Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tukesin teollisuusvalvonnan ajankohtaisia asioita

726 views

Published on

Kirsi Levän esitys STM:n Kemikaalivalvontaseminaarissa 27. - 28.3.2017.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tukesin teollisuusvalvonnan ajankohtaisia asioita

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.-28.3.2017 Kirsi Levä Teollisuusvalvonnan ajankohtaisia STM:n Kemikaalivalvontaseminaari 27.-28.3.2017
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuus on kilpailukyvyn peruskallio Tuotteiden ja teollisuuslaitosten hyvä turvallisuus on sitä vahvaa perustaa, mille uutta kilpailukykyä on mahdollista rakentaa ja mistä tulee pitää kiinni, kirjoittaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström (Ministerin blogi, www.tukes.fi)
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin toimintaympäristö muuttuu vauhdilla 3 1. Yritysten kilpailukyvyn edistäminen => Ennustettava ja tasapuolinen lupa- ja valvontatoiminta 2. Bio- ja kiertotalous on priorisoitu yhdeksi kärkialueeksi => yhteistyö, säädösten kehittäminen, uudet riskit 3. Digitalisaatio ja robotiikka etenee => mahdollisuuksia ja riskejä 4. Eu-tason sääntely kasvaa tuote- ja palvelutuotannossa 5. Valtion talous kiristyy ja hallinnon rakenteet muuttuu 6. Turvallisuusajattelu on murroksessa – monimutkaisten systeemien hallinta ja uudistaminen; turvallisuuden tavoitteellinen kehittäminen ja onnistumisista oppiminen ”Kannustetaan toimijoita vastuullisuuteen ja omavalvonnan riskiperusteiseen kohdentamiseen ”
 4. 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Teollisuuden turvallisuustilanne Suomessa 2016 4 Tutkitut onnettomuudet 2016
 5. 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Teollisuusvalvonnan palvelukyky on hyvä 5 • Toimitaan käsittelyaikojen ja asiakkaan aikataulun mukaan • Teollisuuden valvontakäynnit tehty suunnitellusti • Suuret ilmoitusmäärät rekisteröidään sujuvasti • Saamelaisten maaoikeuskysymys näkyy kullanhuudontalupien valitusmäärissä • Toimintaympäristön muutokset näkyy lupakäsittelyssä: • LNG (Pori, Tornio rakenteilla, Haminaan hakemus) • Useita lausuntopyyntöjä biolaitoksissa
 6. 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Valmistelussa Kiertotalouden riskit -projekti 6 • Projektin kohderyhmänä on uudet bio- ja kiertotalouden laitokset (rakentaminen, luvitus ja valvonta). • Projektin tuloksena syntyy konkreettista näkemystä, ”tsekkilistaa”, erityisistä bio- ja kiertotalouteen liittyvistä turvallisuusriskeistä ⇒Tukesin laitosten teknistä riskilukua täydennetään ”kierrätysnäkökulmasta” ⇒Tehdään tarvittavat ehdotukset säädösten uudistamiseksi
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiertotalouden turvallisuuskysymyksiä /riskejä teollisuusvalvonnan näkökulmasta (alustavasti) 27.3.2017 [Esittäjän nimi] 7 1. Kiertoraaka-aineen riskit – materiaalin historian tai uusiokäytön riskit • Riskit voivat liittyä lopputuotteeseen tai prosesseihin, tuotantovaiheeseen • Raaka-aineen vaihtaminen bioperäiseen polttoaineeseen tai ”sekakäyttö” • Projektin lähtökohtana on prosessit, mutta tuotteisiin liittyviä havaintoja kirjataan projektissa ylös. Projektissa voi tulla syötteitä tuote- tai kemikaalivalvontaan. 2. Sivuvirtojen uusiokäyttöön liittyvät riskit 3. Kiertomateriaalien keräämiseen ja varastointiin liittyvät riskit 4. Bio- ja kiertotalouteen liittyvät uuden toimijan toimintaedellytykset, uudet prosessit, kemikaalit ja laitoskonseptit sisältävät uusia riskejä ml. ”sekakemikaalilaitokset”
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuustekniikan neuvottelukunnassa ajankohtaista keväällä 2017 Teollisuusvalvonnan toimialueen keskeisten säädösten uudistus ja muutostarpeiden arviointi käynnistyi S2016 TENKin jaostoissa – yhdessä elinkeinoelämän, valvontaviranomaisten ja ministeriöiden kanssa. Sääntelyn lisäksi on haettu myös muita ratkaisuja esim. tulkintojen selkiyttämistä Tukes-ohjeessa. Jaostojen aikataulu on maaliskuun 2017 loppuun, jonka jälkeen työ siirtyy viimeisteltäväksi yleisjaostoon/ NK:hon. Tavoitteena on myös jatkossa kytkeä säädösten kehittämistarpeiden kokoaminen kiinteäksi osaksi NK:n/jaostojen työtä.
 9. 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiitos

×