Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pilarsobradiel xinternet

136 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pilarsobradiel xinternet

 1. 1. Pilar Sobradiel
 2. 2. Què són les presentacions?Un programa de presentacions és una aplicació informàtica orientada a mostrarinformació per una audiència àmplia, mitjançant la projecció duna sèrie de pantallesque simulen transparències o diapositives. Bàsicament aquest tipus de programariinclou tres funcions principals: un editor que permet redactar textos, un mecanismeper inserir i manipular imatges o gràfics i un sistema de visualització a pantallasencera per a presentar el contingut.
 3. 3. Per que es fan servir?Podem utilitzar les presentacions de diverses formes: Per explicar una història. Com a complement a una exposició oral. Qui, per exemple,les fa servir? Les administracions Al món educatiu Al periodisme i mon de la informació Las empreses en general i tothom
 4. 4. Per que es fan servir?Podem utilitzar les presentacions de diverses formes: Per explicar una història. Com a complement a una exposició oral. Qui, per exemple,les fa servir? Les administracions Al món educatiu Al periodisme i mon de la informació Las empreses en general i tothom
 5. 5. Quines utilitats, funcions i possibilitats ens facilita un programa depresentació de diapositives a lhora de preparar presentacions?Les presentacions acostumen a estar al servei de qui les exposa, amb al fi deexposar un determinat tema o projecte.
 6. 6. Quins programes de presentacions de diapositives coneixes? Lexemple mes comú de programa de presentacions és el Microsoft PowerPoint, Peró hi ha altres aplicacions alternatives, com ara LibreOffice Impress, OpenOffice.Org Impress;
 7. 7. Per iniciar el programa LibreOffice/OpenOfice Impress en el meuOrdinador.Ordinador Clico la drecera del escriptori
 8. 8. Barra menus Barra de titolBarra deines Barra desplaçamentBarra destat Barra de dibuix
 9. 9. Mostra o explica cóm safegeixen noves diapositives( a la vista “normal” - pestanya “Normal”-) Poden inserir noves diapositives posant-nos en la que volem fer la inserció Pre em el boto dret del ratolí i agafen lopció “diapositiva”
 10. 10. Indica les diferents formes de visualitzar la presentació mentre sestàtreballant amb ella, especialment explica alguna cosa de la “VistaNormal” i de la “Vista de Classificador de diapositives”, com per exemplecom seleccionar una diapositiva o una altra.Des de la finestra “Diapositives” pestanya” vista normal “Posant sobre la diapositivai arrastra-la al lloc desitjat.També es pot anar a vista de classificador, clicant a sobre de la diapositiva iArrastra-la al lloc desitjat.
 11. 11. Com canviar de diapositiva de treball, cóm anar seleccionant una o unaaltra segons vols treballar en una o una altra. Clicant la diapositiva que vulguis de la subfinestra de diapositivés i arrossegant
 12. 12. Explica o mostra cóm duplicar una diapositiva existent. Copia i enganxa
 13. 13. Explica o mostra cóm canviar lordre de les diapositives (és més fàcilfer-ho a la vista “Classificador de diapositives”)Arro-segant amb el punter al lloc desitjat i ordenant de nou
 14. 14. Explica alguna cosa dels “Formats” (Què són?, serveixen per algunaCosa?,...) I fes servir tu ladequat per a cada diapositiva . Format en blan, pots aplicar tex o be Afegir dibuix lliurament (titul-fi) Titul i dos blocs de tex Tex centrat Titul i sis imatges Es lai-na que dona forma a una presentació Fen servir ladequat pots fer lo que vulguis
 15. 15. Captura de tex
 16. 16. Captura de dibuix
 17. 17. La opció de anomena i desa es troba en la barra de menús= fitxer..... ....
 18. 18. Per tanca el programa, clica Barra de títol (X)
 19. 19. ConsellsPara que los textos sean legibles evite que todas las letras estén en MAYÚSCULA, itálica o negrita.Utilice fuentes que sean fáciles de leer y asegúrese de que las palabras sean lo suficientemente grandes para quesean claramente legibles.Elimine todo el texto superfluo de las viñetas porque NINGUNA audiencia disfruta de viñetas de longitudeskilométricas.¡El color del fondo de la diapositiva no debe "deglutirse" las letras!El láser está prohibido en la actividad de un presentador audiovisual.Una imagen vale mil viñetas. Las diapositivas no han sido creadas para convertirse en un libro que debe ser leído.Las diapositivas han sido creadas para ser interpretadas y para esto no hay nada mejor que una imagen querepresente metafórica, analógica o simbólicamente el concepto que se quiere enseñar.Utilice imágenes para evocar emociones específicas. Recuerde que las imágenes no pagan peaje intelectual paracausar emociones.Utilice imágenes para aumentar el recuerdo de su mensaje.Las buenas imágenes, como las fragancias, persisten en el oyente por mucho tiempo después de que lapresentación ha terminado.Salvo que usted sea un espía que desee mantener su identidad en secreto, ¡no apague la luz durante suspresentaciones!
 20. 20. FI

×