Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

התמודדות עם מצבי מתח ולחץ

731 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

התמודדות עם מצבי מתח ולחץ

 1. 1. ‫התמודדות עם מצבי מתח ולחץ‬ ‫צבי גיל‬ ‫פסיכולוג קליני ורפואי‬ ‫בכיר‬ ‫מכון קדם, חיפה,‬ ‫קופת-חולים מאוחדת‬‫1‬
 2. 2. ‫למה אנשים נכנסים ללחץ?‬ ‫•כי הם‬ ‫מפחדים!‬‫2‬
 3. 3. ‫סימנים למצב של מתח או לחץ נפשי:‬ ‫פחד‬ ‫•‬ ‫רעד בגוף‬ ‫•‬ ‫התרגשות‬ ‫•‬ ‫הזעה‬ ‫•‬ ‫בריחה או קפיאה במקום‬ ‫•‬ ‫קשיי נשימה‬ ‫•‬ ‫קשיי ריכוז‬ ‫•‬ ‫דופק מואץ‬ ‫•‬ ‫קשי תיאבון‬ ‫•‬ ‫קושי בשליטה בסוגרים‬ ‫•‬ ‫קשיי שינה‬ ‫•‬ ‫כאבים והתכווצויות‬ ‫•‬ ‫התבודדות‬ ‫•‬‫3‬
 4. 4. ‫האם זה מזכיר לכם משהוא?‬ ‫חרדה לפעמים פונים‬ ‫לחדר מיון, ונבדקים כדי‬ ‫לשלול שאינן נמצאים‬ ‫בהתקף לב. החשש שהם‬ ‫עוברים התקף כזה מגביר‬ ‫עוד יותר את חרדתם(.‬‫4‬
 5. 5. ‫מה אנשים יכולים לעשות במצב של‬ ‫לחץ?‬‫5‬
 6. 6. ‫‪FIGHT, FLIGHT OR? FREEZ‬‬ ‫הנטיה הטבעית של בעלי-‬‫חיים, והאדם בכללם, היא:‬ ‫לברוח – כולל תגובות‬ ‫הדחקה והכחשה‬ ‫להלחם – כולל תוקפנות,‬ ‫כעס, השתוללות‬ ‫לקפוא במקום – כולל‬ ‫קטטוניה, הלם, שיתוק.‬‫6‬
 7. 7. ‫איך אנשים מגיבים במצב של לחץ, מתח‬ ‫או חרדה?‬ ‫• עשויים להכחיש מה‬ ‫• יכולים להכנס לדיכאון,‬‫שקורה איתם או מסביבם.‬ ‫אפתיה, פסימיות,‬ ‫התבודדות או שיתוק.‬ ‫• עשויים להכנס לעימותים,‬‫ויכוחים, ריבים, או כעסים.‬ ‫• יכולים להכנס להיסטריה,‬ ‫כולל צעקות, התנהגות לא‬ ‫רציונאלית, השתוללות.‬‫• תגובות חרדה )רעד, פחד,‬ ‫דאגה, ומה שתואר לעיל(.‬ ‫• יכולים לברוח ולהפקיר.‬‫7‬
 8. 8. ‫מה עושים?‬‫• שים לב למה שקורה בגוף‬ ‫• חשוב: ממה אתה מפחד?‬ ‫שלך.‬ ‫• שים לב למה שקורה‬ ‫)פגיעה בך או ביקיריך,‬ ‫במחשבות שלך.‬ ‫פגיעה פיסית, פגיעה‬ ‫• שים לב למה שקורה‬ ‫בכבוד, פגיעה ברכוש,‬ ‫בהרגשות שלך.‬ ‫אובדן שליטה, תחזיות‬ ‫קודרות לעתיד(.‬‫8‬
 9. 9. ‫מה אתה יכול לעשות למען עצמך...‬ ‫סדר עדיפויות.‬ ‫•‬ ‫סדר לך סביבה נוחה.‬ ‫•‬ ‫שים לב לחסכים, ונסה‬ ‫•‬ ‫למלא אותם )מחסה,‬ ‫שתיה, אוכל, מנוחה,‬ ‫סיגריה, שיחת טלפון,‬ ‫תנוחה נוחה(.‬ ‫חשוב על סדר פעולות.‬ ‫•‬ ‫חשוב על מי אתה אחראי.‬ ‫•‬ ‫חפש חברה ו/או תמיכה.‬ ‫•‬‫9‬
 10. 10. ‫מה אתה יכול לעשות למען זולתך‬ ‫• תבדוק איתו מה הוא צריך‬ ‫• נסה להיות איתו באיפה‬ ‫)יותר מאשר לתת לו מה‬ ‫שהוא נמצא ומה שהוא‬‫שאתה חושב שהוא צריך(.‬ ‫מרגיש )יותר מאשר‬ ‫• מלא חסכים )מחסה,‬ ‫לנסות להביא אותו לאיפה‬ ‫מנוחה, שינה, אוכל,‬ ‫שאתה נמצא ומה שאתה‬ ‫סיגריות, קשר(.‬ ‫מרגיש(.‬ ‫* דבר איתו! )ואם אפשר,‬ ‫• תן לו להרגיש שבאמת‬ ‫הבא אותו במגע עם‬ ‫איכפת לך ממה שקורה‬ ‫אנשים אחרים במצבו(‬ ‫איתו.‬‫01‬
 11. 11. ‫טיפים...‬‫• גישה גופנית – מצב גופני,‬ ‫• גישה קוגניטיבית‬ ‫צרכים גופניים, תחושות‬ ‫)חשיבתית( – לברר מה‬ ‫גופניות, תרופות.‬ ‫אדם חושב, מצפה או‬ ‫• גישה רגשית – בירור‬ ‫מדמיין, ולעבור איתו על‬ ‫וביטוי של רגשות‬ ‫האפשרויות.‬ ‫)ונטילציה(.‬ ‫• גישה אסוציאטיבית – מה‬ ‫• נורמליזציה של מצבו.‬ ‫מזכיר לו הארוע הנוכחי‬ ‫מהעבר שלו או ממה‬ ‫שהוא יודע.‬‫11‬
 12. 12. ‫)‪(RELAXATION‬‬ ‫הרפייה‬ ‫• הרפיה אינה שכנוע.‬ ‫• הרפיה אינה פקודות.‬ ‫• הרפיה אינה ויכוח.‬ ‫• אלא...‬ ‫• דיבור מונוטוני שמסכים‬ ‫עם כל מה שחברך אומר,‬ ‫עושה או מרגיש.‬ ‫• הבאתו למצב שהוא עצמו‬ ‫רוצה בו.‬‫21‬
 13. 13. ‫סיכום: מידדו לעצמכם את הדופק!‬ ‫• כולנו בני אדם, וכולנו‬ ‫יכולים להיות לחוצים -‬ ‫לפעמים באותו זמן כמו‬ ‫אלה שאנו עוזרים להם.‬ ‫• אם תהיו רגועים‬ ‫ואופטימיים )בצורה‬ ‫ריאלית( - תוכלו להרגיע‬ ‫ולהעביר אופטימיות גם‬ ‫לאחרים.‬ ‫• בהצלחה! ושלום על ישראל.‬‫31‬

×