Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation latif

304 views

Published on

טיפול קצר מועד לילדים לפי המודל של מאן

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation latif

 1. 1. ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫מועד‬ ‫קצר‬ ‫טיפול‬: ‫עיקריים‬ ‫ככלים‬ ‫וזמן‬ ‫מרכזית‬ ‫תמה‬
 2. 2. ‫מטפלים‬‫בבריאות‬‫הנפש‬‫בחרו‬‫בטיפול‬‫קצר‬‫מועד‬‫בגלל‬ ‫מספר‬‫סיבות‬,‫מהן‬:‫שטיפולים‬‫ארוכי‬‫טווח‬‫לעתים‬‫רבות‬ ‫לא‬‫ענו‬‫על‬‫צרכיהם‬‫של‬‫הרבה‬‫מטופלים‬,‫ובגלל‬‫התפתחותם‬ ‫של‬‫מודלים‬‫בגישה‬‫הקוגניטיבית‬‫התנהגותית‬.
 3. 3. ‫רוב‬‫המטפלים‬‫הסכימו‬‫על‬‫המאפיינים‬‫העקרוניים‬‫של‬‫גישה‬ ‫זו‬:1.‫הזמן‬‫המיועד‬‫לטיפול‬‫הוא‬‫מספיק‬‫ורציונאלי‬.2. ‫ההגבלה‬‫בזמן‬‫עוזרת‬‫לקבוע‬‫מה‬‫משיגים‬‫ומה‬‫לא‬‫משיגים‬ ‫במהלך‬‫הטיפול‬.3.‫הטיפול‬‫לא‬‫מתמשך‬.4.‫המטפל‬‫נהיה‬ ‫אקטיבי‬,‫ממוקד‬‫ודירקטיבי‬.
 4. 4. ‫יש‬‫הרבה‬‫מאמרים‬‫ותיאוריות‬‫בתחום‬‫הטיפול‬‫קצר‬‫מועד‬‫עם‬ ‫המבוגרים‬,‫להיפך‬‫מהטיפול‬‫הקצר‬‫מועד‬‫עם‬‫ילדים‬,‫אשר‬ ‫קשה‬‫מאוד‬‫למצוא‬‫מידע‬‫ומאמרים‬‫בתחום‬‫הזה‬.‫ולכן‬,‫הרבה‬ ‫מהמטפלים‬‫עובדים‬‫בשיטות‬‫שהם‬‫רואים‬‫שמתאימות‬ ‫למטופלים‬‫שלהם‬‫ועונים‬‫על‬‫צרכיהם‬.
 5. 5. ‫המאמר‬‫הזה‬‫מציג‬‫מודל‬‫של‬‫טיפול‬‫קצר‬‫מועד‬‫עם‬‫ילדים‬ ‫בשלב‬‫החביון‬,‫הדומה‬‫למודל‬‫המיועד‬‫למבוגרים‬‫שהוזכר‬ ‫בספר‬‫של‬‫ג‬'‫ימס‬‫מאן‬“‫טיפול‬‫פסיכולוגי‬‫קצר‬‫מועד‬(1973)”. ‫הדגש‬‫יהיה‬‫על‬‫התמה‬‫המרכזית‬‫שבוחרים‬‫ומציגים‬‫לילד‬ ‫מתחילת‬‫הטיפול‬.
 6. 6. ‫המאמר‬‫מתמקד‬‫בעיקר‬‫בתהליך‬‫שבו‬‫התמה‬‫המרכזית‬ ‫נבחרת‬‫ומוצגת‬‫לילד‬‫בתחילת‬‫התהליך‬‫הטיפולי‬.
 7. 7. ‫הגישה‬‫של‬‫מאן‬‫נבחרה‬‫כי‬‫זאת‬‫הגישה‬‫הכי‬‫גמישה‬‫בתהליך‬ ‫בחירת‬‫המטופלים‬,‫ובגלל‬‫שזאת‬‫הגישה‬‫שהכי‬‫תואמת‬ ‫לגישה‬‫הקוגניטיבית‬‫התנהגותי‬.
 8. 8. ‫הילדים‬‫שמגיעים‬‫למרפאות‬‫עם‬‫הפרעות‬‫אגו‬‫קלות‬‫עד‬ ‫קשות‬,‫עדיין‬‫נאבקים‬‫בקונפליקטים‬‫המושפעים‬‫מתלות‬ ‫ועצמאות‬‫עצמית‬.‫ולכן‬,‫מצאו‬‫כי‬‫הגישה‬‫של‬‫מאן‬‫מתאימה‬ ‫ביותר‬‫למטופלים‬‫בשלב‬‫החביון‬,‫בגלל‬‫שהיא‬‫מחזקת‬‫את‬ ‫העצמאות‬,‫ה‬self-directedness,‫שמירה‬‫על‬‫שליטה‬‫עצמית‬ ‫ותפקודי‬‫אגו‬‫אוטונומיים‬.
 9. 9. ‫מודל‬‫זה‬‫לא‬‫מתאים‬‫לכל‬‫הילדים‬‫שבשלב‬‫החביון‬.‫למרות‬ ‫שטווח‬‫הבחירה‬‫של‬‫המטופלים‬‫הוא‬‫רחב‬,‫ילדים‬‫עם‬‫הפרעת‬ ‫אישיות‬,‫עיכוב‬‫התפתחותי‬,‫וילדים‬‫שאצלם‬‫הפסיכוזה‬ ‫מפריעה‬‫ביצירת‬‫קשר‬‫עם‬‫המטפל‬,‫עשויים‬‫לא‬‫להתאים‬ ‫לטיפול‬‫במודל‬‫זה‬.
 10. 10. ‫בחירת‬‫המטופל‬‫לא‬‫תלויה‬‫רק‬‫באם‬‫הילד‬‫יכול‬‫ליצור‬‫קשר‬ ‫טיפולי‬‫עם‬‫המטפל‬‫באופן‬‫תקין‬‫ומהיר‬,‫אבל‬‫גם‬‫בהערכה‬ ‫באם‬‫הטראומה‬‫של‬‫נוכחות‬‫מועד‬‫סיום‬‫ניתנת‬‫לפתרון‬. ‫בעקרונותיה‬‫של‬‫גישת‬‫מאן‬‫מאמינים‬‫כי‬‫עם‬‫קביעת‬‫מועד‬ ‫סיום‬‫מתחילת‬‫התהליך‬‫הטיפולי‬,‫המטופל‬‫פוגש‬‫את‬ ‫הקונפליקט‬‫שבגרעין‬‫הסימפטומטולוגיה‬‫המוצגת‬.
 11. 11. ‫השימוש‬‫בזמן‬
 12. 12. ‫הטיפול‬‫קצר‬‫המועד‬‫עם‬‫מבוגרים‬‫ועם‬‫ילדים‬‫מעורר‬‫במטופל‬ ‫מודעות‬‫ממוקדת‬‫של‬‫מערכות‬‫היחסים‬‫שהיו‬‫להם‬‫והסתיימו‬ ‫באובדן‬,‫פרידה‬‫ועצב‬
 13. 13. ‫בכול‬‫פעם‬‫שנושא‬‫העתיד‬‫עולה‬,‫מועד‬‫הסיום‬‫עולה‬‫למודעות‬ ‫ובעיות‬‫של‬‫ספרציה‬-‫אינדיבידואציה‬‫מתעוררות‬‫באופן‬‫לא‬ ‫מודע‬.
 14. 14. ‫בגלל‬‫חוסר‬‫ההבנה‬‫אצל‬‫הילדים‬‫בשלב‬‫החביון‬‫לגבי‬‫מושג‬ ‫הזמן‬,‫ייתכן‬‫שהם‬‫יתפסו‬‫את‬‫הטיפול‬‫כלא‬‫מוגבל‬‫בזמן‬ ‫ושיחשבו‬‫שיימשך‬‫לנצח‬.
 15. 15. ‫אם‬‫המטפל‬‫ממשיך‬‫להיות‬‫לא‬‫דירקטיבי‬‫וניטראלי‬‫במהלך‬ ‫ובין‬‫המפגשים‬,‫ניתן‬‫לצפות‬‫כי‬‫הילד‬‫יראה‬‫את‬‫המפגשים‬ ‫כלא‬‫מחוברים‬‫בשני‬‫המובנים‬,‫הזמן‬‫והמטרה‬.
 16. 16. ‫כדי‬‫לשמור‬‫על‬‫המטרה‬‫של‬‫הטיפול‬‫קצר‬‫מועד‬,‫חייבות‬ ‫להיות‬‫התאמות‬‫מיוחדות‬‫שאמורות‬‫לעזור‬‫לילד‬:‫להבין‬‫את‬ ‫הבעיות‬‫הדינמיות‬‫שקשורות‬‫לזמן‬(‫כמו‬:‫אובדן‬,‫ספרציה‬ ‫ואינדיבידואציה‬),‫ולהכשיר‬‫את‬‫הילד‬‫להבין‬‫את‬‫הצורך‬ ‫להמשיך‬‫לדון‬‫בנושא‬‫המרכזי‬.
 17. 17. ‫הילדים‬‫צריכים‬‫את‬‫הטכניקה‬‫של‬‫כתיבת‬‫חוזה‬‫כדי‬‫לעזור‬ ‫להם‬‫לראות‬‫את‬‫התמה‬‫המרכזית‬‫באופן‬‫קונקרטי‬.‫החוזה‬ ‫כולל‬‫את‬‫שם‬‫הילד‬,‫הצהרה‬‫של‬‫התמה‬‫המרכזית‬,‫מספר‬ ‫המפגשים‬,‫ומועד‬‫הסיום‬.‫לאחר‬‫מכן‬‫המטפל‬‫והמטופל‬ ‫חותמים‬‫על‬‫החוזה‬.‫על‬‫החוזה‬‫רשומים‬‫גם‬‫התאריכים‬‫של‬ ‫כל‬‫המפגשים‬‫הבאים‬.
 18. 18. ‫מומלץ‬‫שהמטפל‬‫ייעזר‬‫באמצעים‬‫גרפיים‬‫אשר‬‫יעזרו‬‫לילד‬ ‫להבין‬‫יותר‬‫את‬‫מושג‬‫ומשמעות‬‫הזמן‬.‫קורה‬‫הרבה‬,‫שכאשר‬ ‫מועד‬‫הסיום‬‫מתקרב‬,‫ילדים‬‫מכחישים‬‫את‬‫המציאות‬‫הזאת‬ ‫ומתחילים‬‫לדון‬‫ולהתווכח‬‫על‬‫מועדי‬‫הסיום‬.‫אפילו‬‫כאשר‬ ‫זה‬‫בהיר‬‫בפניהם‬,‫הם‬‫טוענים‬‫כי‬‫המטפל‬‫טעה‬.
 19. 19. ‫כדי‬‫שהתהליך‬‫הטיפולי‬‫יהיה‬‫מתמשך‬,‫על‬‫המטפל‬‫להעלות‬ ‫את‬‫התמה‬‫המרכזית‬‫בתחילת‬‫כל‬‫מפגש‬.‫ובסוף‬‫כל‬‫מפגש‬‫על‬ ‫המטפל‬‫לתת‬‫מחמאה‬‫לילד‬‫על‬‫התקדמותו‬‫בטיפול‬,‫ולהודיע‬ ‫לו‬‫כי‬‫בשבוע‬‫הבא‬‫ימשיכו‬‫לדון‬‫ולדבר‬‫בנושא‬‫עצמו‬.
 20. 20. ‫בחירת‬‫תמה‬
 21. 21. ‫בחירה‬‫מתאימה‬‫לתמה‬‫מרכזית‬‫לפני‬‫תחילת‬‫התהליך‬ ‫הטיפולי‬‫זה‬‫דבר‬‫מאוד‬‫חשוב‬.‫זה‬‫הכלי‬‫המארגן‬‫שמבליט‬‫את‬ ‫הגישה‬‫ומחזיק‬‫את‬‫המטפל‬‫והמטופל‬‫במשימה‬‫העיקרית‬.
 22. 22. ‫למרות‬‫שהגישה‬‫מתמקדת‬‫בתמה‬‫מרכזית‬‫אחת‬,‫זה‬‫לא‬ ‫אומר‬‫שכל‬‫המחשבות‬,‫הרגשות‬,‫וההתנהגויות‬‫שמופיעות‬ ‫בעת‬‫הטיפול‬,‫המטפל‬‫מתעלם‬‫מהם‬.‫בגישה‬‫הזאת‬‫המטפל‬ ‫נשאר‬‫ער‬‫ביחס‬‫לכל‬‫מה‬‫שנאמר‬‫סביב‬‫התמה‬‫המרכזית‬.‫וזה‬ ‫תלוי‬‫במטפל‬‫איך‬‫הוא‬‫מתייחס‬‫לדברים‬‫אלה‬.
 23. 23. ‫אופן‬‫העבודה‬‫בגישה‬‫הטיפולית‬‫קצרת‬‫המועד‬‫עם‬‫ילדים‬ ‫שונה‬‫מזאת‬‫שנעשית‬‫עם‬‫מבוגרים‬,‫וזאת‬‫בגלל‬‫שהילדים‬ ‫אינם‬‫מבינים‬‫איך‬‫הדאגות‬‫והבעיות‬‫אצלם‬‫מחוברות‬ ‫לקונפליקטים‬‫לא‬‫מודעים‬,‫וחייבים‬‫ללמד‬‫אותם‬‫את‬‫זה‬.
 24. 24. ‫דוגמא‬
 25. 25. ‫מורת‬‫כיתה‬‫הפנתה‬‫תלמיד‬‫בן‬10‫בגלל‬‫בעיות‬‫חברתיות‬ ‫ובעיות‬‫התנהגותיות‬‫המתבטאות‬‫בהתפרצויות‬.‫אמו‬‫של‬ ‫התלמיד‬‫הייתה‬‫חייבת‬‫לנסוע‬‫לבית‬‫הספר‬‫כל‬‫פעם‬‫שהוא‬ ‫היה‬‫עושה‬‫בעיות‬‫או‬‫משתתף‬‫בריב‬.‫זאת‬‫הדרך‬‫שבה‬‫הוא‬ ‫היה‬‫מגן‬‫על‬‫עצמו‬‫בפני‬‫תלמידים‬‫שהיו‬‫מציקים‬‫לו‬.
 26. 26. ‫בשלב‬‫האנמנזה‬,‫התברר‬‫כי‬‫זה‬‫בן‬‫יחיד‬‫לאם‬‫חד‬‫הורית‬ ‫שהייתה‬‫עובדת‬‫בשתי‬‫משמרות‬‫כעוזרת‬‫אחות‬.‫היא‬‫הייתה‬ ‫לרוב‬‫רחוקה‬‫מהבית‬‫לתקופות‬‫ארוכות‬,‫וכאשר‬‫היא‬‫הייתה‬ ‫בבית‬‫היא‬‫הייתה‬‫ישנה‬‫לרוב‬‫או‬‫דואגת‬‫לעבודות‬‫הבית‬.
 27. 27. ‫המסקנה‬‫מתוך‬‫הפגישה‬‫הראשונית‬
 28. 28. ‫המטפל‬‫תיאר‬‫את‬‫המצב‬‫לילד‬‫באופן‬‫הזה‬: ‫אני‬‫שומע‬‫שאתה‬‫אומר‬‫שמאז‬‫שהיית‬‫בן‬‫שנתיים‬,‫אימא‬ ‫הייתה‬‫לרוב‬‫רחוקה‬‫ועבדה‬‫הרבה‬.‫לכן‬,‫נאלצת‬‫ללמוד‬‫איך‬ ‫לגונן‬‫על‬‫עצמך‬,‫להגן‬‫על‬‫עצמך‬‫בדרך‬‫שרוב‬‫בני‬10‫לא‬‫היו‬ ‫יכולים‬‫לעשות‬‫זאת‬.‫אבל‬,‫לא‬‫משנה‬‫כמה‬‫חכם‬‫אתה‬,‫לא‬ ‫מצפים‬‫ממך‬‫לעשות‬‫מה‬‫שרוב‬‫המבוגרים‬‫עושים‬.‫כאשר‬ ‫אתה‬‫מנסה‬‫להתנהג‬‫כמו‬‫מבוגר‬‫ולדאוג‬‫לעצמך‬,‫אתה‬‫נכנס‬ ‫לעימותים‬‫ומריבות‬.‫אתה‬‫רב‬‫כדי‬‫להשיג‬‫את‬‫מה‬‫שאתה‬ ‫צריך‬,‫כדי‬‫להיות‬‫לא‬‫תלותי‬‫כמו‬‫מבוגר‬.‫אבל‬,‫משהו‬‫קורה‬: ‫כולם‬‫כועסים‬‫עליך‬‫וזה‬‫מעצבן‬‫אותך‬‫כי‬‫אתה‬‫מרגיש‬‫שהם‬ ‫לא‬‫מבינים‬‫למה‬‫אתה‬‫רב‬‫ושומר‬‫על‬‫עצמך‬.
 29. 29. ‫בדוגמא‬‫הזאת‬,‫מאן‬‫מדגיש‬‫שהתמה‬‫המרכזית‬‫חייבת‬‫לכלול‬ ‫את‬‫הקונפליקט‬‫הנוכחי‬‫ואת‬‫הכאב‬‫מהעבר‬.‫אבל‬,‫להתמקד‬ ‫בכאב‬‫מוקדם‬‫מאוד‬‫יכול‬‫לעודד‬‫רגרסיה‬,‫בשונה‬‫מהטיפול‬ ‫הארוך‬‫טווח‬,‫הגישה‬‫של‬‫מאן‬‫או‬‫הטיפול‬‫קצר‬‫מועד‬‫אינה‬ ‫מעודדת‬‫רגרסיה‬.
 30. 30. ‫כדי‬‫שהתמה‬‫המרכזית‬‫תוכל‬‫להפיק‬‫תועלת‬‫מהטיפול‬,‫היא‬ ‫צריכה‬‫לכלול‬‫שלושה‬‫אלמנטים‬‫בסיסיים‬:1.‫צריך‬‫להעביר‬ ‫לילד‬‫הצהרה‬‫שמסכמת‬‫את‬‫הקונפליקט‬‫ההתפתחותי‬‫שהוא‬ ‫חווה‬.2.‫המטפל‬‫צריך‬‫להסביר‬‫לילד‬‫שניתן‬‫להבין‬‫את‬ ‫הסימפטום‬‫שעורר‬/‫הפעיל‬‫את‬‫הדחייה‬‫של‬‫אחרים‬‫במונחים‬ ‫של‬‫קונפליקט‬‫לא‬‫מודע‬,‫ושהבעיה‬‫הנוכחית‬‫היא‬‫פתרון‬ ‫הסתגלותי‬‫לבעיה‬‫אמיתית‬‫שחווה‬‫בילדותו‬.3.‫עוברים‬‫על‬ ‫העבר‬‫של‬‫הבעיה‬‫עם‬‫הילד‬‫כדי‬‫להציג‬‫חוסר‬‫התועלת‬‫של‬ ‫הפתרון‬‫שהילד‬‫בחר‬,‫והצורך‬‫למצוא‬‫פתרון‬‫יותר‬‫יעיל‬.
 31. 31. ‫שלושת‬‫האספקטים‬‫האלו‬,‫ההווה‬,‫העבר‬‫והעתיד‬‫מחברים‬ ‫את‬‫התהליך‬‫הדינמי‬(‫אתולוגיה‬),‫הביטוי‬‫ההתנהגותי‬ (‫סימפטום‬)‫והתהליך‬‫ההתפתחותי‬‫הנורמטיבי‬‫כלפי‬‫תפקוד‬ ‫אגו‬‫אוטונומי‬.‫התמה‬‫המרכזית‬‫ממחישה‬‫את‬‫העתיד‬‫כך‬ ‫שתומך‬‫בילד‬‫לחפש‬‫התנהגויות‬‫חדשות‬,‫מנגנונים‬‫ברמה‬ ‫יותר‬‫גבוהה‬,‫ויכולות‬‫התמודדות‬‫יותר‬‫טובות‬.
 32. 32. ‫להמחשה‬
 33. 33. ‫מייקל‬,‫בן‬8,‫הופנה‬‫בגלל‬‫התנהגות‬‫תלותית‬‫בבית‬‫ובבית‬ ‫הספר‬.‫לפי‬‫דברי‬‫האם‬,‫מייקל‬‫התנהג‬‫באופן‬‫רגרסיבי‬‫במהלך‬ ‫השנה‬‫שעברה‬.‫מהאנמנזה‬‫נודע‬‫כי‬‫מייקל‬‫אובחן‬‫עם‬‫אסתמה‬ ‫בילדותו‬,‫ובמהלך‬‫ילדותו‬‫הוא‬‫הזדקק‬‫להרבה‬‫תשומת‬‫לב‬. ‫כאשר‬‫מייקל‬‫התחיל‬‫ללכת‬‫לבית‬‫הספר‬‫הסימפטומים‬‫היו‬ ‫בירידה‬‫משמעותית‬,‫אך‬‫התחלפו‬‫במה‬‫שהאם‬‫קראה‬ "‫התקפים‬‫מזויפים‬",‫שהופיעו‬‫במיוחד‬‫כאשר‬‫מייקל‬‫היה‬ ‫מתוסכל‬‫מזה‬‫שהמורה‬‫או‬‫אמו‬‫לא‬‫נענו‬‫לו‬.‫במפגש‬‫הראשון‬, ‫מייקל‬‫הודה‬‫בהתקפים‬‫באי‬‫רצון‬‫שהוא‬‫היה‬‫מזייף‬,‫והתלונן‬ ‫על‬‫זה‬‫שבתקופת‬‫הגן‬,‫הצוות‬‫הגיבו‬‫להתקפים‬‫שלו‬‫וקראו‬ ‫לאמבולנס‬‫והודיעו‬‫לאם‬,‫שמיד‬‫הייתה‬‫נוסעת‬‫לפגוש‬‫אותו‬ ‫בחדר‬‫מיון‬.‫בבית‬‫הספר‬‫שבו‬‫עכשיו‬‫הוא‬‫לומד‬,“‫הם‬‫רק‬ ‫אומרים‬‫לי‬‫לשבת‬‫בשקט‬‫ולנוח‬.”
 34. 34. ‫התמה‬‫המרכזית‬: ‫קטן‬ ‫ילד‬ ‫היית‬ ‫כאשר‬,‫מאוד‬ ‫חולה‬ ‫היית‬.‫לנשום‬ ‫קשה‬ ‫לך‬ ‫היה‬.‫היית‬ ‫לא‬ ‫כלום‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬,‫למות‬ ‫עומד‬ ‫שאתה‬ ‫וחשבת‬.‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫ידעה‬ ‫אימא‬ ‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬,‫סביבך‬ ‫נמצאת‬ ‫לא‬ ‫ואימא‬ ‫מבוגר‬ ‫יותר‬ ‫אתה‬ ‫עכשיו‬ ‫אבל‬ ‫ההתקפים‬ ‫בפני‬ ‫עליך‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬.‫אתה‬ ‫לפעמים‬ ‫אם‬ ‫תוהה‬ ‫אני‬ ‫ההתקפים‬ ‫לך‬ ‫שיקרו‬ ‫מפחד‬,‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫שם‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬,‫ואתה‬ ‫תמות‬.‫לכן‬,‫אם‬ ‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫מוכנים‬ ‫יהיו‬ ‫המבוגרים‬ ‫האם‬ ‫לברר‬ ‫החלטת‬ ‫רע‬ ‫תרגיש‬.‫מבחן‬ ‫כמו‬ ‫זה‬.‫כדי‬ ‫התקף‬ ‫לך‬ ‫שיש‬ ‫פנים‬ ‫מעמיד‬ ‫אתה‬ ‫לראות‬/‫מוכנים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬,‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬.‫אבל‬ -‫קורה‬ ‫מה‬?‫מוכנים‬ ‫שהם‬ ‫לך‬ ‫להראות‬ ‫במקום‬,‫לך‬ ‫ושדואגים‬,‫הם‬ ‫מה‬ ‫עושים‬?‫כועסים‬ ‫הם‬.‫שקרן‬ ‫לך‬ ‫וקוראים‬ ‫מזייף‬ ‫שאתה‬ ‫אומרים‬ ‫הם‬.‫מה‬ ‫במהלך‬ ‫לעשות‬ ‫הולכים‬ ‫שאנחנו‬12‫דרכים‬ ‫למצוא‬ ‫זה‬ ‫הבאים‬ ‫המפגשים‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫תקבל‬ ‫בהם‬,‫שבן‬ ‫ודאגה‬ ‫אהבה‬8‫צריך‬,‫להרגיז‬ ‫מבלי‬ ‫אבל‬ ‫המבוגרים‬ ‫את‬.‫פנים‬ ‫להעמיד‬ ‫מבלי‬ ‫הכול‬ ‫להשיג‬ ‫תוכל‬.
 35. 35. ‫לסיכום‬,‫התמה‬‫הכי‬‫פרודוקטיבית‬‫בטיפול‬‫קצר‬‫מועד‬‫עם‬ ‫ילדים‬‫היא‬‫בנושא‬‫הקונפליקט‬‫של‬‫הספרציה‬ ‫והאינדיבידואציה‬‫שהילד‬‫חווה‬.‫התמה‬‫המרכזית‬‫עוזרת‬‫לילד‬ ‫להשיג‬‫אוטונומיה‬‫ודימוי‬‫עצמי‬‫גבוהים‬‫יותר‬,‫דרך‬‫הבעת‬ ‫רגשות‬‫כלפי‬‫תלות‬‫ופסיביות‬‫וגם‬‫כלפי‬‫עצמאות‬‫ואקטיביות‬.

×