SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Varautuminen on viisautta –
palovaroittimet ja sähköjärjestelmät
taloyhtiössä
Real Estate Expo 2018
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman
1
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Säätelyn lähtökohta -sähkön vaarat ja vahingot
2
• Sähkötapaturmat (sähköisku tai valokaari)
‒ yli 500 korvattua työtapaturmaa vuodessa
‒ keskimäärin n. 2 – 3 kuolemaa vuodessa
• Sähköpalot (tekninen vika, virheellinen tai varomaton käyttö)
‒ yli 2500 sähköpaloa tai sähköpalovaaraa vuodessa
‒ seurauksena n. 10 – 20 kuolemaa vuodessa
‒ omaisuusvahingot n. 50 M€/v (lähde Finanssiala)
• Häiriöt (EMC)
‒ ei saa olla liikaa häiriöpäästöjä, - pitää olla riittävä häiriönsieto
‒ koskee laitteiden ja järjestelmien virheellistä toimintaa, myös muuta
kuin vaaraa aiheuttavaa
• Sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutukset
‒ STM ja STUK
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sähkölaitteet & Sähkölaitteistot
Sähkölaite (sähkötuote)
= Sähkötekninen koje, kone,
laite tai tarvike
• Televisio, sähköporakone,
pöytälamppu
• Kaapeli, rasiakytkin, pistorasia,
yms.
Sähkölaitteisto (sähköasennus)
= sähkölaitteiden ja tarvikkeiden
muodostama toiminnallinen kokonaisuus,
(’kiinteä sähköasennus’)
• Rakennuksen sähköjärjestelmä
Sähkökeskukset + johdotukset +
pistorasiat, valaisimet jne
• Jakeluverkot yms.
Ilmajohtoverkot, maakaapeliverkot,
katuvalaistus, ym.
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sähkölaitteistot taloyhtiössä ja kiinteistöissä
• Asuntojen sähköasennukset ja muiden tilojen
sähköasennukset
• Yli kahden asunnon sähkölaitteistot– luokka 1A
• Taloyhtiön muut tilat kuin asuinhuoneistot joiden
pääsulake on yli 35 A – luokka 1B
• E
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 4
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sähkölaitteiston haltija
• Lakisääteinen velvoite huolehtia
kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista
on sähkölaitteiston haltijalla, joka yleensä on
sen omistaja
• Vuokrasuhteissa velvoite voi olla sopimuksella
siirretty sille, joka vastaa muutoinkin kiinteistön
tai rakennuksen pidempiaikaisesta
kunnossapidosta
• Kiinteistä asennuksista vastaa yleensä taloyhtiö
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 5
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Sähköasennukset vaativat huoltoa ja kunnossapitoa,
kuten muukin kiinteistötekniikka
• Asennusten laitteiden kuntoa ja
turvallisuutta on jatkuvasti
tarkkailtava
• Havaitut viat ja puutteet
korjattava riittävän nopeasti
• Määräaikaistarkastukset
suoritettava ajallaan
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 6
• Sähköiskun vaara
• Palovaara
• Sähkökatkoja
• Sähköasennukset,
asennuskalusteet ja
sähkökeskusten
komponentit kuluvat
käytössä
• Käyttötarpeet ja olosuhteet
muuttuvat
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Hyvään kiinteistönhuoltoon ja
kunnossapitoon kuuluu
• Jatkuvaa kunnon
tarkkailua
• Huoltosuunnitelma
• Sähkökunnossapidon
ammattilaisen suorittamat
kunnossapitotarkastukset
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 7
• Aistinvaraisia tarkastuksia
• Mittauksia
• Tarpeelliset puhdistukset
• Havaittujen
huonokuntoisten
komponenttien vaihto
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Määräaikaistarkastukset
• Aistinvaraista
tarkastusta
• Mittauksia
• Dokumenttien
tarkastelua
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 8
• Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 muutos:
Tarkastusväli yleisille tiloille jos sulake on yli 35 A, putosi
kymmeneen vuoteen (luokka 1B)
• Varmistaa osaltaan asennusten
turvallisuuden ja osoittaa kunnossapidon
puutteet
• Asuinrakennuksia ja huoneistoja velvoite
ei koske
• Suorittaa Tukesin valtuuttamat tarkastajat
tai tarkastuslaitokset
• Kunnossapidon ja
määräaikaistarkastuksen laiminlyönti
voivat vahingon sattuessa vaikuttaa
korvauksiin
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 9
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palovaroittimet
• Palovaroittimia tulee olla vähintään 1
palovaroitin 60 m2 kohti joka kerroksessa
• Pariston/varavirtalähteen toiminta tulee
varmistaa säännöllisesti testinapista
painamalla
‒ Testinappi testaa ainoastaan pariston ja
summerin toiminnan
‒ Ei omatekoisia savutestejä!
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 10
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
• Palovaroitin ei ole
ikuinen! – toiminnassa
tapahtuu muutoksia iän
myötä
• Palovaroitin tulee uusia
viimeistään 10 vuoden
iässä
‒ Tieto valmistajan
määrittelemästä
uusimisvälistä löytyy
palovaroittimen
pohjasta
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 11
Palovaroittimen uusiminen
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Miksi palovaroitin
tulee uusia?
• Ääni heikkenee
• Savuherkkyys muuttuu
• Palovaroittimien ikääntymisselvitys
–hankkeen loppuraportti
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 12
RUOSTETTA
LIKAA
KUOLLUT HÄMÄHÄKKI
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
• Pelastuslaki: palovaroittimien hankinta- ja
kunnossapitovelvoite kuuluu
huoneistonhaltijalle (asukas)
MUTTA…
• Asunto-osakeyhtiölaki: yhtiön on pidettävä kunnossa
osakehuoneistojen perusjärjestelmät, mm. sähköjärjestelmät
• Sähköverkkoon kytketty palovaroitin = osa
sähköjärjestelmää
• Asukas vastaa säännöllisestä testaamisesta
• Taloyhtiö vastaa paristonvaihdosta ja uusimisesta
• Sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen uusimisen suorittaa
aina pätevyydet omaava sähköurakoitsija
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 13
Palovaroittimet - kunnossapito
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palovaroittimet – kunnossapitovastuun
jakautuminen
• Yksinkertaistettu taulukko
* = sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet
Asukas = haltija
24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 14
Pariston testaus,
puhdistus
Paristonvaihto Uusiminen
Osakeyhtiö Asukas Asukas /
Osake-yhtiö*
Asukas /
Osake-yhtiö*
Vuokra-
asunto
Asukas Asukas /
Omistaja*
Asukas /
Omistaja*
Kiinteistö
(esim. ok-talo)
Asukas Asukas Asukas
Majoitustila /
hoitolaitos
Toiminnanharjoittaja Toiminnanharjoittaja Toiminnanharjoittaja
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

More Related Content

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
Lupien ja valvonnan digitaalinen valvonta (Vallu)
 
Safety management in travel services
Safety management in travel servicesSafety management in travel services
Safety management in travel services
 
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissaTurvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
Turvallisuusjohtaminen matkailupalveluissa
 
Pienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpitPienrakentajan tärpit
Pienrakentajan tärpit
 
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
Tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuus
 
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvontaRakennustuotteiden markkinavalvonta
Rakennustuotteiden markkinavalvonta
 
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuus
 
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
Ilotulitusnäytökset ja erikoistehoste-esitykset
 
Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa Ilotulitteiden verkkokauppa
Ilotulitteiden verkkokauppa
 
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuusYleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
 
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuusSuur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus
 
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuusLuonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
Luonto- ja ohjelmapalveluiden asiakasturvallisuus
 
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikkaTaloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
Taloyhtiön leikki- ja liikuntapaikka
 
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelustaKemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
KemiDigi – kemikaalitieto yhdestä palvelusta
 
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
Review of mining authority on exploration and mining industry in Finland in 2017
 
Ratsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuusRatsastuksen turvallisuus
Ratsastuksen turvallisuus
 
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudetRatsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
Ratsastusyritysten turvallisuus - yritysten velvollisuudet
 
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
 
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
Ajankohtaista ratsastuspalveluissa 2017
 
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
Onko taloyhtiösi turvallinen? Tukes Isännöintipäivillä 6-7.9.2017
 

Varautuminen on viisautta - palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä

 • 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Varautuminen on viisautta – palovaroittimet ja sähköjärjestelmät taloyhtiössä Real Estate Expo 2018 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 1
 • 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Säätelyn lähtökohta -sähkön vaarat ja vahingot 2 • Sähkötapaturmat (sähköisku tai valokaari) ‒ yli 500 korvattua työtapaturmaa vuodessa ‒ keskimäärin n. 2 – 3 kuolemaa vuodessa • Sähköpalot (tekninen vika, virheellinen tai varomaton käyttö) ‒ yli 2500 sähköpaloa tai sähköpalovaaraa vuodessa ‒ seurauksena n. 10 – 20 kuolemaa vuodessa ‒ omaisuusvahingot n. 50 M€/v (lähde Finanssiala) • Häiriöt (EMC) ‒ ei saa olla liikaa häiriöpäästöjä, - pitää olla riittävä häiriönsieto ‒ koskee laitteiden ja järjestelmien virheellistä toimintaa, myös muuta kuin vaaraa aiheuttavaa • Sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutukset ‒ STM ja STUK
 • 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkölaitteet & Sähkölaitteistot Sähkölaite (sähkötuote) = Sähkötekninen koje, kone, laite tai tarvike • Televisio, sähköporakone, pöytälamppu • Kaapeli, rasiakytkin, pistorasia, yms. Sähkölaitteisto (sähköasennus) = sähkölaitteiden ja tarvikkeiden muodostama toiminnallinen kokonaisuus, (’kiinteä sähköasennus’) • Rakennuksen sähköjärjestelmä Sähkökeskukset + johdotukset + pistorasiat, valaisimet jne • Jakeluverkot yms. Ilmajohtoverkot, maakaapeliverkot, katuvalaistus, ym. 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman
 • 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkölaitteistot taloyhtiössä ja kiinteistöissä • Asuntojen sähköasennukset ja muiden tilojen sähköasennukset • Yli kahden asunnon sähkölaitteistot– luokka 1A • Taloyhtiön muut tilat kuin asuinhuoneistot joiden pääsulake on yli 35 A – luokka 1B • E 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 4
 • 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkölaitteiston haltija • Lakisääteinen velvoite huolehtia kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista on sähkölaitteiston haltijalla, joka yleensä on sen omistaja • Vuokrasuhteissa velvoite voi olla sopimuksella siirretty sille, joka vastaa muutoinkin kiinteistön tai rakennuksen pidempiaikaisesta kunnossapidosta • Kiinteistä asennuksista vastaa yleensä taloyhtiö 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 5
 • 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähköasennukset vaativat huoltoa ja kunnossapitoa, kuten muukin kiinteistötekniikka • Asennusten laitteiden kuntoa ja turvallisuutta on jatkuvasti tarkkailtava • Havaitut viat ja puutteet korjattava riittävän nopeasti • Määräaikaistarkastukset suoritettava ajallaan 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 6 • Sähköiskun vaara • Palovaara • Sähkökatkoja • Sähköasennukset, asennuskalusteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat käytössä • Käyttötarpeet ja olosuhteet muuttuvat
 • 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Hyvään kiinteistönhuoltoon ja kunnossapitoon kuuluu • Jatkuvaa kunnon tarkkailua • Huoltosuunnitelma • Sähkökunnossapidon ammattilaisen suorittamat kunnossapitotarkastukset 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 7 • Aistinvaraisia tarkastuksia • Mittauksia • Tarpeelliset puhdistukset • Havaittujen huonokuntoisten komponenttien vaihto
 • 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Määräaikaistarkastukset • Aistinvaraista tarkastusta • Mittauksia • Dokumenttien tarkastelua 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 8 • Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 muutos: Tarkastusväli yleisille tiloille jos sulake on yli 35 A, putosi kymmeneen vuoteen (luokka 1B) • Varmistaa osaltaan asennusten turvallisuuden ja osoittaa kunnossapidon puutteet • Asuinrakennuksia ja huoneistoja velvoite ei koske • Suorittaa Tukesin valtuuttamat tarkastajat tai tarkastuslaitokset • Kunnossapidon ja määräaikaistarkastuksen laiminlyönti voivat vahingon sattuessa vaikuttaa korvauksiin
 • 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 9
 • 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palovaroittimet • Palovaroittimia tulee olla vähintään 1 palovaroitin 60 m2 kohti joka kerroksessa • Pariston/varavirtalähteen toiminta tulee varmistaa säännöllisesti testinapista painamalla ‒ Testinappi testaa ainoastaan pariston ja summerin toiminnan ‒ Ei omatekoisia savutestejä! 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 10
 • 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto • Palovaroitin ei ole ikuinen! – toiminnassa tapahtuu muutoksia iän myötä • Palovaroitin tulee uusia viimeistään 10 vuoden iässä ‒ Tieto valmistajan määrittelemästä uusimisvälistä löytyy palovaroittimen pohjasta 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 11 Palovaroittimen uusiminen
 • 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Miksi palovaroitin tulee uusia? • Ääni heikkenee • Savuherkkyys muuttuu • Palovaroittimien ikääntymisselvitys –hankkeen loppuraportti 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 12 RUOSTETTA LIKAA KUOLLUT HÄMÄHÄKKI
 • 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto • Pelastuslaki: palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoite kuuluu huoneistonhaltijalle (asukas) MUTTA… • Asunto-osakeyhtiölaki: yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen perusjärjestelmät, mm. sähköjärjestelmät • Sähköverkkoon kytketty palovaroitin = osa sähköjärjestelmää • Asukas vastaa säännöllisestä testaamisesta • Taloyhtiö vastaa paristonvaihdosta ja uusimisesta • Sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen uusimisen suorittaa aina pätevyydet omaava sähköurakoitsija 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 13 Palovaroittimet - kunnossapito
 • 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palovaroittimet – kunnossapitovastuun jakautuminen • Yksinkertaistettu taulukko * = sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Asukas = haltija 24.5.2018 Ville Huurinainen, Karoliina Meurman 14 Pariston testaus, puhdistus Paristonvaihto Uusiminen Osakeyhtiö Asukas Asukas / Osake-yhtiö* Asukas / Osake-yhtiö* Vuokra- asunto Asukas Asukas / Omistaja* Asukas / Omistaja* Kiinteistö (esim. ok-talo) Asukas Asukas Asukas Majoitustila / hoitolaitos Toiminnanharjoittaja Toiminnanharjoittaja Toiminnanharjoittaja