Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aalto klo 11.00 dcl 3.11.2010

1,159 views

Published on

Miten oman asiantuntijuuden
ja kiinnostuksen kohteiden
tarkka viestiminen
tehostaa yhteistyötä verkostoissa

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

Aalto klo 11.00 dcl 3.11.2010

 1. 1. Yhteistyön web Miten oman asiantuntijuuden ja kiinnostuksen kohteiden tarkka viestiminen tehostaa yhteistyötä verkostoissa Tuija Aalto DCL Vanajanlinna 3.11.2010
 2. 2. Tuija Aalto  Kehityspäällikkö, Yle Uudet palvelut. Vastuulla Yle.fi-strategiaa tukeva ennakointi ja pilotointi sekä yleläisten työtä tukeva valmennus. Suunnittelin ja käynnistin verkkoläsnäolon ja – sisällöntuotannon kehittämisohjelman.  Julkaisut  Nettielämää - sosiaalisen median maailmat, ISBN 978-951-692-742-1, BTJ Kustannus 2009  Löydy - brändää itsesi verkossa, ISBN 978-951-692-807-7 Avain (ent. BTJ) 2010  Katsaus Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle, Oikeusministeriön toimeksiannosta, 3.6.2010  Yli tuhat blogiartikkelia Tuhat sanaa-blogissa ja useita satoja Ylen Aalto - ja Aikaleima –blogeissa  Sula Pinta –nettiradio-ohjelma. 50 jaksoa vuosina 2006-2010.
 3. 3. Pilotointeja  Somakoulutus, koulutusohjelma verkkoviestintätaitojen päivittämisestä toimittajille yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa   Journalistiset kokeilut. Innovaatiojournalismin seuran FINJON Innovatiivisen journalismin Noppakivi, kunniamaininta uuden median kerronnan kehittämisestä 25.3.2010.  Verkkovälitteisten tapahtumalähetysten tuotekehitys 2009-2010, Areenan webinaarit  Avoin innovointi, asiakaslähtöinen tuotekehitystyö ja kärkikäyttäjien sitouttaminen.  Mobiilivideojulkaisun pilottiprojekteja (2006-2007 FromDistance, 2010 Bambuser).   Blogit ja podcasting. Toin blogit ja podcastit Yleisradioon 2005.
 4. 4. Miksi viestiä tavoitteistaan Enemmän palkitsevia kohtaamisia, vähemmän väärin suunnattuja yhteistyöehdotuksia Kun verkostosi tietävät täsmälleen, mihin pyrit, he voivat auttaa sinua ohimennen tilaisuuden tullen Vaikutuspiirin asteittainen laajentuminen
 5. 5. Yhteistyön web Tiedon jakamista Asiantuntijuuden jakamista Yhdessä tekemistä Runsauden mentaliteetti
 6. 6. Rakentuu vanhan pohjalle 1980-luku: akateemiset verkostot 1994 WWW:n läpilyönti  Yahoon aihehakemisto, Kaapelisolmu, Latviksen Rockdata, Makupalat 1996 Hakukoneiden aika alkaa  Altavista 96-99, 00-10 Google 2004 Web2.0 ja sosiaalinen media  Verkostot, mainejärjestelmät, suosittelut, suodatus, tunnisteet (tagit), ohjelmointirajapinnat, kaveriuutiset
 7. 7. Yhteistyön webille ominaista  Järjestäytyminen, löyhät verkostot  Asiantuntijahakemistot kuten sometun kouluttajawiki  Friendtrepreneurs – ystäväyrittäjät, Hubit  Avoimen lähdekoodin toimintamallit  Vakiintuneet yhteistyömallit  #seminaarikannu, #qaikusourcing  #tutkimusparvi, #mikroartikkelit, #Avoinjournalismi  Google-dokumenteissa kirjoitetut kirjat  Digitaalinen viestintä ja tapaamiset vuorottelevat  Innovaatiojuna, Sometime2010  #aamua, #taskubileet, #taskulounas, Sporgiat
 8. 8. Yhteistyön webille ominaista Sisällön luovutuslisensointi  Creative commons, Public domain Yhteisen digitaalisen maailman rakentaminen  Wikipedia, OpenStreetMap, Panoramio  Gutenberg-projekti, Librivox  Vapaan lähdekoodin ohjelmistoprojektit Toimijoiden monet motiivit  Arvopohjaisena valintana  Työtapojen kehittämishankkeina
 9. 9. Kuva toimijuudesta  Organisaatiot ja valtamediajulkisuus kapeuttavat kansalaisten digitaalisen toiminnan kenttää  Keppihevosina  Yksityisyyden suoja ja tietoturvallisuus  Ajankäyttö, huomion suuntaaminen  Yleissivistyksen ja yleisjulkisuuden vaatimukset  Suomen kielen ja suomalaisuuden rapautuminen  Ihmiskuvan ääripäät  Vapaat kansalaistoimijat itseorganisoituvassa yhteiskunnassa  Irtokarkkisokerihumalaiset massat vellovat kiihtymyksestä toiseen
 10. 10. Toimijuus Mihin olet valmis, kenen kanssa ja millä ehdoilla
 11. 11. Lähtökohta Henkilökohtainen  Oman osaamisensa kehittäjä Työroolissa  Organisaationsa tavoitteiden edistäjä Omalla vai organisaation asialla?  Vaikuttaa kanavavalintoihin, ajankäyttöön; läsnäolon ja toiminnan tyyliin ja ilmaisuun
 12. 12. Muistilista Tärkeimmät näkökulmat asiantuntijuuden viestimisessä
 13. 13. Kuunteleminen Oma valikoiva seuranta  Verkkomedia, muu media Verkoston suositukset Hakukoneiden hakusanavahdit  Google Alert, Yahoo! Alert Filtterit sosiaalisen median palveluissa  Twitter search; seulova RSS-syöte: Yahoo! Pipes
 14. 14. Kentän valinta  Asemoituminen, verkostot  Minkä kentän toimija olet?  Markkinointi, mainonta, musiikki, media, taiteet; politiikka, aatteet, vaikuttaminen, hengellinen elämä, elämäntyylit ja aatteet, koulutus ja opetus …  Suhde kenttään: Uudistaja vai säilyttäjä  ProAm-ilmiö, liiketoimintamalilen murros, asiakkaiden ja sidosryhmien muuttuvat odotukset  Innovaatioita syntyy kenttien välissä ja ulkopuolella  Uuden kentän keksiminen
 15. 15. Henkilöbrändin ulottuvuudet Löydy – Brändää itsesi verkossa 2010 Aalto Uusisaari 2010 CC BY
 16. 16. Olemus verkossa Sähköposti  Työpostin lisäksi henkilökohtainen osoite Verkkokoti  Esim. etunimisukunimi.fi Sosiaalisen median kanavat  etunimisukunimi.blogialusta.com  Facebook.com/etunimisukunimi  Linkedin.com/etunimisukunimi  Jne
 17. 17. Kanavavalinnat Tavoitteet määräävät Verkostot vaikuttavat Kanavavalikoima jatkuvassa muutoksessa – kanavavalintojen elinkaari!  Oma verkkokoti  Omat profiilit sosiaalisessa mediassa  Vuorovaikutus muiden valitsemilla foorumeilla
 18. 18. Läsnäolo ja toiminta Läsnäolo = tilapäivityksiä, elonvirtaa, kokoelma digitaalisia jälkiä jotka muodostavat kertomuksen sinusta ihmisenä  Valinta: ”oma itseni” vs. ”tuotettu nettipersoona” Toiminta = aktiivista, usein tavoitteellista, tähtää johonkin lopputulokseen  Prosessit, teokset – vrt. yhteistyön web edellä
 19. 19. 360 asteen verkkoelämä Löydy – Brändää itsesi verkossa 2010 Aalto Uusisaari 2010 CC BY
 20. 20. Henkilöbrändin elinkaarenhallinta  Toiminnan moodi  Uutta hakeva  Serendipisyys, uusiin kohtaamisiin hakeutuminen  Vakiintunut  Rutiinit, maineen ylläpito, tuloksellisuuden mittaaminen  Vetäytyvä  Vaatii tahdikkuutta  Yhteyksien luominen muiden välille  Arviointi, synteesi, kuunteleminen, johtopäätökset, mahdollinen uusi suunta
 21. 21. Kiitos!
 22. 22. Twitter: @tuija Kysymyksiä?

×