Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לפחוד‬ ‫להפסיק‬ ‫למדתי‬ ‫איך‬
‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫ולאהוב‬
‫גיל‬ ‫צבי‬
‫קליני‬ ‫פסיכולוג‬–‫מדריך‬
‫מרפאת‬‫לטיף‬
‫מאי‬2014
‫קבוצתי‬ ‫לטיפול‬ ‫אחרונה‬ ‫פעם‬ ‫פנית‬ ‫מתי‬?
‫פרטני‬ ‫לטיפול‬ ‫מאליו‬ ‫כמובן‬ ‫פונים‬ ‫אנשים‬
‫פרויד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הומצ...
‫והקבוצה‬ ‫אנחנו‬
‫בקבוצה‬ ‫נולדים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬(‫הורים‬,‫משפחה‬,‫מורחבת‬ ‫משפחה‬,‫הגיל‬ ‫בני‬,‫וכו‬')
‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ה...
‫הטיפולית‬ ‫בקבוצה‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?
‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫לביטוי‬ ‫להביא‬ ‫פרט‬ ‫לכל‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬(‫הראשונית‬)‫בו‬ ‫המופנמת‬(...
‫טיפוליות‬ ‫מקבוצות‬ ‫מפחדים‬ ‫אנשים‬ ‫למה‬?
"‫הדבקות‬"
‫יעיל‬ ‫לא‬ ‫טיפול‬–‫משתתף‬ ‫לכל‬ ‫מוקצה‬ ‫זמן‬ ‫פחות‬
‫בקבוצה‬...
‫מקבוצות‬ ‫מפחדים‬ ‫מטפלים‬ ‫למה‬?
‫בעצם‬,‫מטופלים‬ ‫מפחדים‬ ‫שמהן‬ ‫סיבות‬ ‫מאותן‬.....‫וכן‬:
‫הכשרה‬ ‫העדר‬
‫וקשב‬ ‫ל...
‫טוב‬,‫הבנו‬,‫עוזרת‬ ‫באמת‬ ‫קבוצה‬ ‫האם‬ ‫אבל‬?
‫ח‬‫פרטני‬ ‫מטיפול‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫עוזר‬ ‫קבוצתי‬ ‫שטיפול‬ ‫מראה‬ ‫אמפירי‬...
‫אז‬‫יאללה‬ ‫עכשיו‬,‫קבוצות‬
‫והדרכה‬ ‫הכשרה‬ ‫צריכים‬ ‫הקבוצות‬ ‫מנחי‬
‫זו‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫לדבר‬ ‫צריכים‬ ‫הקבוצה‬ ‫מנחי‬
...
‫למשתתפים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬...
‫הבין‬ ‫הסגנון‬ ‫את‬ ‫נמנע‬ ‫בלתי‬ ‫באורח‬ ‫משחזרים‬ ‫הקבוצה‬ ‫משתתפי‬-‫שלהם‬ ‫אישי‬,‫עת‬...
‫למנחים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬...
‫לרכוש‬‫חדשה‬ ‫מיומנות‬
‫בטיפול‬ ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫כדי‬ ‫חדשים‬ ‫משקפיים‬ ‫לרכוש‬
‫ע...
איך למדתי להפסיק לפחוד ולאהוב את הקבוצה
איך למדתי להפסיק לפחוד ולאהוב את הקבוצה
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

איך למדתי להפסיק לפחוד ולאהוב את הקבוצה

153 views

Published on

מצגת קלה עם טיפול קבוצתי

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

איך למדתי להפסיק לפחוד ולאהוב את הקבוצה

 1. 1. ‫לפחוד‬ ‫להפסיק‬ ‫למדתי‬ ‫איך‬ ‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫ולאהוב‬ ‫גיל‬ ‫צבי‬ ‫קליני‬ ‫פסיכולוג‬–‫מדריך‬ ‫מרפאת‬‫לטיף‬ ‫מאי‬2014
 2. 2. ‫קבוצתי‬ ‫לטיפול‬ ‫אחרונה‬ ‫פעם‬ ‫פנית‬ ‫מתי‬? ‫פרטני‬ ‫לטיפול‬ ‫מאליו‬ ‫כמובן‬ ‫פונים‬ ‫אנשים‬ ‫פרויד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הומצא‬ ‫פרטני‬ ‫טיפול‬.‫מלאכותי‬ ‫מפגש‬ ‫זהו‬ ‫שישב‬ ‫מהמטפל‬ ‫מצפים‬ ‫אנחנו‬ ‫פרטני‬ ‫בטיפול‬‫איתנו‬‫בדיוק‬50‫דקות‬,‫קשוב‬ ‫שהיה‬ ‫אלינו‬,‫רגיש‬,‫אמפאתי‬,‫ואכפתי‬ ‫מבין‬,‫שלו‬ ‫למצבו‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬.‫בנו‬ ‫רק‬ ‫עוסקת‬ ‫השיחה‬ ‫במטפל‬ ‫ולא‬ ‫שלנו‬ ‫ובצרכים‬.‫במציאות‬–‫כזו‬ ‫חיה‬ ‫אין‬
 3. 3. ‫והקבוצה‬ ‫אנחנו‬ ‫בקבוצה‬ ‫נולדים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬(‫הורים‬,‫משפחה‬,‫מורחבת‬ ‫משפחה‬,‫הגיל‬ ‫בני‬,‫וכו‬') ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫מקומו‬ ‫היא‬ ‫הקבוצה‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫לקיים‬ ‫היכולת‬ ‫רכישת‬ ‫היא‬ ‫הצעיר‬ ‫בגיל‬ ‫ביותר‬ ‫החשובה‬ ‫ההתפתחותית‬ ‫המטלה‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫הבוגרים‬ ‫בחיים‬ ‫הנוצרים‬ ‫ביחסים‬ ‫לביטוי‬ ‫באות‬ ‫החיים‬ ‫תחילת‬ ‫של‬ ‫ההפנמות‬
 4. 4. ‫הטיפולית‬ ‫בקבוצה‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬? ‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫לביטוי‬ ‫להביא‬ ‫פרט‬ ‫לכל‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬(‫הראשונית‬)‫בו‬ ‫המופנמת‬(‫ביון‬) ‫אוניברסליות‬–"‫אחרים‬ ‫של‬ ‫צרות‬( "‫יאלום‬) ‫הדדית‬ ‫למידה‬ "‫קבוצתי‬ ‫לחץ‬" ‫והשתייכות‬ ‫הזדהות‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫מעבדה‬
 5. 5. ‫טיפוליות‬ ‫מקבוצות‬ ‫מפחדים‬ ‫אנשים‬ ‫למה‬? "‫הדבקות‬" ‫יעיל‬ ‫לא‬ ‫טיפול‬–‫משתתף‬ ‫לכל‬ ‫מוקצה‬ ‫זמן‬ ‫פחות‬ ‫בקבוצה‬ ‫שיקבלו‬ ‫מהיחס‬ ‫פחד‬–‫פגיעה‬,‫השפלה‬,‫דחיה‬,‫לעג‬ ‫מהמנחה‬ ‫אישי‬ ‫יחס‬ ‫פחות‬
 6. 6. ‫מקבוצות‬ ‫מפחדים‬ ‫מטפלים‬ ‫למה‬? ‫בעצם‬,‫מטופלים‬ ‫מפחדים‬ ‫שמהן‬ ‫סיבות‬ ‫מאותן‬.....‫וכן‬: ‫הכשרה‬ ‫העדר‬ ‫וקשב‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫לחלוק‬ ‫צורך‬ ‫טיפול‬"‫ב‬ ‫סוג‬'" ‫פחד‬‫מדחיה‬‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫ארוך‬ ‫פרטני‬ ‫מטיפול‬ ‫יותר‬ ‫מועטה‬ ‫יוקרה‬'‫עמוק‬'
 7. 7. ‫טוב‬,‫הבנו‬,‫עוזרת‬ ‫באמת‬ ‫קבוצה‬ ‫האם‬ ‫אבל‬? ‫ח‬‫פרטני‬ ‫מטיפול‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫עוזר‬ ‫קבוצתי‬ ‫שטיפול‬ ‫מראה‬ ‫אמפירי‬ ‫ומר‬ ‫רגרסיה‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬(‫ל‬ ‫קרבה‬"‫איד‬( )"‫לה‬-‫בון‬,‫פרויד‬) ‫מוקדמים‬ ‫הגנה‬ ‫ומנגנוני‬ ‫אובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬(‫ביון‬) ‫והחלפתם‬ ‫מנועים‬ ‫יחסים‬ ‫של‬ ‫ביטוי‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬(‫יזרעאל‬ ‫הנרי‬) ‫הדהוד‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצתית‬ ‫המטריצה‬(‫פולקס‬) “the deepest reason why patients... can reinforce each other's normal reactions and wear down and correct each other's neurotic reactions, is that collectively they constitute the very norm from which, individually, they deviate." (S.H. Foulkes, 1948:29) ‫בקבוצה‬ ‫ההשתתפות‬,‫רגשות‬ ‫לבטא‬ ‫היכולת‬,‫אחרים‬ ‫של‬ ‫ברגשות‬ ‫ולהשתתף‬,‫ערך‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬ ‫טיפולי‬(‫שכטמן‬)
 8. 8. ‫אז‬‫יאללה‬ ‫עכשיו‬,‫קבוצות‬ ‫והדרכה‬ ‫הכשרה‬ ‫צריכים‬ ‫הקבוצות‬ ‫מנחי‬ ‫זו‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫לדבר‬ ‫צריכים‬ ‫הקבוצה‬ ‫מנחי‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫ראיון‬ ‫מיוחד‬ ‫יחס‬ ‫שצריכים‬ ‫במשתתפים‬ ‫טיפול‬ ‫משתתפים‬ ‫מעוטות‬ ‫פגישות‬ ‫מקבילים‬ ‫טיפולים‬–‫פסיכיאטרית‬,‫הורים‬ ‫הדרכת‬
 9. 9. ‫למשתתפים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬... ‫הבין‬ ‫הסגנון‬ ‫את‬ ‫נמנע‬ ‫בלתי‬ ‫באורח‬ ‫משחזרים‬ ‫הקבוצה‬ ‫משתתפי‬-‫שלהם‬ ‫אישי‬,‫עת‬ ‫באותה‬ ‫אבל‬ ‫לבחון‬ ‫הזדמנות‬ ‫להם‬ ‫ניתנת‬ ‫גם‬,‫לתקן‬,‫אותו‬ ‫ולשנות‬
 10. 10. ‫למנחים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הקבוצה‬... ‫לרכוש‬‫חדשה‬ ‫מיומנות‬ ‫בטיפול‬ ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫כדי‬ ‫חדשים‬ ‫משקפיים‬ ‫לרכוש‬ ‫עמיתיהם‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫להתמודדות‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ‫לנרקיסיזם‬ ‫הזדמנות‬ ‫היא‬ ‫הקבוצה‬‫איתו‬

×