Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pepe

455 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pepe

 1. 1. Proiecteeducationalesiprogrameeuropene<br /> <br />eTwinning <br /> <br />Profesormetodist: Tuca Maria<br />
 2. 2. Lansat în 2005 drept componenta fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţiidin 2007. <br />Biroul central de asistenţă eTwinning este coordonat de European Schoolnet, un parteneriat internaţional din care fac parte 31 ministere ale educaţiei din Europa şi al cărui obiectiv este conceperea de resurse de învăţare pentru şcolile, cadrele didactice şi elevii europeni. La nivel naţional, eTwinning este coordonat de 31 de birouri naţionale de asistenţă.<br />eTwinningesteComunitateaşcolilor din Europa.Cadreledidactice din ţărileparticipante se pot înscriepe site şi pot folosiinstrumenteleeTwinning online (portalulşi Desktop-ul) pentru a intra în contact, a face schimb de ideişi de exemple practice, a participa la seminariişi a desfăşuraproiecte online. Un proiectimplicăcelpuţindouăşcoli din douăţărieuropenediferite. Activităţile de proiect se vordesfăşura cu ajutorultehnologiilorinformaţieişicomunicării (TIC). Proiectele nu beneficiază de susţinerefinanciară, nu existărestricţii de naturăadministrativă, iarîntâlnirile tête-à-tête nu suntnecesare.<br />Lansat in cadrulprogramului educational europeanComenius, acestserviciu on-line continua sa-sidezvoltesisa-siindeplineascafunctiapentru care a fostcreat: sapermitascolilorsacreezeclasevirtuale, dotate cu instrumenteprecumconferintele audio sau video. Elevii din taridiferite pot organizareuniuni, isi pot depozitalucrarilesischimbaresursele legate de proiectelecomune, intr-un mediusecurizat. Seturile de instrumentedisponibilepentruproiecte pot fifolosite, de exemplu, pentrua creaointreprindereimaginarasau, in cazulcopiilormaimici, o povestedigitala.<br />
 3. 3. Portalul<br />PortaluleTwinning (www.etwinning.net) esteprincipalulpunct de întâlnireşispaţiu de lucru al acţiunii, estedisponibilîn 23 de limbisi are circa  117722 membriactivişipeste4328 proiecte active.cu doi sau mai mulţi parteneri. <br />Portalul oferă cadrelor didactice o gamă largă de instrumente online, cu ajutorul cărora pot găsi parteneri, pot iniţia proiecte şi pot face schimb de idei şi de exemple de bună practică. <br />
 4. 4. 1. Desktop-ul <br />Desktop-ulreprezintă atât un punct de plecare, cât şi unul la care să revenim în mod regulat. Aici găsim toate instrumentele necesare pentru a stabili relaţii de colaborare cu colegii, precum şi informaţii şi anunţuri, despre, cursuri de formare sau termenele-limită de înscriere la seminariisiconferinteeuropene. <br />Galeriade instrumente particularizate oferită facilitează implicarea rapidă în activităţile de colaborare.<br />
 5. 5. 1. Home<br />Pagina de start cuprinde anunţuri şi informaţii de la Biroul Central de Asistenţă (CSS) şi de la Biroul Naţional de Asistenţă (NSS) din ţara dumneavoastră. În clipa în care veţi accesa Desktop-ul, veţi fi imediat la curent cu ultimele noutăţi, termene-limită, cursuri de formare etc.<br /> <br />Pagina de start oferă acces direct la recent createle Camere ale profesorilor, precum şi la seminariile şi grupurile eTwinning. Şi, nu în ultimul rând, veţi putea accesa sistemul intern de poştă electronică.<br />
 6. 6. Editareprofil<br />1. Date personale: Prenume, nume, e-mail, numeutilizator, parola, descriere ( obiectiveurmarite).<br /> 2. Scoala: Tara, numelescolii, adresa, orasul, cod postal, numaruloficial al scolii, telefon, adresa de e-mail, zona.<br />3. Preferinte: Descriempescurtideilenoastre de proiecteTwinningsautipurile de proiectpreferatesibifamariile curriculare care ne interesează pentru proiecte.<br />4. Galeriefoto: IncarcamfotografiipentruGalerie cadre didacticesiGaleriascolii.<br />
 7. 7. 2. Profilul<br />Fie că sunteţi un utilizator eTwinning cu experienţă, fie că sunteţi un incepator, Profilul reprezintă punctul de plecare al activităţilor dumneavoastră de interrelaţionare profesională! Nu uitaţi să inseraţi o fotografie şi o scurtă autodescriere, inclusiv interesele profesionale, competenţele pe care speraţi să le dobândiţi prin intermediul eTwinning, domeniile în care excelaţi etc.<br /> Există o secţiune denumită „Despre mine”, care cuprinde informaţii personale esenţiale, cum ar fi numele dumneavoastră, şcoala, limba selectată pentru comunicare şi vârsta elevilor. <br />
 8. 8.  <br /> <br /> <br />2. Profilul<br />Funcţiile “Avizierului” (spaţiul unde ceilalţi membri ai comunităţii eTwinning pot lăsa mesaje) şi ale zonei “ şi eu” (spaţiul în care ceilalţi utilizatori eTwinning îşi exprimă interesul pentru o idee de proiect) sunt integrate în noua secţiune “Eu şi eTwinning: jurnalul meu”. <br />Jurnalul oferă celorlalţi utilizatori eTwinning posibilitatea de a comenta pe marginea tuturor articolelor din jurnal, nu doar a ideilor de proiect. NB: Jurnalul are un obiectiv ambivalent: dumneavoastră aveţi ocazia să publicaţi informaţii care vă interesează, iar ceilalţi pot comenta pe marginea acestora. <br />
 9. 9. Eu şi eTwinning: jurnalul meu <br /> <br />Aveţi libertate deplină privind modul de utilizare a jurnalului! Puteţi consemna parcursul dumneavoastră profesional în universul eTwinning, noile competenţe dobândite sau lucrurile interesante învăţate. Puteţi publica legături care vi s-au părut interesante sau puteţi încărca fişiere (prezentări, planuri de lecţie). Pentru a vă asigura că fişierele pot fi accesate de întreaga comunitate eTwinning, le puteţi publica direct în secţiunea Resurse.<br /> <br />Nu trebuie însă să vă rezumaţi la aspectele pozitive – menţionaţi şi dificultăţile întâmpinate în activitatea dumneavoastră eTwinning şi didactică. Veţi fi plăcuţi surprinşi să aflaţi că alt cadru didactic din Europa are o soluţie la probleme dumneavoastră! Prin intermediul jurnalului, colegii europeni au ocazia să vă cunoască mai bine, descoperind astfel afinităţi şi interese comune. Ceilalţi colegi au posibilitatea să comenteze pe marginea mesajelor dumneavoastră, deschizând astfel canale de comunicare.<br /> <br />
 10. 10. Scoala mea<br />Gradinita cu Program Normal Nr 17, Rm. Valcea, Romania<br />ProiecteeTwinning :<br />Eticheta, enumerareasidescriereaproiectelor ( 30 proiecteinchise)<br />Profilulscolii – site web.<br />Cadreledidactice din scoalasiobiectivelelor.<br />
 11. 11. 4. Căutare utilizatori eTwinning<br /> <br />Avem la dispoziţie opţiuni de căutare avansată, pentru a căuta utilizatori în funcţie de diferite criterii, nu doar pentru a căuta parteneri de proiect, ci şi pentru a căuta colegi cu care să formam o reţea socială profesională. <br /> Desktop-ul are patru forumuri .<br />Trei forumuri sunt axate pe grupe de vârstă: 3-11 ani (învăţământ preşcolar/primar), 12-15 (învăţământ gimnazial) şi 16-19 (învăţământ liceal). <br />Cel de-al patrulea forum este destinat cadrelor didactice, indiferent de nivelul la care predau, care caută parteneri pentru un parteneriat şcolar Comenius. Prin urmare, selectaţi cu grijă mesajul pe care doriţi să-l publicaţi!<br /> <br />
 12. 12. 3. Camerele profesorilor<br />Camerele profesorilor sunt spaţii online în care utilizatorii eTwinning pot discuta subiecte de interes comun.  Fiecare cameră este destinată unei discuţii diferite. Camerele profesorilor sunt active timp de două luni. Perioada activă poate fi prelungită cu încă două luni, în funcţie de interesul şi nevoile participanţilor. Dacă, după cele patru luni, discuţiile sunt încă animate, iar participanţii îşi exprimă interesul de a continua, sugerăm deschiderea unui grup eTwinning sau înregistrarea unui proiect.<br />
 13. 13.  <br /> <br /> <br />Creareauneicamere a profesorilor<br />În calitate de utilizatori eTwinning, puteţi crea, solicita sau puteţi fi invitaţi într-o cameră a profesorilor. Nu există o procedură formală de aprobare. <br /> Se va solicita doar un titlu, o scurtă descriere, limba în care se vor desfăşura discuţiile şi câteva etichete care să sugereze celorlalţi utilizatori subiectul discuţiilor. <br />Biroul Central de Asistenţă va deschide, la rândul său, o serie de camere, la care va putea participa oricine.  <br />
 14. 14. Camerelemele<br />Subiectele discuţiile nu trebuie să fie ilegale sau imorale. Dacă aţi creat o cameră a profesorilor, vă revine responsabilitatea de a monitoriza discuţiile. <br />În calitate de administrator al unei camere, puteţi modifica detaliile acesteia, puteţi invita şi administra utilizatorii, puteţi administra forumul şi puteţi prelungi termenul limită cu încă două luni.<br />Câteva exemple optime de discuţii ar fi: aspecte ale disciplinei predate, probleme întâmpinate în şcoală, utilizarea unei anumite aplicaţii digitale, detalii despre organizarea unei sesiuni de practică pedagogică, o propunere de proiect etc. <br />
 15. 15. 5. Proiecte<br />Toate funcţiile necesare administrării unui proiect (de la înregistrarea proiectului, la administrarea partenerilor, desfăşurarea activităţii de proiect şi închiderea acestuia) rămân valabile. <br />De asemenea, aveţi acces la spaţiile virtuale eTwinning, zonele în care colaborează elevii, şi la jurnalele de proiect, secţiuni unde atât dumneavoastră, cât şi partenerii puteţi consemna evoluţia proiectului<br />
 16. 16. 5. Proiecte<br />Puteţi abordaoricesubiect ales de comunacord de cătredumneavoastrăşipartener. Proiecteletrebuiesăprezinte un raportechilibratîntregradul de utilizare a TIC şiactivităţiledidacticeşi, de preferat, trebuiesă se integrezeîncurriculumulnaţional al şcolilorparticipante. <br />UnuldintreobiectiveleprogramuluieTwinningeste de a îmbunătăţicompetenţele TIC ale cadrelordidacticeşi de a încorpora TIC înactivitateacotidiană la clasă.).<br />
 17. 17. 5. Proiecte<br /> Un proiecteTwinningpoatefirealizat de douăsaumaimulte cadre didactice, echipe de cadre didacticesaucatedre, bibliotecari, directorişielevi din toatăEuropa. <br />Colaborarea se poateaxape o singurădisciplinăsaupoatefiinterdisciplinară, beneficiind de sprijinul TIC. <br /> Pot participaunităţi de învăţământpreşcolar, primar, gimnazialşiliceal, vârstaelevilor, între 3 şi 19 ani.<br />
 18. 18. 6. Resurse<br />Aveţi posibilitatea de a căuta printre resursele trimise de ceilalţi utilizatori sau puteţi încărca, modifica şi administra resursele proprii. <br />În plus, aveţi acum ocazia să evaluaţi resursele celorlalţi membri (un minunat instrument de socializare!) şi să consultaţi resursele externe sugerate în completare la cele concepute de membrii<br />
 19. 19. Certificatele de calitate<br />Certificatele de calitateeTwinning se acordăcadrelordidactice care au coordonatproiecteeTwinningexcelente. <br />Acesteaindicăfaptulcăproiectul a atins un anumit standard naţionalşieuropean. Existădouătipuri de certificate: <br />CertificatulNaţional de CalitateCertificatul European de Calitate<br />Criterii de evaluare<br />Proiecteletrebuiesădemonstrezeexcelenţăînurmătoareledomenii: <br />Inovaţieşicreativitatepedagogică;<br />Integrareîn curriculum;<br />Colaborareîntreşcolilepartenere;<br />Utilizareacreativă a TIC;<br />Dezvoltaredurabilăşitransferabilitate;<br />Rezultateşibeneficii;<br />Altele.<br />
 20. 20. eTuinning Quality Label<br />Certificatul Naţional de Calitate reprezintă o recunoaştere a calităţii activităţilor depuse de cadre didactice şi şcoli în cadrul proiectelor eTwinning. <br />În cazul elevilor, acesta joacă rolul unui stimulent al eforturilor depuse, iar în cazul şcolilor, în ansamblu, reprezintă declaraţie publică a angajamentului de a promova calitatea şi deschiderea în activităţile de colaborare europeană.<br />
 21. 21. European Quality Label<br />Certificatul European de Calitate reprezintă un al doilea semn de recunoaştere a succesului, fiind acordat automat de Biroul central de asistenţă şcolilor dintr-un proiect în care cel puţin doi parteneri au primit Certificatul National de calitate<br />Începând din octombrie 2009, Certificatul European de Calitate va fi acordat doar o dată pe an, prin intermediul portalului eTwinning. <br />
 22. 22. PremiileeTwinning<br />Pentru a participa la concurs, proiectele trebuie să fi primit Certificatul European de Calitate. Pot participa şi câştiga premii doar partenerii dintr-un proiect care a primit Certificatul European de Calitate. Toate proiectele trebuie să demonstreze că au fost active în anul şcolar anterior.<br />Toate lucrările participante trebuie să respecte acordurile europene în materie de drepturi de autor. Pot fi folosite fotografii, filme, fişiere audio sau multimedia doar dacă au fost create de şcoala respectivăsaudacă proprietarul a fost de acord cu utilizarea lor .<br />Lucrările participante la concursul „Premiile eTwinning” rămân proprietatea şcolii/organizaţiei sau cadrului didactic respectiv. Comisia Europeană şi Birourile Central şi Naţionale de Asistenţă eTwinning au drepturi depline de a publica materialele gratuit, în scopuri educaţionale, pe Internet, CD-ROM sau alt suport, din data expedierii şi până pe 31 decembrie 2013.<br />
 23. 23. ParteneriateleeTwinning asigură asistenţa, instrumentele şi serviciile necesare pentru a facilita iniţierea de parteneriate pe termen scurt sau lung, în orice disciplină. <br />
 24. 24. eTwinning a păşitdincolo de proiecteleşcolareşi, astfel, a răspunsnevoilorşicomportamentuluicadrelordidactice, asigurându-le atâtacestora, câtşielevilor, mijloacele de a intra în contact, de a face schimb de experienţăşi de a-şidezvoltacompetenţelepedagogiceprinintermediulTehnologiilorInformaţieişiComunicării (TIC).<br />eTwinningoferacadrelordidactice o „casăvirtuală”, în care se pot întâlnişicolaboraînsiguranţă, într-o manierăinformală, darfiabilă. Cu aproximativ 111802 de utilizatoriînregistratiîntoatăEuropa, din ceîncemaimulțiprofesorieuropeni au doveditcă pot găsinoimodalităti de a dezvoltaprocesul de predare-învătare-evaluareși de a inovaînacestdomeniu. <br />eTwinning a fost creat pentru a oferi oportunitati scolilor, cadrelor didactice si elevilor din Europa, de a colabora in siguranta, intr-o manierainformala, darfiabila, de a invata impreuna, de a-siimpartasi cunostintele, de a face schimb de opinii si de a-si face prieteni. Acesta permite realizarea unui model de societate europeana multilingva si multiculturala.<br />Autor: Maria Tuca<br />

×