy és biztonsági intézkedéseket alkalmaznak úgy a belügyeikben, mit külügyeikben. </li></ul><ul><li>CSR programja: A Tisztelet a jövőért: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>A biztonsági öv életet ment </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Egy tisztább világért </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>A jövő parkjai </li></ul></ul><ul><ul><li>A Petrom olimpikonjai </li></ul></ul><ul><ul><li>Adományok az árvízkárosultaknak (2 005-2007 ) </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Rompetrol </li></ul><ul><ul><li>Környezet, nevelés, kultúra </li></ul></ul><ul><li>Credo: a Rompetrol kész felelősségteljesnek lenni a társadalommal szemben, hiszen tudatában van annak, hogy felelősséggel tartozik azoknak a közösségeknek, amelyben tevékenykedik: ezért a vállalat jelentősen hozzájárul a társadalom jobbá tételéhez, kezdve a körülményektől, amelyek között az alkalmazottak dolgoznak, egészen a kárpótlás politikájáig azon a területen, amelyen a tevékenységük folyik. </li></ul><ul><li>CSR projektjei: </li></ul><ul><ul><li>a Navodari-i líceum támogatása (2004) </li></ul></ul><ul><ul><li>Impact Project (2003) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiatalok Nemzetközi Fórumja - Idea 2006. </li></ul></ul><ul><ul><li>Summer Internship (utolsó éves egyetemisták szakmai gyakorlata a vállalaton belül) </li></ul></ul><ul><ul><li>Saját alapítvány: Élő Energia, célja, hogy eleget tegyen a vállalat társadalmi kötelességeinek  Találd fel a jövőt ( ösztöndíj pályázatok ) </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>LUKOIL </li></ul><ul><li>- nem rendelkezik összetett CSR programmal </li></ul><ul><li>A vállalat társadalmi tevékenysége során az alkalmazottakra fekteti a legnagyobb hangsúlyt; biztosítja az anyagi és morális támogatásukat egyaránt  koncertek, sport események szervez ése az erősebb szocializálódás érdekében. </li></ul><ul><li>Szponzorációs tevékenységek: sport, kultúra területe </li></ul><ul><li>Adományok az árvízkárosultaknak (2006) </li></ul>
 10. 10. CSR program, projektek - és ezek kommunikációja <ul><li>Vizsgált projektek: </li></ul><ul><li>MOL Románia – Segíthetek? </li></ul><ul><li>Petrom – A jövő parkjai </li></ul><ul><li>Rompetrol – Summer Internship </li></ul><ul><li>Vizsgált szempontok: </li></ul><ul><li>Irányvonalak, célkitűzések, célközönségek </li></ul><ul><li>Üzenet </li></ul><ul><li>Együttműködések – civil szervezetek </li></ul><ul><li>Népszerűsítés </li></ul>
 11. 11. Következtetések <ul><li>Az általam vizsgált kőolajipari vállalatok nagymértékben gyakorlói a CSR tevékenységeknek, tudatában vannak a kőolaj romboló hatásainak a környezetre nézve. Felismerésük ahhoz vezetett, hogy különböző tevékenységekkel ellensúlyozzák ezt a problémát. </li></ul><ul><li>A vállalatok értékei közt szerepel a CSR fontossága, kihangsúlyozzák a társadalomért és a környezetért való felelősségüket </li></ul><ul><li>Kommunikációs szempontból sikeresnek mondhatók a CSR projektek: </li></ul><ul><ul><li>Mindig pontosan meghatározzák az üzenetet, a célcsoportokat </li></ul></ul><ul><ul><li>Együttműködnek civil szervezetekkel </li></ul></ul><ul><ul><li>Folyamatosan tartják a kapcsolatot a médiával </li></ul></ul><ul><li>A kőolajipari vállalatok CSR tevékenységei sikeresek voltak, olyannyira, hogy némelyiket más években is újra megszervezték. </li></ul>
 12. 12. [email_address] www.tusszenteseim.blogspot.com Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség:

×