Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

АРЕН - Бизнес Траснформация

367 views

Published on

Научете каква е разликата между двата вида собственик на бизнес: "самонает" и "бизнесмен". Какво разбираме под бизнес инфраструктура и как най-лесно да извършим необходиманата Бизнес трансформация.

Published in: Business
 • Be the first to comment

АРЕН - Бизнес Траснформация

 1. 1. БИЗНЕС ТРАНСФОРМАЦИЯ BNI – Success 21.03.2019 – София Надя Петрова Съдържание: 3-5 Как се равива бизнесът? 6 Предизвикателства 7 Какво Ви предлагаме? 8 Как изграждаме бизнес инфраструктурата? 9 Лесно е!
 2. 2. Надя Петрова Презентиращ: • Икономист с повече от 15 години опит в управлението на международни проекти; • Значителен професионален ноу-хау и опит в сектор Енергетика и Енергийна ефективност; • Сертифициран експерт на ЕБВР за процедури и поръчки; • Специализации: ✓ Япония, Токио – Министерство на външните работи - International Investment Promotion; ✓ Испания, Мадрид - CECO Министерство на финансите - International Investment Promotion; ✓ Турция, Истанбул - UNCTAG- WAIPA- OECD- International Investment Promotion; • Съсобственик и управител на АРЕН ГРУП.
 3. 3. Как се развива бизнесът? САМОНАЕТ или БИЗНЕСМЕН
 4. 4. Как се развива бизнесът? Самонает • Постоянни пожари • Липса на време • Няма обективни решения • Няма качествени служители • Трябва да се справям сам • Печалбите не се увеличават ЛИПСВА БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА
 5. 5. Как се развива бизнесът? Бизнесмен • Готови продукти • Развити процеси • Ясни цели и ценности • Ангажирани служители • Управленски системи • Оперативни системи ИЗГРАДЕНА БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА
 6. 6. Предизвикателства пред трансформацията РЕАЛНОСТТА… Е ПЪЛЕН ХАУС ! ПРЕТОВАРЕНИ УПРАВИТЕЛИ НЕХАЙНИ СЛУЖИТЕЛИ НЯМА ВРЕМЕ КАКВО ДА ПРАВЯ ЗАКЪСНЯВА ДОСТАВКАТА ГРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ФАЙЛА ГО НЯМА АЗ НЕ РАЗБРАХ ЗА КАКВО СЪМ ТУК ХИЛЯДИ ЕВТИНИ ERP ХИЛЯДИ ЕВТИНИ CRM ХИЛЯДИ ЕВТИНИ PM СКЪПИ КОРПОРАТИВНИ СИСТЕМИ ОСТАРЕЛИ ДЕСКТОП РЕШЕНИЯ
 7. 7. Проектиране и създаване 1. Оперативни и управленски системи всички необходими системи, процеси и ресурси, които обслужват дейността на бизнеса 2. Бизнес култура набор от ценности, убеждения и норми, които мотивират служителите да работят като едно цяло 3. Управление на промяната систематичен подход за справяне с промяната в целите, процесите и технологиите в бизнеса на устойчива бизнес инфраструктура Какво Ви предлагаме? Бизнес инфраструктура
 8. 8. УСТОЙЧИВОСТСЪЗДАВАНЕПРОЕКТИРАНЕ Нашия процес • Прехвърляте проблемите върху нас • Спестявате време и пари • Външен поглед върху дейността • Достъп до специализирани познания • Добри практики от цял свят • Ангажирани служители Как изграждаме бизнес инфраструктурата? Документация на бизнеса Оптимизиран модел Мерки за оптимизация График за изпълнение Изпълнение на мерките Управление на промяната Техническа поддръжка Фирмена култура Въвеждане на нови таланти
 9. 9. Лесно е! ЗАЩОТО СМЕ ЗАЕДНО!
 10. 10. БЛАГОДАРЯ! • Надя Петрова • Управител и съсобственик • Petrova@aren.bg • 088 8 87 90 37 • aren.bg/B • АРЕН ООД • София, бул. „Андрей Ляпчев“ 54 • office@aren.bg • 088 7 06 44 24

×