Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vuorovaikutus ja kommunikaatio

836 views

Published on

Vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat ihmisen perusoikeuksia. Oikeus kommunikaatioon kuuluu kaikille. Vuorovaikutusharjoituksia teatterin keinoin.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vuorovaikutus ja kommunikaatio

 1. 1. Vuorovaikutus ja kommunikaatio Verkkoluento 25.10.2016 Anne Vuorenpää ja Minni Haveri
 2. 2. Sisältö Vuorovaikutus Kommunikointi Kommunikointikeinot ja apuvälineet Vuorovaikutuksen harjoittelu Tulkkipalvelu Keskustelua
 3. 3. Vuorovaikutuksessa on aina kaksi tai useampia osallistujia, joille on tärkeää löytää yhteinen viestimiskeino. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät Suomessa, Kristiina Huuhtanen (toim)
 4. 4. Riittävän onnistuneessa viestinnässä on olennaista, että käytetään sellaista yhteistä keinoa, jota molemmat osapuolet ymmärtävät ja osaavat käyttää.
 5. 5. Kommunikointi?  vastavuoroista toimintaa  yhteinen asia  sisältää tiedostettuja ja tiedostomattomia viestejä
 6. 6. Oikeus kommunikaatioon kuuluu kaikille Kuvalähde: www.papunet.net, Elina Vanninen, kommunikoida
 7. 7. Kieltäytyä, pyytää, ilmaista tunteita, valita, osallistua, tulla ymmärretyksi ja ymmärtää muita
 8. 8. Kommunikointikeinot ovat aina yksilöllisiä. Yksi keino toimii yhdellä, toinen toisella, kolmas yhdistelee.
 9. 9. Eleet ja olemuskieli Ilmeet Eleet Kehon asennot Tunteet Ääntely Äänensävyt Toiminta
 10. 10. Aistit vuorovaikutuksessa Antaa tietoa ympäristöstä, tulevasta tapahtumasta tai toiminnasta Haju, näkö, kuulo, tunto.. Kehon pikaviestit
 11. 11. Esinekommunikointi Esineet voivat toimivat:  Signaaleina Toimintojen jäsentäjänä
 12. 12. Käytetään todellista esinettä, pienoismalli tai osa esineestä, mielleyhtymää vastaava esinettä tai abstrakti esinettä Kuvalähde: www.papaunet.net, Daavid Varner (kaukosäädin), Hannele Kotila/STAL ry (hammasharja)
 13. 13. Kuvakommunikaatio PCS, Pictot, WLS, Nilbild, Clipart, Mullberry, Sclera, valokuvat, piirrokset, viittomakuvat… Kuvalähde: www.papunet.net, ElinaVanninen, Sclera npo (www.sclera.be) , Elina Kupari
 14. 14. Kuvat toimivat välineenä ilmaisuun tukevat uusien asioiden ja käsitteiden ymmärtämistä  jäsentää itsenäistä toimintaa toimien ajattelun tukena tukena myös puheen ja viittomien rinnalla sekä niiden opettelussa
 15. 15. Kuvia voidaan käyttää Sarjoina tai yksittäin Kalenterissa Kehyksissä ja taskuissa Seinällä muistin tukena Toimintatauluina Reissuvihossa Kansiossa Kommunikaatiopassissa jne..
 16. 16. Kuvalähde: www.papunet.net, Elina Vanninen, Annakaisa Ojanen, Sclera npo (www.sclera.be)
 17. 17. Nopea pikakuvapiirtäminen Voidaan käyttää erityisesti ennalta suunnittelemattomiin keskustelutilanteisiin, joissa ei ole muita keinoja käytettävissä. Tilanteiden kuvaamisessa ns. sosiaaliset tarinat. Kuvalähde: www.papunet.net, Elina Vanninen
 18. 18. Kuvalähde: Minni Haveri
 19. 19. Muita menetelmiä? Kirjoitus Aakkostaulu Käteen kirjoitus eli antikva Bliss ?
 20. 20. Tukiviittomat Tuetaan samanaikaista puhetta tai ääntelyä Viitotaan avainsanat Lisäksi käytetään elekieltä, osoittelua, ääntä ym. Yksilölliset viittomat
 21. 21. Viittomat voivat kuvata toimintaa liikettä muotoa kokoa (kaivaa lapiolla, pallo, matala- korkea, kuusipuu, hyppiä)
 22. 22. Kun kohtaat puhevammaisen ihmisen, muista: Olla läsnä Olla kärsivällinen ja odottaa Reagoida ja vastata Mukauttaa ilmaisuasi Tarkistaa, että tulkintasi on oikea ja oma viestisi on ymmärretty Ohjeet perustuvat LOVIT-muistisääntöön.
 23. 23. Kommunikoinnin apuvälineet Kommunikaatiotaulut ja kansiot Kommunikaatiolaitteet (puhelaitteet ja näppäimistöt) Tietokoneet ja tabletit Puhelimet jne.
 24. 24. Kuvalähde: Minni Haveri
 25. 25. Kuinka vuorovaikutusta voi harjoitella Voimauttava vuorovaikutus on kehityksellinen toimintamalli. Siinä käytetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja vaikeasti kehitysvammaisten tai autismin kirjon henkilöiden kanssa kommunikointiin.  Vuorovaikutuksessa ihminen oppii kommunikoinnin perustan (nauttimaan yhdessäolosta ja olemaan lähellä muita ihmisiä)  suuntaamaan huomionsa toiseen ihmiseen ja olemaan läsnä  keskittymään ja olemaan tarkkaavainen  toimimaan yhdessä, vuorottelemaan eli ottamaan ja antamaan vuoroja  käyttämään ja ymmärtämään: katsekontaktia, ilmeitä, fyysistä kontaktia, olemuskieltä ja muuta sanatonta viestintää, ääntelyä, sanoja ja puhetta merkityksellisesti,tunneilmaisua. Nind & Hewett 1994, 2001, 2005): www.papunet.net
 26. 26.  OIVA-vuorovaikutusmallin tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta yhteisöissä, joissa elää puhevammaisia ihmisiä.  Työskentelyn tavoitteena on oppia yhä osaavammiksi vuorovaikutuskumppaneiksi yhteisön puhevammaisille jäsenille ja löytää sellaisia vuorovaikutustapoja, jotka edistävät puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.  Lisätietoa OIVA-vuorovaikutusmallista (Tikoteekki)  Näkömonivammaisen lapsen tekemät vuorovaikutusaloitteet ovat usein hyvin hienovaraisia, ja niiden huomaaminen edellyttää herkkyyttä lähi-ihmisiltä. Lapsen vuorovaikutustaidot voivat kehitttyä ainoastaan kokemuksista, joissa hänen aloitteensa huomataan ja niihin vastataan. www.papunet.net
 27. 27.  Vuorovaikutusharjoituksia teatterin keinoin. Teatteri keinoilla voidaan luoda yhteistä ymmärrystä lähiyhteisön kanssa  Teatterin erilaisin menetelmin tuetaan henkilökohtaista kokemusta, ilmaisua ja ymmärrystä.  https://www.youtube.com/watch?v=qwy9-c_TgEE  Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Teatteri Telakka ovat kehittäneet ryhmämuotoista toimintaa. http://www.kvtl.fi/media/Julkaisut/Oppaat/kvtl_Teatterista_v oimaa.pdf  MAHTI –sopeutumisvalmennus perheille projekti (Ray 2016) Tarkoitettu lapsille perheineen, joilla on kommunikoinnin haasteita
 28. 28. Puhevammaisten tulkkipalvelu  Palvelu päätöksen saa Kelasta. Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksessa (Vatu-keskus) Palvelua voi hakea puhevammainen henkilö itse tai hänen edustajansa.  Tulkkina on koulutettu puhevammaisten tulkki. Tulkki tilataan http://www.kela.fi/kelan-valityskeskus  Tilauksen voi tehdä: tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelimella, etätulkkauslaitteella, tekstipuhelimella, Kuvayhteyden avulla, 3G-puhelimella, kirjeellä
 29. 29. Kuka voi saada puhevammaisten tulkkipalvelua Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on henkilöllä, joka kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaa tulkkauksen avulla ja jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia osallistua, välittää tietoa sekä olla kanssakäymisissä toisten ihmisten kanssa. www.papunet.net
 30. 30. Missä puhevammaisten tulkkipalvelua voi käyttää? Harrastuksissa joissa ollaan muiden ihmisten kanssa Asioinnissa esim. Kelassa, pankissa, sosiaalitoimessa Kurssilla, koulutuksissa Työssä ja opiskelussa Sukujuhlissa Tiedonsaannissa ?

×