Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Some bisneksessä11.10.2011

1,001 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Some bisneksessä11.10.2011

 1. 1. Ennen katsoimme mediaa ulkopuolelta, nyt olemme osa sitä.SOMEn liiketoimintamalleja ja digitaalista viestintää Tuija Marstio
 2. 2. ”Sosiaalinen media muuttaa jorekrytoinnin pelisääntöjä”Kauppalehti 7.10.2011 Fazer/online‐dialogin johtaja Kati Sulin: ”moni hakija oli tehnyt CV:n blogimuotoon. Ihmiset käyttivät myös taitavasti videoita…”Konsulttiyhtiö Netprofile haki kahta sosiaalisenmedian osaajaa videoilmoituksella, jota se levittitehokkaasti Facebookin ja Twitterin kautta
 3. 3. Tänään: • Ap: luentoa + twitteröintiä• Ip: työpaja• Twitterin keskustelualue: #00050Talouselämä 28.9.2011: ” Markkinoija hullaantuu sosiaaliseen mediaan, mutta eksyy siellä”http://www.talouselama.fi/uutiset/markkin oija+hullaantuu+sosiaaliseen+mediaan+mu tta+eksyy+siella/a694045
 4. 4. SOMEN KÄYTTÖTARKOITUKSET1. Yhteydenpito asiakkaisiin2. Sisäisten prosessien parantaminen ” …suomalaisessa yritysmaailmassa somen vaikutus tulee näkymään voimakkaimmin sisäisessä viestinnässä ja työn uuden laisessa organisoinnissa.” (EVAn raportti, 2011)
 5. 5. SOME: Sisäisiä käyttötarkoituksia ‐ Tiedon hallinta ‐ Koko organisaation kattavan yhteistyön edistäminen ‐ Yrityskulttuurin kehittäminen ‐ Koulutus ‐ Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ‐ Jatkuva uutisseuranta(Otala, Pöysti, 2008/ McKinseyn globaali Yritys 2.0 ‐tutkimus)
 6. 6. Pilvipalvelut • Parin vuoden päästä joka viides yritys ei omista tietotekniikka, kun yritykset siirtyvät pilvipalveluihin (tutkimusyhtiö Gartnerin tutkimus) • Tapa tehdä töitä muuttuu
 7. 7. SOME: Ulkoisia käyttötarkoituksia ‐ Pitkä häntä ‐ Palvelun parantaminen ‐ Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ‐ Uusien asiakkaiden hankkiminen olemassa‐ olevilta markkinoilta ‐Asiakkaiden saaminen mukaan yrityksen tuotekehitykseen, esim. Forum Nokia Champion –ohjelma http://www.forum.nokia.com/Community/Meet_Our_Champions/ ‐ Asiakkaat kirjoittamaan ohjeita ja luomaan parhaita käytäntöjä http://palsta.saunalahti.fi/index.php(Otala, Pöysti, 2008/ McKinseyn globaali Yritys 2.0 ‐tutkimus)
 8. 8. Paras näkyvyys pienillä uutisilla, joita toimitetaan riittävän usein eri kanaviin japidetään liikkeellä riittävän kauan
 9. 9. Case Valio ‐ Sosiaalista mediaa hyödyntävä monimediakampanja (käynnistyi 9.5.2011) http://www.valio.fi/ http://www.facebook.com/valionsivu http://www.youtube.com/user/valioFi
 10. 10. Sosiaalinen media tuottajayhteistyössä ‐ Vuorovaikutuksen parantaminen tuottajien ja toimittajien kanssa ‐ Asiantuntijaverkostojen ja osaamisyhteisöjen synnyttäminen ‐ Hankintakustannusten alentaminen ‐ Tuottajien/toimittajien saaminen mukaan kehittämään yrityksen tuotteita(Otala, Pöysti, 2008/ McKinseyn globaali Yritys 2.0 ‐tutkimus)
 11. 11. Google AdSense:Kaupallinen mainospalvelubloggaajille
 12. 12. TradeDoubler:Sivuston ylläpitäjälle korvaustoteutuneista kaupoista
 13. 13. Islaminuskoisille suunnattuonline palvelu: http://muxlim.com/
 14. 14. Sosiaalinen media luo johtamisen ja vuorovaikutuksen alustan henkilöstön, verkoston ja prosessien johtamiseen sekä asiakkaiden palvelemiseenhttp://topseli.ning.com/‐ Case Dell
 15. 15. Marko Merisavon väitös: ”Digitaalinenmarkkinointi vahvistaa asiakasuskollisuutta”• Säännöllinen, personoitu ja vuorovaikutteinen digimarkkinointi toimii parhaiten• Uskollisimmat asiakkaat arvostavat enemmän muuta kuin tarjousviestejä• Satunnaiset asiakkaat odottavat vain tarjouksia(M.Merisavo, 2008: Digitaalisen m.viestinnän ja asiakasuskollisuuden välinen yhteys)
 16. 16. Digitaalisen markkinointiviestinnäninstrumentit• Mainonta• Suhdetoiminta, PR• Menekinedistäminen, SP• Suoramarkkinointi
 17. 17. (J.Tanner/IIR 6.5.2009)
 18. 18. Mainonta • Mainonta on maksettua, suurelle kohderyhmälle suunnattua viestintää, jonka tarkoituksena on edistää mainostettavan tuotteen ja/tai palvelun kysyntää tietyn kohderyhmän keskuudessa
 19. 19. Tv­mainonnasta online­mainontaan • Englannissa ja Ruotsissa online‐mainonta on jo suurempaa kuin tv‐mainonta• Ihmisten ajankäytöstä kuluu yhä enemmän aikaa nettisurffailuun kuin tv:n katsomiseen• Bannerimainonnan osuus 34% verkkomainonnan investoinneista, hakusanamainonta 40% (2008)(Ekonomi 02.09)
 20. 20. Mainonta netissä  • Näyttävä nettimainonta on lisääntynyt ‐ Displaymainokset (nettisivuilla olevat kuvalliset mainokset) entistä suositumpia • Youtube – word of mouth –markkinointi • Buzzador, Hopottajat: järjestelmään liittyneille ihmisille toimitetaan tuotteita, joihin he tutustuvat ja joista kertovat myös kavereilleen (http://www.hopottajat.fi/) • Facebook mahdollistaa mainonnan kohdistamisen ihmisten kiinnostuksen kohteiden mukaan
 21. 21. Onko Facebook‐päivitys tehokkaampi kuin banneripaikka? Facebook‐päivitys = uudenlainen bannerimainos Esim. Louis Vuitton: Art of Travel –profiili http://www.facebook.com/#!/LouisVuitton?v= wall&ref=ts(Kauppalehti 17.5.2010)
 22. 22. Menekinedistäminen Menenkinedistäminen eli myynninedistämistoiminta: tarjotaan jakeluketjun jäsenille, omalle myyntiorganisaatiolle ja kuluttajille sellaisia yllykkeitä, jotka lisäävät markkinoijan tuotteiden ja palvelujen menekkiä ‐ Onnistuu vain, jos ylimääräisellä edulla on Kohderyhmälle jokin arvo(Vuokko, 2003)
 23. 23. Menekinedistämisen kohteet ja muodot ValmistajaJakeluketjuun kohdistuvat Myyntihenkilöstöön kohdistuvat menekinedistämistoimenpiteet Kuluttaja‐promootiot Myyntihenkilöstö promootiot Jakelutien jäsenet Kaupan menekinedistämistoimet Kuluttaja(Vuokko, 2003)
 24. 24. Menekinedistämisen keinot ‐ oma myyntiorganisaatio 1. Kokoukset, tiedotus‐ ja koulutustilaisuudet ja tiedotteet, joissa myyntihenkilöstölle annetaan tietoa 2. Myynnin tukimateriaali 3. Myyntikilpailut, joissa palkinto 4. Myynnin motivointi(Vuokko, 2003)
 25. 25. Menekinedistämisen keinot ‐ jakeluketjun jäsenet 1. Informointi esim. tuotteista, tulevista kampanjoista, yrityksen suunnitelmista 2. Koulutustilaisuudet, myyntikokoukset, vierailut yritykseen 3. Teollisuuden messut ja näyttelyt 4. Tilauksia helpottavat järjestelmät 5. Ostoalennukset 6. Tuotteiden sijoitteluun liittyvä tuki 7. Ilmaistavarat, mainoslahjat 8. Myyntikilpailut, bonukset, kannustepalkkiot 9. Kampanjatuki, yhteismarkkinointi 10.Myymälämateriaali: tuote‐esitteet, julisteet, esittelytelineet(Vuokko, 2003)
 26. 26. Kuluttajiin kohdistuva menekinedistäminen 1. Hinnanalennukset, hinnanpalautukset tyytymättömälle ostajalle 2. Kylkiäiset, bonuspakkaukset 3. Ilmaisnäytteet, kokeilutarjoukset 4. Kupongit 5. Lisävarusteet, lisäedut 6. Mainoslahjat, mainostavarat 7. Kilpailut, arvonnat 8. Esittelyt, maistiaiset;”maistattajan” mukanaolo lisää tehoa 9. Messut, näyttelyt, näytökset 10. Myymälämainonta; esim. myymälän sisäinen tv, julisteet(Vuokko, 2003)
 27. 27. Pohdinta Mieti vierustovereittesi kanssa, miten kuluttajille kohdistuvaa menekinedistämistä voidaan tehdä verkossa
 28. 28. Menekinedistäminen online• Osa menekinedistämisen toimenpiteistä siirtynyt nettiin, esim. arpajaiset• Kokeilutarjoukset, hinnanalennukset (digitaaliset tuotteet)• Pisteytykset
 29. 29. Suhdetoiminta = Tapa luoda yritykselle goodwill –arvoa ‐ Pyritään saavuttamaan ja säilyttämään niiden sidosryhmien ymmärtämys ja tuki, joista organisaatio on riippuvain tai kiinnostunut. ‐ Pyritään yleensä pitkän aikavälin vaikutuksiin(Vuokko, 2003)
 30. 30. Suhdetoiminnan keinot: vaikuttaminen sisäisiin sidosryhmiin Pyritään saamaan henkilöstö kokemaan, että se on olennainen osa yritystä. Tavoitteena me‐henki, sitoutuminen yritykseen, työmotivaatio, henkilöstön tietämys organisaation asioista Keinot: Ø Avoin tiedottaminen asioista Ø ”Olet meille tärkeä” –tunteen luominen(Vuokko, 2003)
 31. 31. Suhdetoiminnan keinot: vaikuttaminen ulkoisiin sidosryhmiin Kohderyhminä asiakkaat, tavarantoimittajat, alihankkijat, rahoittajat, tiedotusvälineet, viranomaiset, etujärjestöt ja suuri yleisö. Tavoitteena myönteinen suhtautuminen yritykseen. Keinot: Ø Avointen ovien päivät, avajaiset Ø Yritysvierailujen järjestäminen eri sidosryhmille Ø Extranet esim. raaka‐ainetoimittajien kanssa Ø Lobbaus(Vuokko, 2003)
 32. 32. Julkisuus = Tietoinen pyrkimys saada tiedotusvälineistä ”maksutonta” aikaa tai tilaa yrityksestä kertoville positiivisille uutisille tai muille jutuille ‐ Kontrolloimattomuus: media päättää viime kädessä, millainen uutinen yrityksen tiedotustilaisuuden tai lehdistötiedotteen pohjalta tehdään ‐ Sosiaalisen median nopeus ja epämuodollisuus haastavat ‐ Suuri kohderyhmä, suuri yleisö ‐ Myös negatiivista julkisuutta pitää osata käsitellä(Vuokko, 2003)
 33. 33. Pohdinta Pohdi vierustovereittesi kanssa, kuinka yritys voi hyödyntää sosiaalista mediaa suhdetoiminnassaan. Pohdittehan asiaa sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kannalta. Miettikää käytännön esimerkkejä.
 34. 34. CASE Southwest Airlines ‐ SA suunnitteli siirtyvänsä lennoillaan vapaasta istumapaikan valinnasta ennalta määriteltyihin istumapaikkoihin > kiivas palaute blogin kautta > pääjohtaja Gary Kelly kirjoitti vastineensa ja kertoi SA:n luopuvan aikomuksestaan.
 35. 35. Case Nestlé
 36. 36. • Nestle ilmoitti, että se poistaa kaikki muunneltua logoa käyttävien kommentit.• Nestlé: ”Kiitos oppitunnista käytöstavoissa …. Mutta tämä on meidän sivumme ja me määräämme säännöt.”• Yli 100 000 FB‐fania seurasi reaaliajassa keskustelua, jossa yhtiötä syytettiin sademetsien tuhoamisen lisäksi myös sensuurista
 37. 37. Suoramarkkinointi = SUORAAN VASTAANOTTAJALLE TOIMITETTU TAVARAN TAI PALVELUN MARKKINOINTIVIESTINTÄ ‐ puhelimitse, postitse, sähköpostilla, tekstiviestein ‐ Koetaan oikein toteutettuna hyödylliseksi markkinointiviestinnän muodoksi, mikäli se on vastaanottajalle relevanttia ‐ Toivottu suoramarkkinointi = asiakkuusmarkkinointi ‐ Tavoitteena useimmiten saada aikaan ostopäätös(Karjaluoto, 2010)
 38. 38. • Sähköinen suoramarkkinointi edellyttää etukäteen pyydettyä suostumusta suoramarkkinoinnin vastaanottajalta ( sähköposti, tekstiviestit, puheviestit, tai kuvaviestit)• Yritys voi poikkeuksellisesti lähettää digitaalista suoramarkkinointia, jos yhteystiedot on saatu aiemman ostotapahtuman yhteydessä ja viestissä mainostetaan ainoastaan vastaavia tuotteita tai palveluita, joita kuluttaja on ostanut. Tällöin kuluttajalle pitää olla kerrottu, että yritys lähettää sähköisiä markkinointiviestejä, ja että kuluttajalla on oikeus kieltää näiden viestien lähettäminen.(Karjaluoto, 2010)
 39. 39. Sähköpostimarkkinointi • Toimii parhaiten asiakkuusmarkkinoinnin osana • Yritysten välisessä viestinnässä myös uusien asiakkaiden tavoittaminen • Itse kauppa tehdään usein yrityksen verkkosivuilla Etuja: LUOTTAMUKSEN ‐ Helppo personointi RAKENTAMINEN ASIAKKAAN JA ‐ Edullinen MYYJÄN VÄLILLE ON TÄRKEÄÄ!(Karjaluoto, 2010)
 40. 40. Sähköpostimarkkinoinnin vinkkejä • Kysy asiakkaalta, missä muodossa hän halua vastaanottaa yritykseltä informaatiota • Tarjoa konkreettisia etuja • Mieti, kuka allekirjoittaa viestin, kasvokuva vahvistaa asiakkaan luottamusta viestin lähettäjää kohtaan • Kirjoita selkeästi ja yksinkertaisesti • Älä ole asiakkaaseen yhteydessä liian usein • Älä myy yhdessä viestissä liian montaa tuotetta • Tarjoa viesteissä aina mahdollisuus kieltää sähköpostimarkkinointi • Muista asiakasta merkkipäivänä • Personoi järkevästi(Karjaluoto, 2010, Google –opas)
 41. 41. Tilausvahvistus on tärkeä viesti• Asiakas kokee, että hänen tilauksensa meni heti käsittelyyn• Uudet asiakkaat: kiitä asiakkuuden aloittamisesta• Anna mahdollisuus antaa palautetta ensimmäisestä tilauksesta ja sen toimituksesta• Anna asiakkaalle mahdollisuus kirjoittaa ostamastaan tuotteesta arvostelu verkkosivuille(Karjaluoto, 2010)

×