Successfully reported this slideshow.

Proiecte de CSR in vederea ocrotirii patrimoniului cultural

1,315 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proiecte de CSR in vederea ocrotirii patrimoniului cultural

 1. 1. PROIECTE DE CSR ÎN VEDEREA OCROTIRII PATRIMONIULUI CULTURAL Masterand: T ünde Szentes Coordonator: dr. Răduţ B îlbîie Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Masterat Managementul Rela ţiilor Publice Sibiu, 2012
 2. 2. <ul><li>Cuprins </li></ul><ul><li>1. Responsabilitatea socială corporativă </li></ul><ul><li>2. Cultura </li></ul><ul><li>3. Patrimoniul cultural </li></ul><ul><li>4. Proiecte de CSR în domeniul culturii </li></ul><ul><li>5. Proiecte de CSR în vederea ocrotirii patrimoniul cultural </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Obiective </li></ul><ul><li>C are sunt proiectele de CSR în România axate pe tema culturii? </li></ul><ul><li>Care este obiectivul companiilor cu aceste proiecte de CSR? </li></ul><ul><li>Cum comunică companiile proiectele de CSR? </li></ul><ul><li>Ce efecte au proiectele de responsabilitate socială corporativă asupra patrimoniului cultural? </li></ul><ul><li>A u rol important aceste proiecte în revitalizarea valorilor culturale? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ipoteze </li></ul><ul><li>Proiectele de CSR axate pe domeniul culturii au un rol pozitiv în revitalizarea valorilor culturale din România. </li></ul><ul><li>Obiectivele turistice care fac parte din patrimoniul cultural şi care au fost incluse în proiecte de CSR , au beneficiat de vizibilitate sporită în mass-media şi au atras mai mulţi turişti după încheierea campaniilor. </li></ul><ul><li>Metode de cercetare: </li></ul><ul><li>analiza conţinutului ( site-urile companiilor iniţiatoare, site-urile de specialitate din domeniul CSR, presa online, însemnări de pe bloguri , studii şi rapoarte de CSR ) </li></ul><ul><li>analiza statisticilor existente </li></ul>
 5. 5. Responsabilitatea social ă corporativă <ul><li>“ Prin CSR înţelegem angajamentul prin care compania practică voluntariat pentru bunăstarea comunităţii şi sprijină pe aceasta cu resursele proprii.” (Kotler şi Lee) </li></ul><ul><li>angajament </li></ul><ul><li>voluntariat </li></ul><ul><li>sprijinire </li></ul><ul><li>bunăstarea comunităţii </li></ul><ul><li>p ărţile interesate (stakeholderii) </li></ul><ul><li>CSR ≠ sponzorizare, donaţie, mecenat </li></ul><ul><li>CSR ≠ PR sau marketing </li></ul>
 6. 6. Beneficiile CSR-ului: <ul><li>valoarea mărcii </li></ul><ul><li>reputaţia </li></ul><ul><li>creşterea profitului în mod indirect </li></ul><ul><li>păstrarea imaginii în timpul crizei </li></ul><ul><li>recunoaşterea caritabilă </li></ul><ul><li>construirea unor legături pe termen lung cu organizaţiile non-profit </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Despre CSR vorbim din anii 1998-1999  practica s-a intensificat după anul 2004. </li></ul><ul><li>Problema era lipsa raporturilor de CSR. </li></ul><ul><li>În special companiile multinaţionale sunt cele care au făcut un real progres în integrarea responsabilităţii sociale în practicile lor. </li></ul><ul><li>Numărul iniţiativelor este în creştere. </li></ul><ul><li>Conceptul devine în ce în ce mai cunoscut  conferin ţe, întâlniri, cursuri în special pentru IMM-uri </li></ul><ul><li>În septembrie 2011 a fost aprobată de către Guvernul </li></ul><ul><li>României, Strategia Naţională de Promovare a Responsabilităţii Sociale 2011-2016  are ca obiectiv promovarea implicării companiilor, ONG-urilor şi autorităţilor publice în iniţiativele de CSR. </li></ul>CSR în România
 8. 8. <ul><li>Cultura </li></ul><ul><li>„ O serie de caracteristici distincte a unei societăţi sau grup social în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoţionali” (UNESCO) </li></ul><ul><li>Valorile culturale: conştientizarea valorii unei opere culturale presupune percepţia originalităţii ei, a investiţiei de sensibilitate, a forţei ideilor, a exemplarităţii modelelor propuse. Valoarea desemnează calitatea operei culturale. </li></ul><ul><li>Avantajele sponzorizării în domeniul culturii: poate facilita proiecte care altfel nu ar putea atinge un public numeros, poate oferi artelor o mai mare independenţă, deoarece în sectorul privat sunt mai mulţi actori – în sectorul public singurul actor fiind statul. </li></ul><ul><li>Uniunea Europeană a impus o serie de condiţii: sarcina ministerelor este crearea unui climat favorabil, pentru susţinerea privată a culturii. </li></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>Patrimoniul cultural </li></ul></ul><ul><li>Patrimoniul cultural al unei ţări cuprinde toate urmele activităţii umane descoperite în mediul înconjurător. </li></ul><ul><li>În România patrimoniul cultural este protejat prin lege . </li></ul><ul><li>Turismul patrimonial creează o relaţie sigură cu trecutul pentru turiştii, care trăiesc în prezent. </li></ul><ul><li>Unele ţări sunt specializate pe turismul patrimoniului, cum este Marea-Britanie, unde atracţiile principale sunt castelurile, catedralele, oraşele medievale, muzeele, etc. </li></ul><ul><li>În România elementele patrimoniale reprezintă muzeele, monumentele, bisericile, mânăstirile, castelurile, cetăţile antice şi medievale, tradiţiile şi altele. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Patrimoniul cultural în România </li></ul><ul><li>Monumente istorice din România care sunt înscrise pe lista patrimoniului mondial de către Comitetul Patrimoniului Mondial de pe lângă UNESCO: centrul istoric din Sighişoara, satul Saschiz din judeţul Mureş, satul Biertan şi Valea Viilor din judeţul Sibiu, etc. </li></ul><ul><li>Pericolele patrimoniului cultural în România: </li></ul><ul><li>Lipsa de interes </li></ul><ul><li>Lipsa de informare </li></ul><ul><li>Lipsa fondurilor </li></ul><ul><li>Lipsa de educare </li></ul><ul><li>Neimplicarea autorităţilor locale </li></ul><ul><li>Lipsa pregătirii de specialitate </li></ul>
 11. 11. Proiecte de CSR în domeniul culturii P olitica de CSR a companiilor <ul><li>BRD </li></ul><ul><li>dezvoltarea comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea </li></ul><ul><li>valorile companiei, spiritul de echipă, profesionalismul şi inovaţia </li></ul><ul><li>proiecte de CSR în domeniile: educaţie, cultură , mediu, social şi sport </li></ul><ul><li>Transgaz </li></ul><ul><li>responsabilitate faţă de comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea </li></ul><ul><li>sprijinirea nevoilor reale a părţilor implicate </li></ul><ul><li>asigurarea unui climat organizaţional favorabil </li></ul><ul><li>proiecte de CSR în domeniile: sport, educaţie, artă şi cultură , sănătate, mediu, acţiuni umanitare şi dezvoltarea comunităţii </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Petrom </li></ul><ul><li>impact pozitiv asupra societăţii </li></ul><ul><li>crearea unei lumi mai bune, atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare </li></ul><ul><li>susţinerea utilizării eficientă a produselor şi a resurselor energetice </li></ul><ul><li>program de CSR sub numele “Respect pentru Viitor!” </li></ul>
 13. 13. Comunicare în CSR <ul><li>BRD </li></ul><ul><li>Comunicare difuză </li></ul><ul><li>Declaraţii: directorul de resurse umane, responsabilul de marketing şi directorul de comunicare </li></ul><ul><li>online: site propriu, Facebook </li></ul><ul><li>Transgaz </li></ul><ul><li>echipă de CSR </li></ul><ul><li>declaraţii: coordinatorul de CSR şi directorul </li></ul><ul><li>online: site propriu </li></ul><ul><li>Rapoarte de CSR </li></ul><ul><li>Petrom </li></ul><ul><li>Comunicare transparentă </li></ul><ul><li>Declaraţii: manager de CSR şi CEO </li></ul><ul><li>Online: site propriu, Facebook, Twitter </li></ul><ul><li>Rapoarte de CSR </li></ul>
 14. 14. Cultura în CSR <ul><li>Vodafone </li></ul><ul><li>promovează cultura şi manifestările artistice din aria literaturii, teatrului şi filmului </li></ul><ul><li>Transgaz </li></ul><ul><li>susţinerea valorilor consacrate ale artei şi culturii româneşti cât şi pe cea a tinerelor talente </li></ul><ul><li>sprijinirea fundaţiilor cultural-artistice în activitatea desfăşurată şi susţinerea financiară prin parteneriate </li></ul><ul><li>susţinerea organizării spectacolelor de teatru, festivaluri de muzică, concursuri şi creaţii artistice ale elevilor şi studenţilor </li></ul><ul><li>BRD </li></ul><ul><li>acţiuni de sprijin pentru valorile autentice ale picturii, teatrului sau muzicii </li></ul><ul><li>sponzorizarea renovării monumentelor de arhitectură tradiţională </li></ul><ul><li>sprijinirea diverselor evenimente muzicale, artă modernă, artă teatrală, şi a patrimoniul cultural românesc </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Obiectivele proiectelor </li></ul><ul><li>Connex – renovarea Turnului Sfatului din Sibiu </li></ul><ul><li>sprijinirea eforturilor prin implicarea în zona culturală </li></ul><ul><li>BRD - „Patrimoniul cultural - descoperă-i valoarea!” </li></ul><ul><li>promovarea valorilor culturale româneşti </li></ul><ul><li>prezentarea oportunităţilor din domeniul turismului cultural </li></ul><ul><li>Petrom - “Redescoperă România” </li></ul><ul><li>furnizarea unei resurse turistice pe termen lung </li></ul><ul><li>redescoperierea potenţialului turistic autohton </li></ul>Proiecte de CSR în vederea ocrotirii patrimoniului cultural
 16. 16. <ul><li>Connex – renovarea Turnului Sfatului din Sibiu </li></ul><ul><li>comunicat de presă </li></ul><ul><li>conferinţă de presă </li></ul><ul><li>spot TV, machete de presă şi outdoor (McCann Erickson) </li></ul><ul><li>BRD - „Patrimoniul cultural - descoperă-i valoarea!” </li></ul><ul><li>comunicate de presă </li></ul><ul><li>site propriu </li></ul><ul><li>cont Facebook </li></ul><ul><li>Petrom - “Redescoperă România” </li></ul><ul><li>bloguri </li></ul><ul><li>reţele sociale: Facebook, Twitter </li></ul><ul><li>Youtube </li></ul><ul><li>aplicaţii pentru iPhone şi Android </li></ul>Comunicare şi promovare
 17. 17. Rezultatele proiectelor <ul><li>Connex – renovarea Turnului Sfatului din Sibiu </li></ul><ul><li>înlocuirea geamurilor vechi cu termoizolante în ramă de lemn </li></ul><ul><li>găurile de tragere închise cu geamuri noi </li></ul><ul><li>montarea unui sistem audio-video </li></ul><ul><li>organizarea unor expoziţii culturale </li></ul>
 18. 18. Rezultatele proiectelor <ul><li>BRD - „Patrimoniul cultural - descoperă-i valoarea!” </li></ul><ul><li>30 de panouri informative în judeţele Sibiu, Mureş, Maramureş, Braşov şi Vâlcea </li></ul><ul><li>Semnalizarea unor monumente precum: centrul istoric al oraşului Mediaş, Biserica Neagră, Biserica fortificată Biertan, Biserica fortificată Saschiz, Cetatea Sighişoarei, Mănăstirea Hurezi, Cimitirul Vesel din Săpânţa, Cetatea Făgăraş, Castelul Bran </li></ul><ul><li>Diplomă de merit de către Ministerul Culturii şi Cultelor, în cadrul Premiilor Ministerului Culturii pentru Patrimoniul Cultural pe anul 2005 </li></ul><ul><li>În 2006 nominalizare în cadrul Galei Societăţii Civile </li></ul><ul><li>În 2007 a fost votat proiectul lunii ianuarie de către cititorii site-ului responsabilitatesociala.ro </li></ul>
 19. 19. Rezultatele proiectelor <ul><li>Petrom - “Redescoperă România” </li></ul><ul><li>Mesajul campaniei a ajuns la unul din 4 români care sunt pe internet, în total 2,5 milioane de oameni în mediul online şi tot atâţi în mediul offline. </li></ul><ul><li>peste 1.000 de materiale pe bloguri </li></ul><ul><li>peste 700.000 de vizitatori unici </li></ul><ul><li>4,5 milioane de impresii </li></ul><ul><li>15.000 de tweeturi ajungând la 160.000 de vizitatori unici </li></ul><ul><li>25.000 descărcări pe aplicaţii mobil </li></ul><ul><li>350 de materiale video şi 25.000 de fotografii </li></ul><ul><li>20.000 de km parcurşi în 35 zile </li></ul><ul><li>au fost vizitate 120 de obiective turistice </li></ul><ul><li>numeroase premii în 2010 şi 2011 </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Connex – renovarea Turnului Sfatului din Sibiu </li></ul><ul><li>organizarea unor expoziţii de fotografii </li></ul><ul><li>aranjarea unui muzeu </li></ul><ul><li>BRD - „Patrimoniul cultural - descoperă-i valoarea!” </li></ul><ul><li>informaţii despre monumente şi istoria acestora </li></ul><ul><li>ecou pozitiv în mediul online (articole) </li></ul><ul><li>Petrom - “Redescoperă România” </li></ul><ul><li>redescoperirea şi promovarea locurilor, obiectivelor din ţară, care merită să fie vizitate </li></ul><ul><li>bază de date online despre comorile României </li></ul>Efectele proiectelor
 21. 21. <ul><li>ocrotirea patrimoniului cultural nu se regăseşte între priorităţile companiilor, dar deja există astfel de iniţiative de mai mulţi ani şi consider, că numărul acestora va creşte în viitor </li></ul><ul><li>inţiatorii proiectelor au profitat de varietatea metodelor de comunicare şi le-au folosit cu succes </li></ul><ul><li>proiectele iniţiate de către companii au avut un rol important în revitalizarea valorilor culturale </li></ul><ul><li>monumentele au beneficiat de vizibilitate sporită în mass-media şi au atras mai mulţi turişti după încheierea campanilor </li></ul><ul><li>ipotezele mele au fost validate </li></ul>Concluzii
 22. 22. VĂ MULŢUMESC!

×