Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл
ЭМДЖ-ийн самб...
Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд
Төлөвлөгдсөн
зардал
Хэмжих
нэгж
тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл
ЭМГ-ын мэргэж...
12.Тарагт 111300 литр 111300
13.Хайрхандулаан 238500 литр 238500
14.Уянга 238500 литр 238500
15.Хужирт 318000 литр 318000
...
Наркологийн төвийн үйл
ажиллагааг эхлүүлж,
тогтмолжуулах 50000000
50000000
300000000 97773005 156324499 143675501
Дөрөв.Эр...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Ajliin tailan
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Eruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailan

Download to read offline

Аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоолоор баталсан Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн арга хэмжээнд зарцуулсан зарцуулалтын тайлан

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Eruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailan

  1. 1. Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдсөн зардал Хэмжих нэгж тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл ЭМДЖ-ийн самбар ширхэг 100 100000 10000000 Нээлтийг арга хэмжээ ширхэг 100 53090 5309000 Сонин, сурталчилгаа ширхэг 100 13265 1326500 ХМ-ийн СС-ны зардал ширхэг 10 500000 5000000 Сур-календарь ширхэг 700 7300 5110000 37824500 26745500 11079000 Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдсөн зардал Хэмжих нэгж тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл Үлдэгдэл Шилдэг илтгэгч шалгаруулах, шагнах 2500000 2500000 Байгууллага,айл өрх бүрт заавал хэвшүүлэх болзол 4000000 4000000 38760000 31000000 7760000 Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдсөн зардал Хэмжих нэгж тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд 216000 Хүн/өдөр 3*4 18000 216000 216000 Эмч нарын үзлэгийн томилолт 1440000 Хүн/өдөр 8*5 36000 1440000 1440000 Жолооч нар 96000 Хүн/өдөр 2*4 12000 96000 96000 Томилолтын зардал ДҮН 1752000 1752000 1752000 95400 150*2*60л 1590 95400 95400 104400 150*2*60л 1740 104400 104400 Эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур 7670250 хүний тоо 628 15000 7670250 7670250 Хоолны зардал 1500000 хүний тоо 15*25000 4 1500000 1500000 11122050 11122050 11122050 Дүн Аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоолоор баталсан Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн арга хэмжээнд зарцуулсан зарцуулалтын тайлан Нэг.Эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааны удирдлага зохион байгуулалт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үлдэгдэл Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн үйл ажиллагааны зардал 22824500 16635500 4890000 6189000 Хэвлэл мэдээллийн сурталчилгаа 15000000 10110000 Дүн Хоёр.Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх Гурав.Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх 1.Хархорин нэгдсэн эмнэлэг Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үлдэгдэл Шатахуун литр Хархорин дүн
  2. 2. Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдсөн зардал Хэмжих нэгж тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд 162000 Хүн/өдөр 3 18000 54000 54000 108000 Эмч нарын үзлэгийн томилолт 1440000 Хүн/өдөр 10*4 36000 1440000 1152000 288000 Жолооч нар 96000 Хүн/өдөр 2*3 12000 72000 72000 24000 1698000 1566000 1278000 420000 63600 100*2*40л 1590 63600 69600 100*2*40л 1740 69600 Эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур 4608000 хүний тоо 307 15000 4608000 Хоолны зардал 1125000 хүний тоо 15*25000 3 1125000 7564200 7432200 1428000 6136200 Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдсөн зардал Хэмжих нэгж тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл Хоолны зардал 2880000 Хүн/өдөр 100 15141 1514100 1365900 Шүдний эм хэрэгсэл хүний тоо 1000 10261,89 10261890 19738110 Цэрэг, багийн үзлэг 10821086 Шатахуун 34800 34800 Томилолт 5400000 Хүн/өдөр 10*15 36000 3353649 2046351 38314800 25950725 12364075 Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдсөн зардал Хэмжих нэгж тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл 1.Баян-Өндөр 381600 литр 400000 -18400 2.Бүрд 445200 литр 403000 42200 3.Бат-Өлзий 477000 литр 422000 55000 4.Баруунбаян-Улаан 636000 литр 578720 57280 5.Баянгол 318000 литр 208280 109720 6.Богд 699600 литр 631200 68400 7.Гучин-Ус 318000 литр 261600 56400 8.Өлзийт 318000 литр 260000 58000 9.Зүүнбаян-Улаан 143100 литр 270000 -126900 10.Нарийнтээл 477000 литр 477000 11.Сант 318000 литр 318000 4.Сумын ЭМТ-ийн үзлэгийн шатахуун, томилолтын зардал Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үлдэгдэл -16800 Үлдэгдэл Томилолтын зардал ДҮН 3.Арвайхээр сум 2.Есөнзүйл СДЭ Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Шатахуун литр 150000 5733000 Есөнзүйл дүн Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үлдэгдэл 25950725 Эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур 30000000 Арвайхээр үзлэгийн - Дүн Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ
  3. 3. 12.Тарагт 111300 литр 111300 13.Хайрхандулаан 238500 литр 238500 14.Уянга 238500 литр 238500 15.Хужирт 318000 литр 318000 ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд 2430000 Хүн/өдөр 2430000 1.Баян-Өндөр 1440000 Хүн/өдөр 16 1320000 120000 2.Бүрд 1440000 Хүн/өдөр 17 978000 462000 3.Бат-Өлзий 1800000 Хүн/өдөр 16 1620000 180000 4.Баруунбаян-Улаан 1080000 Хүн/өдөр 17 1350000 -270000 5.Баянгол 1440000 Хүн/өдөр 14 1206000 234000 6.Богд 1800000 Хүн/өдөр 1522000 278000 7.Гучин-Ус 1080000 Хүн/өдөр 20 1458000 -378000 8.Өлзийт 1080000 Хүн/өдөр 12 744000 336000 9.Зүүнбаян-Улаан 1440000 Хүн/өдөр 16 900000 540000 10.Нарийнтээл 1440000 Хүн/өдөр 1440000 11.Сант 1440000 Хүн/өдөр 1440000 12.Тарагт 1080000 Хүн/өдөр 1080000 13.Хайрхандулаан 1440000 Хүн/өдөр 1440000 14.Уянга 1800000 Хүн/өдөр 1800000 15.Хужирт 1800000 Хүн/өдөр 1800000 540000 Хүн/өдөр 540000 540000 Хүн/өдөр 540000 30547800 0 14532800 16015000 Төгрөгийн үзлэгийн зардал 7147500 6685000 462500 94696350 0 0 0 44504975 48596525 46099825 Төлөвлөгдсөн үйл ажиллгаа Хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдсөн зардал Хэмжих нэгж тоо нэг бүр үнэ бүгд үнэ Гүйцэтгэл Хил хязгааргүй шүдний эмч нарын зардал тоо 1 3268030 3268030 УКТНЭ-ийн үзлэгийн зардал тоо 1 4675000 4675000 Аллеоро мужтай ЭМ-ийн гэрээнд гарын үсэг зурах тоо 1 13300000 13300000 Сумдын үзлэгийн эм урвалж оношлуур 28739444 49982474 Гурав. Хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэхэд чиглэсэн зардал Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ Жолооч нар СЭМТ-ийн шатахуун, томилолтын дүн Нийт үзлэгийн дүн Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үлдэгдэл Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардал 78719150 49982474 Дүн 28736676
  4. 4. Наркологийн төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, тогтмолжуулах 50000000 50000000 300000000 97773005 156324499 143675501 Дөрөв.Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, тогтолцоо, тусламж үйлчилгээг сайжруулах Нийт зардлын дүн
  • TumuruuShiileg

    Oct. 8, 2015

Аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоолоор баталсан Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн арга хэмжээнд зарцуулсан зарцуулалтын тайлан

Views

Total views

820

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

243

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×