Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus

 1. 1. Suur- ja massatapahtumien yleisöturvallisuus - sovellettavissa pienissäkin tapahtumissa ja erityispaikoissa -
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tässä ohjeessa • Suur- ja massatapahtumien (10 000+ henkilön) erityispiirteiden huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa. • Varmistutaan yleisön liikkumisen ja käyttäytymisen aiheuttamien vaarojen hallinnasta. • Määritellään tiedot joilla hallitaan ja ohjataan toimia riittävän turvallisuuden luomiseksi, mm. yleisöpaine, -tiheys ja –virtaus. • Suur- ja massatapahtumissa tulee huomioida nämä ohjeet sellaisenaan tai perustellusti sovellettuina yleisöturvallisuuden varmistamiseksi suuren yleisömäärän johdosta. 31.5.2019 Kari Koponen, ylitarkastaja 2
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Suunnittelussa tarvitaan tiedot • Henkilömäärä • Neliömetrit • Massa-alueen (lohko) pituus ja leveys metreinä • Massa-alueiden (lohko) määrä ja sijainti • Paineala ja –suunta • Painealan syvyys • Painealan kulma sivusuunnassa • Mahdolliset paisunta-alueet 31.5.2019 Kari Koponen, ylitarkastaja 3
 4. 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tietojen perusteella lasketaan • Yleisöpaine, –tiheys ja -virtaus • Puskurialueiden tarve ja koko • Väistöalueiden koko • Valvonta- ja säätelypisteiden määrä ja sijainnit 31.5.2019 Kari Koponen, ylitarkastaja 4
 5. 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Katsomoturvallisuus 31.5.2019 5 Painealue metreissä Massa-alue m² ja hlöä Puskurialue m² + leveys ja pituus m² + pituus ja leveysm² + pituus ja leveys Pituus leveys Pituus leveys Pituus leveys m²m² Kari Koponen, ylitarkastaja
 6. 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Manner-Suomessa yleisötiheys yli 2 henkilöä/m², vaaratilanne mahdollinen, johtaa aina vähintään varautumiseen (kalusto ja henkilöstö) 4 henkilöä/m², onnettomuus mahdollinen, oltava käytössä välittömiä toimia turvallisuuden varmistamiseksi 6 henkilöä/m², vakava välitön vaara – keskeyttäminen - 31.5.2019 Kari Koponen, ylitarkastaja 6
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Huomioiden • Henkilömäärä ‒ kokonaisuudessa sekä alueittain • Yksittäisen paine-/massa-alueen (ml. Pullonkaulat, jonot, yms.) ‒ pinta-ala ja määrä = tiheys (hlö/m²) • Paineala alueittain metreissä • Yleisöpaine (henkilöä) per metri • Painesuunta (erityisesti jo risteävät, kohtaavat tai törmäävät) • Puskurialueiden ‒ määrä, sijainti ja pinta-alat • Väistökäytävät (ml. tulo ja poistumiskäytävät) ‒ Määrä, leveys ja pituus • Väistökäytävien virtauskyky ‒ Henkilöä, metriä minuutissa • Väistöalueet ‒ määrä ja pinta-ala (imukyky) Oltava useampia puskuri ja väistöalueita! 31.5.2019 Kari Koponen, ylitarkastaja 7 YLEISÖ - PAINE = hlö / metri - TIHEYS = hlö / m² - SYVYYS = metriä painealueesta MÄÄRITTELE KRIITTISET RAJA-ARVOT; - Yleisöpaine hlö/m - Yleisötiheys 2-4 hlö/m²
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tarpeelliset suojaus- ja hallintakeinot Tapahtuman luonteen ja laajuuden mukaisesti, erityisesti yleisöpaineen, –tiheyden ja -virtauksen perusteella; • Rakenteet, aidat, kulunohjaus, kulkuaukot, laskenta, opasteet ja ohjaus yms. • Henkilökunta kiinteästi valvonta- ja säätelypisteillä • Puskurialueet tarvittaessa käytössä • Keskeyttämisvalmius aina • Evakuointivalmius aina • Jatkuvuusvalmius ja resilienssi; palautuminen ja turvaaminen 31.5.2019 Kari Koponen, ylitarkastaja 8
 9. 9. Käsitteet ja määrittely
 10. 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Painealue • Lavan tai muun sellaisen edusta johon yleisön kiinnostus kohdistuu • Yleisöraja muiden alueiden välillä • Yleensä lavabarrikadi tai yleisöbarrikadit taaempana • Pituus (leveys) metreissä • Etäisyys kiinnostusalueesta • Paine-alueeseen kohdistuvan yleisön määrä, eli paine-alueen edessä suoraan olevan massa-alueen yleisömäärä • Painesuunta, suora tai vino • Painesektori, kulma painealueen päissä • Painealueen syvyys, etäisyys seuraavasta esteestä 31.5.2019 Kari Koponen, ylitarkastaja 10
 11. 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Massa-alue • Painealueen takana oleva alue jolla yleisön tarkoitus olla • Massa-alueen (lohko) pituus ja leveys metreinä • Massa-alueiden (lohko) määrä ja sijainti • Neliömetrit • Yleisömäärät 2 – 4 henkilöä per neliömetri mitoituksella • Kulkuväylien määrittely näiden perusteella • Poistumisteiden määrittely näiden perusteella • Puskuri- ja väistöalueiden määrittely näiden perusteella 31.5.2019 11Kari Koponen, ylitarkastaja
 12. 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Paisunta-alue • Yleisön tiivistymisestä syntyvä luonnollinen kulkureitti yleisömassan takana ennen seuraavaa massa-aluetta tms. 31.5.2019 12 Puskurialue • Massa-alueen sisällä tai tässä kiinni oleva turva-alue jolle voidaan tarvittaessa tasata yleisöpainetta massa-alueilta. • Lähtökohtana PAX 10 % puskurialue massa-alueiden yhteydessä. Kari Koponen, ylitarkastaja
 13. 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Yleisötiheys • Henkilöä neliömetrillä • Ruuhka ≥ 2 hlö/m² • Tungos ≥ 4 hlö/m² - vaaratilanne • Vakava vaaratilanne ≥ 6 hlö/m² 31.5.2019 13 Yleisöpaine • Massa-alueen yleisömäärä jaettuna painealueen pituus = henkilöä per metri Kari Koponen, ylitarkastaja
 14. 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kari Koponen, ylitarkastaja 14 5 HLÖ/m² Massaliikkuminen ei salli enää yksilöliikettä. Yleisötiheys on liian suuri.
 15. 15. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Väistöalue • Massa-alueen ulkopuolella oleva turva-alue jolle päästään siirtymään tehokkaasti • Evakuointialue • Väistöväylät tulee olla riittäviä yleisömäärälle • Oltava vähintään ≥ 4 hlö/m² tilaa 31.5.2019 15 Yleisövirtaus / läpäisyaika • Yleisön liikkumisen suunta, määrä, nopeus, aika, leveys, pituus sekä kohtaava tai risteävä virtaus • Vaaran ennakointi, ruuhka, tungos paniikki, pullonkaulat, mutta myös aika-arviot eri kaavoilla Kari Koponen, ylitarkastaja

×