Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hogyan működik egy PGS?

107 views

Published on

Közösségek az ökogazdaságok minősítésében: előadás anyaga

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hogyan működik egy PGS?

 1. 1. EATingCRAFT: EducAtion Towards the CReation of Alternative Food neTworks Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
 2. 2. Module 1: Közösségek az ökogazdaságok minősítésében
 3. 3. Hogyan működik egy PGS?
 4. 4. 4 Helyi adaptáció A helyi, speciális körülményekhez való adaptáció után  Minden PGS különböző A módszerek és folyamatok részletei különbözőek  A főbb elvek azonban azonosak
 5. 5. 5 PGS célja … Biztosítani egy megbízható ökológia garanciát a fogyasztóknak, akik biotermékeket keresnek . . . • … tartalmas, demokratikus kapcsolat építése az érintettek bevonásával • … gazdák számára elfogadható áron • … alternatív hálózat • … a termelési szabványok és tanúsítások tulajdonjogainak újraszabása • … támogatni az agro-ökológiai megközelítést • … élelmiszer-önrendelkezés elősegítése
 6. 6. 6 Motivációk egy PGS létrehozására: • Létrehozni egy zöld címkét (megkülönböztetni az öko/zöld termékeket a konvencionális termelésből származóktól, biztosítani a ökológiai minőséget a termelésben) • Kevesebb adminisztratív akadály • Fogyasztóknak biztosítékra van szüksége • Frusztráció a biotanúsítással vagy 3. fél általi minősítésekkel kapcsolatban • Tudásmegosztás és részvétel • Közösségépítés • Létrehozni egy helyi rendszert Mi lehet a Te motivációd?
 7. 7. 7 Lépések egy PGS indításához Helyzet- elemzés Közös vízió Szabályok, hogyan működik a PGS Tudatosság és vállalás Tagok feltérképezése és gazdaság látogatások Közösségi értékelés Tanúsítvány 1 2 3 4 5 6 7
 8. 8. 8 Érintettek részvétele a PGS lényegi eleme • Standardok kitalálása és meghatározása • Folyamatok felállítása • Döntéshozatal • Eljárások  Közösségi értékelés
 9. 9. 9 Consumers Other local stakeholders (NGO staff, extension worker, consultant, etc.) Farmers: (members of the local PGS group) Year-round social control Annual farm visit of assessment team ( ) ( () ) Farm inspection report Certification decision Regional / national stakeholder council - Decision on standards and procedures - (Approval of certification decisions) - Approval of the groups - Maintenance of central documentation - Logo management - External relations IFOAM, 2010 Érintettek Éves ritmus Gazdaság ellenőrzése Éves gazdaság- látogatás Döntés a tanúsítványról National Council for oversight Egyéni tanúsítványok Logóhasználat és marketing
 10. 10. 10 Közösségi értékelés (peer review) Az a folyamat, amikor a PGS-hez tartozó termelők a fogyasztókkal közösen értékelik társaik termelési gyakorlatát. Ez a PGS rendszer központi magja. Ez azt jelenti, hogy a minőségellenőrzést nem egy külső ellenőr, hanem ugyanazon csoport tagjai végzik.
 11. 11. 11 PGS célja lefedni a teljes beszerzési láncot ráfordítás TERMELÉ S FELDOLGOZÁ S SZÁLLÍTÁS TÁROLÁS ÉS ÉRTÉKESÍT ÉS
 12. 12. 12 PGS címkék a nagyvilágból
 13. 13. 13 Pénzügyi fenntarthatóság • A PGS elsősorban az önkéntes belső munkára támaszkodik, ami kevesebb pénzmozgást jelent, de több időt vesz igénybe. A fogyasztók is kiveszik a részüket a munkából. • A PGS létrehozása sok tervezést és szervezést igényel. • A példák azt mutatják, hogy néhány évre van szükség a PGS létrehozásához, miután képes önálló módon működni. • A pénzügyi fenntarthatóság gazdaság számára a piacra jutás és a prémium árból származik, amely ellensúlyozza a PGS működéséért tett erőfeszítéseiket • Néhol a tagdíjat fizetnek a rendszer adminisztrációjának finanszírozására
 14. 14. KULCSELEMEK & FŐBB JELLEMZŐK
 15. 15. 15 Amiben hasonlítanak Alkalmazkodás helyi és specifikus feltételekhez A módszertan és a folyamat részletei változóak ==>>> Minden PGS különböző Azonban a különböző PGS kezdeményezésnek komoly közös nevezői vannak, ezek a PGS kulcselemei és főbb jellemzői
 16. 16. 16 A PGS KULCSELEMEI 1. Közös vízió 2. Részvétel 3. Átláthatóság 4. Tanulási folyamat 5. Horizontalitás 6. Bizalom– “integritás alapú megközelítés”
 17. 17. 17 A PGS megbízhatósága A PGS megbízhatósága a kulcselemek helyes elfogadásától függ Közös vízió: • a szabványok kollektív kidolgozása biztosítja a közös víziót és csökkenti a csalás kockázatát • egy karta vagy etikai kötelezettségvállalás aláírása formalizálja a PGS érintettjeinek elkötelezettségét Részvétel: • a fogyasztók integrálása az öntanúsításon mutat túl. • támogatást és felügyeletet egy regionális vagy nemzeti bizottság biztosíthatja • a szakértelem kollektív, és lehetővé teszi az egyéni tudáshiányok kompenzálását. Horizontalitás: • garantálja, hogy a döntések tisztességesek és közösen hozzák meg azokat • kizárja, hogy a hatalom néhány kézben koncentrálódjon elkerülve a versenyt
 18. 18. 18 A PGS megbízhatósága Átláthatóság: • a rendszer átláthatósága mindenki számára lehetővé teszi a szabályok megértését és a döntések megtámadását (a PGS-n belül és kívül) • a termelők átláthatósága garantálja a PGS többi szereplőjének gyakorlati értékelését Bizalom: • lehetővé teszi a termelő számára, hogy nyugodtan mfogadja a gazdaságában érkező vizsgálókat, és fogadja el a közösség tanácsát • lehetővé teszi a többi PGS szereplő számára, hogy megbízzon a termelő állításaiban és gyakorlataiban Tanulási folyamat: • a PGS célja nem korlátozódik a garanciára, a tanulási folyamat valóban eszköze az agroökológiai szempontokból származó gyakorlatok javítása
 19. 19. 19 A PGS főbb jellemzői 1. Az érdekeltek által megfogalmazott normák 2. Alulról jövő kezdeményezés 3. Illik a kisléptékű mezőgazdaságához 4. A megélhetést javító elvek és értékek, valamint az ökológiai mezőgazdaság előmozdítása. 5. Dokumentált irányítási rendszerek és eljárások 6. A gazdálkodók megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló mechanizmusok 7. Mechanizmusok a gazdálkodók támogatására 8. Gazdálkodó ígérete vagy vállalása (szerződés stb.) 9. Pecsétek vagy címkék, védjegyek 10. Világos és előzetesen meghatározott következmények
 20. 20. 20 Kihívások • Nagy elköteleződéstt igényel az érdekeltektől: nagyobb felhatalmazás = nagyobb felelősség. • Hosszú távú folyamat a kapacitásépítésre • A kormányzati elismerés továbbra is korlátozott • Komplex társadalmi szervezet (kollektív) • A külső szakmai munka önkéntes belső munkával való helyettesítésével kevesebb pénzforgalmi költséget jelent, de több időt vesz igénybe • Szükséges a fogyasztói tudatosság építése • A jogszabályok szerint számos ország jelenleg korlátozza a PGS-minősített termékek importját / exportját
 21. 21. 21 PGS: több mint egy minősítés • Összehozza az embereket • A kollektív fellépések eszköze, amely lehetőséget teremt az együttműködésre • A gazdálkodók és a fogyasztók gyakorlatának megismerését és fejlesztését eredményezi • Alternatív élelmiszer-rendszerek jönnek létre A PGS ezen előnyeit nagyobbra értékelik, mint csak a tanúsítvány által biztosított előnyöket
 22. 22. www.eatingcraft.ifoam.bio

×