Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kuluttajapalveluiden turvallisuus
Koulutuskiertue loka-marraskuussa 2017
Turku ●...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tärkeitä linkkejä!
• Kalvot Slidesharessa:
https://www.slideshare.net/Tukesinfo
• Kesku...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Miksi olemme koolla?
• Tukesin Kuluttajapalvelut-ryhmä
esittäytyy
• Selvitetään, millai...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Ohjelma
12.00 Tilaisuuden avaus
• Palveluntarjoajan huolellisuusvelvollisuus
• Turvalli...
Otsikoita vuodelta 2017: Ilkka, YLE, Länsi-Savo, Iltasanomat, Karjalainen, Kaleva, Iltalehti, Savon Sanomat
Otsikoita vuodelta 2017: Moottori, MTV, YLE
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisempi arki meille kaikille
Tukes ehkäisee hen...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
9
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet Ilotulitteet ja räj...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukesin Kuluttajapalvelut-ryhmä
• Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta
kunnilta ja...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
KP-ryhmän kokoonpano ja vastuualueet
Janne Niemelä
ryhmäpäällikkö
Mervi Murtonen
turval...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajaturvallisuuslaki
12
Ks. Finlex.fi
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
• Sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalvel...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Yleisö-
tilaisuudet
Tatuointi-
palvelut
Luonto-
palvelut
Mikä on kuluttajapalvelu?
14
R...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palveluntarjoajan velvollisuudet
• Huolellisuusvelvollisuus
• Turvallisuusasiakirja
• R...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
18.10.2017 16
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Huolellisuusvelvollisuus
Turvallisuusasiakirja
17
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
18
Huolellisuusvelvollisuus
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 §
Palveluntarjoajan
on...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vastuu palvelun turvallisuudesta on palvelun
tarjoajalla
• Vastuuta palvelun
turvallisu...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuusasiakirja
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 7 §
18.10.2017 Mervi Murtonen ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
1. Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja
yhteystiedot;
2. Turvallisuusasioista vastaav...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Mistä palveluista pitää laatia
turvallisuusasiakirja?
18.10.2017 Mervi Murtonen 22
1. h...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuusasiakirjan laatiminen
• Sisällön tulee vastata palvelun luonnetta ja laajuu...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
• Palveluiden turvallisuuden
jatkuvaa parantamista
• Innostumista ja sitoutumista
tavoi...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukesin uudet työvälineet
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
18.10.2017 26
Kuva: Kaleva
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuustavoitteet
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuustavoitteet – Mihin niitä tarvitaan?
18.10.2017 [Esittäjän nimi] 28
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuustavoitteen asettaminen
• Perinteisesti turvallisuustavoitteet määritellään ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Esimerkkejä kuluttajapalveluiden
turvallisuustavoitteista
• Palvelun kaikista osioista ...
18.10.2017
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vaarojen tunnistaminen ja toimenpiteiden
määrittäminen vaihe vaiheelta
32
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
33
Vaarojen tunnistaminen
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 ja 7 §
Palveluntarjoajan...
34
”10 vuoteen ei
ole mitään
sattunut, eikä
satu!”
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vaarojen tunnistamisen ja toimenpiteiden
määrittämisen vaiheet
1. Turvallisuustavoittei...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vaarojen tunnistamisen perusidea
• Mitkä asiat palvelussa voivat aiheuttaa asiakkaalle
...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Riskien arviointi-
suunnitelma
18.10.2017 Mervi Murtonen 37
• Lomake on tarkoitettu
avu...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuluttajapalveluiden
yleiset vaaratekijät -
avainsanaluettelo
18.10.2017Mervi Murtonen ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Apukysymyksiä vaarojen tunnistamiseen
• Mitkä asiat palvelussa voivat aiheuttaa vaaraa?...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vaarojen tunnistamisen jakaminen osiin
• Jokainen palvelun erilainen toiminto tai laite...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Mitä eri osioita tulee huomioida eri palveluissa?
• Ratsastuskoulu:
‒ Kaikki toiminnot,...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kukin palveluntarjoaja vastaa oman
palvelunsa turvallisuudesta
‒ Esimerkki 1: Tapahtuma...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Olemassaolevan tiedon hyödyntäminen
• Palvelun vaaroista on aina jotain pohjatietoa ole...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kahvitauko!
44
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu
Tietojen antaminen kuluttajille palvelusta
Onnet...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
18.10.2017 Mervi Murtonen 46
Kuva: MTV3, STT
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
18.10.2017 [Esittäjän nimi] 47
Vaaratilanteet-lomake
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Millaisista seurauksista voi olla kyse?
• Yhden tai useamman henkilön kuolema
• Pysyvä ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
• Teknisen tai toiminnallisen suunnittelun puutteet
• Käyttötarkoitukseen soveltumattom...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
18.10.2017 [Esittäjän nimi] 50
2. Vaaratilanteen
kuvauksen tulee
olla mahdollisimman
ta...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Toimenpiteiden tärkeysjärjestys
1. Palvelu suunnitellaan alusta alkaen mahdollisimman t...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Toimenpiteiden suunnittelu
1. Mieti kokonaisuutta: Miten koko palvelun turvallisuutta s...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Esimerkki työvälineiden käytöstä
18.10.2017 Mervi Murtonen 53
1. Turvallisuuspäällikkö
...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Lisävinkkejä vaarojen tunnistamiseen
Työtapa Millaisiin riskeihin pureutuu? Esimerkki
T...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tietojen antaminen kuluttajalle
18.10.2017 [Esittäjän nimi] 56
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
57
Tietojen antaminen kuluttajille
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 9 §
Asiakkaalle
o...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tietojen antaminen kuluttajalle
• Osallistujille on voitava arvioida palvelun
vaarat et...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
59
Onnettomuuskirjanpito
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 7 § ja VnA 1110/2011
Palvel...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Onnettomuuskirjanpito
Mervi Murtonen 60
• Kirjanpidosta on käytävä ilmi
• Mitä on tapah...
61
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
62
Ilmoitusvelvollisuus onnettomuuksista
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 8 §
Palvelu...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palveluntarjoajan
ilmoitusvelvollisuus
• Ilmoita Tukesiin välittömästi kun palvelussa o...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Neljä Tukesin uutta juttua
64
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Uusi asiakirjapalvelu Internetiin
• Alusta dokumenttien
tallentamiseen Internetissä
• M...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Onnettomuuskirjanpito
18.5.2016 | Maija Laurila 66
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes.fi –nettisivu-uudistus
67
• Uusi Tukes.fi avataan kevään 2018 aikana
• Mikä olisi...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Palautekysely Tukesin tarkastuksista
68
• Tukes kokeilee palautteen keräämistä tarkastu...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Loppusanat
18.10.2017 [Esittäjän nimi] 69
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Mitä sitten, kun dokumentit on laitettu
kuntoon?
• Arvioi säännöllisesti, onko tarkaste...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Vuosittaisen turvallisuuskatsauksen
apukysymyksiä
• Mitä tapaturmia, onnettomuuksia tai...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
TOP5: Muista ainakin nämä!
1. Tunnista ja arvioi palveluun liittyvät vaarat ja toteuta
...
• Turvallinen, teknisesti luotettava ja
• ekologisesti kestävä yhteiskunta
•www.tukes.fi
•www.facebook.com/turvallisuusjak...
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017

861 views

Published on

Tukesin Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertueen opetusmateriaali. Kiertue järjestetään syksyllä 2017 seitsemällä paikkakunnalla.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuluttajapalveluiden turvallisuus -koulutuskiertue 2017

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kuluttajapalveluiden turvallisuus Koulutuskiertue loka-marraskuussa 2017 Turku ● Vaasa ● Oulu ● Helsinki ● Jyväskylä ● Joensuu ● Tampere 18.10.2017 Mervi Murtonen 2
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tärkeitä linkkejä! • Kalvot Slidesharessa: https://www.slideshare.net/Tukesinfo • Keskustelu auki Twitterissä: #kuluttajaturvallisuus #kuluttajapalvelut #kupakiertue • Kuluttajapalvelut-uutiskirje: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/ • Lisätietoa Tukesin nettisivuilla: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Ku luttajapalvelut/ 18.10.2017 Mervi Murtonen 3 @MerviMurtonen @Tukesinfo
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Miksi olemme koolla? • Tukesin Kuluttajapalvelut-ryhmä esittäytyy • Selvitetään, millaista turvallisuustyötä Tukes haluaa olla kehittämässä kuluttajapalveluihin. • Esitellään Tukesin kehittämiä työvälineitä • Käydään läpi kuluttajaturvallisuuslain perusvaatimukset 4
 4. 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus • Palveluntarjoajan huolellisuusvelvollisuus • Turvallisuusasiakirja • Vaarojen tunnistaminen n. 14.15 Kahvi • Turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu • Tietojen antaminen kuluttajille palvelusta • Onnettomuuskirjanpito • Ilmoitusvelvollisuus 16.00 Tilaisuus päättyy 18.10.2017 Mervi Murtonen 5
 5. 5. Otsikoita vuodelta 2017: Ilkka, YLE, Länsi-Savo, Iltasanomat, Karjalainen, Kaleva, Iltalehti, Savon Sanomat
 6. 6. Otsikoita vuodelta 2017: Moottori, MTV, YLE
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisempi arki meille kaikille Tukes ehkäisee henkilö-, ympäristö- ja omaisuus- vahinkoja sekä varmistaa tavaroiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuutta. 8
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 9 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet Ilotulitteet ja räjähteet Painelaitteet Kaasulaitteet Kemikaali- ja VAK-säiliöt Jalometallituotteet Rakennustuotteet Kuluttajatuotteet Pelastustoimen laitteet Mittauslaitteet Kemikaalituotteet Tuotteiden valmistus, maahantuonti, jakelu ja myynti Tuotevalvonta Asiakkaan toiminta-alueet Laitteistojen valvonta Laitos- ja kaivosvalvonta Kemikaalilaitokset Malminetsintä Räjähdetehtaat ja -varastot Kullanhuuhdonta Kaivokset Tuotantolaitostoiminta Tukesin toiminta-alueet Palvelujen valvonta Sähkölaitteistot Kaasu-, öljy- ja kylmälaitteistot Paineelliset järjestelmät Laitteistojen asennus ja käyttö Tarkastus-, testaus- ja muut vaatimuksenmukaisuuden arviointipalvelut Asennus- ja huoltopalvelut Kuluttajapalvelut Palvelutoiminta Tukesin valvontakenttä
 9. 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Kuluttajapalvelut-ryhmä • Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta kunnilta ja Aveista Tukesiin 1.5.2016 alkaen. • Valvonnassa on ohjaava ja neuvova ote ‒ Tarvittaessa käytössä KuTuL:n pakkokeinot • Sekä ennakoivaa että jälkikäteistä valvontaa • Suunta yksityiskohtien tarkastamisesta kohti turvallisuusjohtamisen pitkäjännitteistä kehittämistä 10
 10. 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KP-ryhmän kokoonpano ja vastuualueet Janne Niemelä ryhmäpäällikkö Mervi Murtonen turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta, rp-sijainen Markus Mesimäki huvipuistot, tivolit, puuha- ja teemapuistot, sisäleikkipaikat Jaakko Laitinen leikkikentät, pallopelialueet, kuntosalit, ulkoliikuntapaikat Petteri Mustonen seikkailuradat, kiipeily, massaliikunta, trampoliinipalvelut Kari Koponen yleisötapahtumat, moottoripalvelut Jaakko Leinonen Pohjois-Suomen kuntien palvelut, ohjelmapalvelut Aleksi Latvala Pohjois-Suomen palvelut, laskettelukeskukset Kielo Kestinmäki ratsastuspalvelut, muut eläinpalvelut Konsta Kulmala uinti- ja vesiturvallisuus HKIROITRE + Kauneudenhoitopalveluiden tarkastaja, kuntien palveluiden ylitarkastaja ja lakimies
 11. 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajaturvallisuuslaki 12 Ks. Finlex.fi
 12. 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) • Sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin • Tarkoituksena varmistaa tavaroiden ja palveluiden turvallisuus sekä ennaltaehkäistä vaaroja ja vahinkoja • Ei määrittele rikosoikeudellista vastuuta, vahingonkorvauksia tms. 18.10.2017 Mervi Murtonen 13 Varoitusmerkit: SUH ja SKHY
 13. 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Yleisö- tilaisuudet Tatuointi- palvelut Luonto- palvelut Mikä on kuluttajapalvelu? 14 Ratsastus- palvelut Rinnekeskukset Kuntosalit Liikuntapalvelut Kiipeilykeskukset Uimarannat, uimahallit & kylpylät Leikkipuistot Ohjelmapalvelut Huvipuistot & tivolit Kiipeily- keskukset
 14. 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palveluntarjoajan velvollisuudet • Huolellisuusvelvollisuus • Turvallisuusasiakirja • Riskienarviointi ja omavalvonta ‒ Onnettomuuskirjanpito • Tietojen antaminen palvelusta • Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista ilmoittaminen Tukesiin 15
 15. 15. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 18.10.2017 16
 16. 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Huolellisuusvelvollisuus Turvallisuusasiakirja 17
 17. 17. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 18 Huolellisuusvelvollisuus Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 § Palveluntarjoajan on varmistettava, että kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.
 18. 18. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vastuu palvelun turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla • Vastuuta palvelun turvallisuudesta ei voi siirtää kuluttajalle esim. vastuuvapauslausekkeilla. • Vastuuvapauslomake ≠ tietojen antaminen turvallisuudesta • Tukes ei myönnä palveluille lupia tai hyväksy niiden turvallisuutta ennakolta. 19
 19. 19. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusasiakirja Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 7 § 18.10.2017 Mervi Murtonen 20 Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan selvitys siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty.
 20. 20. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 1. Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot; 2. Turvallisuusasioista vastaavat; 3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset; 4. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; 5. Ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten; 6. Henkilöstön turvallisuusperehdytys ja - koulutus sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset; 7. Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilönsuojaimet ja muu tarpeisto sekä niiden huolto ja kunnossapito 8. Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset; 9. Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta ja muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset; 10. Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet; 11. Miten erilaiset onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä; 12. Menettely onnettomuuksien ja vakavien läheltä piti –tilanteiden ilmoittamiseksi Tukesiin 13. Miten henkilöstö perehdytetään turvallisuusasiakirjan sisältöön 14. Mitä tietoja annetaan palveluun osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten nämä tiedot annetaan. 21 Turvallisuusasiakirjan sisältö (VnA 1110/2011)
 21. 21. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mistä palveluista pitää laatia turvallisuusasiakirja? 18.10.2017 Mervi Murtonen 22 1. huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus; 2. kuntosali; 3. laskettelukeskus ja muu rinnekeskus; 4. leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka; 5. rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka; 6. seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi; 7. kiipeilykeskus; 8. ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu; 9. kartingrata; 10. uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä; 11. uimaranta ja talviuintipaikka; 12. tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu; 13. (turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu;) 14. tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi
 22. 22. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuusasiakirjan laatiminen • Sisällön tulee vastata palvelun luonnetta ja laajuutta • Saa yhdistää muihin turvallisuussuunnitelmiin (esim. pelastussuunnitelma) • Eri palveluita voi koota yhteen (esim. kunnan kaikki leikkipaikat) • Saa (ja pitää!) olla tekijänsä näköinen • Ei kannata teettää ulkopuolisella asiantuntijalla (ainakaan kokonaan). • Henkilöstön on tunnettava turvallisuusasiakirjan sisältö • Ei tarvitse automaattisesti lähettää Tukesiin. • Pidettävä ajan tasalla • Tukesin verkkosivuilta löytyy ohjeistusta ja yleismalli 18.10.2017 Mervi Murtonen 23
 23. 23. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto • Palveluiden turvallisuuden jatkuvaa parantamista • Innostumista ja sitoutumista tavoitteelliseen ja kokonaisvaltaiseen turvallisuustyöhön • Kohdekohtaisia, oivaltavia havaintoja vaaroista • Hyviä ideoita ja toteutuksia turvallisuutta parantaviksi toimenpiteiksi • Avointa yhteistyötä ja keskusteluyhteyttä puolin ja toisin – autamme ja neuvomme mielellämme! • Vain viranomaisia varten tehtyä turvallisuusasiakirjaa • Kaapissa pölyttyvää turvallisuusasiakirjaa • Liian yleisiä kuvauksia tai poimintoja vaaroista tai riskeistä • Tarkkaa riskin suuruuden numeerista määrittämistä 24 Mitä Tukes haluaa – ja ei halua:
 24. 24. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin uudet työvälineet
 25. 25. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 18.10.2017 26 Kuva: Kaleva
 26. 26. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuustavoitteet
 27. 27. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuustavoitteet – Mihin niitä tarvitaan? 18.10.2017 [Esittäjän nimi] 28
 28. 28. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuustavoitteen asettaminen • Perinteisesti turvallisuustavoitteet määritellään niin, että tavoitteena on vähentää jotakin: esim. tapaturmia, onnettomuuksia, vaaratilanteita, riskitasoa tai reklamaatioita ‒ Mittaushavainnot vähenevät kun toiminta kehittyy. ‒ Tavoitteet ovat negatiivisia ja reaktiivisia. • Olisi parempi määritellä turvallisuustavoitteet siten, että kun lisätään tai tehdään jotain, niin turvallisuus paranee. • Tavoitteena tulisi olla turvallisuuden lisääntyminen eikä riskin vähentyminen. 18.10.2017 Mervi Murtonen 29
 29. 29. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Esimerkkejä kuluttajapalveluiden turvallisuustavoitteista • Palvelun kaikista osioista ja suorituspaikoista on tunnistettu vaarat elokuun loppuun mennessä. • Konkreettisia turvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan tänä vuonna 10 kpl. • Sekä kauden alussa että lopussa järjestetään koko henkilöstölle turvallisuuskoulutus ja –palautepäivä. • Tarvittavien henkilönsuojainten käyttöaste palvelussa on 100%. • Ennakoivien vaaratilanne- ja poikkeamailmoitusten määrä kaksinkertaistuu tänä vuonna. • Kaikki sattuneet tapaturmat kirjataan omaan onnettomuuskirjanpitoon. 18.10.2017 Mervi Murtonen 30
 30. 30. 18.10.2017
 31. 31. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vaarojen tunnistaminen ja toimenpiteiden määrittäminen vaihe vaiheelta 32
 32. 32. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 33 Vaarojen tunnistaminen Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 5 ja 7 § Palveluntarjoajan on tunnistettava palveluun liittyvät vaarat ja suunniteltava ja toteutettava toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi tai pienentämiseksi.
 33. 33. 34 ”10 vuoteen ei ole mitään sattunut, eikä satu!”
 34. 34. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vaarojen tunnistamisen ja toimenpiteiden määrittämisen vaiheet 1. Turvallisuustavoitteiden asettaminen 2. Vaarojen tunnistaminen ja vaaratilanteiden kuvaaminen 3. Nykyisen turvallisuustason ja toimenpiteiden riittävyyden arviointi 4. Lisätoimenpiteiden suunnittelu, priorisointi ja toteutus 5. Mittaaminen ja tavoitteiden toteutumisen arviointi 18.10.2017 Mervi Murtonen
 35. 35. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vaarojen tunnistamisen perusidea • Mitkä asiat palvelussa voivat aiheuttaa asiakkaalle tai muille henkilöille vammoja, myrkytyksen, sairauden tai muuta haittaa terveydelle tai omaisuudelle? • Kattava, systemaattinen ja kohdekohtainen tarkastelu • Ennakoi ja ehkäise vaaratilanteita, tapaturmia ja onnettomuuksia. • Tehtävä ennen palvelun aloittamista. • Pidettävä ajan tasalla. 18.10.2017 Mervi Murtonen 36
 36. 36. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Riskien arviointi- suunnitelma 18.10.2017 Mervi Murtonen 37 • Lomake on tarkoitettu avuksi riskien arvioinnin suunnitteluun ja valmisteluun. • Sen tarkoituksena on helpottaa varsinaista riskien arviointia – ei tehdä siitä turhan byrokraattista.
 37. 37. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kuluttajapalveluiden yleiset vaaratekijät - avainsanaluettelo 18.10.2017Mervi Murtonen 38 • Yleisiä, kaikille kuluttajapalveluille mahdollisia vaaroja • Auttaa tunnistamaan niitä asioita, joita on tarpeen tarkastella tarkemmin • Pelkkä tämän luettelon läpikäynti ei ole riittävä vaarojen tunnistaminen! • Asioita on selvitettävä tarkemmin kirjallisesti!
 38. 38. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Apukysymyksiä vaarojen tunnistamiseen • Mitkä asiat palvelussa voivat aiheuttaa vaaraa? Miksi? • Ketkä ovat vaarassa vahingoittua? Asiakkaat? Sivulliset? • Missä tilanteissa tai paikoissa vahingoittuminen voi tapahtua? ‒ Ennen suoritusta, valmistautumisvaiheessa? ‒ Suorituksen aikana tai sitä seuratessa? ‒ Suorituksen jälkeen, pois lähtiessä? ‒ Suorituspaikoilla, niiden välittömässä läheisyydessä tai kauempana? ‒ Kulkuteillä, oleskelualueilla, parkkipaikalla? • Mitä vaaralle on tähän mennessä jo tehty? ‒ Onko vaara saatu tehokkaasti poistettua tai pienennettyä? ‒ Toteutuvatko toimenpiteet oikeasti eikä vain paperilla? Asetu asiakkaan asemaan: Miten asiakas näkee, kokee, ymmärtää, tietää tai tuntee? 18.10.2017 Mervi Murtonen 39
 39. 39. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vaarojen tunnistamisen jakaminen osiin • Jokainen palvelun erilainen toiminto tai laite kannattaa tarkastella erikseen. • Huomioi koko se aika, minkä asiakas viettää palvelun piirissä. • Kohteiden rajaamiseen on monta eri tapaa.
 40. 40. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mitä eri osioita tulee huomioida eri palveluissa? • Ratsastuskoulu: ‒ Kaikki toiminnot, joihin asiakas osallistuu (esim. hevosten hakeminen, laittaminen, taluttaminen, tunnilla tapahtuvat toiminnot, jne) ‒ Erityistilanteet: leirit, maastoratsastus, poikkeavat olosuhteet, yms. ‒ Erityisryhmät: lapset, aloittelijat, liikuntarajoitteiset • Uimahalli: ‒ Allas- ja pesutilat sekä kuntosali ‒ Erityisryhmät ja –kurssit (esim. vauvauinti, koululuokat, hydrospinning, suppailu) • Laskettelukeskus: ‒ Rinnepalveluiden yleiset vaaranpaikat ‒ Rinnekohtaiset erityispiirteet, erityissuorituspaikat, pulkkamäki, yms. ‒ Hissit ‒ Olosuhteet ja erityistilanteet • Moottorikelkkasafari: ‒ Valmistautuminen, lähtö ja muut varikolla tapahtuvat toiminnot ‒ Reitit (ylitykset, kaatuminen, törmäykset yleisesti tarkasteltuna) ‒ Ryhmä (ryhmän koko, ikä, osaaminen, tausta) ‒ Olosuhteet ja erityistilanteet 18.10.2017 Mervi Murtonen 41
 41. 41. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kukin palveluntarjoaja vastaa oman palvelunsa turvallisuudesta ‒ Esimerkki 1: Tapahtumanjärjestäjällä on päävastuu tapahtuman turvallisuudesta. Muilta tapahtumaan osallistuvilta palveluntarjoajilta (esim. benjihyppy, ponitalutus, tms.) tulee pyytää oma turvallisuusasiakirja ja sen sisältämä vaarojen tunnistaminen ja toimenpidesuunnitelma. Eri palveluiden toisilleen aiheuttamat vaarat tulee myös ottaa huomioon. ‒ Esimerkki 2: Uimahallin turvallisuusasiakirjaan sisällytetään uimahallin normaaliin toimintaan liittyvät vaarat. Jos uimahalliin tulee ulkopuolinen palveluntarjoaja esim. vetämään kaikille avointa vesijumppaa, tämä tekee turvallisuusasiakirjan ja vaarojen tunnistamisen omiin palveluihinsa liittyen, hyödyntäen ja viitaten uimahallin turvallisuusasiakirjaan. 18.10.2017 Mervi Murtonen 42
 42. 42. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Olemassaolevan tiedon hyödyntäminen • Palvelun vaaroista on aina jotain pohjatietoa olemassa: ‒ Valmistajan toimittamat dokumentit (käyttö- ja turvallisuusohjeet, tekniset spesifikaatiot, yms.) ‒ Standardit ja aiemmat riskianalyysit ‒ Koko toimialan yleiset tapaturma- ja onnettomuustilastot, alan hyvät käytännöt ‒ Kohteen aiemmat tapaturmat tai onnettomuudet ‒ Henkilöstön kokemus kohteesta ja muualta ‒ Asiakaspalautteet ja -reklamaatiot ‒ Yleinen turvallisuusosaaminen ja –tieto ‒ Terve maalaisjärki • Ota huomioon sekä aiemmin toteutuneet onnettomuudet että kaikki ennakoitavissa olevat vaaratilanteet. 18.10.2017 Mervi Murtonen 43
 43. 43. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kahvitauko! 44
 44. 44. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu Tietojen antaminen kuluttajille palvelusta Onnettomuuskirjanpito Ilmoitusvelvollisuus
 45. 45. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 18.10.2017 Mervi Murtonen 46 Kuva: MTV3, STT
 46. 46. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 18.10.2017 [Esittäjän nimi] 47 Vaaratilanteet-lomake
 47. 47. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Millaisista seurauksista voi olla kyse? • Yhden tai useamman henkilön kuolema • Pysyvä vammautuminen tai sairaus. Terveys ei palaudu ennalleen. Pitkä sairaalahoitojakso • Lievä vamma. Terveys palautuu ennalleen. Lyhyt sairaalahoito- jakso tai 1 – 3 pv poissaolo töistä tai koulusta • Lievä loukkaantuminen, ruhje tai vuotava haava. Edellyttää käyntiä ensiavussa. • Pintanaarmu. Hoidetaan laastarilla paikan päällä. • Henkinen järkytys, pelkotila tai mielenpahoitus • Omaisuusvahinko tai muu taloudellinen menetys 18.10.2017 Mervi Murtonen 48 Toimenpiteiden tärkeys ja kiireellisyys
 48. 48. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto • Teknisen tai toiminnallisen suunnittelun puutteet • Käyttötarkoitukseen soveltumattomat välineet tai toimintatavat • Puutteellinen valmistautuminen • Puutteet palvelun käytännön toteutuksessa • Asiakasryhmän osaamisen, kunnon tai taitotason riittämätön huomiointi • Henkilöstön riittämättömät mahdollisuudet toimia turvallisesti • Puutteellinen valvonta, perehdytys tai ohjaus • Puutteellinen tilannetietoisuus tai olosuhdetekijät 18.10.2017 Mervi Murtonen 49 Mitä syitä vaaratilanteille voi olla?
 49. 49. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 18.10.2017 [Esittäjän nimi] 50 2. Vaaratilanteen kuvauksen tulee olla mahdollisimman tarkka: Millaisissa tilanteissa kuluttaja voi altistua vaaralle? 3. Kuvaa syyt mahdollisimman monipuolisesti: Mitkä kaikki asiat voivat johtaa siihen, että kuluttaja altistuu vaaralle? 4. Yksilöi kuluttajien terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvat haitalliset seuraukset. Nämä voivat olla eri luonteisia ja eri tasoisia. 5. Kuvaa niitä toimenpiteitä, joita on jo toteutettu vaarojen poistamiseksi tai seurausten pienentämiseksi. 6. Arvioi toimenpiteiden riittävyyttä. Onko tilanne hyväksyttävä? 1. Kohdista tarkastelu selkästi rajattuun palvelun osaan. 7. Mieti, miten turvallisuutta voisi vielä parantaa. Valmiin lomakkeen pitäisi näyttää suunnilleen tältä:
 50. 50. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Toimenpiteiden tärkeysjärjestys 1. Palvelu suunnitellaan alusta alkaen mahdollisimman turvalliseksi, ”luontainen turvallisuus” • Turvallisuus hankinnoissa, suunnittelussa, toimintatavoissa • Jäljelle jääneiden vaaratekijöiden tehokas poistaminen • Asiakkaan ja vaaran pitäminen jatkuvasti ja luotettavasti riittävän etäällä toisistaan 2. Lisätään turvajärjestelmiä ja palvelun käyttörajoituksia. 3. Varmistetaan henkilökunnan osaaminen ja valvonnan riittävyys. 4. Annetaan asiakkaalle ohjeita ja varoituksia. 5. Pieniä, hyväksyttäviäkin riskejä tulee vähentää silloin, kun se on helposti mahdollista 18.10.2017 Mervi Murtonen 51
 51. 51. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Toimenpiteiden suunnittelu 1. Mieti kokonaisuutta: Miten koko palvelun turvallisuutta saisi parannettua tehokkaimmin? 2. Selvitä eri vaihtoehtoja vaaran poistamiseksi. Etsi tarvittaessa lisätietoja tai asiantuntija-apua. 3. Valitse muutama asia kerrallaan toteutettavaksi. Pilko ne tarvittaessa osatehtäviksi. 4. Nimeä vastuuhenkilö, aikataulu ja tarkistuspisteet. 5. Tee tarvittavat hankinnat ja suunnitelmat turvallisuus huomioiden. 6. Varmista, että toimenpide toteutuu. 7. Seuraa toimenpiteen vaikutuksia turvallisuuteen. Varmista, että toimenpide ei aiheuta uusia vaaroja. 8. Kiitä itseäsi ja muita onnistuneista parannuksista! 18.10.2017 Mervi Murtonen 52
 52. 52. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Esimerkki työvälineiden käytöstä 18.10.2017 Mervi Murtonen 53 1. Turvallisuuspäällikkö miettii asiaa tovin ja tekee karkean suunnitelman kohdejaosta ja etenemistavasta. 2. Porukalla istutaan alas ja ideoidaan mahdollisimman paljon erilaisia mahdollisia vaaratilanteita palvelun eri osioista avainsana- luettelon avulla. Näppäräsormisin tekee muistiinpanoja niin paljon kuin ehtii. 3. Turvallisuuspäällikkö ja kirjuri kirjoittavat muistiinpanot puhtaaksi Vaaratilanteet - lomakkeille ja täydentävät puuttuvia kohtia. 4. Porukalla katsotaan vielä yhdessä, miltä kokonaisuus näyttää ja onko kaikki vaarat huomioitu kaikista palvelun osista. Samalla ideoidaan toimenpiteitä ja voidaan jo sopia niiden toteutuksestakin.
 53. 53. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Lisävinkkejä vaarojen tunnistamiseen Työtapa Millaisiin riskeihin pureutuu? Esimerkki Turvallisuuskierros (turvallisuuskävely, safety walk, walk through) Toimintaympäristön, rakenteiden, suorituspaikan ja toimintojen aiheuttamat riskit. Yleinen kaikkien riskien tarkastelu Kävellään tilojen läpi ja tunnistetaan samalla vaaran paikat Mitä jos? (What if?) Häiriö- ja poikkeamatilanteet. Yksittäisten tapahtumien tarkempi analyysi Mitä jos tulee sähkökatkos tai tulva? Palvelupolku (”käsi asiakkaan kädessä”) Asiakkaan omaan toimintaan, tiedonkulkuun ja ohjaukseen liittyvät riskit Asiakkaan kontakti palveluun alusta loppuun asti Asiakasryhmäanalyysi Erityisryhmät ja näihin liittyvät erityiset riskit Lapset, teinit, vanhukset, ryhmät, liikuntarajoitteiset… Riskikartta tai -layout Sijoitetaan vaaranpaikat kartalle tai rakennuksen pohjapiirrokseen Käydään kartan avulla läpi kelkkareitin vaarat Laite- tai toimintokohtainen tarkastelu Eri laitteiden tai asiakastoimintojen erityiset riskit Huvipuiston laitteet tarkastetaan yksi kerrallaan
 54. 54. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tietojen antaminen kuluttajalle 18.10.2017 [Esittäjän nimi] 56
 55. 55. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 57 Tietojen antaminen kuluttajille Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 9 § Asiakkaalle on annettava kaikki olennaiset turvallisuutta koskevat tiedot ennen palvelun alkua.
 56. 56. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tietojen antaminen kuluttajalle • Osallistujille on voitava arvioida palvelun vaarat etukäteen: – Voinko osallistua palveluun? – Mitä minun pitää osata tai tehdä? – Mitä riskejä palveluun liittyy? • Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. • Onko ohjeet ymmärretty? – Ei varsinaisia kieli- tai muotovaatimuksia – Tulkkia saa käyttää – Kulttuurierot on huomioitava • Tietojen antamisella ei voi paikata muita turvallisuuspuutteita. 58
 57. 57. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 59 Onnettomuuskirjanpito Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 7 § ja VnA 1110/2011 Palveluntarjoajan on pidettävä kirjaa onnettomuuksista ja läheltä piti –tilanteista.
 58. 58. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Onnettomuuskirjanpito Mervi Murtonen 60 • Kirjanpidosta on käytävä ilmi • Mitä on tapahtunut? • Missä? • Milloin? • Miten asia on hoidettu? • Miten turvallisuutta on parannettu? • Muoto on vapaasti valittavissa (ruutuvihko, Excel, mobiili- app) • Tietoja on käytettävä turvallisuustoiminnan kehittämiseen • Tärkeä myös palveluntarjoajan oman oikeusturvan kannalta!
 59. 59. 61
 60. 60. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 62 Ilmoitusvelvollisuus onnettomuuksista Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 8 § Palvelussa olevasta vaarasta tai vakavasta tapaturmasta on tehtävä ilmoitus Tukesiin.
 61. 61. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palveluntarjoajan ilmoitusvelvollisuus • Ilmoita Tukesiin välittömästi kun palvelussa on tapahtunut onnettomuus tai vakava läheltä piti -tilanne • Ilmoita samalla mihin toimiin vaaran poistamiseksi on ryhdytty (esim. toiminnan keskeyttäminen) • Lomakemalli löytyy Tukesin verkkosivuilta • Lajin luonteeseen kuuluvia, tavallisia pikkukolhuja ei tarvitse ilmoittaa. Ne kirjataan palvelun tarjoajan omaan onnettomuuskirjanpitoon • Kaikki ilmoitukset käsitellään • Valvontatoimenpiteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti 63
 62. 62. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Neljä Tukesin uutta juttua 64
 63. 63. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Uusi asiakirjapalvelu Internetiin • Alusta dokumenttien tallentamiseen Internetissä • Mahdollistaa tietojen helpon jakamisen yrityksen sisällä • Mahdollistaa joustavan tiedonvaihdon yrityksen ja Tukesin välillä • Esim. turvallisuusasiakirja, onnettomuuskirjanpito, onnettomuusilmoitukset, muu asiointi. • Maksuton
 64. 64. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Onnettomuuskirjanpito 18.5.2016 | Maija Laurila 66
 65. 65. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.fi –nettisivu-uudistus 67 • Uusi Tukes.fi avataan kevään 2018 aikana • Mikä olisi oikea paikka ja nimitys Kuluttajapalvelut –osiolle?
 66. 66. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Palautekysely Tukesin tarkastuksista 68 • Tukes kokeilee palautteen keräämistä tarkastuksista • Palautetta käytetään – Tarkastusten vaikuttavuuden arviointiin – Toiminnan laadun kehittämiseen • Palautekysely lähetetään tarkastuksen jälkeen sähköpostilla • Siihen voi vastata nimettömänä
 67. 67. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Loppusanat 18.10.2017 [Esittäjän nimi] 69
 68. 68. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mitä sitten, kun dokumentit on laitettu kuntoon? • Arvioi säännöllisesti, onko tarkastelu riittävän tarkka ja kattava ja ovatko tiedot vaaroista ajan tasalla: ‒ Esim. vuosittain kauden päätyttyä ‒ Vakavien tapaturmien yhteydessä ‒ Isompien muutosten yhteydessä • Jos pohjatyö on tehty hyvin, laajamittaista vaarojen tunnistamista ei tarvitse uusia kovin usein – kevyt päivitys riittää. • Vaarojen tunnistamisen pitäisi olla jatkuva, työhön olennaisesti kuuluva tehtävä. • Päivittäinen vaaratilanne- ja onnettomuuskirjanpito tuottaa jatkuvaa turvallisuustietoa • Tee jatkuvasti pieniä turvallisuusparannuksia. • Muista onnettomuusilmoitukset Tukesiin! 18.10.2017 Mervi Murtonen 70
 69. 69. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vuosittaisen turvallisuuskatsauksen apukysymyksiä • Mitä tapaturmia, onnettomuuksia tai läheltä piti –tilanteita meillä on viime vuoden aikana sattunut? • Miten turvallisuustilanne on vuoden aikana muuttunut? • Miten palvelu tai muut toiminnot ovat muuttuneet? • Onko asiakaskunnassa tai toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia? • Ovatko tiedot vaaroista ajan tasalla? • Mitä toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi on vuoden aikana toteutettu? • Onko turvallisuusasiakirja ajan tasalla? • Ovatko asiakkaille annettavat ohjeet, opasteet, varoitukset ajan tasalla? • Mitä ovat tärkeimmät toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi seuraavan vuoden aikana? 18.10.2017 Mervi Murtonen 71
 70. 70. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TOP5: Muista ainakin nämä! 1. Tunnista ja arvioi palveluun liittyvät vaarat ja toteuta toimenpiteitä riskien pienentämiseksi! 2. Laadi tarvittaessa turvallisuusasiakirja! Ohjeita löytyy Tukesin verkkosivuilta. 3. Anna kuluttajalle tarvittavat tiedot palvelun turvallisuudesta! Lisätietoja löytyy Tukes-ohjeesta 6/2015 4. Pidä kirjaa vaaratilanteista ja onnettomuuksista! Valitse itsellesi toimivin tietojen kirjaustapa ja tiedostomuoto. 5. Ilmoita onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista Tukesiin! Toimintaohjeet ja ilmoituslomake löytyvät Tukesin verkkosivuilta. 18.10.2017 Mervi Murtonen 72
 71. 71. • Turvallinen, teknisesti luotettava ja • ekologisesti kestävä yhteiskunta •www.tukes.fi •www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto •www.twitter.com/tukesinfo

×