Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Mitä uutta
kosmetiikkamarkkinoilla –
lainsäädännön näkökulma
Jarkko Loikkanen, y...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Aiheita
I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
KOSMETIIKKALAINSÄÄDÄNTÖ
 EU:n...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 1223/2009 kosmeettisista valmisteista...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Laki kosmeettisista valmisteista (492/2013)
I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikk...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kosmetiikka-asetuksen (1223/2009):
Liitteet I - VII
o Liite I: Kosmeettisen valmisteen ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kosmetiikka-asetuksen liitteiden muutokset
Komission asetukset:
o N:o 344/2013 (liittei...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kosmetiikka-asetuksen liitteiden muutokset
 Asetus 358/2014
 Liitteiden II ja V muutt...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kosmetiikka-asetuksen liitteiden muutokset
 Asetus 1004/2014
 Liitteen V muuttaminen
...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Metyylikloori- ja metyyli-isotiatsolinoni
 Sallitut säilöntäaineet (liite V): MCI-MI –...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
MCI-MI ja MI
 Metyylikloori-/metyyli-isotiatsolinonin seos (3:1)
 On ollut sallittu k...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tioglykolihappo
o Tioglykolihapon ja sen suolojen käyttöä rajoitettu (liite III, kohta ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Hiusväriaineita koskevia uusia rajoituksia
o Komission asetus (EU) 2015/1190
o Yhdeksäl...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
CMR-aineet ja kosmeettiset valmisteet
 CMR-aineet (kategoria 1A, 1B ja 2)
 CLP-asetus...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Formaldehydi
 Käyttö kosmetiikassa
 Säilöntäaine (Liite V, max 0.1 tai 0.2%) ja käytt...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
PHMB (INCI-nimi: Polyaminopropyl Biguanide)
 Käyttö kosmetiikassa
 Säilöntäaine (Liit...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
TPO (INCI-nimi: Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide)
 Käyttö kosmetiikassa
 Kyns...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Hajusteet
 Ilmaistaan ainesosaluettelossa ”parfum” tai ”aroma”
 26 hajusteallergeenia...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Esimerkkejä muista todennäköisesti
tulevista muutoksia
o Sinkkioksidi
 Sallittu väriai...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kosmetiikan aiheuttama vakava ei-toivottu
vaikutus
I love me -messut, 18.10.2015, Jarkk...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kosmetiikan aiheuttamista vakavista ei-toivotuista
vaikutuksista tiedottaminen
I love m...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kosmetiikan aiheuttamista vakavista ei-toivotuista
vaikutuksista tiedottaminen
I love m...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
SUE-lomakkeet
I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
SUE A (linkki)
 Vastuuhe...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tietoa!
o STM verkkosivuilla lainsäädäntölinkit ym.:
http://stm.fi/kemikaalivalvonta/ko...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kiitos!
Palautetta ja kysymyksiä:
jarkko.loikkanen@tukes.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mitä uutta kosmetiikkamarkkinoilla? Lainsäädännön näkökulma (lokakuu 2015)

1,117 views

Published on

Kosmetiikkalainsäädäntö, EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteiden muuttaminen, ajankohtaisia esimerkkejä, SUE-ilmoitus ja linkkejä.

Jarkko Loikkanen, Teollisuus- ja kuluttajakemikaaliryhmä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Esitys I love me -messuilla Helsingissä 18.10.2015.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Mitä uutta kosmetiikkamarkkinoilla? Lainsäädännön näkökulma (lokakuu 2015)

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mitä uutta kosmetiikkamarkkinoilla – lainsäädännön näkökulma Jarkko Loikkanen, ylitarkastaja 18.10.2015
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Aiheita I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen KOSMETIIKKALAINSÄÄDÄNTÖ  EU:n kosmetiikka-asetus  Laki kosmeettisista valmisteista EU:N KOSMETIIKKA-ASETUKSEN LIITTEIDEN MUUTTAMINEN  Komission asetukset  AJANKOHTAISIA ESIMERKKEJÄ (Ei täydellinen lista)  CMR-luokitus  Muut syyt  SUE-ilmoitus  LINKKEJÄ
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009 kosmeettisista valmisteista EU-ASETUS ON JULKAISTU 22.12.2009, JA SITÄ ON SOVELLETTU KAIKILTA OSIN 11.7.2013 ALKAEN o Kosmetiikka-asetus (1223/2009) o EU-asetukset ovat sellaisenaan voimassa kaikissa EU- maissa, eikä niiden velvoitteita kirjata erikseen kansalliseen lainsäädäntöön o Yritysten velvollisuus on selvittää omaa toimintaa koskeva lainsäädäntö ja noudattaa sitä o Viranomaisten velvollisuus on neuvoa lainsäädännön velvoitteiden selvittämisessä ja valvoa että lainsäädäntöä noudatetaan I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 4. 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Laki kosmeettisista valmisteista (492/2013) I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen  EU:n kosmetiikka-asetus o Velvoittaa yrityksiä sellaisenaan o Edellyttää valvontaa, toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä ja seuraamuksia  Kansallinen laki sisältää säännökset, jotka koskevat: o Kosmetiikka-asetuksen valvontaa o Toimivaltaisia viranomaisia o Seuraamuksia o Pakkaamattomana myytävien valmisteiden yhteydessä annettavat tiedot o Kosmeettisten valmisteiden pakkausmerkintöjen kielivaatimuksia o Suomessa säilytettävien tuotetietojen kielivaatimuksia  Laki koskee ainoastaan valmisteita  Kuluttajille tarjottavien palveluiden osalta toimitaan Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisesti
 5. 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kosmetiikka-asetuksen (1223/2009): Liitteet I - VII o Liite I: Kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys o Liite II: Luettelo kosmeettisissa valmisteissa kielletyistä aineista o Liite III: Luettelo aineista, joita kosmeettiset valmisteet saavat sisältää määrätyin rajoituksin o Liite IV: Kosmeettisissa valmisteissa sallitut väriaineet (muita ei saa käyttää) o Liite V: Luettelo kosmeettisissa valmisteissa sallituista säilöntäaineista (muita ei saa käyttää) o Liite VI: Kosmeettisissa valmisteissa sallittujen UV-suodattimien luettelo (muita ei saa käyttää) o Liite VII: Pakkauksissa ja ulkopäällyksissä käytetyt symbolit I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 6. 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kosmetiikka-asetuksen liitteiden muutokset Komission asetukset: o N:o 344/2013 (liitteiden II, III, V ja VI muuttaminen) o N:o 483/2013 (liitteen III muuttaminen) o N:o 658/2013 (liitteiden II ja III muuttaminen) o N:o 1197/2013 (liitteen III muuttaminen) o N:o 358/2014 (liitteiden II ja V muuttaminen) o N:o 866/2014 (liitteiden III, V ja VI muuttaminen) o N:o 1003/2014 (liitteen V muuttaminen) o N:o 1004/2014 (liitteen V muuttaminen) o N:o 2015/1190 (liitteen III muuttaminen) o N:o 2015/1298 (liitteiden II ja IV muuttaminen) I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kosmetiikka-asetuksen liitteiden muutokset  Asetus 358/2014  Liitteiden II ja V muuttaminen  Liitteeseen II: isopropyyliparabeeni, isobutyyliparabeeni, fenyyliparabeeni, bentsyyliparabeeni ja pentyyliparabeeni  Liite V: triklosaanin käytölle lisärajoituksia  30.10.2014 (markkinoille saattaminen)  30.7.2015 (asettaminen saataville markkinoilla) Asetus 1003/2014  Liitteen V muuttaminen  MCI-MI (käytön salliminen ainoastaan poishuudeltavissa valmisteissa)  16.7.2015 (markkinoille saattaminen)  16.4.2016 (asettaminen saataville markkinoilla) I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kosmetiikka-asetuksen liitteiden muutokset  Asetus 1004/2014  Liitteen V muuttaminen  Parabeenit  16.4.2015 (markkinoille saattaminen)  16.10.2015 (asettaminen saataville markkinoilla)  Asetus 2015/1190  Liitteen III muuttaminen  Tioglykolihappo → sallittu silmäripsille tarkoitetuissa valmisteissa (10.8.2015 lähtien)  9 hiusväriaineen lisäys (10.8.2016)  Asetus 2015/1298  Liitteiden II ja VI muuttaminen  3-Bentsylideenikamferin käytön kieltäminen  18.2.2016 I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 9. 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Metyylikloori- ja metyyli-isotiatsolinoni  Sallitut säilöntäaineet (liite V): MCI-MI –seos, MI  Herkistyminen lisääntynyt paljon Year Number of tested Positive (%) 2009 12 427 1.9 2010 12 802 3.4 2011 12 575 4.4 Year Number of tested Positive (%) with MI 0,1 % Positive (%) with MI 0,03 % 2006 3981 35 (0.9) 17 (0.4) 2007 3382 50 (1.5) 20 (0.6) 2008 3458 62 (1.8) 32 (0.9) MI-allergia Suomessa (Lammintausta et al. 2014) MI allergiat saksankielisellä alueella (Geier et al. 2012) Year Number of tested Positive (%) 2012 2524 10.3 2013 (by the end of May) 1158 13.2 MI-allergia Suomessa (Ackerman et al. 2011) I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 10. 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto MCI-MI ja MI  Metyylikloori-/metyyli-isotiatsolinonin seos (3:1)  On ollut sallittu kaikissa valmisteissa (max 0.0015%)  SCCS/1238/09 (Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea)  Muutos: sallittu ainoastaan poishuuhdeltavissa valmisteissa (max 0.0015%)  Asetus 1003/2014 kosmetiikka-asetuksen liitteen V muuttamisesta  Muutoksen siirtymäajat 16.7.2015 ja 16.4.2016  Metyyli-isotiatsolinoni  Nyt: sallittu kaikissa valmisteissa (max. 0.01%)  SCCS/1251/03 (muutos 27.3.2014)  Prosessi käynnissä liitteen V muuttamisesta - julkinen kuuleminen (dl 23.10.2015) - kielto iholle jätettävissä valmisteissa - poishuuhdeltavat ja hiusvalmisteet, joita ei huuhdella pois (0.01% vs. 0.0015%) - Uusi SCCS:n arvio (pitäisi valmistua syksyn 2015 aikana) I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 11. 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tioglykolihappo o Tioglykolihapon ja sen suolojen käyttöä rajoitettu (liite III, kohta 2b) o Sallittu käyttö mm. hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitetut valmisteet: 11% (ammattikäyttö) ja 8% (yleiskäyttö) → Ei ollut sallittu silmäripsiin tarkoitetuissa valmisteissa! Kosmetiikka-asetuksessa hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitettu valmiste tarkoittaa kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu hiuksiin tai kasvojen karvoille silmäripsiä lukuun ottamatta o SCCS/1520/13  Turvallinen silmäripsille käytettävissä valmisteissa ammattikäytössä (11%) kun riittävät varoitukset ja kattava ohjeistus  Ei kuluttajakäyttöön o Komission asetus (EU) 2015/1190  Liitteen III muutos  Sallittu myös silmäripsien kihartamiseen tarkoitetuissa valmisteissa  Rajoitus: 11% maksimipitoisuus + käytönedellytyksiä  Sovellettu 10.8.2015 lähtien I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 12. 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Hiusväriaineita koskevia uusia rajoituksia o Komission asetus (EU) 2015/1190 o Yhdeksälle hiusväriaineelle pitoisuusrajoituksia + pakolliset merkintävaatimukset o Lisätään Liitteeseen III:  HC Blue No.17  HC Blue No.15  Acid Green 25  Acid Violet 43  2-p-Phenylenediamine ja 2-p-Phenylenediamine Sulfate  Hydroxyanthraquinone-amino-propyl Methyl Morpholinum Methosulfate  Disperse Red 17  Acid Black  Pigment Red 57 o Sovelletaan 10.8.2016 I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 13. 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto CMR-aineet ja kosmeettiset valmisteet  CMR-aineet (kategoria 1A, 1B ja 2)  CLP-asetus (1272/2008)  käyttö lähtökohtaisesti kielletty kosmetiikassa  CMR 2 kategorian aineiden käyttö sallittu (15.1 artikla)  SCCS arvioinut käytön olevan turvallista  CMR 1A ja 1B kategorian aineiden käyttö sallittu (15.2 artikla)  Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset  Sopivia korvaavia aineita ei käytössä  Tehtävä hakemus ja altistuminen oltava tiedossa  SCCS arvioinut käytön olevan turvallista  Lista kielletyistä CMR-aineista (kategoria 1A, 1B ja 2) kosmeettisissa valmisteissa: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11382 I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 14. 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Formaldehydi  Käyttö kosmetiikassa  Säilöntäaine (Liite V, max 0.1 tai 0.2%) ja käyttö kynsien kovettajissa (Liite III, max 5%)  CLP-asetus (1272/2008)  Harmonisoitu luokitus Carc 1B  Sovellettu 1.4.2015 lähtien  Käyttökielto kosmetiikassa  Ellei poikkeusta artiklan 15.2 mukaisesti  Käyttö säilöntäaineena tulee kielletyksi  Käyttö kynsienkovettajissa  Hakemus käytölle tehty  SCCS/1538/14: Turvallinen 2.2% maksimipitoisuudella ko. käytössä  Täyttyykö muut kriteerit (esim. ei korvaavia aineita)?  Prosessissa (korvaavia aineita näyttää olevan → todennäköisesti poikkeuksen myöntämiselle ei perusteita) I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 15. 15. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto PHMB (INCI-nimi: Polyaminopropyl Biguanide)  Käyttö kosmetiikassa  Säilöntäaine (Liite V, max 0.3%)  CLP-asetus (1272/2008)  Harmonisoitu luokitus Carc 2  Sovellettu 1.1.2015 lähtien  SCCS/1535/14 (2nd revision 13.7.2015)  Käyttö säilöntäaineena ei turvallista enimmäispitoisuudella 0.3%  Käyttö voisi olla turvallista matalimmilla pitoisuuksilla ja/tai rajoituksilla käyttökategorioiden suhteen Käyttökielto kosmetiikassa  Käyttö kosmetiikassa kielletty  Sovelletaan jo (vaikka vielä liitteessä V) Kemiallinen nimi: poly(hexamethylene) biguanide hydrochloride I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 16. 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TPO (INCI-nimi: Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide)  Käyttö kosmetiikassa  Kynsien muotoiluvalmisteissa  Ei sisälly kosmetiikka-asetuksen liitteisiin  CLP-asetus (1272/2008)  Harmonisoitu luokitus Repro 2  Sovellettu 1.12.2013 lähtien → automaattinen käyttökielto kosmeettisissa valmisteissa  SCCS/1528/14  Turvallinen kynsienmuotoiluvalmisteissa (max 5.0%)  Kohtalainen herkistäjä  Komission esitys  Käyttöä tekokynsissä pidettävä turvallisena (max 5.0%)  Käyttö sallittu ainoastaan ammattikäytössä (herkistävyys)  Liitteen III muutos on prosessissa Kemiallinen nimi: Difenyyli(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 17. 17. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Hajusteet  Ilmaistaan ainesosaluettelossa ”parfum” tai ”aroma”  26 hajusteallergeenia mainittava lisäksi INCI-nimellä, kun pitoisuusrajat ylittyvät (liite III)  0.01% poishuuhdeltavat valmisteet  0.001% valmisteet, joita ei huuhdella pois  Hajusteiden uudelleen arviointi (SCCS/1459/11)  Euroopan komission ehdotus  HICC, atranoli ja kloroatranoli → liite II (käyttökielto)  26 ”vanhaa” + 63 uutta hajusteallergeenia: käytöstä välitettävä tieto kuluttajalle, kun pitoisuusrajat ylittyvät (liite III)  Julkinen kuuleminen päättyi 14.5.2014  Edelleen prosessissa I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 18. 18. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Esimerkkejä muista todennäköisesti tulevista muutoksia o Sinkkioksidi  Sallittu väriaine (Liite IV)  Ei rajoituksia pitoisuudessa tai valmistetyypissä  SCCS (18.9.2012, 23.9.2014)  Julkisessa kuulemisessa (dl 12/2015) komission ehdotus kieltää käyttö valmisteissa, joiden käyttö voi johtaa inhalaatioaltistumiseen o Kloroasetamidi  Sallittu säilöntäaine (Liite V)  Sallittu maksimipitoisuus 0.3%  SCCS/1360/10 (22.3.2011) o ei turvallinen (reproluokitus, ihoherkistäjä)  Julkisessa kuulemisessa (dl 12/2015) komission ehdotus kieltää käyttö kosmeettisissa valmisteissa kokonaan → Liitteeseen II I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 19. 19. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kosmetiikan aiheuttama vakava ei-toivottu vaikutus I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen Ei-toivottu vaikutus: Tietyn kosmeettisen valmisteen tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ilmenevä kielteinen vaikutus ihmisen terveyteen Vakava ei-toivottu vaikutus (SUE; Serious Undesirable effect): Ei-toivottu vaikutus, joka aiheuttaa väliaikaisen tai pysyvän toimintahäiriön, vammautumisen, joutumisen sairaalahoitoon, synnynnäisiä kehityshäiriöitä tai välittömän hengenvaaran tai kuoleman
 20. 20. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kosmetiikan aiheuttamista vakavista ei-toivotuista vaikutuksista tiedottaminen I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen o EU:n kosmetiikka-asetus (N:o 1223/2009)  23 artikla o Jakelijoilla ja vastuuhenkilöillä ilmoitusvelvollisuus  20 päivän kuluessa (viipymättä)  Vain vakavat ei-toivotut vaikutukset ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle  Sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa vaikutus ilmeni  SUE A-lomake  Ohjeet ilmoittamiseen ja syy-yhteyden arviointiin saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä o Suomessa sattuneet SUE-tapaukset ilmoitetaan Tukesiin  Email: kosmetiikka_sue@tukes.fi (tai postitse)  www.tukes.fi
 21. 21. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kosmetiikan aiheuttamista vakavista ei-toivotuista vaikutuksista tiedottaminen I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen o Loppukäyttäjät ja terveysalan ammattilaiset  Ei ilmoitusvelvollisuutta  Suositus ilmoittaa jakelijalle tai vastuuhenkilölle  Suomessa sattuneet SUE-tapaukset voi ilmoittaa myös suoraan Tukesiin  Nettilomake (www.tukes.fi) o Tukes vastaanottaa ja käsittelee ilmoitukset  Välittömästi (20 päivää)  Täyttyykö vakavuutta koskevat kriteerit, onko riittävä määrä tietoja, syy- yhteyden arviointi… o Tukes välittää tiedot  Muiden EU-maiden toimivaltaisille viranomaisille (SUE B tai C)  ICSMS (The internet-supported information and communication system for the pan-European market surveillance)  Myös vastuuhenkilölle kun alkuperäinen ilmoitus jakelijalta, loppukäyttäjältä tai terveysalan ammattilaiselta
 22. 22. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto SUE-lomakkeet I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen SUE A (linkki)  Vastuuhenkilön tai jakelijan tekemä ilmoitus viranomaiselle  Saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä  Ohjeet lomakkeen täyttämiseksi (vain englanniksi)  Kannattaa täyttää mahd. huolellisesti ja huomioiden kaikki tapaukseen liittyvä tieto  Epäilty kosmeettinen valmiste (tunnistetiedot tarkasti, CPNP-numero) SUE B  Viranomaiskäyttöön  Alkuperäinen ilmoitus vastuuhenkilöltä tai jakelijalta (SUE A –lomake) SUE C  Viranomaiskäyttöön  Alkuperäinen ilmoitus loppukäyttäjältä tai terveysalan ammattilaiselta
 23. 23. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tietoa! o STM verkkosivuilla lainsäädäntölinkit ym.: http://stm.fi/kemikaalivalvonta/kosmetiikka o Tukesin sivuilla paljon infoa: www.tukes.fi/kosmetiikka/ o EU:n komission sivuilla paljon kosmetiikkaan liittyvää tietoa: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/cosmetics/index_ en.htm o SCCS (public consultations and opinions): http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/ opinions/index_en.htm o SCCS (mandates): http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/ requests/index_en.htm I love me -messut, 18.10.2015, Jarkko Loikkanen
 24. 24. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiitos! Palautetta ja kysymyksiä: jarkko.loikkanen@tukes.fi

×