Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Näin minä haluaisin intranetin tukevan työtäni aalto 28.9.2011

1,570 views

Published on

Mitä silloin tapahtuu, kun tieto kulkee? Ihmiset kuljettavat tietoa aktiivisesti. Miten voit edistää ihmisten halua jakaa tietoa työelämässä? Panosta siihen, mitä hyvää jakamisesta organisaatiossasi seuraa yksilölle/tiimille.
Käsikirjoitus https://docs.google.com/document/d/1wzbVWcvXRVZr6SuvOj6A3a9nhbxj2FZRId-APHx6UJE/edit?hl=en_US

Published in: Business
 • Be the first to comment

Näin minä haluaisin intranetin tukevan työtäni aalto 28.9.2011

 1. 1. Näin minä haluaisin intranetin tukevan työtäni <ul><li>unelma siitä, miten tieto kulkee työpaikan sosiaalisissa verkostoissa </li></ul><ul><li>Puheenvuoro intranet ja sähköinen työpöytä -seminaarissa </li></ul><ul><li>Tuija Aalto, strategiapäällikkö, YLE Internet </li></ul>
 2. 2. Tulevaisuuden työympäristö Ylessä
 3. 3. Ylen innovaatiovalmentajat Facebookissa
 4. 4. Sosiaalinen media on jakamista
 5. 5. Organisaatiokaavio 2.0 CC-BY C а vin 〄
 6. 6. Intranet ei ole enää entisensä <ul><li>Uusi yhteinen digitaalinen työtila muodostuu kymmenistä työkaluista </li></ul><ul><li>Ns. ”Varjo-IT” kuuluu siihen </li></ul>
 7. 7. Kohti työkalujen kirjoa <ul><li>Eristynyt intranet </li></ul><ul><li>Yhteensopivat tietovirrat </li></ul>
 8. 8. Euroopan komissio: Euroopan digitaalistrategia <ul><li>” .. voi onnistua ainoastaan jos sen eri osat ja sovellukset ovat yhteentoimivia ja perustuvat standardeihin ja avoimiin järjestelmäalustoihin” </li></ul><ul><li>Puutteellinen yhteentoimivuus </li></ul><ul><li>Digitaalisen lukutaidon ja osaamisen puute </li></ul>Euroopan komissio: Euroopan digitaalistrategia Kuva 1: Digitaalitalouden hyvä kierre Seitsemän merkittävintä estettä, jotka haittaavat vakavasti TVT:n hyödyntämistä.
 9. 9. Mitä silloin tapahtuu, kun tieto kulkee? <ul><li>Ihmiset kuljettavat tietoa toisilleen aktiivisesti </li></ul><ul><li>Projektiblogit </li></ul><ul><li>Tilapäivitykset </li></ul><ul><li>” Ääneen ajatteleminen” </li></ul>
 10. 10. Mitä silloin tapahtuu, kun tieto kulkee? Friendwheel
 11. 11. Mitä voisit julkaista jo tänään?
 12. 12. Digitaalisen työympäristön työkalupakissa <ul><li>Yksityinen tietotyö </li></ul><ul><li>Tiedon jakamisen helppous, median julkaiseminen </li></ul><ul><li>Yhteiskehittely (esim. yhteiskirjoittaminen) </li></ul><ul><li>Vaivattomat etäkokoukset </li></ul><ul><li>Uutisvirta </li></ul><ul><li>Kalenteri </li></ul><ul><li>Tapaamisten sopiminen </li></ul><ul><li>Käytön sujuvuus muuallakin kuin omalla työpisteellä </li></ul>
 13. 13. Metadata mahdollistaa tiedon löydettävyyden <ul><li>Ihmisten profiilit (aikeet, aikaansaannokset) </li></ul><ul><li>Sisältö (dokumentit, media) </li></ul><ul><li>Merkitys (suoritus, oppiminen) </li></ul><ul><li>Tuote/Hanke (tuotantonumero) </li></ul><ul><li>Organisaatio (kustannuspaikka) </li></ul><ul><li>Ajankohta </li></ul><ul><li>Paikka </li></ul>
 14. 14. Kokouksia on vara vähentää <ul><li>Päätöksenteko </li></ul><ul><li>Aivoriihet, työpajat </li></ul>
 15. 15. Ylen työkulttuurin kulmakivet 2007 Asiakas, päämäärä, vastuu, kunnioitus, riski, oppi, ilo
 16. 16. Arvot unelmien intranetin taustalla <ul><li>Jakaminen </li></ul><ul><li>Avoimuus </li></ul><ul><li>Läpinäkyvyys </li></ul><ul><li>Ihmisen arvostaminen </li></ul>
 17. 17. Asiakas <ul><li>Asiakaspalvelu </li></ul><ul><li>Tuotekehitys </li></ul><ul><li>Kuinka moniin organisaation viestinnän kerroksiin sidosryhmät voidaan ottaa mukaan? </li></ul><ul><li>Missä asioissa avoimuudesta asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan on haittaa? </li></ul>
 18. 18. Päämäärä <ul><li>Tavoitteiden jakaminen </li></ul><ul><li>Omista tehtävistä kertominen </li></ul><ul><li>Kannustusta ja tukea </li></ul><ul><li>Töihin vaikuttavat seikat tiedoksi oikeaan aikaan </li></ul>
 19. 19. Voin syventyä rauhassa <ul><li>Keskittyminen, mindfulness </li></ul><ul><li>Ajankäytön hallinta </li></ul>
 20. 20. Tilannekuva <ul><li>Minulla on reaaliaikainen tilannekuva yhtiön keskeisistä onnistumisen mittareista. </li></ul><ul><li>Johto kertoo omassa työtilassaan, millaisia asioita tekee yhtiön tavoitteiden saavuttamisen eteen.    </li></ul>
 21. 21. Vastuu, johdonmukaisuus <ul><li>Tieto siitä, mitä olen tehnyt </li></ul><ul><li>Mitkä seikat vaikuttivat tekemiini ratkaisuihin </li></ul><ul><li>Tiedän, mitä on sovittu ja kuka vastaa toteutuksesta </li></ul>
 22. 22. Kissapöytä ja kehitysloki <ul><li>Paikka, jossa nostetaan kissat pöydälle </li></ul><ul><li>Kehityskohteiden käsittelyloki </li></ul>
 23. 23. Kunnioitus <ul><li>Voin käydä kiinnittämässä nootin kaverin työtilaan asiasta, joka hänen on syytä tietää </li></ul><ul><li>En spämmää meilejä “tiedoksi” </li></ul>
 24. 24. Voin kannustaa työkaveria <ul><li>Voin osoittaa olevani kuulolla </li></ul><ul><li>Työkaverin projektien seuraaminen </li></ul><ul><li>Tilapäivitysten “tykkääminen” </li></ul>
 25. 25. Ansioitumisen osoittaminen taitomerkein Taitoavain; Marttaliitto; partiomerkki CC-BY psd
 26. 26. Saavutuksia verkostoissa Myötäpäivään: Foursquare, GetGlue, Klout
 27. 27. Riski, innovaatio <ul><li>Rite-Solutions: ”Mutual Fun” –innovaatiopeli </li></ul><ul><li>Vuodesta 2000 alkaen </li></ul><ul><ul><li>50 tuoteideaa </li></ul></ul><ul><ul><li>15 tuotu markkinoille, 20% liikevoitosta </li></ul></ul><ul><ul><li>15 patenttia </li></ul></ul>
 28. 28. Oppiminen <ul><li>Helppo työkalu, jolla voin jakaa oppimaani </li></ul><ul><li>Merkitysten antaminen havainnoille </li></ul><ul><li>Syventyminen, sattumahdollisuudet </li></ul>
 29. 29. Tulevaisuustyö <ul><li>Havaintojen kerääminen </li></ul><ul><li>Ennakointiverkosto, jossa pohditaan toimintaympäristön muutosta </li></ul>
 30. 30. Jaettu ilo <ul><li>Ilakoimisen tila </li></ul><ul><li>Kurittomuus </li></ul><ul><li>Juhlistaminen </li></ul>
 31. 31. Kustannukset ovat mittavat, ja riskit suuret <ul><li>Kustannukset </li></ul><ul><li>Työkulttuurin muutoksen jalkauttaminen </li></ul><ul><li>Johtamistaitojen päivitys </li></ul><ul><li>TVT- taitojen koulutukset </li></ul><ul><li>Riskit </li></ul><ul><li>Päätehtävän katoaminen </li></ul><ul><li>Tietoa pantataan </li></ul><ul><li>Tietosuojaongelmat lisääntyvät </li></ul><ul><li>Muutos karkaa johdon käsistä arvaamattomasti </li></ul>
 32. 32. Mitä etua sosiaalisen median ajattelun tuomisesta työkulttuuriin on? <ul><li>Edut </li></ul><ul><li>Tieto kulkee </li></ul><ul><li>Yhteishenki paranee </li></ul><ul><li>Sitoutuminen organisaation tavoitteisiin lisääntyy </li></ul><ul><li>Työnantajamielikuva paranee </li></ul><ul><li>Mahdollisuudet </li></ul><ul><li>Työn mielekkyys lisääntyy </li></ul><ul><li>Hierarkia ei haittaa </li></ul><ul><li>Innovatiivisuus lisääntyy </li></ul><ul><li>Tuotekehitys tehostuu </li></ul><ul><li>Organisaation maine paranee </li></ul><ul><li>Tulos on vaikuttavampi </li></ul>
 33. 33. Kiitos! Kysymyksiä? [email_address]

×