Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sisällöntuotanto. 24.1.2014

496 views

Published on

Tämä diasarja käsittelee sisällöntuotantoa digitaalisiin kanaviin sekä erityisesti sitä, kuinka sisältöstrategia luodaan. Lähteenä olen käyttänyt vuosina 2012-2013 ilmestyneitä aiheeseen liittyviä kirjoja ja lehtiartikkeleita

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sisällöntuotanto. 24.1.2014

 1. 1. Sisällöntuotanto eAsiakkaalle Tuija Marstio Lohja www.laurea.fi 22.1.2014
 2. 2. Muutoksen tahti vain kovenee - Pauli Kopu, luova johtaja, Mainostoimisto Klok 2
 3. 3. Sosiaalinen media muutti internetin vuorovaikutuskanavaksi, joka yhdistää yksilöt, yhteisöt ja verkostot Enää ostaja ei ole yksilö vaan osa yhteisöä! (Kankkunen &Österlund, 2012; Keskinen & Lipiäinen, 2013) 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. Sosiaalinen pääoma kasvaa jaettaessa Uusi tuote! 6
 7. 7. Hiljainen lanseeraus Uusi tuote! Uusi tuote Oma asiakas 7
 8. 8. Korkean ja matalan kiinnostuksen toimialat • Korkea kiinnostus • Korkea henkinen panostus päätökseen • Korkea investointi = 3 i (interest, involvement, investment) Jos mikä tahansa näistä on korkea, asiakas todennäköisesti kiinnittää huomiota viestiisi Matala kiinnostus Vähäinen kiinnostus, pieni merkitys ja pienet riskit (Keskinen, Lipiäinen, 2013) 8
 9. 9. Pohdinta Tarkastele asiakkaan matkaa päätökseen matalan intensiteetin tuotekategorioissa. Miten voitat asiakkaan huomion ja millä hetkellä sen tulisi tapahtua? 9
 10. 10. Miten pääsemme pois lähettäjäkeskeisestä viestinnästä? Miten irti kampanjakeskeisestä ajattelusta? Markkinointiajattelusta asiakaspalveluajatteluun sisällöntuotannon keinoin 10
 11. 11. Asiakkaan tarpeet verkossa Ajankohtaisuus Palvelut Mielikuvat Perustiedot Löydettävyys (Hakola, Hiila, 2012) 11
 12. 12. JOPO FB: -Asiakkaille merkityksellistä sisältöä - Ajankohtaisiin asioihin viittaaminen 12
 13. 13. Pohdinta – oma rooli  Seuraaja  Jakaja: uudelleentwiittaukset, tykkäämiset, Pinterest  Vaikuttaja: blogikirjoitukset, videoiden & kuvien lataaminen, kutsujen lähettäminen, oman itsen promo  Kuraattori: luo ja jakaa omaan osaamiseen/kiinnostuksen kohteeseen liittyvää sisältöä
 14. 14. Viestinnällisestä massatykityksestä kohti räätälöityjä ja sosiaalisessa mediassa paremmin leviäviä sisältöjä (Kuva: Tylor Bell) 14
 15. 15. Sisältöstrategia Kehitetään yrityksen viestintää suhteessa siihen, minkälaisista sisällöistä asiakkaat ovat kiinnostuneita Markkinoinnin suunnittelutyö aloitetaan asiakkaiden tiedontarpeista ja vasta viimeiseksi keskustellaan kanavista (Hakola & Hiila, 2012; Tanni & Keronen, 2013) 15
 16. 16. Kaikki tiet vievät… minne? Perinteinen käsitys: - Mene sinne, missä asiakkaasi ovat Sisältöstrategia: - Johdata asiakkaat luoksesi verkossa sinne, missä yrityksesi sisältö on. Monikanavainen sisältöpolku Omien verkkofoorumien merkitys (Tanni, Keronen, 2013) 16
 17. 17. JATKUVA KOMMUNIKOINTI ! Yritys ei hallitse keskustelua vaan on pikemminkin vaan on pikemminkin ideoiden toimittaja, joka varmistaa, että keskustelua syntyy sekä liiketoiminnalle että keskusteluun osallistujille tärkeistä elementeistä Hyöty: yleisöjen ymmärtäminen ja heille merkityksellisten viestien suunnittelu, kehittäminen ja tuotanto Houkuttelumarkkinointia (inbound marketing) (Hakola, Hiila, 2012) 17
 18. 18. Sisältöstrategia vs. some-strategia Some – strategia pyrkii viestimään yrityksen sanomaa verkkoyhteisölle ”Kommunikoi rennosti Facebookissa” Sisältöstrategia pyrkii tutkimaan yleisöjen viestejä ja kehittämään yrityksen viestintää tutkimustulosten pohjalta ”Käsittelemällä näitä aiheita sisällöissäsi olet rento Facebookissa” (Hakola, Hiila, 2012, 82-83) 18
 19. 19. Case GE - Imago 2008: konservatiivinen, tekninen, vaikea lähestyä SISÄLTÖIHIN PERUSTUVAT PROJEKTIT ”Kuinka teknologia muuttaa maailmaa” Uusi imago: ”badass machines” ”Olemme konefriikkejä, rakastamme tiedettä ja uskomme teknologian edistykselliseen voimaan” (Picture: Flickr/Ranieri Ribeiro ) * Content strategy for digital media to obtain better visibility and interaction in social media (Hakola, Hiila, 2012; Kauppalehti 30.9.2013)
 20. 20. Case GE: Kampanjoista jatkuvaan viestintään – Kampanjoiden sijaan jatkuva interaktiivinen ohjelma: dokumenttivideoita, pelejä, infograafeja Tulokset: GE:n sivuilla 1,4 M kävijää, sivuilla vietetty aika keskimäärin 12 min. B2B-puolen päättäjiä tulee Tavoitella myös B2C-kontekstissa! http://www.ge.com/thegeshow/ (Hakola, Hiila,2012) (Picture: Zcochrane/Innotrans 2010 )
 21. 21. Miten? 1. Kuuntelu: Käydään läpi jokainen sisältö Kohderyhmän tutkimus 2. Teemat 3. Kanavat 4. Tavoitteet 21
 22. 22. 1. Kuuntelu Omien sisältöjen mekaaninen analyysi Yleisöjen tekemän sisällön kerääminen ja analysointi Kohderyhmän tutkimus - ketkä kuluttavat toimialaamme liittyviä sisältöjä > mahdollisuus päästä käsiksi C2Cmarkkinointiin - Millä alustoilla sisältöä kulutetaan 22
 23. 23. 2. Teemat sisältöjen taustalle • Valitaan teemat sisältöstrategian ydinosaamisalueeksi: Minkä aihealueiden ympärillä yrityksen tulisi näkyä? • Kuuntelun avulla selvitetty, missä ryhmissä ja millä avainsanoilla oma sisältö kannattaa tuoda esille • Sisältöjen suunnittelu asiakkaan näkökulmasta (Hakola, Hiila, 2012) 23
 24. 24. 50% suomalaisista kokee yritysten verkkoviestinnän suurimpana kompastuskivenä sisältöjen mainosmaisuuden Mutta valtaosalle netin käyttäjistä kapallisella tarkoitusperällä ei ole merkitystä, jos sisältö muutoin koetaan jakamisen arvoiseksi (Taloustutkimus, 2012) Esim. pesuaineet: kodin puhdistus, hygienia, siisteys 24
 25. 25. 3. Kanavien valinta ja roolitus • Millä kanavilla yrityksen tulee näkyä tavoittaakseen olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat? • Määrästä laatuun • Luodaan eri alustoille profiilit, kohderyhmät ja ohjeistus (Hakola, Hiila, 2012) 25
 26. 26. KOHDERYHMÄ TAVOITE ALUSTA TEEMA PÄIVITYSTIHEYS Asiantuntijat Rekrytointi LinkedIn Töissä viihtyminen Kerran viikossa Nuoret kuluttajat Näkyvyyden kasvattaminen Facebook Tulevaisuuden uramahdollis uudet Kerran päivässä (Vapa Media, 2012) 26
 27. 27. Sisällöt kanavien mukaan Tavoittava sisältö: - Google hakukone, LinkedIn, FB, Twitter - Oikea ajoitus on tärkeä Sitouttava sisältö: blogit, yrityksen sivuilla julkaistut artikkelit,opasvideot - Rakentaa suhdetta asiakkaaseen - Korvataan usein tavoittavalla sisällöllä Aktivoiva sisältö: ”Tilaa uutiskirje”, ”Lataa esite” - Sitouttavan sisällön yhteyteen (Tanni, Keronen, 2013) 27
 28. 28. Pohdinta Mieti seuraavien kanavien luonteita: - Sähköposti - Keskustelualueet - LinkedIn - KUUNTELU - TAVOITTAMINEN - SITOUTTAMINEN - AKTIVOINTI 28
 29. 29. 4. Mitattavat tavoitteet! Sisältö tuo kävijöitä verkkosivuillemme Sisältö nostaa profiiliamme Sisältö levittää organisaation viestiä Sisältö tuo tietyn kohderyhmän kävijöitä verkkosivuillemme – ja lisää myyntiä tässä kohderyhmässä 10 % Sisältö nostaa profiiliamme ja saamme 25% enemmän yhteydenottoja Sisältö levittää viestiä uudesta tuoteryhmästä ja nostaa sen myyntiä 20% (Hakola, Hiila, 2012) 29
 30. 30. Sisällön lisäksi myös näkyvyys on tärkeää 94% suomalaisista päätyy erilaisten verkkosisältöjen pariin hakukoneiden kautta (Taloustutkimus, 2012) Tehokas verkkotoiminta edellyttää jatkuvuutta 30
 31. 31. Pohdinta Pysyvätkö yritykset digitalisoituneen kuluttajan vauhdissa? Markkinoiden ja asiakkaiden käyttäytymisen muutoksen nopeus on yritysten ulkopuolella merkittävästi nopeampaa kuin kehitys yritysten sisäpuolella (Hakola & Hiila (2012), Koskinen & Lipiäinen (2013)) 31
 32. 32. Case Coca- Cola - Key to success: efficient distribution system Main goal:”To be within an arm’s reach for desire” - ”Liquid Content”strategia v. 2011 - Maksetusta mainonnasta (ansaittuun) verkkonäkyvyyteen (Picture: Wikipedia)
 33. 33. Case Coca- Cola: irti brändikontrollista! >Tarinankertojasta juoksevien sisältöjen kokoajaksi. Tehokkain viesti on sellainen, joka kasvaa itsestään http://www.youtube.com/watc h?v=LerdMmWjU_E http://us.coca-cola.com/ (Hakola, Hiila, 2012) Picture: Albert Bridge
 34. 34. Pohdinta Tutkimus: Facebook menettää 80 % käyttäjistään 1–3 vuodessa 22.1.2014 11:59 Myspacen kohtalon perusteella rakennettu tautimalli lupaa Facebookille rankkaa käyttäjäpakoa. http://www.digitoday.fi/tiede-ja-teknologia/2014/01/22/tutkimusfacebook-menettaa-80--kayttajistaan-13-vuodessa/20141044/66
 35. 35. Omaksumisprosessi verkossa Kohderyhmän koko Kohderyhmän koko AIDA FIGA Aika (Koskinen & Lipiäinen (2013) Aika
 36. 36. Lähteet: • • • • I.Hakola & I.Hiila, 2012. Strateginen ote verkkoon P. Koskinen & P. Österlund, 2012. Tykkäämistalous T. Koskinen & J. Lipiäinen, 2013. Aasiakkaan matkassa. Tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan K. Tanni & K. Keronen, 2013. Johdata asiakkaasi verkkoon

×