Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu

T
Tugce EsenerLecturer on Integrated Marketing Communications, Strategic Communications planner
Marka
ve
şirketler
için
“Sosyal
Medya”
Kullanım
Kılavuzu
                               1

beta   Bu
kılavuz
Sosyal
Medya’nın
ruhuna
uygun
bir
şekilde
“Beta”dır.


   Gelişmeleri
hAp://www.mienotes.com
adresinden
veya
kaynaklarda
belirGlen

   bloglar
listesinden
takip
edebilirsiniz...                                     2

Sosyal

                     Reklam


içindekier

       Tanımlar

                     Markalı

                    Pla8ormlar

                             Twi<er                            Facebook

                    Sosyal
Ağlar

                             Linkedin

              Sosyal

             medyada

             pazarlama
           Ping.fm

              ileLşim

             stratejisi

                            Kurumsal

                             blog

        Giriş
  Dinleme
     Bloglar

            yöntemleri
           Halkla
ilişkiler
için

                                Blog


            Ajans
seçimi


                      Blog

             Kaynaklar

                     önerileri


                                      3

Pazarlama
ileLşimi
sosyal
ağların
ve
interakLf
pla8ormların
etkisiyle
hızlı
bir
dönüşüm
geçiriyor.
Yeni

   mecralar,
yöntemler
ve
ölçümlerden
oluşan
gündem
hızla
daha
fazla
kişiyi
etkisi
alVna
alıyor.

   


   Tüm
bu
heyecanlı
gündemin
arasında
markalar
henüz
kullanım
alanı
tanımlanma
aşamasında
olan
ve

   deneysel
uygulamalar
olarak
görülen
bu
karanlık
sularda
el
yordamı
ile
yollarını
bulmaya
çalışıyor.

   Micheal
Stelzner’ın
Mart
2009’da
yayınladığı
Sosyal
Medya
Sektör
Raporu
pazarlama
uzmanlarının
bu

   konuda
en
çok
merak
eZği
10
soru
ve
bu
yeni
mecranın
kullanım
amaçları
ile
ilgili
enteresan
veriler

   ortaya
koydu.


   


Giriş


   Rapora
göre
uzmanların
en
çok
merak
eJği
üç
soru;

   ‐
Sosyal
medyada
kullanılması
gereken
en
iyi
takLkler
neler?

   ‐
Sosyal
medya
etkinliğini
nasıl
ölçebilirim?

   ‐
Nereden
başlamalıyım?

   


   Diğer
önemli
sorulardan
biri
ise
“Sosyal
medya
etkinliklerimi
nasıl
somut
faydalara
dönüştürebilirim?”

   olmuş.


   


   Bu
sorulara
detaylı
bir
şekilde
eğilmeden
önce
işe
bazı
kavramları
tanımlamak
ve
gelişmeleri

   değerlendirmek
ile
başlayalım.                                                      4

Sosyal
medya
nedir?


    Kullanıcıların
etkileşimi
ve
kaVlımı
ile
değer
kazanan
websitesi
veya
uygulamalar
genel
olarak
Sosyal

    Medya
olarak
tanımlanabilir.
Bu
tanımı
biraz
açmak
gerekirse,
bir
websitesi
veya
uygulamanın

    sosyal
medya
olarak
tanımlanabilmesi
için;

    1.
Yayıncıdan
bağımsız
kullanıcıları/üyeleri
olması

Tanımlar


    2.
Kullanıcı
kaynaklı
içeriğe
imkan
vermesi

    3.
Kullanıcılar
arasında
etkileşim
sağlaması
gerekir.


    


    Rakamlarla
sosyal
medya:


    Nielsen
Online’ın
yürü<üğü
araşVrmaya
göre
bloglar
ve
sosyal
ağlar
çevrimiçi
dünyada
gerçekleşen

    en
popüler
akLviteler
arasında
dördüncü
sırada
geliyor.
Çevrimiçi
nüfusun
%67’si
bu
ağları
düzenli

    olarak
ziyaret
ediyor
ve
bu
ağlarda
geçirdikleri
süre
internet
kullanımının
üç
kaV
oranında
arVş

    gösteriyor.    Üstelik
sosyal
medya
kullanıcılarının
demografikleri
de
hızla
değişiyor.
Bir
zamanlar
sadece

    gençlerin
arenası
olarak
görülen
sosyal
ağlar
hızla
yaş
ve
konumdan
bağımsız
ağlara
dönüşüyor.

    Nielsen’in
Mart
2009’da
yayınladığı
rapora
göre
Facebook’un
hızlı
büyümesinin
ardında
35‐49
yaş

    grubunun
kaVlımı
ve
18
yaşa
oranla
iki
kat
daha
fazla
arVş
gösteren
50
–
64
yaş
grubu
var.


    


    Bu
veriler
sosyal
medyanın
sadece
gençlere
yönelik
markalar
için
bir
deneysel
bir
mecra
olarak

    değerlendirilmemesi
gerekLğini
gösteriyor.


    


                                                         5

Öte
yandan
geleneksel
mecralara
olan
ilgi
ve
güvenin
de
azalması
bu
alanın
çok
daha
etkin
değerlendirilmesi

    ve
bütünleşik
pazarlama
ileLşimi
planına
mutlaka
dahil
edilmesi
gerekliliğini
pekişLriyor.
Sosyal
medya

    pla8ormlarında
geçirilen
süre
ve
etkileşim
miktarı
incelendiğinde
yeni
tükeLcinin
medya
tükeLm

    alışkanlıkları
net
bir
şekilde
görülebiliyor:


Tanımlar


    


    5
milyar:
Tüm
üyelerinin
Facebook’ta
1
günde
harcadığı
toplam
dakika.

    13
milyon:
Wikipedia’daki
yer
alan
tanımlı
konu
başlığı
sayısı

    3
milyon:
1
günde
Twi<er’a
gönderilen
post
sayısı

    3.6
milyar:
Flickr
arşivindeki
resim
sayısı

    412.3
yıl:
YouTube’taki
videoların
tamamını
izlemek
için
gerekli
olan
yaklaşık
süre

    100
milyon:
YouTube’ta
1
günde
izlenen
video
sayısı

    


    Nereden
çıkX
bu
Sosyal
Medya?


    Çevrimiçi
dünyanın
evrimi
oldukça
dinamik.
Pazarlama
dünyasını
etkisi
alVna
alan
gelişmelerin
tarihine

    bakVğımızda
çok
değil
9
‐10
yıl
geriye
gitmemiz
gerekiyor.
1997
yılında
kurulan
Six
Degrees
adlı
siteyi

    çevrimiçi
sosyal
ağların
atası
olarak
gösterebiliriz.
Bu
sosyal
ağın
geLrdiği
yenilik
flört
sitelerinde
hali
hazırda

    bulunan
üye
profili
özelliğini
bir
adım
ileriye
taşıyarak
anlık
mesajlaşma
sistemlerinde
yer
alan
arkadaş
listesi

    özelliği
ile
birleşLrmesiydi.
Arkadaş
listesi
aracılığıyla
ilk
topluluk
haritaları
oluşmaya
başladı
ve
arkadaşlar

    arasındaki
bağlanVlar
ortaya
çıkV.


    2002
yılında
kurulan
ve
sosyal
ağların
biraz
daha
yaygınlaşmasını
sağlayan
Friendster
blog
yazarları,

    eşcinseller
ve
Burning
Man
sanat
fesLvali
kaVlımcılarından
oluşan
3
ana
grubun
dikkaLni
çekerek
hızla

    büyüdü.
Kuruluşundan
bir
yıl
sonra
300.000
kullanıcısı
ile
basının
ilgisini
çekmeye
başladı.


                                                          6

Basının
sosyal
ağlara
olan
ilgisinin
artması
yaVrımcıların
da
bu
konuyla
ilgilenmesini
sağladı.
Friendster’ın

Tanımlar


    ardından
kurulan
sosyal
ağlar
farklı
ilgi
alanları
ve
kategorilere
odaklanarak
hızlı
bir
büyüme
elde
eZ.
Köpek

    severlere
odaklanan
Dogster,
dini
temalı
gruplar
kuran
MyChurch
ve
benzerleri
ardı
ardına
kuruldu
ve
ilgi

    görmeye
başladı.    2004
yılında
Harvard
öğrencileri
için
kurulan
Facebook’un
2006
yılı
iLbarıyla
yakaladığı
80
milyon
üzerinde

    üye
kazanması
da
bu
akımın
geçici
bir
heves
olmadığını
kanıtladı.

    


    2007
yılında
Facebook’un
altyapısını
programcılara
açarak
ortak
aplikasyon
pla8ormu
oluşturması
ise
bu

    akımın
hızla
genele
yayılmasını
sağladı.    


    Bu
arada
YouTube
ve
Flickr
gibi
paylaşım
sitelerinin
de
hızla
ilgi
görmesi
ve
milyonlara
ulaşması
akımın

    gelişmesini
ve
şirketler
tarasndan
daha
ciddi
değerlendirilmesini
sağladı.                                                        7

Sosyal
Medya
Pazarlama
İleGşimi
nedir?


Tanımlar


    Hedeflerine
çeşitli
sosyal
medya
pla8ormlarında
iki
yönlü
diyaloğa
izin
veren
bir
kaVlım
göstererek
ulaşmayı

    amaçlayan
çevrimiçi
pazarlama
yöntemidir.


    Bu
tanımı
biraz
açmak
gerekirse,
çevrimiçi
bir
pazarlama
akLvitesinin
sosyal
medya
ileLşimi
olarak

    tanımlanabilmesi
için;

    


    1.
Hedeflerini
net
ve
ölçümlenebilir
bir
şekilde
tanımlamış
olması

    2.
Çevrimiçi
sosyal
medya
pla8ormlarını
kullanması

    3.
İki
yönlü
(ha<a
çok
yönlü)
diyaloğa
izin
vermesi

    4.
KaVldığı
topluluğun
kurallarına
uygun
kaVlım
göstermesi
gerekir


    Sosyal
medya
pla[ormu
nedir?

    Bireylerin
ortak
ilgi
alanları
veya
akLvitleri
gibi
konularda
biribirleri
ile
bağlanV
ve
ileLşim
kurmalarını

    sağlayan
Internet
tabanlı
bir
hizmeZr.


    


                                                            8

Neden
Sosyal
Medya’yı
Pazarlama
İleGşimime
katmalıyım?


    Bu
sorunun
cevabı
“herkes
orada”
olmamalı.
Markaların
bu
alanı
kendi
hedefleri
doğrultusunda

Tanımlar


    şekillendirmeleri
ve
değerlendirmeleri
gerekir.
Genel
olarak
bazı
faydaları;


    


    Marka
erişimini
arVrması

    Markanın
insani
bir
dokunuş
kazanması


    TükeLcileri
ile
daha
yakın
ve
etkin
ileLşim
kurması


    Toplulukların
beyin
gücünden
faydalanması
olarak
listelenebilir.


    


    Bu
listenin
markaların
spesifik
hedefleri
doğrultusunda
çeşitlenebileceği
ve
belirlenen
ileLşim
sorunlarının

    çözümlenmesi
için
de
kullanılabileceğini
eklemek
gerekir.


    


    Sosyal
medya
ileGşiminin
farkı
ne?

    Çevrimiçi
reklamcılığın
tümü
doğası
nedeniyle
interakLf
olmasına
rağmen,
Sosyal
Medya
pla8ormları

    kullanıcı
kontrolüne
ve
kaVlımına
dayandığı
için
çok
daha
etkin
ve
interakLf
bir
ileLşim
sağlar.


    


    Hedeflenen
tükeLciyi
önceden
hazırlanan
içeriklerden
oluşan
bir
alana
davet
etmek
yerine
bulundukları

    yerde,
etkileşimde
bulundukları
şekilde
ileLşim
kurmayı
temel
alır.
Bu,
markaların
tükeLcileriyle
daha
doğal,

    samimi
ve
etkin
bir
ileLşim
kurmalarını
sağlar.

    


    Aradaki
fark,
en
temel
anlamıyla
ileLşimin
yönü
ve
içeriğindedir.
Tek
yönlü
ve
sınırları
belirlenen
bir
alandan

    çıkıp,
çok
yönlü
ve
sınırları
süreç
içerisinde
oluşan
bir
alana
geçiş
yapVğımız
söylenebilir.


                                                             9

Yöntemler


     Sosyal
medyada
ileGşim
yöntemleri


     Sosyal
medyada
markaların
yer
alabileceği
birçok
farklı
yöntem
ve
uygulama
var.
Bunları
genel
olarak

     kategorilendirmek
gerekirse;


     


     1.
Sosyal
reklam

     2.
Markalı
pla8ormlar

     3.
Sosyal
ağlar

                                                       10

Sosyal
reklam


       Sosyal
reklam

       IAB’nin
Mayıs
2009’da
yayınladığı
“Sosyal
Reklam:
En
iyi
Uygulamalar”
raporunda
yayınlanan
tanıma
göre;       
Sosyal
reklam:
Kullanıcı
izniyle
kullanıcının
etkileşimde
bulunduğu
pla8ormda
reklam
mesajını
kullanıcının

       bilgisi
ile
birlikte
teşhir
eden
ve
paylaşan
reklam
formudur.
Kullanıcı
bilgileriyle
(fotoğraf
ve/veya
isim)

       kişiselleşen
reklam
kullanıcının
sosyal
çevresinde
yayınlanır.


       
1.
Sosyal
reklamlarda
kullanılan
veriler:


       


       1)
isim,
beğeni,
grup
veya
yüklenmiş
olan
uygulamalar
gibi
profil
bilgileri


       


       2)
bireyler
arasındaki
ilişkiler
gibi
sosyal
veriler


       


       3)
çevrimiçi
bağlanVlar
(arkadaşlar)
gibi
etkileşim
bilgileri.


       


       
2.
Sosyal
reklam
içeriği:


       


       Reklam
içeriği:
Sosyal
reklamlar
reklam
mesajı
içerisinde
profil
ve/veya
sosyal
veriler
gibi
bilgileri
kullanarak

       mesajlarını
kişiselleşLrebilir
ve
etkileşim
sağlayabilir.


       


       Hedefleme:
Sosyal
reklamlar
profil
veya
sosyal
bilgilerini
kullanarak
etkin
hedefleme
yapabilir.


       


       İşlevsellik:
Sosyal
reklamlar
reklam
mesajı
içerisinde
veya
yönlendirme
sayfasında
arkadaşla
paylaşma,

       yorum
yapma,
filtreleme
gibi
sosyal
etkileşimler
kullanabilir.                                                           11

Sosyal
reklam


         Sosyal
reklam
örnekleri


                       Resim
1’de
yer
alan
sosyal
reklam
kullanıcının
onayı
ile

                       profilinde
fotoğrasnı,
ismini
ve
reklam
konusu
marka
ile

                       ilişkisini
açıklayan
bir
mesaj
eşliğinde
arkadaşlarıyla

                       paylaşmasını
sağlıyor.


                       Sosyal
reklamları
markanızın
bilinirliğini
arVrmak
için

                       kullanabileceğiniz
gibi
çevrimiçi
topluluklarınızı
tanıtmak

                       için
de
kullanabilirsiniz


                       Resim
2’de
yer
alan
sosyal
reklam
kullanıcının
bir
ankete

                       cevap
vermesini
sağlayarak
etkileşim
kuruyor.
Ankete
yanıt

                       verildikten
sonra
reklam
kullanıcının
cevabı
ile
birlikte

                       kullanıcının
arkadaşları
ile
paylaşılıyor.
                                                    12

2.
Markalı
pla[ormlar


Markalı
pla[orm
  Nielsen
Global
Online
TükeLci
araşVrmasına
göre
alışveriş
kararında
10
tükeLciden
9’u
tanıdıklarının

          yorumlarına,
%70’i
ise
çevrimiçi
dostlarına
ve
markaların
kurumsal
websitelerine
güveniyor.          Markalar
mevcut
sosyal
ağların
yanı
sıra
kendi
oluşturdukları
topluluk
pla8ormları
ile
de
tükeLcilerine

          ulaşabiliyor.
Starbucks
ve
Dell
mevcut
ağlar
dışında
kendi
kurdukları
topluluk
pla8ormları
ile
tükeLcileri
ile

          ileLşim
kurmayı
tercih
eden
markalara
örnek
olarak
gösterilebilir.
          Starbucks
‐

MyStarbucksidea


          Starbucks
Mart
2008’de
başlazğı
MyStarbucksidea.com
fikir
paylaşma
pla8ormu
ile
markasına
dair

          şimdiden
70.000’in
üzerinde
fikir
elde
eZ.
Üyelerin
marka
için
önerilerini
gönderebildiği
ve
diğer

          üyelerin
önerilerini
değerlendirebildiği
pla8ormda
yapılan
önerilerin
bazıları
da
şimdiden
hayata

          geçL.          Pla8orm
aracılığıyla
gönderilerek
hayata
geçen
fikirlerden
bazıları;


          Gold
kart
üyelerinin
doğumgünlerinde
ücretsiz
kahve
ikramı

          Starbucks
VIP
karV

          Çekirdek
kahve
ile
birlikte
ücretsiz
bir
bardak
kahve

                                                             13

Markalı
pla[orm

14

Marka
pla[ormlarının
avantajları
neler?

Markalı
pla[orm
  1.
İçerik
yöneGmi:
Sosyal
ağlarda
gündemi
ve
içeriği
yönetmeniz
oldukça
zordur.
Ürün
veya
hizmeLnize

          odaklı
tarVşma
grupları
ve
içerik
paylaşımı
organize
etmek
isLyorsanız
markanıza
özel
bir
pla8orm

          yaratmanız
faydalı
olabilir.
Bu
pla8orm
aracılığıyla
hem
düzenli
içerik
yöneLmi
yapabilir
hem
de

          tükeLcilerinizin
markanız
çerçevesinde
diğer
tükeLciler
ile
buluşmasını
sağlayabilirsiniz.


          


          2.
AraşXrma:
Markalara
özel
topluluk
pla8ormlarının
bir
diğer
işlevi
de
kanLtaLf
araşVrmalara
altyapı

          sağlamakVr.
Oluşturduğunuz
marka
topluluğuz
için
düzenleyeceğiniz
anketler
ile
anlık
geribildirimler
alabilir

          veya
tarVşma
grupları
oluşturarak
odak
grup
çalışmaları
yürütebilirsiniz.
Mektup
veya
mozaik
resim

          yarışmaları
düzenleyerek
daha
detaylı
projekLf
tekniklerden
de
faydalanabilirsiniz.


          


          3.
Marka
sadakaG
ve
topluluk
duygusu:
Marka
toplulukları
etrasnda
kurulan
dostluklar
ve
etkileşim

          tükeLcilerinizin
topluluk
bilinci
oluşturmasına
yardımcı
olur.
Harley
Davidson’un
meşhur
HOG
topluluğu

          marka
sadakaLnin
temellerini
oluşturur.
Siz
de
markanız
etrasnda
benzer
topluluklar
oluşturabilir
ve

          çevrimiçi
ve
dışı
etkinliklerle
bu
toplululuk
bilincini
destekleyebilirsiniz.
Burada
göz
önünde
bulundurmanız

          gereken
kriter
markanızın
kimliği
ve
duruşunun
topluluğun
özünü
oluşturmasını
sağlamakVr.
Ürün
veya

          hizmet
odaklı
bir
yaklaşım
tükeLcilerin
özdeşleşebileceği
bir
kimlik
yaratmaktan
yoksun
olduğu
için
yeterli

          olmayacakVr.


                                                             15

Markalı
pla[orm
  Marka
pla[ormu
oluştururken
dikkat
edilmesi
gerekenler

          1‐
Yatay
olarak
segmentasyon:
Markanız
farklı
demografik
ve
psikografik
değerlere
sahip
tükeLcilere
çekici

          gelebilir.
Bu
gibi
durumlarda
oluşturduğunuz
pla8ormun
farklı
segmentlerin
ilgi
alanlarına
uygun
kategorilere

          ayrılması
genel
tükeLci
grubunuzu
ve
segmentlerinin
ihLyaçlarını
daha
etkin
bir
şekilde

          değerlendirebilmenize
yardımcı
olur.


          


          2‐

İki
yönlü
değer
paylaşımı:
Marka
pla8ormunuz
sadece
size
değil
oluşturduğu
topluluğa
da
fayda

          sağlamalıdır.
Pla8ormun
içeriğini
ve
yapısını
oluştururken
tükeLci
açısından
değerlendirmeniz
oldukça

          önemlidir.
“Neden
bu
pla8orma
kaVlmalıyım?
Bilgilerimi
neden
paylaşmalıyım?”
gibi
sorulara
mutlaka
net

          cevaplar
vermelisiniz.

          


          3‐
Kullanım
kolaylığı:
Pla8ormunuz
üzerindeki
ileLşimi
sağlamak
için
tasarladığınız
araçlar
ve
site
haritanız

          son
derece
basit
olmalıdır.
Üyeleriniz
pla8orm
üzerinde
rahatlıkla
ileLşim
kuramazsa
katkıda
bulunamazlar.

          Bu
gibi
özellikleri
tasarlarken
genel
olarak
tercih
edilen
pla8ormları
incelemeniz
faydalı
olabilir.
          


          4‐
Üye
ilişkileri:
Topluluğunuzda
bulunan
üyeler
sadece
sizinle
değil
birbiri
ile
de
rahatça
ileLşim

          kurabilmelidir.
Organik
yolla
büyüyen
ilişkiler
hem
topluluğunuzun
sadakaLni
arVrır
hem
de
site
üzerinde

          geçirilen
süreyi
arVrır.
İlişkilerin
kurulmasına
yardımcı
olun
ve
üyelerin
birbiri
ile
olan
etkileşimini
arVracak

          etkinlikler
düzenleyin.
Üyelerinizin
de
kendi
etkinliklerini
tasarlayıp
duyurabilmeleri
için
altyapı
sunun
ve

          teşvik
edin.


          


          5‐
Güvenilirlik:
Topluluğunuzun
size
güvenmesi
oldukça
önemlidir.
PaylaşVkları
bilginin
nasıl
kullanılacağını

          ve
kimlerle
paylaşılacağını
net
bir
şekilde
açıklayın.
Kullanım
koşulları
ve
Gizlilik
Sözleşmeleri’ni
okumalarını

          beklemeyin.
Koşullarınızı
hukuk
dilinden
uzak
ve
basit
bir
şekilde
açıklayın.
Bu
topluluğunuzun
size

          güvenmesini
ve
çok
daha
rahat
bilgi
paylaşmasını
sağlar.


                                                             16

3.
Sosyal
Ağlar


Sosyal
Ağlar        Ocak
2007’de
yayınlanan
Time
dergisinin
meşhur
kapağından
sonra
yükselişe
geçen
sosyal
medya

        pla8ormları
her
geçen
gün
yenileri
eklenerek
gelişiyor.
Sosyal
medyanın
göz
bebeği
Facebook
ve
Twi<er’ın

        da
katkılarıyla
her
gün
yeniden
tanımlanan
bu
dünya
farklı
kullanım
şekilleriyle
hem
bireylerin
hem
de

        markaların
hayaVna
yepyeni
bir
boyut
kaVyor.

        


        Kendi
içlerinde
yarazkları
sosyal
normlar,
ileLşim
jargonları
ve
yöntemleri
ile
yeni
başlayanlara
biraz

        karmaşık
gelen
bu
ağlar
nice
markaları
vezir
nicelerini
de
rezil
eZ.


                                                         17

Öncelikle
sosyal
ağları
kullanım
alanlarına
göre
kategorilendirerek
incelemeye
başlamak
faydalı
olabilir;

        1.
Sosyal
ağ
siteleri:
Kullanıcılarını
benzer
ilgi
alanları,
arkadaşlar
veya
mesleki
gruplar
gibi
ortak
bir
payda

        etrasnda
birbirleyiyle
bağlanV
kurmalarını
sağlayan
sitelerdir.
Örnek
olarak;
Facebook,
Linkedin.
MySpace

        gösterilebilir.


        2.
Sosyal
paylaşım
siteleri:
Video
ve
fotoğraf
gibi
paylaşımlara
imkan
veren
sitelerdir.
Örnek
olarak
YouTube,

Sosyal
Ağlar

        Vimeo
ve
Flickr
gösterilebilir.


        


        3.
Sosyal
haber
siteleri:
İsminden
de
anlaşılacağı
gibi
kullanıcıların
haber
paylaşmalarına,
oylamalarına
ve

        yorumlamalarına
imkan
veren
sitelerdir.
Örnek
olarak
Digg,
TechnoraL,
ve
Reddit
gösterilebilir.


        4.
Sosyal
link
paylaşımı
siteleri:
Kullanıcıların
arşivlemek
istediği
site
linklerini
paylaşmalarına
izin
veren

        sitelerdir.
Örnek
olarak
Delicious,
Diggo,
Blinklist
ve
Simpy
gösterilebilir.


        5.
Sosyal
yorum
siteleri:
Kullanıcıların
ürün,
hizmet
veya
şirketler
hakkında
yorumlarını
paylaşmalarına

        imkan
veren
sitelerdir.
Örnek
olarak
Epinions,
Viewpoints
veYelp
gösterilebilir.


        Şimdi,
kullanıcı
rakamları
ve
sosyal
medyanın
tanımlanmasında
olan
etkileri
açısından
önemli
görülen
birkaç

        sosyal
ağ
sitesini
inceleyerek
devam
edelim;

                                                             18

1.
Sosyal
Ağlar


     Sosyal
medyaya
gözünü
diken
markaların
en
popüler
duraklarından
biri
olan
Twi<er
Temmuz
2009
iLbariyle
25

     milyon
kullanıcıya
sahip.


     


     Rakamlarla
TwiAer
dünyası:

     


     Twi<er
2009
yılında
yayınlanan
Nielsen
Online
verilerine
göre
%
1382
büyüme
göstererek
sadece
ABD’de
7
milyon

     kullanıcıya
ulaşV.
Diğer
ülkelerdeki
kullanıcı
sayısını
da
hızla
arVrıyor.     Fakat
büyümenin
ne
kadarının
verimli
olduğu
tarVşma
konusu.
Harvard
Business
School’da
MBA
öğrencisi
olan
Bill

     Heil’in
Mayıs
2009
tarihinde
yürü<üğü
araşVrmaya
göre
örneklem
dahilinde
(300,542
kullanıcı)
kullanıcıların

     %80’inin
sadece
bir
takipçisi
vardı
veya
bir
kişiyi
takip
ediyordu.
Ve
üreLlen
içeriğin
%90’ını
kullanıcıların
%10’u

     oluşturuyordu.


TwiAer     


     Bu
rakamlar
Lpik
bir
sosyal
ağdan
oldukça
farklı.
Diğer
sosyal
ağlarda
içeriğin
%30’u
kullanıcıların
%10’u
tarasndan

     oluşturuluyor.


     


     Twi<er'ın
kullanım
modeli
de
oldukça
farklı.
Tipik
bir
Twi<er
kullanıcısı
çok
nadir
kaVlım
gösteriyor.
Twi<er

     kullanıcılarının
yarısından
fazlası
74
günde
bir
içeriğe
tek
bir
mesaj
ile
katkıda
bulunuyor.


     


     Nedir?

     En
basit
tanımı
ile
birbirini
takip
eden
kullanıcıların
140
karakter
sınırlaması
ile
ileLşim
kurabilmesini
sağlayan
sosyal

     bir
ağ.
                                                              19

Nasıl
kullanılır?


     1.
Profil
oluşturmak:
Profil
oluştururken
vermeniz
gereken
önemli
kararlardan
biri
şirkeL
logosu
ve
kurumsal

     bilgileri
ile
mi
yoksa
hesabı
yönetecek
kişinin
fotoğras
ve
bilgileri
ile
mi
sergileyeceğinizdir.
Bireysel

     fotoğraflar
ve
bilgilerle
birlikte
açılan
şirket
hesapları
şirkete
insancıl
bir
duruş
kazandırır
ve
somut
bir

     ilişkinin
temelini
kurar.


     


     Öte
yandan
logo
kullanımı
ve
kurumsal
bilgilerin
yer
alması
da
ileLşim
sürecinde
isLkrarın
sağlanması
ve

     gerekli
olan
durumlarda
marka
bilinirliğinin
artması
için
faydalı
olabilir.


     


     Tercihi
pazarlama
ileLşimi
amaçlarınıza
göre
yapmanızı
tasviye
ederim.


     


     2.
Takip:
Kullanıcı
hesabı
açar
açmaz
elinize
geçen
bir
liste
veya
gelişigüzel
bir
takip
listesi
oluşturmak
yerine

     öncelikle
anahtar
kelimeler
aracılığıyla
bu
ortamı
dinlemenizi
ve
markanız
veya
kategorinizle
ilgilenen

TwiAer     kişilerle
temasa
geçmenizi
öneririm.


     


     3.
İçerik:
Şirket
hesabınız
ile
ne
amaçladığınıza
karar
vermeden
gelişigüzel
bir
paylaşıma
girmeniz
sizi
kendi

     rızasıyla
takip
etmeye
karar
vermiş
kullanıcılarınızın
bir
anda
yokolmasına
neden
olabilir.


     


     Takip
aşamasında
başlazğınız
dinleme
araçları
takipçilerinizin
sizden
ne
beklediğine
dair
önemli
ipuçları

     verecekLr.


                                                          20

TükeLci
soru
ve
ihLyaçlarına
karşılık
vermenin
yanı
sıra
promosyon
duyuruları,
anlık
yarışmalar
gibi

     ödüllendirici
duyurular
yapmayı
da
tercih
edebilirsiniz.
Önerim
duyurular
ve
promosyonlar
için
bir
hesap,

     müşteri
ilişkileri,
teknik
veya
ürün
desteği
gibi
konular
için
ayrı
bir
hesap
açmanız
olur.
Böylece
sizi
takip

     edenlerin
baştan
kabul
eZği
ve
beklediği
bir
içerik
sunabilirsiniz.

     


     Twi<er
jargonu:


     RT
(ReTweet):
Bir
kullanıcının
paylaşVğı
içeriği
tekrar
kullanıcı
ismi
ile
birlikte
kendi
takipçilerinizle
paylaşmak

     için
mesajın
önüne
RT:kullanıcı
ismi
koyabilirsiniz.
Böylece
alınV
yapVğınız
kullanıcıyı
da
haberdar
etmiş

     olursunuz.


     


     Hashtag
#:

Anahtar
kelimeler
aracılığıyla
paylaşVğınız
içerikler
bu
konuyla
ilgilenen
kullanıcıların
takibini

     kolaylaşVrır
ve
bu
kodu
kullanarak
paylaşılan
tüm
içeriği
görmenizi
sağlar.     Örnek:
German
BND
denies
magzn
reports,
says
Iran
iMANY
YEARS
away
from
nuke.
Who
gave
that
story
to

TwiAer     mags,
why?
#iranelecGon

     


     @:
Bir
kullanıcıya
cevap
vermek
veya
sadece
ona
özgü
bir
içerik
paylaşımında
bulunmak
için
mesajınızın

     önüne
@kullanıcıismi
koymanız
gerekir.

     


     4.
İçerik
yöneGmi:
Marka
hesabınızın
kimin
yöneLminde
olacağı
vermeniz
gereken
en
önemli
kararlardan

     biridir.
Eğer
yeni
işe
başlayan,
bu
işlerden
anlayan
stajyerinize
veya
dijital
ajansınıza
devretmeyi

     düşünüyorsanız
hemen
vazgeçin.


     


                                                               21

Önerim,
pazarlama
ileLşimi
planınızın
önceliklerine
hakim,
bir
kriz
durumunda
şirkeLn
harekete
geçmesini

     sağlayabilecek
ve
ileLşimi
etkin
bir
şekilde
yürütebilecek
ve
tükeLci
sorun
ve
şikayetleri
için
etkin
çözümler

     üretebilecek
yetkiye
sahip
birkaç
kişiden
oluşan


     bir
takım
kurmanızdır.


     


     Böylelikle
markanızın
tükeLci
ile
en
interakLf
ileLşim
kurabileceği
ve
zamanla
bir
“yüze”
sahip
olacağı
bir

     alanda
tüm
kontrolü
şirkeLnizde
geleceği
belli
olmayan
tek
bir
personele
atamamış
olursunuz.


     


     Eğer
şirkeLnizin
basın
toplanVsını
veya
sorunlu
tükeLci
haznı
stajyerlere
devretmiyorsanız
bu
alanı
da

     devretmemelisiniz.


     


TwiAer

                                                         22

Pazarlama
İleGşimi
için
nasıl
kullanırım?


     1.
İçerik
paylaşımı:
Ürün
hakkında
gelişmeleri,
promosyonları
ve
kullanım
önerilerini
ilgili
kitleye
duyurabilir,

     websitenizde
veya
blogunuzda
yayınladığınız
içeriği
paylaşabilirsiniz.


     


     2.
Anlık
haberler:
Ürün
gelişmelerini,
anlık
promosyonlarınızı,
ödüllü
yarışma
ve
sorularınızı
duyurabilir
veya

     kriz
durumunda
ilgili
kitleyle
gerekli
bilgileri
paylaşabilirsiniz.


     


     3.
Müşteri
ilişkileri:

TükeLcilerinizin
sorularını
cevaplayabilir,
şikayetlerini
ilgili
departmanların
da
kaVlımı
ile

     anında
çözümleyebilir
veya
destek
haznıza
ek
olarak
kullanabilirsiniz.


     


     Comcast
ve
Zappos
müşteri
ilişkilerini
Twi<er’da
başarıyla
uygulayan
iki
marka
olarak
örnek
gösterilebilir.

     Zappos
CEO’sunun
da
bulunduğu
geniş
bir
ekip
ile
tükeLci
sorularını
ve
şikayetlerini
anında
cevaplıyor.

     Comcast
ise
tek
bir
hesap
üzerinde
devriye
usülü
hizmet
veren
bir
kadrosu
ile
müşteri
ilişkilerini
yöneLyor.

     Oluşturdukları
soru
cevap
bilgi
bankası
sayesinde
etkin
bir
şekilde
hizmet
verebiliyorlar.


TwiAer     


     Dell
de
@delloutlet
hesabıyla
Twi<er’ı
akLf
bir
şekilde
kullanan
markalardan
biri.
650.000’den
daha
fazla

     takipçiye
ulaşarak
Mayıs
2009
iLbariyle
üç
milyon
dolardan
daha
fazla
saVş
yapmayı
başardılar.


     


     4.
AraşXrma/Dinleme:
Mevcut
veya
potansiyel
müşterilerinizin
ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
neler

     düşündüğünü
öğrenebilir,
yorumlarını
takip
ederek
soruları
olduğu
takdirde
cevap
verebilirsiniz.


     


     5.
Trend
takibi:
Ürün
veya
hizmet
kategorinizdeki
gelişmeleri
veya
tükeLci
trendlerini
takip
ederek
gündem

     doğrultusunda
iyileşLrmeler
veya
gelişLrmeler
yapabilirsiniz.

                                                            23

Nelere
dikkat
etmeliyim?


     1.
Takip:
Twi<er’da
en
çok
arkadaşı
olan
kazanmıyor.
Niceliğe
takılmayın.

Sizi
gerçekten
dinlemek
isteyenleri

     bulun.
Ve
unutmayın
takip
karşılıklı
olmak
zorunda
değil.


     


     Fakat
Twi<er’ın
bireysel
hesaplar
şu
an
için
2000
sınırı
var.
Eğer
2000
kişiden
fazla
kişiyi
takip
etmek

     isLyorsanız
takip
eZkleriniz
ve
takipçilerinizin
arasındaki
fark
%10’dan
fazla
olmamalı.
Twi<er
bu
sistem

     sayesinde
kullanıcıların
geniş
kitlelere
“spam”
mesaj
göndermesini
engellemeyi
amaçlıyor.

Veya
ücret

     karşılığında
kurumsal
hesaplar
için
sunduğu
farklı
önerileri
de
değerlendirebilirsiniz.


     


     2.
İçerik:
Twi<er
geleneksel
mecralar
gibi
tek
yönlü
haberlerinizi
yayınlayacağınız
bir
mecra
değil.
Unutmayın

     burada
ilgi
çekici
bir
içerik
formaV
veya
bilgi
paylaşımı
sunmazsanız
takipçileriniz
hızla
azalır.
Twi<er

     kullanma
amacınız
pazarlama
ileLşim
planınıza
hizmet
eZği
kadar
takipçilerinize
de
hizmet
etmek

     durumunda.


     


     Öte
yandan
paylaşVğınız
her
içeriğin
takipçileriniz
tarasdan
dikkatle
okunmasını
da
beklemeyin.
Eş
zamanlı

TwiAer     veri
akışı
özelliği
kullanıcıların
içeriğini
takip
etmesini
zorlaşVrıyor.
Bu
yüzden
farklı
saatlerde
azğınız

     mesajların
etkinliğini
ölçerek
ideal
zaman
aralığını
bulabilir
veya
mesajınızı
tekrar
edebilirsiniz.     3.
Topluluk
kuralları:
Kimseyi
tanımadığınız
bir
parLde
masanın
üstüne
çıkıp
kartviziLnizi
dağıtmıyorsanız
bu

     ortamda
da
bunu
yapmayın.
Buraya
kimse
sizin
ürünlerinizi
dinlemek,
basın
bültenlerinizi
okumak
için

     gelmiyor.


     


     Geleneksel
pazarlama
şapkanızı
kapıda
bırakın.

                                                        24

Nasıl
ölçerim?


     Etkin
bir
ölçüm
yapabilmek
için
öncelikle
hedeflerinizi
belirlemelisiniz.
Twi<er
hesabı
açarak
ne
elde
etmeyi

     amaçlamışVnız?

     


     Hedefleriniz
ile
birlikte
Twi<er
akLvitenizin
etkinliğini
ölçmek
için
kullanabileceğiniz
bazı
değerler;

     


     Takipçiler:
Twi<er’da
sizi
kendi
rızasıyla
takip
etmeyi
kabul
etmiş
takipçileriniz
size
markanızla
ilgilenen

     topluluk
hakkında
genel
bir
bilgi
verebilir.
Takipçi
sayısını
düzenli
olarak
değerlendirin.
ArVyor
mu?
Azalıyor

     mu?
Sizi
takip
edenlerin
yüzde
kaçı
içeriğinize
karşılık
veriyor?
Soru
soruyor?
Mesajlarınızı
RT
aracılığıyla

     kendi
takipçileri
ile
paylaşıyor?     


     Algı
yöneGmi:
Geleneksel
marka
iLbarı
yöneLminin
yanı
sıra
bu
alanda
da
marka
iLbarınızı
takip

     edebilirsiniz.
Eğer
etkin
bir
şekilde
dinlemeyi
başardıysanız
tükeLcilerinizin
markanız
hakkındaki
görüşlerini

     biliyorsunuz
demekLr.
Olumsuz
görüşleri
değişLrebildiniz
mi?
Şikayetçi
olan
müşterilerinize
yardımcı

TwiAer     olabildiniz
mi?


     


     SaXş
ve
yönlendirme:

Sadece
bu
alan
üzerinden
verdiğiniz
promosyonlar
tasarlarsanız
bu
alanın
etkinliğini

     daha
net
ölçebilirsiniz.
Özel
bir
kod
veya
kupon
sistemi
ile
bu
alandaki
takipçilerinizin
ne
kadarının
sizi

     gerçekten
takip
edip,
içeriğiniz
veya
ürününüzle
ilgilendiğini
net
bir
şekilde
görebilirsiniz.
Bu
uygulama,
bu

     alandaki
akLvitenizi
daha
net
ölçümlemenizi
ve
yapmanız
gereken
gelişLrmeler
varsa
yapabilmenizi
sağlar.


                                                         25

Facebook
her
geçen
gün
artan
kullanıcı
rakamları
ile
sosyal
ağların
göz
bebeği.
Gerçek
isim
ve
soyad

      kullanmayı
teşvik
ederek
yarazğı
ortam
sayesinde
çok
daha
geniş
kitlelere
ulaşmayı
ve
her
yaş
grubundan

      bireyin
ilgisini
çekmeyi
başardı.

      


      4
Şubat
2004
tarihinde
Harvard
Üniversitesi
öğrencisi
Mark
Zuckerberg
tarasndan
kurulan
Facebook,

      öncelikle
Harvard
öğrencileri
için
kurulmuştu.
Daha
sonra
Boston
civarındaki
okulları
ve
iki
ay
içerisindeki
Ivy

      Ligi
okullarının
tamamını
kapsadı.
İlk
sene
içerisinde
de;
Amerika
Birleşik
Devletleri'ndeki
tüm
okullar

      Facebook'da
mevcu<u.


      


facebook


      Üyeler
önceleri
sadece
söz
konusu
okulun
e‐mail
adresiyle
(.edu,
.ac.uk,
vb.)
üye
olabildiği
için
gerçek
isim,

      soyad
ve
ileLşim
bilgilerinin
girilmesi
akımını
başlatabildi.
Daha
sonrasında
da
ağ
içine
liseler
ve
bazı
büyük

      şirketler
de
kaVldı.


      


      11
Eylül
2006
tarihinde
ise
facebook
tüm
e‐mail
adreslerine,
bazı
yaş
sınırlandırmalarıyla
açıldı.
Kullanıcılar

      diledikleri
ağlara;
liseleri,
çalışma
yerleri
ya
da
yaşadığı
yerler
iLbarıyla
kaVlım
gösterebiliyordu.


                                                          26

Rakamlarla
Facebook


      Facebook
2009
iLbariyle
250
milyondan
fazla
akLf
kullanıcıya
sahip.
Kullanıcıların
120
milyondan
fazlası

      günde
en
az
bir
kere
sayfalarını
ziyaret
ediyor
ve
ortalama
120
arkadaşı
var.
30
milyona
yakın
kullanıcı
her

      gün
durumlarını
güncelliyor
ve
8
milyon
kullanıcı
her
gün
üye
oldukları
hayran
sayfalarını
ziyaret
ediyor.


      


      Üstelik
Facebook
sadece
gençler
için
de
değil.
Facebook
verilerine
göre
en
hızlı
artan
demografi
35
yaş
üstü.

      25
–
34
yaş
grubu
ise
6
ayda
bir
ikiye
katlanıyor.
55
yaş
üstü
de
%194.3
oranında
büyüme
gösteriyor.


      


      Nedir?

      Facebook
en
basit
tanımıyla
profil
bilgileri
girerek
üye
olabildiğiniz
ve
arkadaşlarınızı
bulmanıza
ve

facebook


      arkadaşların
arkadaşları
gibi
özellikleri
ile
tüm
sosyal
ağınızı
görebilmenizi
ve
ileLşim
kurabilmenizi
sağlayan

      bir
pla8ormdur.

      


      Hayran
sayfaları,
aplikasyonları
ve
fotoğraf,
yazı,
video
paylaşımı
gibi
özellikleriyle
interakLf
ve
eğlenceli
bir

      ileLşim
kurabilmenizi
sağlar.
Bu
özellikler
sayesinde
sitede
geçirilen
süre
ortalaması
birçok
benzer
siteye
göre

      oldukça
uzundur.


                                                           27

Nasıl
kullanılır?

      1.
Profil:
İsim,
soyad,
fotoğraf
gibi
temel
bilgilerin
yanı
sıra
ilgi
alanları,
sevdiğiniz
müzik,
film,
kitap
gibi
daha


      detaylı
bilgiler
de
ekleyebileceğiniz
profiliniz
arama
sonuçlarında
bulunmanızı
sağlıyor.

      


      2.
Aplikasyonlar:
Site
altyapısı
ile
çalışan
ve
kullanıcıların
hazırlayabildiği
bağımsız
uygulamalar
olarak

      tanımlanan
aplikasyonlar
uygulamayı
kurmayı
kabul
eden
kullanıcılara
çeşitli
etkileşim
imkanları
sağlıyor.

      


      Örnek
olarak
Türkiye’nin
en
meşhur
uygulamalarından
biri
olan
Rakı
Sofrası
gösterilebilir.


      


      3.
Arkadaşlar:
Facebook
arkadaşlık
esasına
dayanır.
Arkadaşlarınızı
gizlilik
ayarlarına
bağlı
olarak
izni
ile
veya

      direkt
olarak
arkadaş
ağınıza
ekleyebilirsiniz.


facebook      


      4.
Ana
haber
akışı:
Ana
sayfanızda
görüntülenen
haberler
arkadaşlarınızın
güncellemeleri,
haber,
fotoğraf
ve

      video
paylaşımlarından
oluşur.
Profil
sayfanızda
yapVğınız
güncellemeler
ve
aplikasyon
ve
kutular
aracılığıyla

      eklediğiniz
bilgilerin
arkadaşlarınızın
haber
akışında
yer
almasını
istemiyorsanız
gerekli
düzenlemeleri
gizlilik

      ayarlarından
yapabilirsiniz.


                                                             28

Pazarlama
İleGşimi
için
nasıl
kullanırım?      Facebook
sadece
bireyler
için
değil
şirketler
için
de
harika
çözümler
sunuyor.
Bu
ağı
markanızın
mevcut
ve

      potansiyel
tükeLcileri
ile
buluşturmak
için
şu
an
için
3
farklı
şekilde
değerlendirebilirsiniz.


      


      1.
Profil
sayfası:
Eğer
markanızın
pazarlama
ileLşiminde
kullandığınız
bir
sözcüsü
veya
temsilcisi
varsa
bunu

      bu
ağa
da
taşımanız
faydalı
olabilir.
Şirket
sözcünüzün
bireysel
hesabından
farklı
olarak
marka
odaklı
ileLşim

      ve
paylaşımları
yürütebileceği
bir
profil
oluşturmanız
marka
etkileşimini
arVrır
ve
yeni
bir
bağlanV
noktası

      oluşturur.


      


      2.
Aplikasyonlar:
Markanızın
temel
vaadine
uygun
bir
aplikasyon
gelişLrebilirsiniz.
Bu
aplikasyon
sayesinde

      hem
markanızla
ilgilenen
tükeLcilerinizin
paylaşmayı
kabul
eZği
profil
bilgilerine
ulaşabilir
hem
de
düzenli

      olarak
ileLşim
kurabilirsiniz.

facebook


      


      Başarılı
aplikasyon
uygulamalarına
örnek
olarak
“CiGes
I’ve
visited”
aplikasyonu
gösterilebilir.

      TripAdvisor.com
bu
aplikasyon
sayesinde
gündelik
85,635
,
aylık
2,941,893
adet
kullanıcısının
bulunduğu,

      giZği
ve
gitmek
istediği
şehirler
hakkında
bilgi
sahibi
olmanın
yanı
sıra
şehirler
hakkında
paylaşVğı
bilgiler
ile

      de
kullanıcılarına
önerilerde
bulunabiliyor.


      


      3.
Hayran
Sayfaları:
Profil
sayfalarından
farklı
olarak
toplu
mesaj
gönderme,
tarVşma
panosu
ve
etkinlik

      organize
etme
özelliği
ile
markalar
için
neredeyse
bir
mikro
site
görevi
görüyor.
Üstelik
bu
sayfaların
mikro

      sitelere
oranla
arama
sonuçlarında
çok
daha
iyi
sonuçlar
verdiğini
de
belirtmek
gerekir.


      


      TükeLcilerinizi
marka
sitenize
çağırmak
yerine
onlarla
oldukları
yerde
istedikleri
şekilde
bağlanV
kurmak
çok

      daha
etkilidir.

                                                           29

Hayran
sayfanızı
marka
gelişmeleri
hakkında
bilgi
vermek,
etkinlik
ve
sponsorluklarınızı
duyurmak,
özel

      promosyonlar
ve
yarışmalar
düzenlemek
için
kullanabilirsiniz.
Burada
düşünmeniz
gereken
kaç
kişiyi
haran

      sayfanıza
çekebileceğinizden
ziyade
onlarla
ne
yapmak
istediğiniz
olmalı.
Tıpkı
Twi<er’da
olduğu
gibi

      buradada
kullanıcılarınız
geldiği
hızla
gidebilir
veya
bir
daha
asla
sayfanızı
ziyaret
etmeyebilir.


      


      Başarılı
fan
sayfalarına
örnek
göstermek
gerekirse;


      En
popüler
25
Facebook
Fan
sayfaları
listesinde
Temmuz
2009
iLbariyle
9547371
üyesi
ile
1.
Sırada
Micheal

      Jackson,
6461619
üyesiyle
Barrack
Obama
2.
sırada,
3477210
üyesiyle
Starbucks
Coffe
Company
11.
sırada


      ve
3502604
üyesiyle
Coca
Cola
12.
sırada
ve
yer
alıyor.


facebook

                                                        30

Nelere
dikkat
etmeliyim?


      Facebook
kullanıcıların
arkadaşları
ile
bağlanVda
kalması
ve
çevrelerinde
olan
biteni
takip
etmesi
içindir.

      Markaların
basın
bültenlerini
okumak
ve
reklam
mesajlarına
maruz
kalmak
için
değil.
Hangi
yöntemi

      seçerseniz
seçin
kullanıcılarınıza
nasıl
bir
“fayda”
sunduğunuzu
mutlaka
değerlendirin.

      


      Bu
“fayda”
sadece
o
pla8orma
özel
indirimler
de
olabilir,
markanız
hakkında
“diğerlerinden”
önce
haberdar

      olabileceği
bir
gelişme
ile
“statü”
de
olabilir.      Nasıl
ölçerim?


      Hedefi
olmayan
gemiye
hiçbir
rüzgar
faydalı
olmazmış.
Öncelikle
pazarlama
ileLşimi
hedeflerinizi
bütünüyle

      gözden
geçirmeniz
en
doğru
adım
olur.
Bunun
dışında
göz
önünde
bulundurabileceğiniz
diğer
ölçütler;


facebook


      


      1.
Hayran/Kullanıcı/Arkadaş:
Nicelik
tek
başına
bir
başarı
ölçütü
olarak
değerlendirilemez.
Ama
eğer

      tasarladığınız
aplikasyon
veya
hayran
sayfanızın
sadece
3
kullanıcısı
varsa
birşeyleri
doğru
yapmadığınız

      söylenebilir.
Öte
yandan
hayran
sayfanızın
3
milyon
üyesi
sayfanızı
sadece
bir
defa
ziyaret
edip
hiçbir

      paylaşımda
bulunmadan
çıkVysa
bunu
da
başarısızlık
olarak
değerlendirmeniz
gerekir.
Burada
önemli
olan

      hedeflediğiniz
tükeLcilere
ne
kadar
ulaşabildiğiniz
ve
ulaşVklarınızı
ne
kadar
etkin
değerlendirdiğinizi
tespit

      etmekLr.


      


      2.
Veriler:
Aplikasyon
veya
hayran
sayfası
aracılığıyla
elde
eZğiniz
verilerle
ne
yapıyorsunuz?
Eğer
bir
sayfaya

      listeleyip
kenara
koyduysanız
emeğinizin
yarısı
çöpe
giZ
demekLr.


      


      Bu
verileri
etkin
bir
CRM
planı
için
kullanabilirsiniz.
TükeLcileriniz
çağırdığınız
kapıdan
içeri
girdi.
Önemli
olan

      buradan
sonra
onlarla
ne
yapacağınızı
planlamak.
Nelerden
hoşlanıyorlar?
En
çok
hangi
dizileri
izlemişler?

      Hangi
müzisyenleri
seviyorlar?
Bu
aralar
gündemlerinde
ne
var?
Ürününüz
hakkında
ne
düşünüyorlar?


                                                           31

LinkedIn
özellikle
iş
dünyasına
odaklanan
bir
sosyal
ağdır.
İş
çevresi,
iş
arkadaşları
ve
potansiyel
yeni
iş

      bağlanVları
kurma
ve
güncel
bir
özgeçmiş
sergileme
imkanı
sunar.


      


      Ortak
arkadaşları
keşfetme
özelliği,
ana
haber
akışı,
grupları,
soruları

ve
2009
yılında
başlazğı
aplikasyonları

      ile
iş
dünyası
için
interakLf
bir
ortamdır.      Rakamlarla
LinkedIn


linkedIn      Yahoo!’nun
eski
yöneLcisi
Jeff
Weiner’ın
CEO’luğunu
yapVğı
LinkedIn
Mayıs
2009
iLbariyle
40
milyon
kayıtlı

      kullanıcıya
ve
170’in
üstünde
sektöre
ev
sahipliği
yapıyor.


      


      Nedir?

      LinkedIn
ile
detaylı
bir
özgeçmiş
veya
şirket
sayfası
oluşturarak
iş
bağlanVları
kurabilir,
mevcut
ve
geçmiş
iş

      arkadaşları
ile
bağlanVda
kalabilir,
potansiyel
iş
ortakları
ile
gruplar
veya
ortak
bağlanVlar
aracılığıyla
ileLşim

      kurabilirsiniz.

      


                                                           32

Nasıl
kullanılır?

      LinkedIn
iş
dünyasına
dair
birçok
ipucu
verebilir
ve
hem
kendinizi
hem
de
şirkeLnizi
detaylı
ve
güncel
bir

      şekilde
tanıtmanıza
yardımcı
olabilir.


      


      Şirket
sözcüsü,
yöneLcisi
veya
yetkilisi
olarak
etkin
bir
profil
oluşturabilmeniz
için
bazı
öneriler;


      


      1.
İsim:
İsim
ve
soyad
bilgilerinizi
tam
girmeniz
arama
sonuçları
açısından
oldukça
önemli.


      


      2.
Fotoğraf:
Bireysel
profillerde
şirket
logosu
yerine
profesyonel
görünümlü
bir
fotoğraf
kullanmak
çok
daha

      olumlu
sonuçlar
almanızı
sağlar.
ŞirkeLn
arkasındaki
bireylerin
bilinmesi
şirkete
insancıl
bir
duruş
kazandırır.


      


      3.
Profesyonel
tanım:
(Professional
headliner)
Şirket
içerisindeki
görev
tanımınızı
net
bir
şekilde
belirtmeniz

linkedIn      ilgili
kişilerin
sizi
bulmasını
kolaylaşVrır.


      


      5.
Özet
ve
Uzmanlık:
(Summary/
SpecialLes)
Özet
bölümü
hem
şirkeLnizin
müşterilerine
ne
sunduğunu

      anlatmak
hem
de
sizin
görev
tanımınızı
net
bir
şekilde
belirtebilmeniz
için
oldukça
önemli
bir
alandır.
Bu

      alanı
boş
bırakmayın
ve
görev
tanımınızı
uluslararası
standartlara
uygun
bir
şekilde
tanımlayın.      Fakat
bir
özgeçmişten
farklı
olarak
bu
alanı
şirkeLnizin
veya
sizin
başarı
hikayenizi
ve
müşterilerinize
nasıl

      yardımcı
olduğunuzu
anlatmak
için
kullanmanız
daha
faydalı
olur.


      


      7.
Websiteleri:
ŞirkeLnizin
hem
kurumsal
sitesini
hem
de
varsa
blogunu
mutlaka
belirLn.
Sizi
tanımak

      isteyenlere
daha
detaylı
bilgiye
ulaşabilecekleri
pla8ormlara
yönlendirmeniz
faydalı
olur.


      

                                                   33

Bir
ipucu:
Eklerken
diğer
(other)
seçeneğini
Vklarsanız
blogunuzun
ismini
girebilir
ve
profilinde
Blogum
(My

      Blog)
değil
ismi
ile
yer
almasını
sağlayabilirsiniz.
Bu,
ilgilenen
kişinin
Vklamadan
blogunuzun
ne
hakkında

      olduğunu
anlamasını
sağlar.
Örneğin:
Mienotes
on
MarkeLng…

      


      8.
Profil
URL:
Profilinin
URL’sini
mutlaka
isim,
soyisim
olarak
ayarlamanızı
tavsiye
ederim.
Böylece
link

      verdiğinde
isim
ve
soyisim
görünür.

      


      9.
Aplikasyonlar:
Profil
sayfanızda
şirkeLnizi
veya
kendinizi
daha
detaylı
tanıtabilmek
için
ekleyebileceğiniz

      birçok
aplikasyon
seçeneği
de
var.


      


      Slideshare
ve
Blog’u
faydalı
olan
iki
uygulama
olarak
gösterebilirim.
SlideShare’de
bir
hesap
açarak

      şirkeLnizin
hizmetleri
hakkında
bir
sunum
hazırlayarak
bunu
profilinizde
paylaşabilirsiniz.
Şirket
veya
kişisel

linkedIn      blogunuzu
da
bu
pla8ormda
tanıtmanız
faydalı
olacakVr.

      


      10.
Status:
ŞirkeLniz
veya
bireysel
kariyeriniz
hakkındaki
gelişmeleri
bu
alanda
duyurabilir,
bağlanVlarınızın
iş

      dünyasındaki
gelişmelerini
takip
edebilirsiniz.


      


      Önemli
uyarı:
LinkedIn’i
direkt
tükeLcilerinizle
bağlanV
kurmak
için
değil
potansiyel
işe
alımları
yönetmek,
iş

      ortakları
ile
etkin
ileLşim
kurmak,
hissedarlar
ve
diğer
finans
çevreleri
ile
güncel
bilgi
paylaşmak
için

      kullanmanızı
öneririm.


      

                                                          34

Pazarlama
İleGşimi
için
nasıl
kullanırım?


      ŞirkeLniz
gücünü
çalışanlarından
alır.
İnsan
kaynakları
en
önemli
sermayenizdir.
Bu
pla8ormu
etkin
insan

      kaynakları
yöneLmi
ve
başarılı
elemanların
ilgisini
çekmek
ve
şirkeLnize
çekmek
için
kullanmanız
oldukça

      faydalı
olacakVr.

      


      Eleman
alımı
gerekLğinde
telaşla
ilanlar
verip,
özgeçmişleri
değerlendirmeye
çalışmak
yerine
başarılı
eleman

      avını
şirkeLnizin
iş
akışının
bir
parçası
olarak
yöneLn.
Sektörünüze
yön
verenleri,
başarı
grafiği
yükselenleri

      veya
rakibinizin
eleman
alımlarını
buradan
takip
edebilirsiniz.


      


      Unutmayın
rekabet
analizinin
bir
öğesi
de
çalışan
analizidir.
Rakibinizin
işe
alımlarından
nasıl
bir
yapılanmaya

      giZğini
öğrenebilir,
değişim
rüzgarları
esLrip
esLrmeyeceğini
takip
edebilirsiniz.


      


linkedIn      LinkedIn’in
şirketlere
sağladığı
imkanlardan
biri
de
şirket
sayfaları.
Bu
sayfalar
aracılığıyla
hem
rakibinizin

      hem
de
potansiyel
iş
ortaklarınızın
mevcut
çalışanlarını,
geçmiş
çalışanlarını
ve
yeni
alımlarını

      öğrenebilirsiniz.
Şirket
genelinde
eğiLm
düzeyini
ve
görev
dağılımını
inceleyebilirsiniz.


      


      Fakat
unutmayın
şirkeLniz
için
de
aynı
koşullar
geçerli.
Üstelik
siz
isteseniz
de,
istemeseniz
de.
Bu
yüzden
bu

      sayfa
aracılığıyla
insan
kaynaklarınızın
etkinliğini
de
değerlendirmenizi
ve
sayfayı
etkin
bir
şekilde

      yönetmenizi
tavsiye
ederim.


                                                          35

Diğer
kullanım
önerileri;

      1.
Sorular/Anketler:
Ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
görüşlerini
almak
istediğiniz
kişilere
tek
bir
mesaj
ile

      soru
sorabilir,
fikir
alabilirsiniz.      


      2.
Gruplar:
Ürün
veya
hizmet
kategoriniz
hakkında
oluşturulan
gruplara
kaVlarak
sektör
gündemini
takip

      edebilir
veya
yeni
bir
grup
başlatarak
fikir
liderliği
görevini
üstlenebilirsiniz.

      


      Nelere
dikkat
etmeliyim?


      Aslında
bu
sorunun
cevabı
çok
basit.
İş
dünyasına
ait
bir
toplanV
veya
seminere
giZğinizde
ne
yapıyorsanız

      burada
da
aynısı
geçerli.
Tanımadığınız
kişilerle
ileLşim
kurarken
nasıl
kendinizi

nasıl
tanıVyorsanız
burada
da

      öyle
tanıVn.
OtomaLk
mesajlara
bırakmayın
işinizi.


      


linkedIn      Nasıl
ölçerim?


      ŞirkeLnizin
iş
dünyasındaki
iLbarını
yönetmek
oldukça
önemlidir.
Bu
ağ
sayesinde
hem
iLbar
yöneLminizi

      yürütebilir
hem
de
potansiyel
eleman
alımları
için
etkin
bir
araşVrma
yapabilirsiniz.

      


      Hedefleriniz
doğrultusunda
düzenli
olarak
değerlendirme
yapmanız
faydalı
olacakVr.


                                                          36

Sosyal
ağlarda
hedef
kitlenizle
buluşmak
genellikle
birden
çok
kanalı
yönetmenizi
gerekLrir.
Bu
kanalların

      hepsinde
gerekli
güncellemeleri
yapmak
ve
içeriği
yönetmek
zorlu
bir
sürece
dönüşebilir.

      


      Sosyal
ağlarda
yöneZğiniz
tüm
kullanıcı
hesaplarınızı
tek
bir
yerden
kontrol
etmek
ve
topluluğunuzun

      içeriğini
takip
edebilmek
için
Ping.fm
gibi
agregatör
pla8ormlardan
faydalanabilirsiniz.

      


      Ping.fm
şu
anda
cep
telefonu,
anlık
mesajlaşma
ve
pla8orm
üzerinden
güncelleme
yapma
imkanı
ile
40
farklı

      sosyal
ağ
için
destek
hizmeL
sunuyor.


      


Ping.fm

                                                      37

2.
Sosyal
paylaşım
siteleri:

         YouTube
ve
Flickr
gibi
sosyal
paylaşım
siteleri
sosyal
medya
pla8ormları
arasında
en
çok
ve
en
sık
kullanıcı

         çeken
sitelerdir.
2005
yılında
kurulan
ve
kurulduktan
bir
yıl
sonra
Google
tarasndan
$1.65
milyara
saVn

         alınan
YouTube
Alexa
verilerine
göre
en
sık
ziyaret
edilen
siteler
arasında
üçüncü
sırada
yer
alıyor
ve
günde

         ortalama
22.5
dakika
kullanılıyor.
22
dile
çevrilen
YouTube’un
Temmuz
2009
iLbariyle
günde
ortalama
15.32

         sayfası
görüntüleniyor.


Sosyal
ağlar..

         


         Universal
McCann’in
29
ülkede
17.000
internet
kullanıcısı
ile
yürü<üğü
çevrimiçi
kullanım
alışlanlıkları

         araşVrmasında
fotoğraf
ve
video
içeriği
üretenler
%16
oranında.


                                                            38

Fakat
tükeLm
oranları
çok
daha
yüksek.
Örneğin
Türkiye
çevrimiçi
video
tükeLminde
%
93.4
ile
dördüncü

         sırada.


         


         Sosyal
paylaşım
sitelerini
pazarlama
ileLşimim
için
nasıl
kullanabilirim?

         Video
ve
fotoğraf
gibi
dinamik
içerikler
marka
algı
yöneLminde
oldukça
etkilidir.
Bu
kanallara
özel
içerik

         üretmeniz
ve
tükeLcilerinizin
kaVlımını
teşvik
etmeniz
çevrimiçi
ileLşiminizin
hem
etkileşim
düzeyini
hem
de

Sosyal
ağlar..

         görünürlüğünü
arVrır.         Reklam
filmlerinizin
ve
ürün
demo
görüntülerinizin
katma
değerini
değerlendirmelisiniz.
Çevrimiçi
dünyada

         paylaşılan
her
video
veya
her
fotoğrasn
viral
olarak
yayılma
imkanı
yoktur.
Bu
tür
içerikleri
tasarlarken

         tükeLcinizin
bu
ortamdan
beklenLlerini
araşVrmak
ve
bu
doğrultuda
içerik
hazırlamakta
fayda
var.


                                                           39

3.
Sosyal
haber
siteleri:

         Sosyal
haber
sitelerini
basın
ilişkilerinizi
yönetmek
ve
tükeLcilerinizin
markanız
ile
ilgili
haberlere
kolayca

         ulaşmasını
sağlamak
için
kullanabilirsiniz.


         


         4.
Sosyal
link
paylaşımı
siteleri:

         Sosyal
haber
sitelerine
benzer
bir
şekilde
sosyal
link
paylaşımı
sitelerini
de
markanızla
ilgili
haberleri

         paylaşmak
için
kullanabilirsiniz.
Bununla
birlikte
çok
daha
geniş
çapta
değerlendirebilir
ve
çevrimiçi
dünyada

         hakkınızda
yer
alan
diğer
tüm
içerikleri
de
bir
noktada
toparlamak
için
kullanabilirsiniz.


Sosyal
ağlar..

         


         5.
Sosyal
yorum
siteleri:

         Sosyal
yorum
siteleri
alışveriş
kararını
yönlendiren
temel
bilgi
kaynaklarından
biridir.
Bu
konuda
yapılan

         araşVrmaların
sonuçlarına
göre;

         ‐
Sosyal
yorum
sitelerine
yorum
ve
mesaj
ekleyen
kullanıcılar
kaVlım
göstermeyenlere
oranla
bu
tür
siteleri

         dokuz
kat
daha
sık
ziyaret
ediyor.
KaVlımcılar
aynı
zamanda
iki
kat
daha
fazla
alışveriş
yapıyor.
(McKinsey
&

         Co./Jupiter
Media
Metrix
araşVrması,
Ocak
2002)


         ‐
Sosyal
yorum
sitelerinde
yorumları
okuyan
kullanıcılar
bu
tür
içeriklere
profesyonellerce
sağlanan

         içeriklerden
daha
fazla
güveniyor.
(comScore/The
Kelsey
Group,
Ekim
2007)

         ‐
Çevrimiçi
yorumlar
saVn
alma
kararında
kişisel
tavsiyeden
sonra
ikinci
güvenilir
kaynak
olarak
etkili
oluyor.

         Kullanıcı
yorumları
üçüncü
parL
yorumlarından
daha
fazla
etkili
oluyor.
("Web
users
and
web
community,"

         Rubicon
ConsulLng,
Ekim
2008)

         ‐
TükeLcilerin
%86’sı
saVn
alma
kararı
vermeden
önce
çevrimiçi
yorumları
okuyor
ve
okuyanların
%90’ı
bu

         yorumlara
güveniyor.
(Kudzu.com,
Aralık
2008)

         


                                                            40

Bu
tür
pla8ormlarda
ürünleriniz
hakkında
doğru
ve
güncel
bilgi
bulunması
oldukça
önemlidir.
Markanız
ve

         ürün
kategorinizle
ilgili
bir
arama
yaparak
nerelerde
yer
aldığınızı
değerlendirebilir
ve
içerik

         güncellemelerinde
katkıda
bulunabilirsiniz.
Fakat
yorumların
içeriğini
yönlendirmeye
çalışmamanızı
tavsiye

         ederim.
Çevrimiçi
dünyada
sahte
yorum
skandalları
hızla
yayılır
ve
tükeLcilerinizin
güvenini
tümüyle

         kaybetmenize
neden
olur.
Olumsuz
yorumları
markanızı
gelişLrmek
için
veri
olarak
değerlendirin
ve

         gelişmeleri
gerçekleşLrdikten
sonra
ilgili
sitelerde
duyurun
veya
olumsuz
yorum
sahipleri
ile
temasa
geçerek

Sosyal
ağlar..

         güncel
bilgilerinizi
paylaşın.


                                                           41

Bloglar,
markalara
sunulan
sosyal
medya
önerilerinin
vazgeçilmez
bir
parçası
haline
geldi.
PR
şirketeri
blog

      yazarları
aracılığıyla
hizmet
verdikleri
markaları
duyurmak
için
yöntemler
keşfetmeye,
şirketler
de
bu

      dünyada
nasıl
yer
almaları
gerekLğini
çözmeye
çalışıyor.

      


      Diğer
sosyal
medya
araçları
ve
pla8ormları
gibi
bloglarda
etkin
kullanılmadığında
ve
topluluk
normlarını

      bilmeden
harekete
geçildiğinde
en
iyi
ihLmalle
başarısız
oluyor
ve
genellikle
ters
tepiyor.


      


      Önce
nedir
ne
değildir
ile
başlayalım.
Sonra
nasıl
kullanabileceğimize
göz
atalım.


      


      Nedir?


      1997
yılında
Jorn
Barger’in
ortaya
azğı
bir
tanım
olan
web
log
1999
yılında
Blogger’ın
bu
hizmeL
vermeye

      başlaması
ve
kısa
süre
sonra
bunu
ücretsiz
hale
geLrmesi
ile
yaygınlaşV.
En
genel
tanımı
ile
yazarın
adı
ve

      yazdığı
tarihi
belirten,
kronolojik
sıraya
göre
yayınlanan,
ve
yorum
ekleme
özelliğiyle
belirli
ölçüde
etkileşime

Bloglar      izin
veren
bir
yayın
mekanizması
olarak
tanımlanabilir.


      


      Bir
websitesinden
farkı
ise
içeriğin
güncel
olması
ve
yoruma
izin
veren
yapısı
ile
belirli
ölçüde
interakLf

      olmasıdır.


      


      ŞirkeLniz
veya
markanız
için
blogları
iki
farklı
şekilde
değerlendirebilirsiniz.

      Şirket
blogu
hazırlayarak

      Basın
ve
halkla
ilişkiler
faaliyetlerinize
blogları
ekleyerek
                                                          42

1.
Şirket
blogu


      Neden
Blog
tutmalıyım?

      Eğer
markanız
veya
şirkeLniz
için
bir
blog
açmak
isLyorsanız
harika!
Bu
sayede;


           Markanız
veya
şirkeLniz
hakkında
yetkili
ağızdan
sunduğunuz
bilgileri
paylaşabilir

            Bu
bilgilerin
arama
motorlarında
daha
kolay
yer
almasını
sağlayabilir

                Blogununuz
aracılığıyla
sosyal
ağlarda
yer
edinebilir

                   TükeLcilerinize
güncel
bilgiler
sunabilir


                       TükeLcilerinizin
yorumlarını
dinleyebilir

                          Marka
mesajınızı
ve
duruşunuzu
net
bir
şekilde
ifade
edebilirsiniz.

      • 

      

Bloglar

                                                        43


Nereden
başlamalıyım?

      Önce
sektörünüz
veya
sunacağınız
içerik
hakkında
yazılan
diğer
blogları
takip
etmekte
ve
gündemi

      keşfetmekte
fayda
var.


      


      1.
RSS
Reader
hesabı


      RSS:
Turuncu
sembolü
ile
RSS
yani
Real
Simple
SyndicaLon
sayesinde
güncel
içeriğin
seçLğiniz
okuyucuya

      (reader)
gönderilmesini
sağlayabilirsiniz.

Bloglar      RSS
Reader:
RSS
gönderilerini
tek
bir
yerde
toplayarak,
takip
etmek
istediğiniz
tüm
içeriği
okumanıza

      yardımcı
olan
çevrimiçi
bir
yazılımdır.
Örnek:
Google
Reader

      


      2.
AraşXrma:
Sektörünüz
veya
sunacağınız
içerik
ile
ilgili
diğer
blogları
araşVrın

      •
Blogsearch.Google.com

      •
TechnoraL.com

      •
Icerocket.com

      gibi
adreslerde
anahtar
kelimeler
aracılığıyla
yeni
bloglar
keşfedebilirsiniz.
Takip
eZğiniz
yazarların

      önerilerini
de
inceleyrek
listenizi
gelişLrebilirsiniz.
                                                        44

3.
Takip:

      Takip
etmek
istediğibiz
blogları
RSS
reader
hesabınıza
ekleyin
ve
takip
etmeye
başlayın


      4.
İleGşim:


Bloglar      Takip
eZğiniz
bloglara
yorum
yazarak
hem
o
konu
hakkındaki
fikirlerinizi
paylaşmış
hem
de
blog
yazarları
ile

      temasa
geçmiş
olursunuz.
Yorum
yazarken
dikkat
etmeniz
gerekenler;


      Marka
veya
şirkeLnizin
reklamını
yapmayın

      Gerçekten
katkıda
bulunun
veya
sizin
için
önemli
olan
bir
soru
sorun

      İsim
ve
soyadınızı
kullanın
(Şirket
ismini
parantez
içinde
yazabilirsiniz)


                                                       45

Evet,
kendi
blogunuza
yazmaya
hazırsanız
başlayalım,


      
1.
İçerik


      Öncelikle
blogunuzun
içeriğine
karar
vermelisiniz.
Bu
pla8orm
basın
bültenlerinizi
ve
reklamlarınızı

      yayınlamak
için
çok
uygun
bir
ortam
değil.
Onları
kurumsal
websitenize
saklayın.


      


      Bu
ortam
için
içerik
hazırlarken
düşünmeniz
gereken
bazı
sorular;


      1.
Bu
yazı
neden
önemli?
Okuyucuya
faydası
ne?

      2.
Yazı
tükeLcilerinizin
belirli
bir
sorunu,
ihLyacı
veya
sorusuna
cevap
veriyor
mu?

      3.
Çözüm
öneriyor
mu?

      4.
Okuyucu
size
neden
inansın?


      Konu
önerileri:


      •
Sektör
trendleri


      •
Başarı
öyküleri


Bloglar      •
Şirket
akLviteleri
ve
çalışan
tanıVmları


      •
Faydalı
bağlanVlar
ve
linkler


      •
Yakın
zamanda
yaşamış
olduğunuz
bir
müşteri
deneyimi
(sorunu
ve
çözümü)

      •
Son
zamanlarda
cevap
verdiğiniz
tükeLci
soruları

      •
Diğer
blog
yazıları
hakkında
düşünceleriniz

      •
TükeLcilerinizin
en
sık
sorduğu
sorular

      •
Konuk
yazarlar:
Ar‐ge
departmanınız,
ürününüzü
tercih
edenler,
sektörünüzdeki
fikir
önderleri


      •
Yapmış
olduğunuz
ve
düzeltmeyi
başardığınız
bir
hata
                                                        46

2.
TanıXm:


      Blog
dünyasında
kendinizi
tanıtmanın
en
iyi
yolu
faydalı
ve
okumaya
değer
içerik
paylaşmanızdır.
Burada

      geleneksel
yöntemlerin
aksine
blogunuzun
bir
iki
günde
meşhur
olmayacağını,
zaman
ve
çaba
ile
yavaş
yavaş

      tanınacağını
haVrlatmak
isterim.

      


      Öte
yandan
doğru
kitleye
ulaşmak
ve
blogunuzun
keşfedilmesini
kolaylaşVrmak
için
yapabileceğiniz
bazı

      şeyler
elbe<e
var.
Örneğin;

      


      ‐
Kurumsal
sitenize
blogunuzun
linkini
ekleyebilir,

      ‐
Twi<er
hesabınız
aracılığıyla
yeni
içeriğinizi
duyurabilir,

      ‐
Facebook
topluluğunuz
var
ise
bu
pla8ormda
da
içeriğinizi
duyurabilir,

      ‐
İçeriğinizi
okuyucularınızn
paylaşmasını
kolaylaşVracak
uygulamalar
kullanabilir
(“Share
this”
gibi
basit
ek

      uygulamalar
okuyucuların
beğendikleri
yazıları
paylaşmasını
sağlıyor),

Bloglar      ‐
Diğer
bloglara
yorum
yazarak
ve
etkileşimde
bulunarak
blogunuzu
tanıtabilir,

      ‐
Sektörünüzü
ve
blog
kategorinizi
tanımlayan
kelimeleri
saVn
alarak
Adwords
aracılığıyla
reklam

      verebilirsiniz.

                                                        47

3.
Tasarım:


      Blog
tasarımı
da
içerik
gibi
websitelerinden
oldukça
farklıdır.
Basit
ve
anlaşılır
olması,
yorum
ve
paylaşım

      uygulamaları
ile
interakLf
olmasının
yanı
sıra
bazı
temel
öğeleri
de
barındırmasında
fayda
var.

      


      ‐
RSS
bağlanVsı

      ‐
E‐
bültene
üye
olmak
için
e‐posta
kayıt
sistemi

      ‐
Arşiv


      ‐
Blog
listesi
(Takip
eZğiniz
blogları
okuyucularınızla
paylaşmak
için)

            4.
Ölçümleme:


      Google
AnalyLcs
ve
Web
Araçları
gibi
ücretsiz
ve
kullanımı
basit
araçlar
ile
Blog’unuzun
etkinliğini
ölçebilir,
hangi

      içeriklerin
başarılı
olduğunu
ve
ilgi
çekLğini
takip
ederek
içeriğinizi
bu
yönde
düzenleyebilirsiniz.
Unutmayın
blog

Bloglar      dünyası
sürekli
dönüşüm
içerisindedir.
Genel
bir
bakış
açınız
olsun
ama
mutlaka
düzenlemeler
yapın.


      


      Ölçümlemede
dikkat
etmeniz
gereken
bazı
değerler;


      1.
Genel
blog
performansı

      2.
Blogda
geçirilen
süre

      3.
Blogunuza
yönlendiren
siteler
(ziyaretçileriniz
blogunuzu
nereden
buluyor?
Arama
motorundan
mı?
Yönlendirme

      sitelerinden
mi?
Kurumsal
websitenizdeki
linkten
mi?)

      4.
Anahtar
arama
kelimeleri
(Blogunuza
arama
motorları
aracılığıyla
gelenler
hangi
kelimeleri
arıyor?)


      5.
Üye
ve
ziyaretçi
rakamları
                                                              48

2.
Halkla
İlişkiler
için
Bloglar:

      Bloglar
halka
ilişkiler
şirketlerinin
de
ilgi
alanına
girmeye
ve
tanıVm
kampanyalarının
bir
parçası
haline

      gelmeye
başladı.
Birçok
marka
bloglar
aracılığıyla
mevcut
veya
potansiyel
tükeLcilerine
ulaşmak
ve
güncel

      haberlerini
paylaşmak
isLyor.


      


      Fakat
sosyal
medyanın
dinamiklerine
uygun
olarak
düzenlenmeyen
kampanyalar
ve
ileLşim
çabaları
zaman

      zaman
markaya
faydadan
çok
zarar
geLrebiliyor.
Öncelikle
bu
mecranın
gazete
ve
dergiden
oldukça
faydalı

      olduğunu
belirtmekle
başlayalım.
Eğer
bloglar
aracılığıyla
tükeLcilerinize
ulaşmayı
planlıyorsanız
öncelikle

      ulaşmak
istediğiniz
blogları
yakından
tanımanız
gerekir.      Nereden
başlamalı?

      


      1.
AraşXrma:
İlgili
blog
yazarlarını
listelemek
yeterli
bir
araşVrma
değildir.
Mutlaka
yazılarını
okuyun,

      yazarların
duruşunu
ve
ilgi
alanlarını
keşfedin


      2.
İleGşim:
Blog
yazarlarına
basın
bülteni
göndermek
ileLşim
sayılmaz.
Ha<a
en
kötü
ileLşim
yöntemlerinden

Bloglar      biridir.
Siz
en
iyisi
işiniz
düşmeden
önce
ilgilendiğiniz
yazarlarla
temasa
geçin
ve
yazılarını
okuduğunuzu

      hisseZrin.
Bunu
yazılarının
alVna
yorum
yazarak
veya
direkt
temasa
geçerek
yapabilirsiniz.
Bu
çevrimiçi

      dünyada
ilişkiler
her
şeyden
önemlidir.
Ve
ilişkiler
bir
günde
kurulmaz.


      


      3.
Danışın:
Unutmayın,
bloglar
interakLˆir.
İleLşim
planınızı
yapmadan
önce
belirlediğiniz
gruptan
birkaç

      kişiye
mutlaka
danışın.
Aldığınız
geri
bildirim
doğrultusunda
planınızı
revize
edin.


      


      4.
Kendinizi
tanıXn:
Basın
toplanVsına
bir
tutam
blog
yazarı
çağırmak
kendinizi
tanıtmak
değildir.
Onları

      çağırmak
yerine
onların
olduğu
yere
gidebilirsiniz.
Blog
yazarlarının
toplanVlarını
takip
edebilir,
bu

      toplanVlara
kaVlarak
yazarlarla
birebir
tanışabilirsiniz.                                                          49

“Eğer
mutlaka
basın
toplanVsı

                           düzenlemeniz
gerekiyorsa
bu
toplanVya

                            davet
edilecek
blog
yazarlarından
ne

                            beklediğinizi
net
bir
şekilde
belirLn
ve

                             onların
ihLyaçlarını
da
göz
önünde

                                  bulundurun.”
      
Örneğin,
ücretsiz
internet
bağlanVsı
ve
toplanVya
özel
Twi<er
kodu
(hashtag).
Birçok
blog
yazarı

      gelişmeleri
anında
aktarmayı
tercih
eder.
ToplanVya
özel
oluşturacağınız
bir
kodu
duyurmanız
hem

      sizin
eş
zamanlı
takibinizi
kolaylaşVrarak
varsa
sorunları
çözmenize
yardımcı
olur
hem
de
tüm

      gelişmelerin
diğer
izleyiciler
tarasndan
tek
bir
kanaldan
takip
edilmesini
sağlar.


Bloglar      5.
Şeffaf
Olun:
Eğer
blog
yazarlarına
ürün
örneğinizi
gönderiyor
veya
hizmeLnizi
denemeleri
için

      davet
ediyorsanız
bu
konuda
şeffaf
olun.
Blog
yazarlarının
da
şeffaf
olmasını
teşvik
edin.

      Unutmayın
bu
çevrimiçi
dünyada
sır
saklamak
oldukça
zor.


                                                        50

5.
Sosyal
medyada
pazarlama
ileGşim
stratejisi


      Pazarlama
ileLşiminin
temelinde
var
olan
potansiyel
müşterini
tespit
et,
ulaş
ve
mesajını
ver
yaklaşımı

      çevrimiçi
dünyanın
ilk
günlerinde
benzer
formlarda
hayaVna
devam
edebildi.
Fakat
sosyal
medyanın
sunduğu

      çok
yönlü
ve
eş
zamanlı
ileLşim
imkanları
ile
giderek
etkisini
yiLrmeye
başladı.


      


      Kimisi
kısa
dönemde
grafikleri
bir
iki
Vk
yukarı
taşıyor
kimisi
beklediği
çıkışı
yakalayamayınca
mecraya
küsüp

      kafasını
kuma
gömmeye
devam
ediyor.

      


      En
kötü
durumda
olanlarsa
geleneksel
yaklaşımlarını,
blog,
viral,
sosyal
medya
gibi
şık
terimlerle
süsleyip

      dijital
dünyada
gezinenler.
Bloglara
basın
bülteni
gönderen
ajanslarla,
çevresi
geniş,
hükmü
ağır
Twi<er’cı

      gençlerin
eline
düşüp
dijital
dünyadan
medet
umanlar.

Strateji      


      Bu
yüzden
günümüzde
bu
yeni
dünyanın
dinamiklerini
anlamak
ve
ona
özel
ileLşim
stratejileri
gelişLrmek

      oldukça
önemli.


      


      Sosyal
ağlara
balıklama
atlamadan
ve
en
çok
kimin
arkadaşı
var
oyununu
oynamaya
başlamadan
önce
bir

      soluklanıp,
bu
yeni
dünyanın
dayazğı
bazı
kurallara
göz
atmakta
fayda
var.


                                                        51

Yeni
dünyanın
kuralları

      1.
Samimiyet:


      Sosyal
medyaya
adım
atarken
pazarlama
şapkanızı
kapıda
bırakın.
Burada
reklam
mesajları,
samimiyetsiz

      saVş
çabaları,
tek
yönlü
mesaj
bombardımanı
hoş
karşılanmayacak
ve
markanıza
tepki
duyulmasına
neden

      olacak.
Markanız
veya
şirkeLniz
hakkında
dürüst
ve
samimi
olun.


      
      2.
Şeffaflık


      


      Sosyal
medyada
markalarla
bağlanV
içerisinde
olanlar
direkt
marka
ile
bağlanVda
olmayı
tercih
ediyor.

      Markanızı
temsil
etmek
için
görevlendirdiğiniz
üçüncü
parL
kuruluşlar
tek
yönlü,
önceden
planlanmış
içerik

      dışında
katkıda
bulunamazlarsa
etkili
olmaları
mümkün
olmayacakVr.


      


      İleLşimde
olduğunuz
ağlarda
tükeLcilerinizin
sorunlarına
çözüm
bulmak
ve
sorularına
doğru
kaynaklar

Strateji      aracılığıyla
cevap
verebilmek
için
mutlaka
ilgili
departmanları
dahil
edin.
Ekranın
diğer
ucunda
reaksiyonlara

      anında
yanıt
verebilecek,
sorunları
çözümleyebilecek
yetkide
kişilerin
olması
çok
önemli.


      


      Şeffaflık
konusunda
değerlendirmeniz
gereken
bazı
konular;


      


      ‐
Ürün
performansı:
Markanız
hakkında
saklamak
istediğiniz
kirli
çamaşırlarınız
varsa
bunları
saklamaya

      çalışmak
yerine
gelişLrmeye
ve
düzeltmeye
çalışmanızı
öneririm.
Kötü
haber
er
ya
da
geçi
yayılır.
Sonsuza

      dek
saklayamazsınız.
Üstelik
siz
orada
olun
yada
olmayın.
TükeLcileriniz
konuşmaya
devam
edecek.

      


      ‐
TanıXm
çalışmaları:
Ürün
değerlendirmeleri
önemlidir.
Ama
sahte
ürün
değerlendirmeleri
hemen
belli
olur.

      Böyle
bir
uygulama
ile
tükeLcinizin
güvenini
kaybederseniz,
yeniden
kazanmanız
oldukça
zor
olur.


                                                         52

      


3.
KaXlım


      Mevcut
ağlarla
kurduğunuz
ileLşimin
iki
yönlü
olmasına
özen
gösterin.
Dinleyin
ve
sohbete
kaVlın.

      TükeLcilerinizle
ilişkilerinizi
güçlendirin.
Uzun
vadeli
ilişkiler
için
yaVrım
yapın.

Sorularına
cevap
verin,

      sorunlarını
etkin
bir
şekilde
çözün.


      


      4.
Değer
katmak


      Marka
topluluğunuza
özel
ve
onlarla
ilişkili
değer
katacak
içerik
gelişLrin.
Sizi
takip
etmeleri
için
onlara

      değerli
bir
sebep
verin.
Bu
değer
diğer
mecralardan
da
edinebilecekleri
indirim
ve
promosyonlardan,

      haberlerden
farklı
olmalı.


      


      Topluluğunuzun
fikirlerini
ve
yorumlarını
önemsediğinizi
gösterin.
Bazen
etkin
bir
şekilde
dinlemek
bile
çok

      önemli
bir
değerdir.
TükeLcileriniz
size
ulaşmak
isLyorsa,
söyleyecekleri
veya
merak
eZkleri
birşeyler
vardır.

      Bunları
keşfedin.


Strateji      


      5.
Mesaj
içeriği      Mesaj
içeriğinizin
topluluk
normlarına
ve
gündemine
uygun
olmasına
özen
gösterin.
Eğer
bir
parLde
hiç

      tanımadığınız
insanların
arasına
girip
kartviziLnizi
uzatarak
saVş
cümlelerinizi
tekrarlamıyorsanız
burada
da

      yapmayın.
Unutmayın
topluluğunuz
oluştuğu
kadar
hızlı
bir
şekilde
yok
olabilir.


                                                         53

Stratejinizi
oluştururken
değerlendirmeniz
gerekenler:


      1.
Hedefler:


      Herhangi
bir
ağa
kaVlmadan
önce
amacınızı
mutlaka
belirleyin.
Bilinirlik
yaratmak
birçok
marka
için
geçerli

      bir
sebep
olmayabilir.


      •  evcut
tükeLcilerinizle
birebir
bağlanV
kurarak
saVn
alma
kararlarını
nasıl
pekişLrebilirsiniz?


       M
      •  otansiyel
müşterilerinizin
saVn
alma
kararını
yönlendirebilmek
için
nelere
ihLyacınız
var?


       P
      •  arkanız
hakkındaki
mevcut
yorumlar
nasıl?
Bu
yorumları
nasıl
iyileşLrebilirsiniz?


       M
      •  ükeLcilerinizin
şikayetleri
neler?
Bu
şikayetleri
nasıl
çözümleyebilirsiniz?       T
      


      2.
Hedef
kitle:


      •  evcut
tükeLcileriniz
kimler?
Nerede
ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
yourm
yapıyorlar?


       M
      •  otansiyel
tükeLcileriniz
nerede
ürününüz
veya
hizmeLniz
hakkında
araşVrma
yapıyor?
Hangi
kaynaklara

       P
      danışıyorlar?Strateji      


      3.
B
Planı:


      •  osyal
medyanın
gündemini
ve
içeriğini
yönetemezsiniz.
AçVğınız
hesaplar
ve
tasarladığınız
uygulamalar
ilgi

       S
      çekmezse
ne
yapacaksınız?

      •  rününüz
veya
hizmeLniz
hakkında
olumsuz
yorumlarla
karşılaşırsanız
ne
yapacaksınız?

       Ü
      •  ir
kriz
anında
nasıl
harekete
geçeceksiniz?
Hangi
kanallardan
ileLşim
kuracaksınız?
Kriz
yöneLmini
kimler

       B
      üstlenecek?
Bu
sorulara
bir
kriz
çıkVğında
cevap
aramaya
çalışırsanız
çok
geç
kalırsınız.
Sosyal
medya
eş

      zamanlı
ve
son
derece
dinamik
bir
pla8ormdur.
Çok
hızlı
ve
etkin
bir
şekilde
hareket
etmeniz
ve
sorunu

      çözümlemeniz
gerekir.                                                         54

4.
Diğer
kanallarla
entegrasyon:


      Pazarlama
ileLşimi
bütünsel
bir
bakış
açısı
gerekLrir.
Sosyal
medya
için
tasarladığınız
ileLşim
planınızın
diğer

      kanallarda
yürü<üğünüz
ileLşimle
birlikte
değerlendirilmesi
oldukça
önemlidir.      Diğer
kanallarda
sürdürdüğünüz
ileLşimi
sosyal
medya
ileLşiminizi
güçlendirmek
için
nasıl
kullanabilirsiniz?

      Sosyal
ağlarda
gelişLrdiğiniz
ilişkileri
diğer
ileLşim
kanallarınıza
nasıl
aktarabilirsiniz?


      Sosyal
ağlarda
edindiğiniz
verileri
(tükeLci
profili,
mevcut
tükeLci
verileri,
ürün
ve
hizmet
değerlendirmeleri)

      nasıl
değerlendirebilirsiniz?


      Markanızın
duruşu
ve
mesajı
tüm
ileLşim
kanallarınızda
isLkrarlı
mı?

      


Strateji

                                                          55

Peki
nasıl
yola
çıkmalı?


      1.
AraşXr
ve
dinle:

      Herhangi
bir
ileLşim
stratejisine
başlamadan
önce
araşVrma
yapmak
oldukça
önemlidir.
Konu
sosyal
medya

      olunca
bu
daha
da
önem
kazanıyor.
TükeLcilerinizin
ihLyaçlarını
tespit
edebilmek
ve
nerede
olduklarını

      keşfedebilmek
için
mutlaka
araşVrma
yapın.


      


      AraşVrma
yaparken
dikkat
etmeniz
gereken
bir
diğer
konu
da
tükeLcilerinizin
bulunduğu
pla8ormlardan

      hangilerinde
ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
araşVrma
yapıp
fikir
paylaşVğını
keşfetmekLr.
Ürününüz

      hakkında
araşVrma
yapVkları
belirli
ağlar
ve
danışVkları
kanallar
varsa
bunlara
öncelik
verin.
Unutmayın,

      tükeLcilerinizi
bulduğunuz
pla8orm
ürün
veya
hizmeLnizin
mesajını
vermek
ve
görüş
alışverişinde
bulunmak

      için
en
doğru
ortam
olmayabilir.
Her
şeyin
yeri
ve
zamanı
var.


      


      Belirlediğiniz
pla8ormların
normlarını
ve
ileLşim
yöntemlerini
öğrenin.


      


Strateji      Mevcut
konumunuzu
değerlendirin.
TükeLcilerinizin
kategoriniz,
rakibiniz
ve
ürününüz
hakkında
belirZkleri

      görüşlerini
dinleyin.
Ürününüz
hakkındaki
bilgiler
güncel
mi?
Doğru
mu?
Olumlu
mu?
Eksikleriniz
neler?


      


                                                      56

2.
İleGşim
haritası


      Dinleme
ve
araşVrma
süreci
size
kaVlmanız
gereken
ağlar
hakkında
net
bir
fikir
vermiş
olması
gerekir.
Şimdi

      bu
bilgiler
doğrultusunda
bir
yol
haritası
oluşturabilirsiniz.


      


      Hangi
kanalları
temel
bilgi
paylaşımı
için
kullanacaksınız
ve
bu
bilgi
hangi
kanallar
aracılığıyla
yayılacak?

      


      Hangi
kanallarda
mevcut
veya
potansiyel
tükeLcilerinizle
ilişkinizi
güçlendirmeniz
gerekiyor?
Bu
ilişki

      topluluğunuzun
sosyal
çevresine
nasıl
yansıyabilir?


      


      Hangi
kanallar
ile
marka
kişiliğinizi
yansıtabilirsiniz?


      


      Mevcut
tükeLcileriniz
hangi
kanallar
aracılığıyla
ürün
veya
hizmeLniz
ile
ilgili
deneyimlerini
paylaşabilir?


Strateji

                                                         57

3.
Takipçilerini
ödüllendir

      Topluluğunuz
oluşmaya
başladığında
onları
ödüllendirin.
Sizi
takip
etmeye
ve
fikirlerini
paylaşmaya
devam

      etmeleri
için

onlara
güçlü
bir
sebep
verin.


      


      Örneğin,

      Pla8orma
özel
indirim
ve
promosyonlar

      Gelişmelerden
öncelikli
olarak
haberdar
olmak

      Etkinliklere
davet
etmek

      Fikirlerine
değer
verdiğinizi
göstermek

      Ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
belirZkleri
görüşleri
diğerleriyle
paylaşmak

      Ürün
veya
hizmeLnizle
ilgili
uzmanlıklarını
göstermeleri
için
imkan
sağlamak

Strateji      Markanız
ile
kendilerini
ifade
etmelerini
sağlamak
olabilir.


                                                       58

Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
1 of 75

More Related Content

What's hot(20)

Sosyal Medya Kampanya ÖrneğiSosyal Medya Kampanya Örneği
Sosyal Medya Kampanya Örneği
ramazandurmus13.2K views
Sosyal Medya StratejisiSosyal Medya Stratejisi
Sosyal Medya Stratejisi
Kamra Interactive12.3K views
Sosyal Medya KullanımıSosyal Medya Kullanımı
Sosyal Medya Kullanımı
Tarık Savaş Öpöz7K views
Sosyal MedyaSosyal Medya
Sosyal Medya
Omer Yusuf Sahin1.8K views
Kurumlarda Sosyal Medya KullanımıKurumlarda Sosyal Medya Kullanımı
Kurumlarda Sosyal Medya Kullanımı
Hümanist Kitap | Konuşmacı Ajansı 7.1K views
Sosyal Medya SunumuSosyal Medya Sunumu
Sosyal Medya Sunumu
Albaraka Garaj36K views
Sosyal Medya Kampanya YönetimiSosyal Medya Kampanya Yönetimi
Sosyal Medya Kampanya Yönetimi
Serkan Eskalen6.8K views
BütünleşikBütünleşik
Bütünleşik
Gülçin Ün3.1K views
Sosyal Medyada Marka YönetimiSosyal Medyada Marka Yönetimi
Sosyal Medyada Marka Yönetimi
laraab13.8K views
Dijital Pazarlama SunumuDijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama Sunumu
Onur Can Koç11K views
Tefal crm projesiTefal crm projesi
Tefal crm projesi
Ali Emre Süslü2.4K views
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Mehmet Cebeci9.3K views
Digital pazarlama sunumDigital pazarlama sunum
Digital pazarlama sunum
Ali Emre Süslü5.9K views
Halkla ilişkiler sunumlar Halkla ilişkiler sunumlar
Halkla ilişkiler sunumlar
Neslihan Özmelek10.7K views

Viewers also liked(20)

Similar to Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu(20)

Sosyal Medya Kullanim KlavuzuSosyal Medya Kullanim Klavuzu
Sosyal Medya Kullanim Klavuzu
Canan Yüce640 views
Markalar i̇çin sosyal medyaMarkalar i̇çin sosyal medya
Markalar i̇çin sosyal medya
Ozan Kaya367 views
Sosyal Medya TüneliSosyal Medya Tüneli
Sosyal Medya Tüneli
Ahmet Beliktay387 views
 E-Marketing Stratejisi Olusturmak E-Marketing Stratejisi Olusturmak
E-Marketing Stratejisi Olusturmak
fatihkaraosmanoglu.net1.4K views
E R A Bersay Sosyal Medya TrendleriE R A Bersay Sosyal Medya Trendleri
E R A Bersay Sosyal Medya Trendleri
dorukyalciner- drkwrkz media575 views
Era bersay sosyal-medyatrendleriEra bersay sosyal-medyatrendleri
Era bersay sosyal-medyatrendleri
Aytac Mestci699 views
Sosyal Medya Optimizasyonu/Cigdem OzkanSosyal Medya Optimizasyonu/Cigdem Ozkan
Sosyal Medya Optimizasyonu/Cigdem Ozkan
Cigdem OZKAN -Q'in-2K views
Proje SunumuProje Sunumu
Proje Sunumu
Finansbank3.4K views
Kısaca Sosyal MedyaKısaca Sosyal Medya
Kısaca Sosyal Medya
Selin Kardas526 views
ODTÜ GGT, Bilge Adam Sosyal Medya EğitimiODTÜ GGT, Bilge Adam Sosyal Medya Eğitimi
ODTÜ GGT, Bilge Adam Sosyal Medya Eğitimi
Hasan Yasin Türkyılmaz2.2K views
Sosyal Medya OptimizasyonuSosyal Medya Optimizasyonu
Sosyal Medya Optimizasyonu
Klinik679 views
Sosyal Medya OptimizasyonuSosyal Medya Optimizasyonu
Sosyal Medya Optimizasyonu
Efbes com1.1K views
Sosyal Medyada İçerik Yönetimi PlanlamasıSosyal Medyada İçerik Yönetimi Planlaması
Sosyal Medyada İçerik Yönetimi Planlaması
Erciyes University Faculty of Communication556 views
Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_3_sosyal_medya_ve_icerik yone...Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_3_sosyal_medya_ve_icerik yone...
Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_3_sosyal_medya_ve_icerik yone...
Erciyes University Faculty of Communication2.6K views
Sosyal medya uzmanı kimdir?Sosyal medya uzmanı kimdir?
Sosyal medya uzmanı kimdir?
Yunus Emre Sarıgül4.1K views
Sosyal medyaSosyal medya
Sosyal medya
Burak Çaykara416 views

Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu

 • 2. beta

 Bu
kılavuz
Sosyal
Medya’nın
ruhuna
uygun
bir
şekilde
“Beta”dır.
 Gelişmeleri
hAp://www.mienotes.com
adresinden
veya
kaynaklarda
belirGlen
 bloglar
listesinden
takip
edebilirsiniz...
 2

 • 3. Sosyal
 Reklam
 içindekier

 Tanımlar
 Markalı
 Pla8ormlar
 Twi<er
 Facebook
 Sosyal
Ağlar
 Linkedin
 Sosyal
 medyada
 pazarlama
 Ping.fm
 ileLşim
 stratejisi
 Kurumsal
 blog
 Giriş
 Dinleme
 Bloglar
 yöntemleri
 Halkla
ilişkiler
için
 Blog
 Ajans
seçimi
 Blog
 Kaynaklar
 önerileri

 3

 • 4. Pazarlama
ileLşimi
sosyal
ağların
ve
interakLf
pla8ormların
etkisiyle
hızlı
bir
dönüşüm
geçiriyor.
Yeni
 mecralar,
yöntemler
ve
ölçümlerden
oluşan
gündem
hızla
daha
fazla
kişiyi
etkisi
alVna
alıyor.
 

 Tüm
bu
heyecanlı
gündemin
arasında
markalar
henüz
kullanım
alanı
tanımlanma
aşamasında
olan
ve
 deneysel
uygulamalar
olarak
görülen
bu
karanlık
sularda
el
yordamı
ile
yollarını
bulmaya
çalışıyor.
 Micheal
Stelzner’ın
Mart
2009’da
yayınladığı
Sosyal
Medya
Sektör
Raporu
pazarlama
uzmanlarının
bu
 konuda
en
çok
merak
eZği
10
soru
ve
bu
yeni
mecranın
kullanım
amaçları
ile
ilgili
enteresan
veriler
 ortaya
koydu.

 

 Giriş

 Rapora
göre
uzmanların
en
çok
merak
eJği
üç
soru;
 ‐
Sosyal
medyada
kullanılması
gereken
en
iyi
takLkler
neler?
 ‐
Sosyal
medya
etkinliğini
nasıl
ölçebilirim?
 ‐
Nereden
başlamalıyım?
 

 Diğer
önemli
sorulardan
biri
ise
“Sosyal
medya
etkinliklerimi
nasıl
somut
faydalara
dönüştürebilirim?”
 olmuş.

 

 Bu
sorulara
detaylı
bir
şekilde
eğilmeden
önce
işe
bazı
kavramları
tanımlamak
ve
gelişmeleri
 değerlendirmek
ile
başlayalım.
 4

 • 5. Sosyal
medya
nedir?

 Kullanıcıların
etkileşimi
ve
kaVlımı
ile
değer
kazanan
websitesi
veya
uygulamalar
genel
olarak
Sosyal
 Medya
olarak
tanımlanabilir.
Bu
tanımı
biraz
açmak
gerekirse,
bir
websitesi
veya
uygulamanın
 sosyal
medya
olarak
tanımlanabilmesi
için;
 1.
Yayıncıdan
bağımsız
kullanıcıları/üyeleri
olması
 Tanımlar

 2.
Kullanıcı
kaynaklı
içeriğe
imkan
vermesi
 3.
Kullanıcılar
arasında
etkileşim
sağlaması
gerekir.

 

 Rakamlarla
sosyal
medya:

 Nielsen
Online’ın
yürü<üğü
araşVrmaya
göre
bloglar
ve
sosyal
ağlar
çevrimiçi
dünyada
gerçekleşen
 en
popüler
akLviteler
arasında
dördüncü
sırada
geliyor.
Çevrimiçi
nüfusun
%67’si
bu
ağları
düzenli
 olarak
ziyaret
ediyor
ve
bu
ağlarda
geçirdikleri
süre
internet
kullanımının
üç
kaV
oranında
arVş
 gösteriyor.

 Üstelik
sosyal
medya
kullanıcılarının
demografikleri
de
hızla
değişiyor.
Bir
zamanlar
sadece
 gençlerin
arenası
olarak
görülen
sosyal
ağlar
hızla
yaş
ve
konumdan
bağımsız
ağlara
dönüşüyor.
 Nielsen’in
Mart
2009’da
yayınladığı
rapora
göre
Facebook’un
hızlı
büyümesinin
ardında
35‐49
yaş
 grubunun
kaVlımı
ve
18
yaşa
oranla
iki
kat
daha
fazla
arVş
gösteren
50
–
64
yaş
grubu
var.

 

 Bu
veriler
sosyal
medyanın
sadece
gençlere
yönelik
markalar
için
bir
deneysel
bir
mecra
olarak
 değerlendirilmemesi
gerekLğini
gösteriyor.

 

 5

 • 6. Öte
yandan
geleneksel
mecralara
olan
ilgi
ve
güvenin
de
azalması
bu
alanın
çok
daha
etkin
değerlendirilmesi
 ve
bütünleşik
pazarlama
ileLşimi
planına
mutlaka
dahil
edilmesi
gerekliliğini
pekişLriyor.
Sosyal
medya
 pla8ormlarında
geçirilen
süre
ve
etkileşim
miktarı
incelendiğinde
yeni
tükeLcinin
medya
tükeLm
 alışkanlıkları
net
bir
şekilde
görülebiliyor:

 Tanımlar

 

 5
milyar:
Tüm
üyelerinin
Facebook’ta
1
günde
harcadığı
toplam
dakika.
 13
milyon:
Wikipedia’daki
yer
alan
tanımlı
konu
başlığı
sayısı
 3
milyon:
1
günde
Twi<er’a
gönderilen
post
sayısı
 3.6
milyar:
Flickr
arşivindeki
resim
sayısı
 412.3
yıl:
YouTube’taki
videoların
tamamını
izlemek
için
gerekli
olan
yaklaşık
süre
 100
milyon:
YouTube’ta
1
günde
izlenen
video
sayısı
 

 Nereden
çıkX
bu
Sosyal
Medya?

 Çevrimiçi
dünyanın
evrimi
oldukça
dinamik.
Pazarlama
dünyasını
etkisi
alVna
alan
gelişmelerin
tarihine
 bakVğımızda
çok
değil
9
‐10
yıl
geriye
gitmemiz
gerekiyor.
1997
yılında
kurulan
Six
Degrees
adlı
siteyi
 çevrimiçi
sosyal
ağların
atası
olarak
gösterebiliriz.
Bu
sosyal
ağın
geLrdiği
yenilik
flört
sitelerinde
hali
hazırda
 bulunan
üye
profili
özelliğini
bir
adım
ileriye
taşıyarak
anlık
mesajlaşma
sistemlerinde
yer
alan
arkadaş
listesi
 özelliği
ile
birleşLrmesiydi.
Arkadaş
listesi
aracılığıyla
ilk
topluluk
haritaları
oluşmaya
başladı
ve
arkadaşlar
 arasındaki
bağlanVlar
ortaya
çıkV.
 2002
yılında
kurulan
ve
sosyal
ağların
biraz
daha
yaygınlaşmasını
sağlayan
Friendster
blog
yazarları,
 eşcinseller
ve
Burning
Man
sanat
fesLvali
kaVlımcılarından
oluşan
3
ana
grubun
dikkaLni
çekerek
hızla
 büyüdü.
Kuruluşundan
bir
yıl
sonra
300.000
kullanıcısı
ile
basının
ilgisini
çekmeye
başladı.

 6

 • 7. Basının
sosyal
ağlara
olan
ilgisinin
artması
yaVrımcıların
da
bu
konuyla
ilgilenmesini
sağladı.
Friendster’ın
 Tanımlar

 ardından
kurulan
sosyal
ağlar
farklı
ilgi
alanları
ve
kategorilere
odaklanarak
hızlı
bir
büyüme
elde
eZ.
Köpek
 severlere
odaklanan
Dogster,
dini
temalı
gruplar
kuran
MyChurch
ve
benzerleri
ardı
ardına
kuruldu
ve
ilgi
 görmeye
başladı.

 2004
yılında
Harvard
öğrencileri
için
kurulan
Facebook’un
2006
yılı
iLbarıyla
yakaladığı
80
milyon
üzerinde
 üye
kazanması
da
bu
akımın
geçici
bir
heves
olmadığını
kanıtladı.
 

 2007
yılında
Facebook’un
altyapısını
programcılara
açarak
ortak
aplikasyon
pla8ormu
oluşturması
ise
bu
 akımın
hızla
genele
yayılmasını
sağladı.


 

 Bu
arada
YouTube
ve
Flickr
gibi
paylaşım
sitelerinin
de
hızla
ilgi
görmesi
ve
milyonlara
ulaşması
akımın
 gelişmesini
ve
şirketler
tarasndan
daha
ciddi
değerlendirilmesini
sağladı.


 7

 • 8. Sosyal
Medya
Pazarlama
İleGşimi
nedir?

 Tanımlar

 Hedeflerine
çeşitli
sosyal
medya
pla8ormlarında
iki
yönlü
diyaloğa
izin
veren
bir
kaVlım
göstererek
ulaşmayı
 amaçlayan
çevrimiçi
pazarlama
yöntemidir.

 Bu
tanımı
biraz
açmak
gerekirse,
çevrimiçi
bir
pazarlama
akLvitesinin
sosyal
medya
ileLşimi
olarak
 tanımlanabilmesi
için;
 

 1.
Hedeflerini
net
ve
ölçümlenebilir
bir
şekilde
tanımlamış
olması
 2.
Çevrimiçi
sosyal
medya
pla8ormlarını
kullanması
 3.
İki
yönlü
(ha<a
çok
yönlü)
diyaloğa
izin
vermesi
 4.
KaVldığı
topluluğun
kurallarına
uygun
kaVlım
göstermesi
gerekir
 Sosyal
medya
pla[ormu
nedir?
 Bireylerin
ortak
ilgi
alanları
veya
akLvitleri
gibi
konularda
biribirleri
ile
bağlanV
ve
ileLşim
kurmalarını
 sağlayan
Internet
tabanlı
bir
hizmeZr.

 

 8

 • 9. Neden
Sosyal
Medya’yı
Pazarlama
İleGşimime
katmalıyım?

 Bu
sorunun
cevabı
“herkes
orada”
olmamalı.
Markaların
bu
alanı
kendi
hedefleri
doğrultusunda
 Tanımlar

 şekillendirmeleri
ve
değerlendirmeleri
gerekir.
Genel
olarak
bazı
faydaları;

 

 Marka
erişimini
arVrması
 Markanın
insani
bir
dokunuş
kazanması

 TükeLcileri
ile
daha
yakın
ve
etkin
ileLşim
kurması

 Toplulukların
beyin
gücünden
faydalanması
olarak
listelenebilir.

 

 Bu
listenin
markaların
spesifik
hedefleri
doğrultusunda
çeşitlenebileceği
ve
belirlenen
ileLşim
sorunlarının
 çözümlenmesi
için
de
kullanılabileceğini
eklemek
gerekir.

 

 Sosyal
medya
ileGşiminin
farkı
ne?
 Çevrimiçi
reklamcılığın
tümü
doğası
nedeniyle
interakLf
olmasına
rağmen,
Sosyal
Medya
pla8ormları
 kullanıcı
kontrolüne
ve
kaVlımına
dayandığı
için
çok
daha
etkin
ve
interakLf
bir
ileLşim
sağlar.

 

 Hedeflenen
tükeLciyi
önceden
hazırlanan
içeriklerden
oluşan
bir
alana
davet
etmek
yerine
bulundukları
 yerde,
etkileşimde
bulundukları
şekilde
ileLşim
kurmayı
temel
alır.
Bu,
markaların
tükeLcileriyle
daha
doğal,
 samimi
ve
etkin
bir
ileLşim
kurmalarını
sağlar.
 

 Aradaki
fark,
en
temel
anlamıyla
ileLşimin
yönü
ve
içeriğindedir.
Tek
yönlü
ve
sınırları
belirlenen
bir
alandan
 çıkıp,
çok
yönlü
ve
sınırları
süreç
içerisinde
oluşan
bir
alana
geçiş
yapVğımız
söylenebilir.

 

 9

 • 10. Yöntemler

 Sosyal
medyada
ileGşim
yöntemleri

 Sosyal
medyada
markaların
yer
alabileceği
birçok
farklı
yöntem
ve
uygulama
var.
Bunları
genel
olarak
 kategorilendirmek
gerekirse;

 

 1.
Sosyal
reklam
 2.
Markalı
pla8ormlar
 3.
Sosyal
ağlar
 10

 • 11. Sosyal
reklam

 Sosyal
reklam
 IAB’nin
Mayıs
2009’da
yayınladığı
“Sosyal
Reklam:
En
iyi
Uygulamalar”
raporunda
yayınlanan
tanıma
göre;


 
Sosyal
reklam:
Kullanıcı
izniyle
kullanıcının
etkileşimde
bulunduğu
pla8ormda
reklam
mesajını
kullanıcının
 bilgisi
ile
birlikte
teşhir
eden
ve
paylaşan
reklam
formudur.
Kullanıcı
bilgileriyle
(fotoğraf
ve/veya
isim)
 kişiselleşen
reklam
kullanıcının
sosyal
çevresinde
yayınlanır.
 
1.
Sosyal
reklamlarda
kullanılan
veriler:

 

 1)
isim,
beğeni,
grup
veya
yüklenmiş
olan
uygulamalar
gibi
profil
bilgileri

 

 2)
bireyler
arasındaki
ilişkiler
gibi
sosyal
veriler

 

 3)
çevrimiçi
bağlanVlar
(arkadaşlar)
gibi
etkileşim
bilgileri.

 

 
2.
Sosyal
reklam
içeriği:

 

 Reklam
içeriği:
Sosyal
reklamlar
reklam
mesajı
içerisinde
profil
ve/veya
sosyal
veriler
gibi
bilgileri
kullanarak
 mesajlarını
kişiselleşLrebilir
ve
etkileşim
sağlayabilir.

 

 Hedefleme:
Sosyal
reklamlar
profil
veya
sosyal
bilgilerini
kullanarak
etkin
hedefleme
yapabilir.

 

 İşlevsellik:
Sosyal
reklamlar
reklam
mesajı
içerisinde
veya
yönlendirme
sayfasında
arkadaşla
paylaşma,
 yorum
yapma,
filtreleme
gibi
sosyal
etkileşimler
kullanabilir.

 11

 • 12. Sosyal
reklam

 Sosyal
reklam
örnekleri
 Resim
1’de
yer
alan
sosyal
reklam
kullanıcının
onayı
ile
 profilinde
fotoğrasnı,
ismini
ve
reklam
konusu
marka
ile
 ilişkisini
açıklayan
bir
mesaj
eşliğinde
arkadaşlarıyla
 paylaşmasını
sağlıyor.

 Sosyal
reklamları
markanızın
bilinirliğini
arVrmak
için
 kullanabileceğiniz
gibi
çevrimiçi
topluluklarınızı
tanıtmak
 için
de
kullanabilirsiniz
 Resim
2’de
yer
alan
sosyal
reklam
kullanıcının
bir
ankete
 cevap
vermesini
sağlayarak
etkileşim
kuruyor.
Ankete
yanıt
 verildikten
sonra
reklam
kullanıcının
cevabı
ile
birlikte
 kullanıcının
arkadaşları
ile
paylaşılıyor.

 12

 • 13. 2.
Markalı
pla[ormlar
 Markalı
pla[orm
 Nielsen
Global
Online
TükeLci
araşVrmasına
göre
alışveriş
kararında
10
tükeLciden
9’u
tanıdıklarının
 yorumlarına,
%70’i
ise
çevrimiçi
dostlarına
ve
markaların
kurumsal
websitelerine
güveniyor.

 Markalar
mevcut
sosyal
ağların
yanı
sıra
kendi
oluşturdukları
topluluk
pla8ormları
ile
de
tükeLcilerine
 ulaşabiliyor.
Starbucks
ve
Dell
mevcut
ağlar
dışında
kendi
kurdukları
topluluk
pla8ormları
ile
tükeLcileri
ile
 ileLşim
kurmayı
tercih
eden
markalara
örnek
olarak
gösterilebilir.
 Starbucks
‐

MyStarbucksidea
 Starbucks
Mart
2008’de
başlazğı
MyStarbucksidea.com
fikir
paylaşma
pla8ormu
ile
markasına
dair
 şimdiden
70.000’in
üzerinde
fikir
elde
eZ.
Üyelerin
marka
için
önerilerini
gönderebildiği
ve
diğer
 üyelerin
önerilerini
değerlendirebildiği
pla8ormda
yapılan
önerilerin
bazıları
da
şimdiden
hayata
 geçL.

 Pla8orm
aracılığıyla
gönderilerek
hayata
geçen
fikirlerden
bazıları;

 Gold
kart
üyelerinin
doğumgünlerinde
ücretsiz
kahve
ikramı
 Starbucks
VIP
karV
 Çekirdek
kahve
ile
birlikte
ücretsiz
bir
bardak
kahve
 13

 • 15. Marka
pla[ormlarının
avantajları
neler?
 Markalı
pla[orm
 1.
İçerik
yöneGmi:
Sosyal
ağlarda
gündemi
ve
içeriği
yönetmeniz
oldukça
zordur.
Ürün
veya
hizmeLnize
 odaklı
tarVşma
grupları
ve
içerik
paylaşımı
organize
etmek
isLyorsanız
markanıza
özel
bir
pla8orm
 yaratmanız
faydalı
olabilir.
Bu
pla8orm
aracılığıyla
hem
düzenli
içerik
yöneLmi
yapabilir
hem
de
 tükeLcilerinizin
markanız
çerçevesinde
diğer
tükeLciler
ile
buluşmasını
sağlayabilirsiniz.

 

 2.
AraşXrma:
Markalara
özel
topluluk
pla8ormlarının
bir
diğer
işlevi
de
kanLtaLf
araşVrmalara
altyapı
 sağlamakVr.
Oluşturduğunuz
marka
topluluğuz
için
düzenleyeceğiniz
anketler
ile
anlık
geribildirimler
alabilir
 veya
tarVşma
grupları
oluşturarak
odak
grup
çalışmaları
yürütebilirsiniz.
Mektup
veya
mozaik
resim
 yarışmaları
düzenleyerek
daha
detaylı
projekLf
tekniklerden
de
faydalanabilirsiniz.

 

 3.
Marka
sadakaG
ve
topluluk
duygusu:
Marka
toplulukları
etrasnda
kurulan
dostluklar
ve
etkileşim
 tükeLcilerinizin
topluluk
bilinci
oluşturmasına
yardımcı
olur.
Harley
Davidson’un
meşhur
HOG
topluluğu
 marka
sadakaLnin
temellerini
oluşturur.
Siz
de
markanız
etrasnda
benzer
topluluklar
oluşturabilir
ve
 çevrimiçi
ve
dışı
etkinliklerle
bu
toplululuk
bilincini
destekleyebilirsiniz.
Burada
göz
önünde
bulundurmanız
 gereken
kriter
markanızın
kimliği
ve
duruşunun
topluluğun
özünü
oluşturmasını
sağlamakVr.
Ürün
veya
 hizmet
odaklı
bir
yaklaşım
tükeLcilerin
özdeşleşebileceği
bir
kimlik
yaratmaktan
yoksun
olduğu
için
yeterli
 olmayacakVr.

 15

 • 16. Markalı
pla[orm
 Marka
pla[ormu
oluştururken
dikkat
edilmesi
gerekenler
 1‐
Yatay
olarak
segmentasyon:
Markanız
farklı
demografik
ve
psikografik
değerlere
sahip
tükeLcilere
çekici
 gelebilir.
Bu
gibi
durumlarda
oluşturduğunuz
pla8ormun
farklı
segmentlerin
ilgi
alanlarına
uygun
kategorilere
 ayrılması
genel
tükeLci
grubunuzu
ve
segmentlerinin
ihLyaçlarını
daha
etkin
bir
şekilde
 değerlendirebilmenize
yardımcı
olur.

 

 2‐

İki
yönlü
değer
paylaşımı:
Marka
pla8ormunuz
sadece
size
değil
oluşturduğu
topluluğa
da
fayda
 sağlamalıdır.
Pla8ormun
içeriğini
ve
yapısını
oluştururken
tükeLci
açısından
değerlendirmeniz
oldukça
 önemlidir.
“Neden
bu
pla8orma
kaVlmalıyım?
Bilgilerimi
neden
paylaşmalıyım?”
gibi
sorulara
mutlaka
net
 cevaplar
vermelisiniz.
 

 3‐
Kullanım
kolaylığı:
Pla8ormunuz
üzerindeki
ileLşimi
sağlamak
için
tasarladığınız
araçlar
ve
site
haritanız
 son
derece
basit
olmalıdır.
Üyeleriniz
pla8orm
üzerinde
rahatlıkla
ileLşim
kuramazsa
katkıda
bulunamazlar.
 Bu
gibi
özellikleri
tasarlarken
genel
olarak
tercih
edilen
pla8ormları
incelemeniz
faydalı
olabilir. 

 4‐
Üye
ilişkileri:
Topluluğunuzda
bulunan
üyeler
sadece
sizinle
değil
birbiri
ile
de
rahatça
ileLşim
 kurabilmelidir.
Organik
yolla
büyüyen
ilişkiler
hem
topluluğunuzun
sadakaLni
arVrır
hem
de
site
üzerinde
 geçirilen
süreyi
arVrır.
İlişkilerin
kurulmasına
yardımcı
olun
ve
üyelerin
birbiri
ile
olan
etkileşimini
arVracak
 etkinlikler
düzenleyin.
Üyelerinizin
de
kendi
etkinliklerini
tasarlayıp
duyurabilmeleri
için
altyapı
sunun
ve
 teşvik
edin.

 

 5‐
Güvenilirlik:
Topluluğunuzun
size
güvenmesi
oldukça
önemlidir.
PaylaşVkları
bilginin
nasıl
kullanılacağını
 ve
kimlerle
paylaşılacağını
net
bir
şekilde
açıklayın.
Kullanım
koşulları
ve
Gizlilik
Sözleşmeleri’ni
okumalarını
 beklemeyin.
Koşullarınızı
hukuk
dilinden
uzak
ve
basit
bir
şekilde
açıklayın.
Bu
topluluğunuzun
size
 güvenmesini
ve
çok
daha
rahat
bilgi
paylaşmasını
sağlar.

 16

 • 17. 3.
Sosyal
Ağlar
 Sosyal
Ağlar
 Ocak
2007’de
yayınlanan
Time
dergisinin
meşhur
kapağından
sonra
yükselişe
geçen
sosyal
medya
 pla8ormları
her
geçen
gün
yenileri
eklenerek
gelişiyor.
Sosyal
medyanın
göz
bebeği
Facebook
ve
Twi<er’ın
 da
katkılarıyla
her
gün
yeniden
tanımlanan
bu
dünya
farklı
kullanım
şekilleriyle
hem
bireylerin
hem
de
 markaların
hayaVna
yepyeni
bir
boyut
kaVyor.
 

 Kendi
içlerinde
yarazkları
sosyal
normlar,
ileLşim
jargonları
ve
yöntemleri
ile
yeni
başlayanlara
biraz
 karmaşık
gelen
bu
ağlar
nice
markaları
vezir
nicelerini
de
rezil
eZ.

 17

 • 18. Öncelikle
sosyal
ağları
kullanım
alanlarına
göre
kategorilendirerek
incelemeye
başlamak
faydalı
olabilir;
 1.
Sosyal
ağ
siteleri:
Kullanıcılarını
benzer
ilgi
alanları,
arkadaşlar
veya
mesleki
gruplar
gibi
ortak
bir
payda
 etrasnda
birbirleyiyle
bağlanV
kurmalarını
sağlayan
sitelerdir.
Örnek
olarak;
Facebook,
Linkedin.
MySpace
 gösterilebilir.

 2.
Sosyal
paylaşım
siteleri:
Video
ve
fotoğraf
gibi
paylaşımlara
imkan
veren
sitelerdir.
Örnek
olarak
YouTube,
 Sosyal
Ağlar
 Vimeo
ve
Flickr
gösterilebilir.

 

 3.
Sosyal
haber
siteleri:
İsminden
de
anlaşılacağı
gibi
kullanıcıların
haber
paylaşmalarına,
oylamalarına
ve
 yorumlamalarına
imkan
veren
sitelerdir.
Örnek
olarak
Digg,
TechnoraL,
ve
Reddit
gösterilebilir.

 4.
Sosyal
link
paylaşımı
siteleri:
Kullanıcıların
arşivlemek
istediği
site
linklerini
paylaşmalarına
izin
veren
 sitelerdir.
Örnek
olarak
Delicious,
Diggo,
Blinklist
ve
Simpy
gösterilebilir.

 5.
Sosyal
yorum
siteleri:
Kullanıcıların
ürün,
hizmet
veya
şirketler
hakkında
yorumlarını
paylaşmalarına
 imkan
veren
sitelerdir.
Örnek
olarak
Epinions,
Viewpoints
veYelp
gösterilebilir.
 Şimdi,
kullanıcı
rakamları
ve
sosyal
medyanın
tanımlanmasında
olan
etkileri
açısından
önemli
görülen
birkaç
 sosyal
ağ
sitesini
inceleyerek
devam
edelim;
 18

 • 19. 1.
Sosyal
Ağlar
 Sosyal
medyaya
gözünü
diken
markaların
en
popüler
duraklarından
biri
olan
Twi<er
Temmuz
2009
iLbariyle
25
 milyon
kullanıcıya
sahip.

 

 Rakamlarla
TwiAer
dünyası:
 

 Twi<er
2009
yılında
yayınlanan
Nielsen
Online
verilerine
göre
%
1382
büyüme
göstererek
sadece
ABD’de
7
milyon
 kullanıcıya
ulaşV.
Diğer
ülkelerdeki
kullanıcı
sayısını
da
hızla
arVrıyor.

 Fakat
büyümenin
ne
kadarının
verimli
olduğu
tarVşma
konusu.
Harvard
Business
School’da
MBA
öğrencisi
olan
Bill
 Heil’in
Mayıs
2009
tarihinde
yürü<üğü
araşVrmaya
göre
örneklem
dahilinde
(300,542
kullanıcı)
kullanıcıların
 %80’inin
sadece
bir
takipçisi
vardı
veya
bir
kişiyi
takip
ediyordu.
Ve
üreLlen
içeriğin
%90’ını
kullanıcıların
%10’u
 oluşturuyordu.

 TwiAer
 

 Bu
rakamlar
Lpik
bir
sosyal
ağdan
oldukça
farklı.
Diğer
sosyal
ağlarda
içeriğin
%30’u
kullanıcıların
%10’u
tarasndan
 oluşturuluyor.

 

 Twi<er'ın
kullanım
modeli
de
oldukça
farklı.
Tipik
bir
Twi<er
kullanıcısı
çok
nadir
kaVlım
gösteriyor.
Twi<er
 kullanıcılarının
yarısından
fazlası
74
günde
bir
içeriğe
tek
bir
mesaj
ile
katkıda
bulunuyor.

 

 Nedir?
 En
basit
tanımı
ile
birbirini
takip
eden
kullanıcıların
140
karakter
sınırlaması
ile
ileLşim
kurabilmesini
sağlayan
sosyal
 bir
ağ.

 19

 • 20. Nasıl
kullanılır?

 1.
Profil
oluşturmak:
Profil
oluştururken
vermeniz
gereken
önemli
kararlardan
biri
şirkeL
logosu
ve
kurumsal
 bilgileri
ile
mi
yoksa
hesabı
yönetecek
kişinin
fotoğras
ve
bilgileri
ile
mi
sergileyeceğinizdir.
Bireysel
 fotoğraflar
ve
bilgilerle
birlikte
açılan
şirket
hesapları
şirkete
insancıl
bir
duruş
kazandırır
ve
somut
bir
 ilişkinin
temelini
kurar.

 

 Öte
yandan
logo
kullanımı
ve
kurumsal
bilgilerin
yer
alması
da
ileLşim
sürecinde
isLkrarın
sağlanması
ve
 gerekli
olan
durumlarda
marka
bilinirliğinin
artması
için
faydalı
olabilir.

 

 Tercihi
pazarlama
ileLşimi
amaçlarınıza
göre
yapmanızı
tasviye
ederim.

 

 2.
Takip:
Kullanıcı
hesabı
açar
açmaz
elinize
geçen
bir
liste
veya
gelişigüzel
bir
takip
listesi
oluşturmak
yerine
 öncelikle
anahtar
kelimeler
aracılığıyla
bu
ortamı
dinlemenizi
ve
markanız
veya
kategorinizle
ilgilenen
 TwiAer
 kişilerle
temasa
geçmenizi
öneririm.

 

 3.
İçerik:
Şirket
hesabınız
ile
ne
amaçladığınıza
karar
vermeden
gelişigüzel
bir
paylaşıma
girmeniz
sizi
kendi
 rızasıyla
takip
etmeye
karar
vermiş
kullanıcılarınızın
bir
anda
yokolmasına
neden
olabilir.

 

 Takip
aşamasında
başlazğınız
dinleme
araçları
takipçilerinizin
sizden
ne
beklediğine
dair
önemli
ipuçları
 verecekLr.

 20

 • 21. TükeLci
soru
ve
ihLyaçlarına
karşılık
vermenin
yanı
sıra
promosyon
duyuruları,
anlık
yarışmalar
gibi
 ödüllendirici
duyurular
yapmayı
da
tercih
edebilirsiniz.
Önerim
duyurular
ve
promosyonlar
için
bir
hesap,
 müşteri
ilişkileri,
teknik
veya
ürün
desteği
gibi
konular
için
ayrı
bir
hesap
açmanız
olur.
Böylece
sizi
takip
 edenlerin
baştan
kabul
eZği
ve
beklediği
bir
içerik
sunabilirsiniz.
 

 Twi<er
jargonu:

 RT
(ReTweet):
Bir
kullanıcının
paylaşVğı
içeriği
tekrar
kullanıcı
ismi
ile
birlikte
kendi
takipçilerinizle
paylaşmak
 için
mesajın
önüne
RT:kullanıcı
ismi
koyabilirsiniz.
Böylece
alınV
yapVğınız
kullanıcıyı
da
haberdar
etmiş
 olursunuz.

 

 Hashtag
#:

Anahtar
kelimeler
aracılığıyla
paylaşVğınız
içerikler
bu
konuyla
ilgilenen
kullanıcıların
takibini
 kolaylaşVrır
ve
bu
kodu
kullanarak
paylaşılan
tüm
içeriği
görmenizi
sağlar.

 Örnek:
German
BND
denies
magzn
reports,
says
Iran
iMANY
YEARS
away
from
nuke.
Who
gave
that
story
to
 TwiAer
 mags,
why?
#iranelecGon
 

 @:
Bir
kullanıcıya
cevap
vermek
veya
sadece
ona
özgü
bir
içerik
paylaşımında
bulunmak
için
mesajınızın
 önüne
@kullanıcıismi
koymanız
gerekir.
 

 4.
İçerik
yöneGmi:
Marka
hesabınızın
kimin
yöneLminde
olacağı
vermeniz
gereken
en
önemli
kararlardan
 biridir.
Eğer
yeni
işe
başlayan,
bu
işlerden
anlayan
stajyerinize
veya
dijital
ajansınıza
devretmeyi
 düşünüyorsanız
hemen
vazgeçin.

 

 

 21

 • 22. Önerim,
pazarlama
ileLşimi
planınızın
önceliklerine
hakim,
bir
kriz
durumunda
şirkeLn
harekete
geçmesini
 sağlayabilecek
ve
ileLşimi
etkin
bir
şekilde
yürütebilecek
ve
tükeLci
sorun
ve
şikayetleri
için
etkin
çözümler
 üretebilecek
yetkiye
sahip
birkaç
kişiden
oluşan

 bir
takım
kurmanızdır.

 

 Böylelikle
markanızın
tükeLci
ile
en
interakLf
ileLşim
kurabileceği
ve
zamanla
bir
“yüze”
sahip
olacağı
bir
 alanda
tüm
kontrolü
şirkeLnizde
geleceği
belli
olmayan
tek
bir
personele
atamamış
olursunuz.

 

 Eğer
şirkeLnizin
basın
toplanVsını
veya
sorunlu
tükeLci
haznı
stajyerlere
devretmiyorsanız
bu
alanı
da
 devretmemelisiniz.

 

 TwiAer
 22

 • 23. Pazarlama
İleGşimi
için
nasıl
kullanırım?

 1.
İçerik
paylaşımı:
Ürün
hakkında
gelişmeleri,
promosyonları
ve
kullanım
önerilerini
ilgili
kitleye
duyurabilir,
 websitenizde
veya
blogunuzda
yayınladığınız
içeriği
paylaşabilirsiniz.

 

 2.
Anlık
haberler:
Ürün
gelişmelerini,
anlık
promosyonlarınızı,
ödüllü
yarışma
ve
sorularınızı
duyurabilir
veya
 kriz
durumunda
ilgili
kitleyle
gerekli
bilgileri
paylaşabilirsiniz.

 

 3.
Müşteri
ilişkileri:

TükeLcilerinizin
sorularını
cevaplayabilir,
şikayetlerini
ilgili
departmanların
da
kaVlımı
ile
 anında
çözümleyebilir
veya
destek
haznıza
ek
olarak
kullanabilirsiniz.

 

 Comcast
ve
Zappos
müşteri
ilişkilerini
Twi<er’da
başarıyla
uygulayan
iki
marka
olarak
örnek
gösterilebilir.
 Zappos
CEO’sunun
da
bulunduğu
geniş
bir
ekip
ile
tükeLci
sorularını
ve
şikayetlerini
anında
cevaplıyor.
 Comcast
ise
tek
bir
hesap
üzerinde
devriye
usülü
hizmet
veren
bir
kadrosu
ile
müşteri
ilişkilerini
yöneLyor.
 Oluşturdukları
soru
cevap
bilgi
bankası
sayesinde
etkin
bir
şekilde
hizmet
verebiliyorlar.

 TwiAer
 

 Dell
de
@delloutlet
hesabıyla
Twi<er’ı
akLf
bir
şekilde
kullanan
markalardan
biri.
650.000’den
daha
fazla
 takipçiye
ulaşarak
Mayıs
2009
iLbariyle
üç
milyon
dolardan
daha
fazla
saVş
yapmayı
başardılar.

 

 4.
AraşXrma/Dinleme:
Mevcut
veya
potansiyel
müşterilerinizin
ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
neler
 düşündüğünü
öğrenebilir,
yorumlarını
takip
ederek
soruları
olduğu
takdirde
cevap
verebilirsiniz.

 

 5.
Trend
takibi:
Ürün
veya
hizmet
kategorinizdeki
gelişmeleri
veya
tükeLci
trendlerini
takip
ederek
gündem
 doğrultusunda
iyileşLrmeler
veya
gelişLrmeler
yapabilirsiniz.

 23

 • 24. Nelere
dikkat
etmeliyim?

 1.
Takip:
Twi<er’da
en
çok
arkadaşı
olan
kazanmıyor.
Niceliğe
takılmayın.

Sizi
gerçekten
dinlemek
isteyenleri
 bulun.
Ve
unutmayın
takip
karşılıklı
olmak
zorunda
değil.

 

 Fakat
Twi<er’ın
bireysel
hesaplar
şu
an
için
2000
sınırı
var.
Eğer
2000
kişiden
fazla
kişiyi
takip
etmek
 isLyorsanız
takip
eZkleriniz
ve
takipçilerinizin
arasındaki
fark
%10’dan
fazla
olmamalı.
Twi<er
bu
sistem
 sayesinde
kullanıcıların
geniş
kitlelere
“spam”
mesaj
göndermesini
engellemeyi
amaçlıyor.

Veya
ücret
 karşılığında
kurumsal
hesaplar
için
sunduğu
farklı
önerileri
de
değerlendirebilirsiniz.

 

 2.
İçerik:
Twi<er
geleneksel
mecralar
gibi
tek
yönlü
haberlerinizi
yayınlayacağınız
bir
mecra
değil.
Unutmayın
 burada
ilgi
çekici
bir
içerik
formaV
veya
bilgi
paylaşımı
sunmazsanız
takipçileriniz
hızla
azalır.
Twi<er
 kullanma
amacınız
pazarlama
ileLşim
planınıza
hizmet
eZği
kadar
takipçilerinize
de
hizmet
etmek
 durumunda.

 

 Öte
yandan
paylaşVğınız
her
içeriğin
takipçileriniz
tarasdan
dikkatle
okunmasını
da
beklemeyin.
Eş
zamanlı
 TwiAer
 veri
akışı
özelliği
kullanıcıların
içeriğini
takip
etmesini
zorlaşVrıyor.
Bu
yüzden
farklı
saatlerde
azğınız
 mesajların
etkinliğini
ölçerek
ideal
zaman
aralığını
bulabilir
veya
mesajınızı
tekrar
edebilirsiniz.

 3.
Topluluk
kuralları:
Kimseyi
tanımadığınız
bir
parLde
masanın
üstüne
çıkıp
kartviziLnizi
dağıtmıyorsanız
bu
 ortamda
da
bunu
yapmayın.
Buraya
kimse
sizin
ürünlerinizi
dinlemek,
basın
bültenlerinizi
okumak
için
 gelmiyor.

 

 Geleneksel
pazarlama
şapkanızı
kapıda
bırakın.

 24

 • 25. Nasıl
ölçerim?

 Etkin
bir
ölçüm
yapabilmek
için
öncelikle
hedeflerinizi
belirlemelisiniz.
Twi<er
hesabı
açarak
ne
elde
etmeyi
 amaçlamışVnız?
 

 Hedefleriniz
ile
birlikte
Twi<er
akLvitenizin
etkinliğini
ölçmek
için
kullanabileceğiniz
bazı
değerler;
 

 Takipçiler:
Twi<er’da
sizi
kendi
rızasıyla
takip
etmeyi
kabul
etmiş
takipçileriniz
size
markanızla
ilgilenen
 topluluk
hakkında
genel
bir
bilgi
verebilir.
Takipçi
sayısını
düzenli
olarak
değerlendirin.
ArVyor
mu?
Azalıyor
 mu?
Sizi
takip
edenlerin
yüzde
kaçı
içeriğinize
karşılık
veriyor?
Soru
soruyor?
Mesajlarınızı
RT
aracılığıyla
 kendi
takipçileri
ile
paylaşıyor?


 

 Algı
yöneGmi:
Geleneksel
marka
iLbarı
yöneLminin
yanı
sıra
bu
alanda
da
marka
iLbarınızı
takip
 edebilirsiniz.
Eğer
etkin
bir
şekilde
dinlemeyi
başardıysanız
tükeLcilerinizin
markanız
hakkındaki
görüşlerini
 biliyorsunuz
demekLr.
Olumsuz
görüşleri
değişLrebildiniz
mi?
Şikayetçi
olan
müşterilerinize
yardımcı
 TwiAer
 olabildiniz
mi?

 

 SaXş
ve
yönlendirme:

Sadece
bu
alan
üzerinden
verdiğiniz
promosyonlar
tasarlarsanız
bu
alanın
etkinliğini
 daha
net
ölçebilirsiniz.
Özel
bir
kod
veya
kupon
sistemi
ile
bu
alandaki
takipçilerinizin
ne
kadarının
sizi
 gerçekten
takip
edip,
içeriğiniz
veya
ürününüzle
ilgilendiğini
net
bir
şekilde
görebilirsiniz.
Bu
uygulama,
bu
 alandaki
akLvitenizi
daha
net
ölçümlemenizi
ve
yapmanız
gereken
gelişLrmeler
varsa
yapabilmenizi
sağlar.

 25

 • 26. Facebook
her
geçen
gün
artan
kullanıcı
rakamları
ile
sosyal
ağların
göz
bebeği.
Gerçek
isim
ve
soyad
 kullanmayı
teşvik
ederek
yarazğı
ortam
sayesinde
çok
daha
geniş
kitlelere
ulaşmayı
ve
her
yaş
grubundan
 bireyin
ilgisini
çekmeyi
başardı.
 

 4
Şubat
2004
tarihinde
Harvard
Üniversitesi
öğrencisi
Mark
Zuckerberg
tarasndan
kurulan
Facebook,
 öncelikle
Harvard
öğrencileri
için
kurulmuştu.
Daha
sonra
Boston
civarındaki
okulları
ve
iki
ay
içerisindeki
Ivy
 Ligi
okullarının
tamamını
kapsadı.
İlk
sene
içerisinde
de;
Amerika
Birleşik
Devletleri'ndeki
tüm
okullar
 Facebook'da
mevcu<u.

 

 facebook
 Üyeler
önceleri
sadece
söz
konusu
okulun
e‐mail
adresiyle
(.edu,
.ac.uk,
vb.)
üye
olabildiği
için
gerçek
isim,
 soyad
ve
ileLşim
bilgilerinin
girilmesi
akımını
başlatabildi.
Daha
sonrasında
da
ağ
içine
liseler
ve
bazı
büyük
 şirketler
de
kaVldı.

 

 11
Eylül
2006
tarihinde
ise
facebook
tüm
e‐mail
adreslerine,
bazı
yaş
sınırlandırmalarıyla
açıldı.
Kullanıcılar
 diledikleri
ağlara;
liseleri,
çalışma
yerleri
ya
da
yaşadığı
yerler
iLbarıyla
kaVlım
gösterebiliyordu.

 26

 • 27. Rakamlarla
Facebook

 Facebook
2009
iLbariyle
250
milyondan
fazla
akLf
kullanıcıya
sahip.
Kullanıcıların
120
milyondan
fazlası
 günde
en
az
bir
kere
sayfalarını
ziyaret
ediyor
ve
ortalama
120
arkadaşı
var.
30
milyona
yakın
kullanıcı
her
 gün
durumlarını
güncelliyor
ve
8
milyon
kullanıcı
her
gün
üye
oldukları
hayran
sayfalarını
ziyaret
ediyor.

 

 Üstelik
Facebook
sadece
gençler
için
de
değil.
Facebook
verilerine
göre
en
hızlı
artan
demografi
35
yaş
üstü.
 25
–
34
yaş
grubu
ise
6
ayda
bir
ikiye
katlanıyor.
55
yaş
üstü
de
%194.3
oranında
büyüme
gösteriyor.

 

 Nedir?
 Facebook
en
basit
tanımıyla
profil
bilgileri
girerek
üye
olabildiğiniz
ve
arkadaşlarınızı
bulmanıza
ve
 facebook
 arkadaşların
arkadaşları
gibi
özellikleri
ile
tüm
sosyal
ağınızı
görebilmenizi
ve
ileLşim
kurabilmenizi
sağlayan
 bir
pla8ormdur.
 

 Hayran
sayfaları,
aplikasyonları
ve
fotoğraf,
yazı,
video
paylaşımı
gibi
özellikleriyle
interakLf
ve
eğlenceli
bir
 ileLşim
kurabilmenizi
sağlar.
Bu
özellikler
sayesinde
sitede
geçirilen
süre
ortalaması
birçok
benzer
siteye
göre
 oldukça
uzundur.

 27

 • 28. Nasıl
kullanılır?
 1.
Profil:
İsim,
soyad,
fotoğraf
gibi
temel
bilgilerin
yanı
sıra
ilgi
alanları,
sevdiğiniz
müzik,
film,
kitap
gibi
daha

 detaylı
bilgiler
de
ekleyebileceğiniz
profiliniz
arama
sonuçlarında
bulunmanızı
sağlıyor.
 

 2.
Aplikasyonlar:
Site
altyapısı
ile
çalışan
ve
kullanıcıların
hazırlayabildiği
bağımsız
uygulamalar
olarak
 tanımlanan
aplikasyonlar
uygulamayı
kurmayı
kabul
eden
kullanıcılara
çeşitli
etkileşim
imkanları
sağlıyor.
 

 Örnek
olarak
Türkiye’nin
en
meşhur
uygulamalarından
biri
olan
Rakı
Sofrası
gösterilebilir.

 

 3.
Arkadaşlar:
Facebook
arkadaşlık
esasına
dayanır.
Arkadaşlarınızı
gizlilik
ayarlarına
bağlı
olarak
izni
ile
veya
 direkt
olarak
arkadaş
ağınıza
ekleyebilirsiniz.

 facebook
 

 4.
Ana
haber
akışı:
Ana
sayfanızda
görüntülenen
haberler
arkadaşlarınızın
güncellemeleri,
haber,
fotoğraf
ve
 video
paylaşımlarından
oluşur.
Profil
sayfanızda
yapVğınız
güncellemeler
ve
aplikasyon
ve
kutular
aracılığıyla
 eklediğiniz
bilgilerin
arkadaşlarınızın
haber
akışında
yer
almasını
istemiyorsanız
gerekli
düzenlemeleri
gizlilik
 ayarlarından
yapabilirsiniz.

 28

 • 29. Pazarlama
İleGşimi
için
nasıl
kullanırım?

 Facebook
sadece
bireyler
için
değil
şirketler
için
de
harika
çözümler
sunuyor.
Bu
ağı
markanızın
mevcut
ve
 potansiyel
tükeLcileri
ile
buluşturmak
için
şu
an
için
3
farklı
şekilde
değerlendirebilirsiniz.

 

 1.
Profil
sayfası:
Eğer
markanızın
pazarlama
ileLşiminde
kullandığınız
bir
sözcüsü
veya
temsilcisi
varsa
bunu
 bu
ağa
da
taşımanız
faydalı
olabilir.
Şirket
sözcünüzün
bireysel
hesabından
farklı
olarak
marka
odaklı
ileLşim
 ve
paylaşımları
yürütebileceği
bir
profil
oluşturmanız
marka
etkileşimini
arVrır
ve
yeni
bir
bağlanV
noktası
 oluşturur.

 

 2.
Aplikasyonlar:
Markanızın
temel
vaadine
uygun
bir
aplikasyon
gelişLrebilirsiniz.
Bu
aplikasyon
sayesinde
 hem
markanızla
ilgilenen
tükeLcilerinizin
paylaşmayı
kabul
eZği
profil
bilgilerine
ulaşabilir
hem
de
düzenli
 olarak
ileLşim
kurabilirsiniz.
 facebook
 

 Başarılı
aplikasyon
uygulamalarına
örnek
olarak
“CiGes
I’ve
visited”
aplikasyonu
gösterilebilir.
 TripAdvisor.com
bu
aplikasyon
sayesinde
gündelik
85,635
,
aylık
2,941,893
adet
kullanıcısının
bulunduğu,
 giZği
ve
gitmek
istediği
şehirler
hakkında
bilgi
sahibi
olmanın
yanı
sıra
şehirler
hakkında
paylaşVğı
bilgiler
ile
 de
kullanıcılarına
önerilerde
bulunabiliyor.

 

 3.
Hayran
Sayfaları:
Profil
sayfalarından
farklı
olarak
toplu
mesaj
gönderme,
tarVşma
panosu
ve
etkinlik
 organize
etme
özelliği
ile
markalar
için
neredeyse
bir
mikro
site
görevi
görüyor.
Üstelik
bu
sayfaların
mikro
 sitelere
oranla
arama
sonuçlarında
çok
daha
iyi
sonuçlar
verdiğini
de
belirtmek
gerekir.

 

 TükeLcilerinizi
marka
sitenize
çağırmak
yerine
onlarla
oldukları
yerde
istedikleri
şekilde
bağlanV
kurmak
çok
 daha
etkilidir.


 29

 • 30. Hayran
sayfanızı
marka
gelişmeleri
hakkında
bilgi
vermek,
etkinlik
ve
sponsorluklarınızı
duyurmak,
özel
 promosyonlar
ve
yarışmalar
düzenlemek
için
kullanabilirsiniz.
Burada
düşünmeniz
gereken
kaç
kişiyi
haran
 sayfanıza
çekebileceğinizden
ziyade
onlarla
ne
yapmak
istediğiniz
olmalı.
Tıpkı
Twi<er’da
olduğu
gibi
 buradada
kullanıcılarınız
geldiği
hızla
gidebilir
veya
bir
daha
asla
sayfanızı
ziyaret
etmeyebilir.

 

 Başarılı
fan
sayfalarına
örnek
göstermek
gerekirse;

 En
popüler
25
Facebook
Fan
sayfaları
listesinde
Temmuz
2009
iLbariyle
9547371
üyesi
ile
1.
Sırada
Micheal
 Jackson,
6461619
üyesiyle
Barrack
Obama
2.
sırada,
3477210
üyesiyle
Starbucks
Coffe
Company
11.
sırada

 ve
3502604
üyesiyle
Coca
Cola
12.
sırada
ve
yer
alıyor.

 facebook
 30

 • 31. Nelere
dikkat
etmeliyim?

 Facebook
kullanıcıların
arkadaşları
ile
bağlanVda
kalması
ve
çevrelerinde
olan
biteni
takip
etmesi
içindir.
 Markaların
basın
bültenlerini
okumak
ve
reklam
mesajlarına
maruz
kalmak
için
değil.
Hangi
yöntemi
 seçerseniz
seçin
kullanıcılarınıza
nasıl
bir
“fayda”
sunduğunuzu
mutlaka
değerlendirin.
 

 Bu
“fayda”
sadece
o
pla8orma
özel
indirimler
de
olabilir,
markanız
hakkında
“diğerlerinden”
önce
haberdar
 olabileceği
bir
gelişme
ile
“statü”
de
olabilir.

 Nasıl
ölçerim?

 Hedefi
olmayan
gemiye
hiçbir
rüzgar
faydalı
olmazmış.
Öncelikle
pazarlama
ileLşimi
hedeflerinizi
bütünüyle
 gözden
geçirmeniz
en
doğru
adım
olur.
Bunun
dışında
göz
önünde
bulundurabileceğiniz
diğer
ölçütler;

 facebook
 

 1.
Hayran/Kullanıcı/Arkadaş:
Nicelik
tek
başına
bir
başarı
ölçütü
olarak
değerlendirilemez.
Ama
eğer
 tasarladığınız
aplikasyon
veya
hayran
sayfanızın
sadece
3
kullanıcısı
varsa
birşeyleri
doğru
yapmadığınız
 söylenebilir.
Öte
yandan
hayran
sayfanızın
3
milyon
üyesi
sayfanızı
sadece
bir
defa
ziyaret
edip
hiçbir
 paylaşımda
bulunmadan
çıkVysa
bunu
da
başarısızlık
olarak
değerlendirmeniz
gerekir.
Burada
önemli
olan
 hedeflediğiniz
tükeLcilere
ne
kadar
ulaşabildiğiniz
ve
ulaşVklarınızı
ne
kadar
etkin
değerlendirdiğinizi
tespit
 etmekLr.

 

 2.
Veriler:
Aplikasyon
veya
hayran
sayfası
aracılığıyla
elde
eZğiniz
verilerle
ne
yapıyorsunuz?
Eğer
bir
sayfaya
 listeleyip
kenara
koyduysanız
emeğinizin
yarısı
çöpe
giZ
demekLr.

 

 Bu
verileri
etkin
bir
CRM
planı
için
kullanabilirsiniz.
TükeLcileriniz
çağırdığınız
kapıdan
içeri
girdi.
Önemli
olan
 buradan
sonra
onlarla
ne
yapacağınızı
planlamak.
Nelerden
hoşlanıyorlar?
En
çok
hangi
dizileri
izlemişler?
 Hangi
müzisyenleri
seviyorlar?
Bu
aralar
gündemlerinde
ne
var?
Ürününüz
hakkında
ne
düşünüyorlar?

 31

 • 32. LinkedIn
özellikle
iş
dünyasına
odaklanan
bir
sosyal
ağdır.
İş
çevresi,
iş
arkadaşları
ve
potansiyel
yeni
iş
 bağlanVları
kurma
ve
güncel
bir
özgeçmiş
sergileme
imkanı
sunar.

 

 Ortak
arkadaşları
keşfetme
özelliği,
ana
haber
akışı,
grupları,
soruları

ve
2009
yılında
başlazğı
aplikasyonları
 ile
iş
dünyası
için
interakLf
bir
ortamdır.

 Rakamlarla
LinkedIn

 linkedIn
 Yahoo!’nun
eski
yöneLcisi
Jeff
Weiner’ın
CEO’luğunu
yapVğı
LinkedIn
Mayıs
2009
iLbariyle
40
milyon
kayıtlı
 kullanıcıya
ve
170’in
üstünde
sektöre
ev
sahipliği
yapıyor.

 

 Nedir?
 LinkedIn
ile
detaylı
bir
özgeçmiş
veya
şirket
sayfası
oluşturarak
iş
bağlanVları
kurabilir,
mevcut
ve
geçmiş
iş
 arkadaşları
ile
bağlanVda
kalabilir,
potansiyel
iş
ortakları
ile
gruplar
veya
ortak
bağlanVlar
aracılığıyla
ileLşim
 kurabilirsiniz.
 

 32

 • 33. Nasıl
kullanılır?
 LinkedIn
iş
dünyasına
dair
birçok
ipucu
verebilir
ve
hem
kendinizi
hem
de
şirkeLnizi
detaylı
ve
güncel
bir
 şekilde
tanıtmanıza
yardımcı
olabilir.

 

 Şirket
sözcüsü,
yöneLcisi
veya
yetkilisi
olarak
etkin
bir
profil
oluşturabilmeniz
için
bazı
öneriler;

 

 1.
İsim:
İsim
ve
soyad
bilgilerinizi
tam
girmeniz
arama
sonuçları
açısından
oldukça
önemli.

 

 2.
Fotoğraf:
Bireysel
profillerde
şirket
logosu
yerine
profesyonel
görünümlü
bir
fotoğraf
kullanmak
çok
daha
 olumlu
sonuçlar
almanızı
sağlar.
ŞirkeLn
arkasındaki
bireylerin
bilinmesi
şirkete
insancıl
bir
duruş
kazandırır.

 

 3.
Profesyonel
tanım:
(Professional
headliner)
Şirket
içerisindeki
görev
tanımınızı
net
bir
şekilde
belirtmeniz
 linkedIn
 ilgili
kişilerin
sizi
bulmasını
kolaylaşVrır.

 

 5.
Özet
ve
Uzmanlık:
(Summary/
SpecialLes)
Özet
bölümü
hem
şirkeLnizin
müşterilerine
ne
sunduğunu
 anlatmak
hem
de
sizin
görev
tanımınızı
net
bir
şekilde
belirtebilmeniz
için
oldukça
önemli
bir
alandır.
Bu
 alanı
boş
bırakmayın
ve
görev
tanımınızı
uluslararası
standartlara
uygun
bir
şekilde
tanımlayın.

 Fakat
bir
özgeçmişten
farklı
olarak
bu
alanı
şirkeLnizin
veya
sizin
başarı
hikayenizi
ve
müşterilerinize
nasıl
 yardımcı
olduğunuzu
anlatmak
için
kullanmanız
daha
faydalı
olur.

 

 7.
Websiteleri:
ŞirkeLnizin
hem
kurumsal
sitesini
hem
de
varsa
blogunu
mutlaka
belirLn.
Sizi
tanımak
 isteyenlere
daha
detaylı
bilgiye
ulaşabilecekleri
pla8ormlara
yönlendirmeniz
faydalı
olur.

 

 33

 • 34. Bir
ipucu:
Eklerken
diğer
(other)
seçeneğini
Vklarsanız
blogunuzun
ismini
girebilir
ve
profilinde
Blogum
(My
 Blog)
değil
ismi
ile
yer
almasını
sağlayabilirsiniz.
Bu,
ilgilenen
kişinin
Vklamadan
blogunuzun
ne
hakkında
 olduğunu
anlamasını
sağlar.
Örneğin:
Mienotes
on
MarkeLng…
 

 8.
Profil
URL:
Profilinin
URL’sini
mutlaka
isim,
soyisim
olarak
ayarlamanızı
tavsiye
ederim.
Böylece
link
 verdiğinde
isim
ve
soyisim
görünür.
 

 9.
Aplikasyonlar:
Profil
sayfanızda
şirkeLnizi
veya
kendinizi
daha
detaylı
tanıtabilmek
için
ekleyebileceğiniz
 birçok
aplikasyon
seçeneği
de
var.

 

 Slideshare
ve
Blog’u
faydalı
olan
iki
uygulama
olarak
gösterebilirim.
SlideShare’de
bir
hesap
açarak
 şirkeLnizin
hizmetleri
hakkında
bir
sunum
hazırlayarak
bunu
profilinizde
paylaşabilirsiniz.
Şirket
veya
kişisel
 linkedIn
 blogunuzu
da
bu
pla8ormda
tanıtmanız
faydalı
olacakVr.
 

 10.
Status:
ŞirkeLniz
veya
bireysel
kariyeriniz
hakkındaki
gelişmeleri
bu
alanda
duyurabilir,
bağlanVlarınızın
iş
 dünyasındaki
gelişmelerini
takip
edebilirsiniz.

 

 Önemli
uyarı:
LinkedIn’i
direkt
tükeLcilerinizle
bağlanV
kurmak
için
değil
potansiyel
işe
alımları
yönetmek,
iş
 ortakları
ile
etkin
ileLşim
kurmak,
hissedarlar
ve
diğer
finans
çevreleri
ile
güncel
bilgi
paylaşmak
için
 kullanmanızı
öneririm.

 

 34

 • 35. Pazarlama
İleGşimi
için
nasıl
kullanırım?

 ŞirkeLniz
gücünü
çalışanlarından
alır.
İnsan
kaynakları
en
önemli
sermayenizdir.
Bu
pla8ormu
etkin
insan
 kaynakları
yöneLmi
ve
başarılı
elemanların
ilgisini
çekmek
ve
şirkeLnize
çekmek
için
kullanmanız
oldukça
 faydalı
olacakVr.
 

 Eleman
alımı
gerekLğinde
telaşla
ilanlar
verip,
özgeçmişleri
değerlendirmeye
çalışmak
yerine
başarılı
eleman
 avını
şirkeLnizin
iş
akışının
bir
parçası
olarak
yöneLn.
Sektörünüze
yön
verenleri,
başarı
grafiği
yükselenleri
 veya
rakibinizin
eleman
alımlarını
buradan
takip
edebilirsiniz.

 

 Unutmayın
rekabet
analizinin
bir
öğesi
de
çalışan
analizidir.
Rakibinizin
işe
alımlarından
nasıl
bir
yapılanmaya
 giZğini
öğrenebilir,
değişim
rüzgarları
esLrip
esLrmeyeceğini
takip
edebilirsiniz.

 

 linkedIn
 LinkedIn’in
şirketlere
sağladığı
imkanlardan
biri
de
şirket
sayfaları.
Bu
sayfalar
aracılığıyla
hem
rakibinizin
 hem
de
potansiyel
iş
ortaklarınızın
mevcut
çalışanlarını,
geçmiş
çalışanlarını
ve
yeni
alımlarını
 öğrenebilirsiniz.
Şirket
genelinde
eğiLm
düzeyini
ve
görev
dağılımını
inceleyebilirsiniz.

 

 Fakat
unutmayın
şirkeLniz
için
de
aynı
koşullar
geçerli.
Üstelik
siz
isteseniz
de,
istemeseniz
de.
Bu
yüzden
bu
 sayfa
aracılığıyla
insan
kaynaklarınızın
etkinliğini
de
değerlendirmenizi
ve
sayfayı
etkin
bir
şekilde
 yönetmenizi
tavsiye
ederim.

 35

 • 36. Diğer
kullanım
önerileri;
 1.
Sorular/Anketler:
Ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
görüşlerini
almak
istediğiniz
kişilere
tek
bir
mesaj
ile
 soru
sorabilir,
fikir
alabilirsiniz.


 

 2.
Gruplar:
Ürün
veya
hizmet
kategoriniz
hakkında
oluşturulan
gruplara
kaVlarak
sektör
gündemini
takip
 edebilir
veya
yeni
bir
grup
başlatarak
fikir
liderliği
görevini
üstlenebilirsiniz.
 

 Nelere
dikkat
etmeliyim?

 Aslında
bu
sorunun
cevabı
çok
basit.
İş
dünyasına
ait
bir
toplanV
veya
seminere
giZğinizde
ne
yapıyorsanız
 burada
da
aynısı
geçerli.
Tanımadığınız
kişilerle
ileLşim
kurarken
nasıl
kendinizi

nasıl
tanıVyorsanız
burada
da
 öyle
tanıVn.
OtomaLk
mesajlara
bırakmayın
işinizi.

 

 linkedIn
 Nasıl
ölçerim?

 ŞirkeLnizin
iş
dünyasındaki
iLbarını
yönetmek
oldukça
önemlidir.
Bu
ağ
sayesinde
hem
iLbar
yöneLminizi
 yürütebilir
hem
de
potansiyel
eleman
alımları
için
etkin
bir
araşVrma
yapabilirsiniz.
 

 Hedefleriniz
doğrultusunda
düzenli
olarak
değerlendirme
yapmanız
faydalı
olacakVr.

 36

 • 37. Sosyal
ağlarda
hedef
kitlenizle
buluşmak
genellikle
birden
çok
kanalı
yönetmenizi
gerekLrir.
Bu
kanalların
 hepsinde
gerekli
güncellemeleri
yapmak
ve
içeriği
yönetmek
zorlu
bir
sürece
dönüşebilir.
 

 Sosyal
ağlarda
yöneZğiniz
tüm
kullanıcı
hesaplarınızı
tek
bir
yerden
kontrol
etmek
ve
topluluğunuzun
 içeriğini
takip
edebilmek
için
Ping.fm
gibi
agregatör
pla8ormlardan
faydalanabilirsiniz.
 

 Ping.fm
şu
anda
cep
telefonu,
anlık
mesajlaşma
ve
pla8orm
üzerinden
güncelleme
yapma
imkanı
ile
40
farklı
 sosyal
ağ
için
destek
hizmeL
sunuyor.

 

 Ping.fm
 37

 • 38. 2.
Sosyal
paylaşım
siteleri:
 YouTube
ve
Flickr
gibi
sosyal
paylaşım
siteleri
sosyal
medya
pla8ormları
arasında
en
çok
ve
en
sık
kullanıcı
 çeken
sitelerdir.
2005
yılında
kurulan
ve
kurulduktan
bir
yıl
sonra
Google
tarasndan
$1.65
milyara
saVn
 alınan
YouTube
Alexa
verilerine
göre
en
sık
ziyaret
edilen
siteler
arasında
üçüncü
sırada
yer
alıyor
ve
günde
 ortalama
22.5
dakika
kullanılıyor.
22
dile
çevrilen
YouTube’un
Temmuz
2009
iLbariyle
günde
ortalama
15.32
 sayfası
görüntüleniyor.

 Sosyal
ağlar..
 

 Universal
McCann’in
29
ülkede
17.000
internet
kullanıcısı
ile
yürü<üğü
çevrimiçi
kullanım
alışlanlıkları
 araşVrmasında
fotoğraf
ve
video
içeriği
üretenler
%16
oranında.

 38

 • 39. Fakat
tükeLm
oranları
çok
daha
yüksek.
Örneğin
Türkiye
çevrimiçi
video
tükeLminde
%
93.4
ile
dördüncü
 sırada.

 

 Sosyal
paylaşım
sitelerini
pazarlama
ileLşimim
için
nasıl
kullanabilirim?
 Video
ve
fotoğraf
gibi
dinamik
içerikler
marka
algı
yöneLminde
oldukça
etkilidir.
Bu
kanallara
özel
içerik
 üretmeniz
ve
tükeLcilerinizin
kaVlımını
teşvik
etmeniz
çevrimiçi
ileLşiminizin
hem
etkileşim
düzeyini
hem
de
 Sosyal
ağlar..
 görünürlüğünü
arVrır.

 Reklam
filmlerinizin
ve
ürün
demo
görüntülerinizin
katma
değerini
değerlendirmelisiniz.
Çevrimiçi
dünyada
 paylaşılan
her
video
veya
her
fotoğrasn
viral
olarak
yayılma
imkanı
yoktur.
Bu
tür
içerikleri
tasarlarken
 tükeLcinizin
bu
ortamdan
beklenLlerini
araşVrmak
ve
bu
doğrultuda
içerik
hazırlamakta
fayda
var.

 39

 • 40. 3.
Sosyal
haber
siteleri:
 Sosyal
haber
sitelerini
basın
ilişkilerinizi
yönetmek
ve
tükeLcilerinizin
markanız
ile
ilgili
haberlere
kolayca
 ulaşmasını
sağlamak
için
kullanabilirsiniz.

 

 4.
Sosyal
link
paylaşımı
siteleri:
 Sosyal
haber
sitelerine
benzer
bir
şekilde
sosyal
link
paylaşımı
sitelerini
de
markanızla
ilgili
haberleri
 paylaşmak
için
kullanabilirsiniz.
Bununla
birlikte
çok
daha
geniş
çapta
değerlendirebilir
ve
çevrimiçi
dünyada
 hakkınızda
yer
alan
diğer
tüm
içerikleri
de
bir
noktada
toparlamak
için
kullanabilirsiniz.

 Sosyal
ağlar..
 

 5.
Sosyal
yorum
siteleri:
 Sosyal
yorum
siteleri
alışveriş
kararını
yönlendiren
temel
bilgi
kaynaklarından
biridir.
Bu
konuda
yapılan
 araşVrmaların
sonuçlarına
göre;
 ‐
Sosyal
yorum
sitelerine
yorum
ve
mesaj
ekleyen
kullanıcılar
kaVlım
göstermeyenlere
oranla
bu
tür
siteleri
 dokuz
kat
daha
sık
ziyaret
ediyor.
KaVlımcılar
aynı
zamanda
iki
kat
daha
fazla
alışveriş
yapıyor.
(McKinsey
&
 Co./Jupiter
Media
Metrix
araşVrması,
Ocak
2002)

 ‐
Sosyal
yorum
sitelerinde
yorumları
okuyan
kullanıcılar
bu
tür
içeriklere
profesyonellerce
sağlanan
 içeriklerden
daha
fazla
güveniyor.
(comScore/The
Kelsey
Group,
Ekim
2007)
 ‐
Çevrimiçi
yorumlar
saVn
alma
kararında
kişisel
tavsiyeden
sonra
ikinci
güvenilir
kaynak
olarak
etkili
oluyor.
 Kullanıcı
yorumları
üçüncü
parL
yorumlarından
daha
fazla
etkili
oluyor.
("Web
users
and
web
community,"
 Rubicon
ConsulLng,
Ekim
2008)
 ‐
TükeLcilerin
%86’sı
saVn
alma
kararı
vermeden
önce
çevrimiçi
yorumları
okuyor
ve
okuyanların
%90’ı
bu
 yorumlara
güveniyor.
(Kudzu.com,
Aralık
2008)
 

 40

 • 41. Bu
tür
pla8ormlarda
ürünleriniz
hakkında
doğru
ve
güncel
bilgi
bulunması
oldukça
önemlidir.
Markanız
ve
 ürün
kategorinizle
ilgili
bir
arama
yaparak
nerelerde
yer
aldığınızı
değerlendirebilir
ve
içerik
 güncellemelerinde
katkıda
bulunabilirsiniz.
Fakat
yorumların
içeriğini
yönlendirmeye
çalışmamanızı
tavsiye
 ederim.
Çevrimiçi
dünyada
sahte
yorum
skandalları
hızla
yayılır
ve
tükeLcilerinizin
güvenini
tümüyle
 kaybetmenize
neden
olur.
Olumsuz
yorumları
markanızı
gelişLrmek
için
veri
olarak
değerlendirin
ve
 gelişmeleri
gerçekleşLrdikten
sonra
ilgili
sitelerde
duyurun
veya
olumsuz
yorum
sahipleri
ile
temasa
geçerek
 Sosyal
ağlar..
 güncel
bilgilerinizi
paylaşın.

 41

 • 42. Bloglar,
markalara
sunulan
sosyal
medya
önerilerinin
vazgeçilmez
bir
parçası
haline
geldi.
PR
şirketeri
blog
 yazarları
aracılığıyla
hizmet
verdikleri
markaları
duyurmak
için
yöntemler
keşfetmeye,
şirketler
de
bu
 dünyada
nasıl
yer
almaları
gerekLğini
çözmeye
çalışıyor.
 

 Diğer
sosyal
medya
araçları
ve
pla8ormları
gibi
bloglarda
etkin
kullanılmadığında
ve
topluluk
normlarını
 bilmeden
harekete
geçildiğinde
en
iyi
ihLmalle
başarısız
oluyor
ve
genellikle
ters
tepiyor.

 

 Önce
nedir
ne
değildir
ile
başlayalım.
Sonra
nasıl
kullanabileceğimize
göz
atalım.

 

 Nedir?

 1997
yılında
Jorn
Barger’in
ortaya
azğı
bir
tanım
olan
web
log
1999
yılında
Blogger’ın
bu
hizmeL
vermeye
 başlaması
ve
kısa
süre
sonra
bunu
ücretsiz
hale
geLrmesi
ile
yaygınlaşV.
En
genel
tanımı
ile
yazarın
adı
ve
 yazdığı
tarihi
belirten,
kronolojik
sıraya
göre
yayınlanan,
ve
yorum
ekleme
özelliğiyle
belirli
ölçüde
etkileşime
 Bloglar
 izin
veren
bir
yayın
mekanizması
olarak
tanımlanabilir.

 

 Bir
websitesinden
farkı
ise
içeriğin
güncel
olması
ve
yoruma
izin
veren
yapısı
ile
belirli
ölçüde
interakLf
 olmasıdır.

 

 ŞirkeLniz
veya
markanız
için
blogları
iki
farklı
şekilde
değerlendirebilirsiniz.
 Şirket
blogu
hazırlayarak
 Basın
ve
halkla
ilişkiler
faaliyetlerinize
blogları
ekleyerek

 42

 • 43. 1.
Şirket
blogu

 Neden
Blog
tutmalıyım?
 Eğer
markanız
veya
şirkeLniz
için
bir
blog
açmak
isLyorsanız
harika!
Bu
sayede;

   Markanız
veya
şirkeLniz
hakkında
yetkili
ağızdan
sunduğunuz
bilgileri
paylaşabilir
  Bu
bilgilerin
arama
motorlarında
daha
kolay
yer
almasını
sağlayabilir
  Blogununuz
aracılığıyla
sosyal
ağlarda
yer
edinebilir
  TükeLcilerinize
güncel
bilgiler
sunabilir

  TükeLcilerinizin
yorumlarını
dinleyebilir
  Marka
mesajınızı
ve
duruşunuzu
net
bir
şekilde
ifade
edebilirsiniz.
 • 
 
 Bloglar
 43

 • 44. 
Nereden
başlamalıyım?
 Önce
sektörünüz
veya
sunacağınız
içerik
hakkında
yazılan
diğer
blogları
takip
etmekte
ve
gündemi
 keşfetmekte
fayda
var.

 

 1.
RSS
Reader
hesabı

 RSS:
Turuncu
sembolü
ile
RSS
yani
Real
Simple
SyndicaLon
sayesinde
güncel
içeriğin
seçLğiniz
okuyucuya
 (reader)
gönderilmesini
sağlayabilirsiniz.
 Bloglar
 RSS
Reader:
RSS
gönderilerini
tek
bir
yerde
toplayarak,
takip
etmek
istediğiniz
tüm
içeriği
okumanıza
 yardımcı
olan
çevrimiçi
bir
yazılımdır.
Örnek:
Google
Reader
 

 2.
AraşXrma:
Sektörünüz
veya
sunacağınız
içerik
ile
ilgili
diğer
blogları
araşVrın
 •
Blogsearch.Google.com
 •
TechnoraL.com
 •
Icerocket.com
 gibi
adreslerde
anahtar
kelimeler
aracılığıyla
yeni
bloglar
keşfedebilirsiniz.
Takip
eZğiniz
yazarların
 önerilerini
de
inceleyrek
listenizi
gelişLrebilirsiniz.
 44

 • 45. 3.
Takip:
 Takip
etmek
istediğibiz
blogları
RSS
reader
hesabınıza
ekleyin
ve
takip
etmeye
başlayın
 4.
İleGşim:

 Bloglar
 Takip
eZğiniz
bloglara
yorum
yazarak
hem
o
konu
hakkındaki
fikirlerinizi
paylaşmış
hem
de
blog
yazarları
ile
 temasa
geçmiş
olursunuz.
Yorum
yazarken
dikkat
etmeniz
gerekenler;

 Marka
veya
şirkeLnizin
reklamını
yapmayın
 Gerçekten
katkıda
bulunun
veya
sizin
için
önemli
olan
bir
soru
sorun
 İsim
ve
soyadınızı
kullanın
(Şirket
ismini
parantez
içinde
yazabilirsiniz)

 45

 • 46. Evet,
kendi
blogunuza
yazmaya
hazırsanız
başlayalım,

 
1.
İçerik

 Öncelikle
blogunuzun
içeriğine
karar
vermelisiniz.
Bu
pla8orm
basın
bültenlerinizi
ve
reklamlarınızı
 yayınlamak
için
çok
uygun
bir
ortam
değil.
Onları
kurumsal
websitenize
saklayın.

 

 Bu
ortam
için
içerik
hazırlarken
düşünmeniz
gereken
bazı
sorular;

 1.
Bu
yazı
neden
önemli?
Okuyucuya
faydası
ne?
 2.
Yazı
tükeLcilerinizin
belirli
bir
sorunu,
ihLyacı
veya
sorusuna
cevap
veriyor
mu?
 3.
Çözüm
öneriyor
mu?
 4.
Okuyucu
size
neden
inansın?
 Konu
önerileri:

 •
Sektör
trendleri

 •
Başarı
öyküleri

 Bloglar
 •
Şirket
akLviteleri
ve
çalışan
tanıVmları

 •
Faydalı
bağlanVlar
ve
linkler

 •
Yakın
zamanda
yaşamış
olduğunuz
bir
müşteri
deneyimi
(sorunu
ve
çözümü)
 •
Son
zamanlarda
cevap
verdiğiniz
tükeLci
soruları
 •
Diğer
blog
yazıları
hakkında
düşünceleriniz
 •
TükeLcilerinizin
en
sık
sorduğu
sorular
 •
Konuk
yazarlar:
Ar‐ge
departmanınız,
ürününüzü
tercih
edenler,
sektörünüzdeki
fikir
önderleri

 •
Yapmış
olduğunuz
ve
düzeltmeyi
başardığınız
bir
hata

 46

 • 47. 2.
TanıXm:

 Blog
dünyasında
kendinizi
tanıtmanın
en
iyi
yolu
faydalı
ve
okumaya
değer
içerik
paylaşmanızdır.
Burada
 geleneksel
yöntemlerin
aksine
blogunuzun
bir
iki
günde
meşhur
olmayacağını,
zaman
ve
çaba
ile
yavaş
yavaş
 tanınacağını
haVrlatmak
isterim.
 

 Öte
yandan
doğru
kitleye
ulaşmak
ve
blogunuzun
keşfedilmesini
kolaylaşVrmak
için
yapabileceğiniz
bazı
 şeyler
elbe<e
var.
Örneğin;
 

 ‐
Kurumsal
sitenize
blogunuzun
linkini
ekleyebilir,
 ‐
Twi<er
hesabınız
aracılığıyla
yeni
içeriğinizi
duyurabilir,
 ‐
Facebook
topluluğunuz
var
ise
bu
pla8ormda
da
içeriğinizi
duyurabilir,
 ‐
İçeriğinizi
okuyucularınızn
paylaşmasını
kolaylaşVracak
uygulamalar
kullanabilir
(“Share
this”
gibi
basit
ek
 uygulamalar
okuyucuların
beğendikleri
yazıları
paylaşmasını
sağlıyor),
 Bloglar
 ‐
Diğer
bloglara
yorum
yazarak
ve
etkileşimde
bulunarak
blogunuzu
tanıtabilir,
 ‐
Sektörünüzü
ve
blog
kategorinizi
tanımlayan
kelimeleri
saVn
alarak
Adwords
aracılığıyla
reklam
 verebilirsiniz.
 47

 • 48. 3.
Tasarım:

 Blog
tasarımı
da
içerik
gibi
websitelerinden
oldukça
farklıdır.
Basit
ve
anlaşılır
olması,
yorum
ve
paylaşım
 uygulamaları
ile
interakLf
olmasının
yanı
sıra
bazı
temel
öğeleri
de
barındırmasında
fayda
var.
 

 ‐
RSS
bağlanVsı
 ‐
E‐
bültene
üye
olmak
için
e‐posta
kayıt
sistemi
 ‐
Arşiv

 ‐
Blog
listesi
(Takip
eZğiniz
blogları
okuyucularınızla
paylaşmak
için)
 

 4.
Ölçümleme:

 Google
AnalyLcs
ve
Web
Araçları
gibi
ücretsiz
ve
kullanımı
basit
araçlar
ile
Blog’unuzun
etkinliğini
ölçebilir,
hangi
 içeriklerin
başarılı
olduğunu
ve
ilgi
çekLğini
takip
ederek
içeriğinizi
bu
yönde
düzenleyebilirsiniz.
Unutmayın
blog
 Bloglar
 dünyası
sürekli
dönüşüm
içerisindedir.
Genel
bir
bakış
açınız
olsun
ama
mutlaka
düzenlemeler
yapın.

 

 Ölçümlemede
dikkat
etmeniz
gereken
bazı
değerler;

 1.
Genel
blog
performansı
 2.
Blogda
geçirilen
süre
 3.
Blogunuza
yönlendiren
siteler
(ziyaretçileriniz
blogunuzu
nereden
buluyor?
Arama
motorundan
mı?
Yönlendirme
 sitelerinden
mi?
Kurumsal
websitenizdeki
linkten
mi?)
 4.
Anahtar
arama
kelimeleri
(Blogunuza
arama
motorları
aracılığıyla
gelenler
hangi
kelimeleri
arıyor?)

 5.
Üye
ve
ziyaretçi
rakamları

 48

 • 49. 2.
Halkla
İlişkiler
için
Bloglar:
 Bloglar
halka
ilişkiler
şirketlerinin
de
ilgi
alanına
girmeye
ve
tanıVm
kampanyalarının
bir
parçası
haline
 gelmeye
başladı.
Birçok
marka
bloglar
aracılığıyla
mevcut
veya
potansiyel
tükeLcilerine
ulaşmak
ve
güncel
 haberlerini
paylaşmak
isLyor.

 

 Fakat
sosyal
medyanın
dinamiklerine
uygun
olarak
düzenlenmeyen
kampanyalar
ve
ileLşim
çabaları
zaman
 zaman
markaya
faydadan
çok
zarar
geLrebiliyor.
Öncelikle
bu
mecranın
gazete
ve
dergiden
oldukça
faydalı
 olduğunu
belirtmekle
başlayalım.
Eğer
bloglar
aracılığıyla
tükeLcilerinize
ulaşmayı
planlıyorsanız
öncelikle
 ulaşmak
istediğiniz
blogları
yakından
tanımanız
gerekir.

 Nereden
başlamalı?
 

 1.
AraşXrma:
İlgili
blog
yazarlarını
listelemek
yeterli
bir
araşVrma
değildir.
Mutlaka
yazılarını
okuyun,
 yazarların
duruşunu
ve
ilgi
alanlarını
keşfedin
 2.
İleGşim:
Blog
yazarlarına
basın
bülteni
göndermek
ileLşim
sayılmaz.
Ha<a
en
kötü
ileLşim
yöntemlerinden
 Bloglar
 biridir.
Siz
en
iyisi
işiniz
düşmeden
önce
ilgilendiğiniz
yazarlarla
temasa
geçin
ve
yazılarını
okuduğunuzu
 hisseZrin.
Bunu
yazılarının
alVna
yorum
yazarak
veya
direkt
temasa
geçerek
yapabilirsiniz.
Bu
çevrimiçi
 dünyada
ilişkiler
her
şeyden
önemlidir.
Ve
ilişkiler
bir
günde
kurulmaz.

 

 3.
Danışın:
Unutmayın,
bloglar
interakLˆir.
İleLşim
planınızı
yapmadan
önce
belirlediğiniz
gruptan
birkaç
 kişiye
mutlaka
danışın.
Aldığınız
geri
bildirim
doğrultusunda
planınızı
revize
edin.

 

 4.
Kendinizi
tanıXn:
Basın
toplanVsına
bir
tutam
blog
yazarı
çağırmak
kendinizi
tanıtmak
değildir.
Onları
 çağırmak
yerine
onların
olduğu
yere
gidebilirsiniz.
Blog
yazarlarının
toplanVlarını
takip
edebilir,
bu
 toplanVlara
kaVlarak
yazarlarla
birebir
tanışabilirsiniz.

 49

 • 50. “Eğer
mutlaka
basın
toplanVsı
 düzenlemeniz
gerekiyorsa
bu
toplanVya
 davet
edilecek
blog
yazarlarından
ne
 beklediğinizi
net
bir
şekilde
belirLn
ve
 onların
ihLyaçlarını
da
göz
önünde
 bulundurun.”

 
Örneğin,
ücretsiz
internet
bağlanVsı
ve
toplanVya
özel
Twi<er
kodu
(hashtag).
Birçok
blog
yazarı
 gelişmeleri
anında
aktarmayı
tercih
eder.
ToplanVya
özel
oluşturacağınız
bir
kodu
duyurmanız
hem
 sizin
eş
zamanlı
takibinizi
kolaylaşVrarak
varsa
sorunları
çözmenize
yardımcı
olur
hem
de
tüm
 gelişmelerin
diğer
izleyiciler
tarasndan
tek
bir
kanaldan
takip
edilmesini
sağlar.

 Bloglar
 5.
Şeffaf
Olun:
Eğer
blog
yazarlarına
ürün
örneğinizi
gönderiyor
veya
hizmeLnizi
denemeleri
için
 davet
ediyorsanız
bu
konuda
şeffaf
olun.
Blog
yazarlarının
da
şeffaf
olmasını
teşvik
edin.
 Unutmayın
bu
çevrimiçi
dünyada
sır
saklamak
oldukça
zor.

 50

 • 51. 5.
Sosyal
medyada
pazarlama
ileGşim
stratejisi
 Pazarlama
ileLşiminin
temelinde
var
olan
potansiyel
müşterini
tespit
et,
ulaş
ve
mesajını
ver
yaklaşımı
 çevrimiçi
dünyanın
ilk
günlerinde
benzer
formlarda
hayaVna
devam
edebildi.
Fakat
sosyal
medyanın
sunduğu
 çok
yönlü
ve
eş
zamanlı
ileLşim
imkanları
ile
giderek
etkisini
yiLrmeye
başladı.

 

 Kimisi
kısa
dönemde
grafikleri
bir
iki
Vk
yukarı
taşıyor
kimisi
beklediği
çıkışı
yakalayamayınca
mecraya
küsüp
 kafasını
kuma
gömmeye
devam
ediyor.
 

 En
kötü
durumda
olanlarsa
geleneksel
yaklaşımlarını,
blog,
viral,
sosyal
medya
gibi
şık
terimlerle
süsleyip
 dijital
dünyada
gezinenler.
Bloglara
basın
bülteni
gönderen
ajanslarla,
çevresi
geniş,
hükmü
ağır
Twi<er’cı
 gençlerin
eline
düşüp
dijital
dünyadan
medet
umanlar.
 Strateji
 

 Bu
yüzden
günümüzde
bu
yeni
dünyanın
dinamiklerini
anlamak
ve
ona
özel
ileLşim
stratejileri
gelişLrmek
 oldukça
önemli.

 

 Sosyal
ağlara
balıklama
atlamadan
ve
en
çok
kimin
arkadaşı
var
oyununu
oynamaya
başlamadan
önce
bir
 soluklanıp,
bu
yeni
dünyanın
dayazğı
bazı
kurallara
göz
atmakta
fayda
var.

 51

 • 52. Yeni
dünyanın
kuralları
 1.
Samimiyet:

 Sosyal
medyaya
adım
atarken
pazarlama
şapkanızı
kapıda
bırakın.
Burada
reklam
mesajları,
samimiyetsiz
 saVş
çabaları,
tek
yönlü
mesaj
bombardımanı
hoş
karşılanmayacak
ve
markanıza
tepki
duyulmasına
neden
 olacak.
Markanız
veya
şirkeLniz
hakkında
dürüst
ve
samimi
olun.

  2.
Şeffaflık

 

 Sosyal
medyada
markalarla
bağlanV
içerisinde
olanlar
direkt
marka
ile
bağlanVda
olmayı
tercih
ediyor.
 Markanızı
temsil
etmek
için
görevlendirdiğiniz
üçüncü
parL
kuruluşlar
tek
yönlü,
önceden
planlanmış
içerik
 dışında
katkıda
bulunamazlarsa
etkili
olmaları
mümkün
olmayacakVr.

 

 İleLşimde
olduğunuz
ağlarda
tükeLcilerinizin
sorunlarına
çözüm
bulmak
ve
sorularına
doğru
kaynaklar
 Strateji
 aracılığıyla
cevap
verebilmek
için
mutlaka
ilgili
departmanları
dahil
edin.
Ekranın
diğer
ucunda
reaksiyonlara
 anında
yanıt
verebilecek,
sorunları
çözümleyebilecek
yetkide
kişilerin
olması
çok
önemli.

 

 Şeffaflık
konusunda
değerlendirmeniz
gereken
bazı
konular;

 

 ‐
Ürün
performansı:
Markanız
hakkında
saklamak
istediğiniz
kirli
çamaşırlarınız
varsa
bunları
saklamaya
 çalışmak
yerine
gelişLrmeye
ve
düzeltmeye
çalışmanızı
öneririm.
Kötü
haber
er
ya
da
geçi
yayılır.
Sonsuza
 dek
saklayamazsınız.
Üstelik
siz
orada
olun
yada
olmayın.
TükeLcileriniz
konuşmaya
devam
edecek.
 

 ‐
TanıXm
çalışmaları:
Ürün
değerlendirmeleri
önemlidir.
Ama
sahte
ürün
değerlendirmeleri
hemen
belli
olur.
 Böyle
bir
uygulama
ile
tükeLcinizin
güvenini
kaybederseniz,
yeniden
kazanmanız
oldukça
zor
olur.

 52
 


 • 53. 3.
KaXlım

 Mevcut
ağlarla
kurduğunuz
ileLşimin
iki
yönlü
olmasına
özen
gösterin.
Dinleyin
ve
sohbete
kaVlın.
 TükeLcilerinizle
ilişkilerinizi
güçlendirin.
Uzun
vadeli
ilişkiler
için
yaVrım
yapın.

Sorularına
cevap
verin,
 sorunlarını
etkin
bir
şekilde
çözün.

 

 4.
Değer
katmak

 Marka
topluluğunuza
özel
ve
onlarla
ilişkili
değer
katacak
içerik
gelişLrin.
Sizi
takip
etmeleri
için
onlara
 değerli
bir
sebep
verin.
Bu
değer
diğer
mecralardan
da
edinebilecekleri
indirim
ve
promosyonlardan,
 haberlerden
farklı
olmalı.

 

 Topluluğunuzun
fikirlerini
ve
yorumlarını
önemsediğinizi
gösterin.
Bazen
etkin
bir
şekilde
dinlemek
bile
çok
 önemli
bir
değerdir.
TükeLcileriniz
size
ulaşmak
isLyorsa,
söyleyecekleri
veya
merak
eZkleri
birşeyler
vardır.
 Bunları
keşfedin.

 Strateji
 

 5.
Mesaj
içeriği


 Mesaj
içeriğinizin
topluluk
normlarına
ve
gündemine
uygun
olmasına
özen
gösterin.
Eğer
bir
parLde
hiç
 tanımadığınız
insanların
arasına
girip
kartviziLnizi
uzatarak
saVş
cümlelerinizi
tekrarlamıyorsanız
burada
da
 yapmayın.
Unutmayın
topluluğunuz
oluştuğu
kadar
hızlı
bir
şekilde
yok
olabilir.

 53

 • 54. Stratejinizi
oluştururken
değerlendirmeniz
gerekenler:

 1.
Hedefler:

 Herhangi
bir
ağa
kaVlmadan
önce
amacınızı
mutlaka
belirleyin.
Bilinirlik
yaratmak
birçok
marka
için
geçerli
 bir
sebep
olmayabilir.

 •  evcut
tükeLcilerinizle
birebir
bağlanV
kurarak
saVn
alma
kararlarını
nasıl
pekişLrebilirsiniz?

 M •  otansiyel
müşterilerinizin
saVn
alma
kararını
yönlendirebilmek
için
nelere
ihLyacınız
var?

 P •  arkanız
hakkındaki
mevcut
yorumlar
nasıl?
Bu
yorumları
nasıl
iyileşLrebilirsiniz?

 M •  ükeLcilerinizin
şikayetleri
neler?
Bu
şikayetleri
nasıl
çözümleyebilirsiniz?


 T 

 2.
Hedef
kitle:

 •  evcut
tükeLcileriniz
kimler?
Nerede
ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
yourm
yapıyorlar?

 M •  otansiyel
tükeLcileriniz
nerede
ürününüz
veya
hizmeLniz
hakkında
araşVrma
yapıyor?
Hangi
kaynaklara
 P danışıyorlar?


 Strateji
 

 3.
B
Planı:

 •  osyal
medyanın
gündemini
ve
içeriğini
yönetemezsiniz.
AçVğınız
hesaplar
ve
tasarladığınız
uygulamalar
ilgi
 S çekmezse
ne
yapacaksınız?
 •  rününüz
veya
hizmeLniz
hakkında
olumsuz
yorumlarla
karşılaşırsanız
ne
yapacaksınız?
 Ü •  ir
kriz
anında
nasıl
harekete
geçeceksiniz?
Hangi
kanallardan
ileLşim
kuracaksınız?
Kriz
yöneLmini
kimler
 B üstlenecek?
Bu
sorulara
bir
kriz
çıkVğında
cevap
aramaya
çalışırsanız
çok
geç
kalırsınız.
Sosyal
medya
eş
 zamanlı
ve
son
derece
dinamik
bir
pla8ormdur.
Çok
hızlı
ve
etkin
bir
şekilde
hareket
etmeniz
ve
sorunu
 çözümlemeniz
gerekir.

 54

 • 55. 4.
Diğer
kanallarla
entegrasyon:

 Pazarlama
ileLşimi
bütünsel
bir
bakış
açısı
gerekLrir.
Sosyal
medya
için
tasarladığınız
ileLşim
planınızın
diğer
 kanallarda
yürü<üğünüz
ileLşimle
birlikte
değerlendirilmesi
oldukça
önemlidir.

 Diğer
kanallarda
sürdürdüğünüz
ileLşimi
sosyal
medya
ileLşiminizi
güçlendirmek
için
nasıl
kullanabilirsiniz?
 Sosyal
ağlarda
gelişLrdiğiniz
ilişkileri
diğer
ileLşim
kanallarınıza
nasıl
aktarabilirsiniz?

 Sosyal
ağlarda
edindiğiniz
verileri
(tükeLci
profili,
mevcut
tükeLci
verileri,
ürün
ve
hizmet
değerlendirmeleri)
 nasıl
değerlendirebilirsiniz?

 Markanızın
duruşu
ve
mesajı
tüm
ileLşim
kanallarınızda
isLkrarlı
mı?
 

 Strateji
 55

 • 56. Peki
nasıl
yola
çıkmalı?

 1.
AraşXr
ve
dinle:
 Herhangi
bir
ileLşim
stratejisine
başlamadan
önce
araşVrma
yapmak
oldukça
önemlidir.
Konu
sosyal
medya
 olunca
bu
daha
da
önem
kazanıyor.
TükeLcilerinizin
ihLyaçlarını
tespit
edebilmek
ve
nerede
olduklarını
 keşfedebilmek
için
mutlaka
araşVrma
yapın.

 

 AraşVrma
yaparken
dikkat
etmeniz
gereken
bir
diğer
konu
da
tükeLcilerinizin
bulunduğu
pla8ormlardan
 hangilerinde
ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
araşVrma
yapıp
fikir
paylaşVğını
keşfetmekLr.
Ürününüz
 hakkında
araşVrma
yapVkları
belirli
ağlar
ve
danışVkları
kanallar
varsa
bunlara
öncelik
verin.
Unutmayın,
 tükeLcilerinizi
bulduğunuz
pla8orm
ürün
veya
hizmeLnizin
mesajını
vermek
ve
görüş
alışverişinde
bulunmak
 için
en
doğru
ortam
olmayabilir.
Her
şeyin
yeri
ve
zamanı
var.

 

 Belirlediğiniz
pla8ormların
normlarını
ve
ileLşim
yöntemlerini
öğrenin.

 

 Strateji
 Mevcut
konumunuzu
değerlendirin.
TükeLcilerinizin
kategoriniz,
rakibiniz
ve
ürününüz
hakkında
belirZkleri
 görüşlerini
dinleyin.
Ürününüz
hakkındaki
bilgiler
güncel
mi?
Doğru
mu?
Olumlu
mu?
Eksikleriniz
neler?

 

 56

 • 57. 2.
İleGşim
haritası

 Dinleme
ve
araşVrma
süreci
size
kaVlmanız
gereken
ağlar
hakkında
net
bir
fikir
vermiş
olması
gerekir.
Şimdi
 bu
bilgiler
doğrultusunda
bir
yol
haritası
oluşturabilirsiniz.

 

 Hangi
kanalları
temel
bilgi
paylaşımı
için
kullanacaksınız
ve
bu
bilgi
hangi
kanallar
aracılığıyla
yayılacak?
 

 Hangi
kanallarda
mevcut
veya
potansiyel
tükeLcilerinizle
ilişkinizi
güçlendirmeniz
gerekiyor?
Bu
ilişki
 topluluğunuzun
sosyal
çevresine
nasıl
yansıyabilir?

 

 Hangi
kanallar
ile
marka
kişiliğinizi
yansıtabilirsiniz?

 

 Mevcut
tükeLcileriniz
hangi
kanallar
aracılığıyla
ürün
veya
hizmeLniz
ile
ilgili
deneyimlerini
paylaşabilir?

 Strateji
 57

 • 58. 3.
Takipçilerini
ödüllendir
 Topluluğunuz
oluşmaya
başladığında
onları
ödüllendirin.
Sizi
takip
etmeye
ve
fikirlerini
paylaşmaya
devam
 etmeleri
için

onlara
güçlü
bir
sebep
verin.

 

 Örneğin,
 Pla8orma
özel
indirim
ve
promosyonlar
 Gelişmelerden
öncelikli
olarak
haberdar
olmak
 Etkinliklere
davet
etmek
 Fikirlerine
değer
verdiğinizi
göstermek
 Ürün
veya
hizmeLniz
hakkında
belirZkleri
görüşleri
diğerleriyle
paylaşmak
 Ürün
veya
hizmeLnizle
ilgili
uzmanlıklarını
göstermeleri
için
imkan
sağlamak
 Strateji
 Markanız
ile
kendilerini
ifade
etmelerini
sağlamak
olabilir.

 58