Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus

Download to read offline

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus. Sisältö: tapahtumaturvallisuuden osa-alueet, tapahtuman määrittely, turvallisuuden suunnittelu, lainsäädäntö ja viranomaiset, huomioitavia erityispiirteitä. Kari Koponen, Tukes

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus. Sisältö: tapahtumaturvallisuuden osa-alueet, tapahtuman määrittely, turvallisuuden suunnittelu, lainsäädäntö ja viranomaiset, huomioitavia erityispiirteitä. Kari Koponen, Tukes

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus

 1. 1. Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sisältö • Tapahtumaturvallisuuden osa-alueet • Tapahtuman määrittely (aloita tästä) • Tapahtuman elinkaari • Tapahtuman laajuus ja luonne • Turvallisuuden suunnittelu • Suunnitelmien yhdistäminen • Valta ja johtosuhteet • Lainsäädäntö ja viranomaiset • Huomioitavia erityispiirteitä • Tungos ja yleisöpaine (katsomo, jonotus yms.) • Työkalut (Tukes) 31.5.2019 2Kari Koponen, ylitarkastaja
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TAPAHTUMAN LUONNE JA LAAJUUS PAIKKA TILA YMPÄRISTÖ RAKENTEET LAITTEET ASIAKKAAT SIVULLISET HENKILÖSTÖ KUMPPANIT YHTEISTYÖ TIETO KOKEMUS OSAAMINEN OHJELMA JA AIKATAULU OHEISPALVELU, MYYNTIPAIKAT ESIINTYJÄT SUUNNITTELU AJANKOHTA OLOSUHTEET VIESTINTÄ Tapahtumaturvallisuuden osa-alueet 31.5.2019 3 SUOJAUS- JA HALLINTAKEINOT VARAUTUMINEN POIKKEAMIIN RISKIEN- HALLINTA MITATTAVUUS JA KEHITTÄMINEN VIRANOMAISET RESURSSIT AIKA MAAILMAN -TILANNE §LAIN- SÄÄDÄNTÖ ?MUUTOKSET VASTUULLISUUS ORGANISAATIO JOHTO- JA VALTASUHTEET Kari Koponen, ylitarkastaja
 4. 4. Tapahtuman määrittely
 5. 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tapahtuman elinkaari Suunnittelu Tuotanto Infra Liikenne ja liikkuminen Turvallisuus Alihankinta Kumppanit ja yhteistyö Luvat ja ilmoitukset Poliisi Pelastus Vakuutukset Pystytys / rakennus Alue, aidat Teltat, rakenteet Somisteet Palvelut Leirintä, majoitus Liikenne, pysäköinti Infra 31.5.2019 5 TAPAHTUMA DAY 1 Saapuminen Ovet auki Liikkuminen Esitykset Oheisohjelmat Oheispalvelut Osallistuminen Vesipiste Vessat Ravinto ja neste Ovet kiinni Poistuminen DAY 2 Saapuminen Ovet auki Liikkuminen Esitykset Oheisohjelmat Oheispalvelut Osallistuminen Vesipiste Vessat Ravinto ja neste Ovet kiinni Poistuminen DAY 3 Saapuminen Ovet auki Liikkuminen Esitykset Oheisohjelmat Oheispalvelut Osallistuminen Vesipiste Vessat Ravinto ja neste Ovet kiinni Poistuminen Purku Palautteet Jälkitoimet Ja kehittäminen Mitä tehdäänTIETO Miten tehdään TAVOITE Huomioi toiminnassa TOIMINTA TUOTANTO IDEA Tunnista vaarat kaikista näistä osa- alueista etukäteen! Uusi tapahtuma Kari Koponen, ylitarkastaja
 6. 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto LAAJUUS 31.5.2019 6 Turvallisuusasiakirja Kari Koponen, ylitarkastaja
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto LUONNE 31.5.2019 7 Turvallisuusasiakirja Kari Koponen, ylitarkastaja
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kokonaiskuva turvallisuudesta 31.5.2019 8Kari Koponen, ylitarkastaja
 9. 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Viranomaisyhteistyö tapahtumissa 31.5.2019 9 T I L A N N E K U V A V A A R A R E K I S T E R I SUUNNITELMA LUVITUS – HYVÄKSYNTÄ ohjeet ja määräykset TARKASTUS KATSELMUS MAHDOLLINEN VIRANOMAISTAPAAMINEN TAPAHTUMA JÄLKIPUINTI – TUTKINTA - KEHITTÄMINEN RAKENNUS PURKU V A R A U T U M I N E N O H J A U S & V A L V O N T A Kari Koponen, ylitarkastaja
 10. 10. Turvallisuuden suunnittelu
 11. 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tapahtuman turvallisuussuunnittelussa 1. Yleisön palvelupolku muotoillaan turvalliseksi 2. Määritellään mitä tietoa ja opastamista tulee antaa yleisölle 3. Määritellään tapahtumassa tarvittavat turvallisuusjärjestelyt (mm. yleisön ohjaus-, suojaus- ja hallintamenettelyt) 31.5.2019 11 • Turvallisuussuunnittelussa huomioidaan toiminnan normaalitilanteen lisäksi aina myös poikkeustilanteet. • Turvallisuussuunnittelu on lakien, teorian ja valitun strategian viemistä käytäntöön. • Turvallisuussuunnittelulla luodaan edellytykset varautumiselle ja toiminnalle. Kari Koponen, ylitarkastaja
 12. 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Toiminnan- harjoittaja Huolellisuus- velvollisuus Turvallisuus- asiakirja Onnettomuus- kirjanpito (vaararekisteri) Ilmoitus- velvollisuus Tietojen antaminen käyttäjille 12 Asiakirjat ja suunnitelmat saa laatia yhdeksi asiakirjaksi. 31.5.2019 Suunnitelmien yhdistäminen KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN VELVOITTEET Kari Koponen, ylitarkastaja
 13. 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Näkökulmia tapahtuman turvallisuuteen Viranomaisen näkökulma 13 Tapahtumajärjestäjän näkökulma Yleisön näkökulma Sivullisten näkökulma Tapahtuma laajuuden ja luonteen näkökulma 31.5.2019 Kari Koponen, ylitarkastaja
 14. 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valta- ja johtosuhteet organisaatiossa 31.5.2019 14 • Määrittele tehtävät • Nimeä vastuuhenkilöt • Kuvaa valta ja vastuut • Määrittele keskeyttämiseen oikeutetut • Määrittele yhteyshenkilöt viranomaisia varten • Ilmoita tiedot organisaatiolle, kumppaneille ja viranomaisille Kari Koponen, ylitarkastaja
 15. 15. Lainsäädäntö ja viranomaiset
 16. 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TAPAHTUMATURVALLISUUSYMPÄRISTÖ 31.5.2019 16 SECURITY SAFETY SERVICE 3ventS 3S:ää Rajapinnat ovat osin päällekkäisiä. Rajapinnat riippuvat eri viranomaisten tulkinnasta ja resursseista. Vaihtelu on suurta. Kokonaisuutta ei ole ymmärretty toimintakentässä toimijoidenkaan osalta. SMS SafetyManagement- System Turvallisuuden- hallintajärjestelmä Turvallisuusjohtaminen Palvelumuotoilu Suojausmenettelyt ja hallintakeinot! Kari Koponen, ylitarkastaja
 17. 17. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 31.5.2019 17 POLIISITOIMI • Järjestys • Turvallisuus • Oikeudet • Järjestyslaki • Kokoontumislaki • Poliisilaki • Turvallisuus- suunnitelma • Ilmoitus yleisötilaisuudesta • 5 vuorokautta • Operatiivinen toimi • Lupahallinto • Rikostutkinta • Onnettomuustutkinta *myös muita rooleja PELASTUSTOIMI • Henkilöturvallisuus • Paloturvallisuus • Pelastustoiminta • Ensihoito > SOTE / SHP • Pelastuslaki • Pelastussuunnitelma • 14 vuorokautta • Operatiivinen toimi • Ensihoito (SOTE) • Onnettomuuksien ehkäisy • Tarkastustoiminta KULUTTAJATURVALLISUUS • Ihminen (kuluttaja) • Omaisuus • Vaara näille palvelussa • Kuluttaja- turvallisuuslaki • Turvallisuusasiakirja • Ennen aloittamista • Opastus, ennaltaehkäisy • Tarkastustoiminta • Asiakirjavalvonta • Onnettomuustutkinta • Toiminta toissijaisesti muiden viranomaisten rinnalla *myös muita rooleja PAIKALLISVIRANOMAISET JA JULKISOIKEUDELLISIA TEHTÄVIÄ HOITAVAT TAHOT Ensihoito – Elintarviketurvallisuus – ympäristöturvallisuus – työturvallisuus – Ilmailu – Anniskelu – Musiikin ja kuvan esittäminen – Liikenne – jne. Kari Koponen, ylitarkastaja
 18. 18. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Viranomaisyhteistyön laajuus riippuu tapahtumasta Poliisilaitos • Ilmoitus yleisötilaisuudesta, vähintään 5 vrk ennen • Mahdollinen turvallisuussuunnitelma • Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä, vähintään 14 vrk ennen  Näytöksen toteuttajalla tulee olla Tukesin päätös ilotulitusnäytösten suorittamiseksi Pelastuslaitos • Pelastussuunnitelman toimittaminen, vähintään 14 vrk ennen • Ilmoitus tuliesityksestä, vähintään 14 vrk ennen • Ilmoitus tehoste-esityksestä (pyro), vähintään 14 vrk ennen • Ensiapusuunnitelma, ennen tapahtumaa • Ilmoitus tilapäisestä majoittumisesta, vähintään 14 vrk ennen Sairaanhoitopiiri • Ensiapu- tai ensihoitosuunnitelma, ellei toimiteta poliisi- / pelastuslaitoksen kautta ko. alueella Aluehallintovirasto • Anniskelu- ja/tai vähittäismyyntilupa alkoholille Kunnan ympäristöterveys- ja ympäristönsuojeluviranomaiset • Äänentoisto / melu • Elintarvikkeet ja juomaveden jakaminen • Jätteet ja ympäristö • Eläimet Rakennusvalvonta • MRL 126 a § Toimenpidelupaa edellytetään katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustamisesta tai rakentamisesta (yleisörakennelma) Muita mahdollisia lupia edellyttävät mm.; tupakanmyynti, musiikin tai videoiden esittäminen, bingo, arpajaiset, ilmatilan sulkeminen, laserlaitteet, liikennejärjestelyt, maankäyttö, kemikaalien käyttö ja varastointi, vesi ja sähkö. 31.5.2019 18Kari Koponen, ylitarkastaja
 19. 19. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Muita huomioon otettavia viranomaisia ja asioita • Asiakasturvallisuus palveluissa (tapahtuma ja oheispalvelut) • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes • mm. vesistöt lähellä, palvelut kuten; uiminen, benji, pomppulinnat ja ratsastus • Työturvallisuus • Työsuojelun vastuualue aluehallintovirasto • Kameravalvonta • Valvonnasta ilmoittaminen porteilla • Rekisteriseloste – GDPR - tietosuojalaki • Tilapäinen leirintäalue • Ilmoitus vähintään 3 kuukautta ennen tapahtumaa • Kunnan leirintäalueviranomainen (kuntakohtaisesti mm. ympäristönsuojelu / rakennusvalvonta) • Pelastuslaitos lausuu palo- ja pelastusturvallisuudesta • Järjestyksenvalvonta • Yleisötilaisuusilmoituksen yhteydessä tiedot poliisille • Ulkopuoliselta tuottajalta edellytetään elinkeinolupaa ja toimeksiantosopimusta • Vartiointi ja arvokuljetus • Edellyttää elinkeinolupaa toimijalta ja toimeksiantosopimusta • Vakuutukset • Työntekijät – talkoolaiset – vapaaehtoiset • Vastuuvakuutus • Esteettömyys • Tasa-arvo 31.5.2019 19Kari Koponen, ylitarkastaja
 20. 20. Huomioitavia erityispiirteitä
 21. 21. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lentokenttäjonotus Jonotusturvallisuus 31.5.2019 21 Suppilo Hallitsematon avaus Hallittu Pitkä ja rönsyilevä Puskurijonotus Kari Koponen, ylitarkastaja
 22. 22. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Saapumisen ja poistumisen hallinta 31.5.2019 22  Useita väyliä  Ulostulo erillisenä  Opastetut ja ohjatut lohkot  Tarvittaessa puskuroitu jonotus Lipuntarkastus Turvatarkastus EXIT
 23. 23. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Katsomoturvallisuus 31.5.2019 23 Painealue metreissä Massa-alue m² ja hlöä Puskurialue m² + leveys ja pituus m² + pituus ja leveysm² + pituus ja leveys Pituus leveys Pituus leveys Pituus leveys m²m² Kari Koponen, ylitarkastaja
 24. 24. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin työvälineitä vaarojen tunnistamiseen ja turvallisuustoimenpiteiden suunnitteluun 31.5.2019 Mervi Murtonen 24  Löytyvät Tukesin verkkosivuilta

×