Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Инсайд артс (А.Р.И.З.-7) - Inside Arts

114 views

Published on

Инсайд артс (А.Р.И.З.-7) - Inside Arts

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Инсайд артс (А.Р.И.З.-7) - Inside Arts

  1. 1. Inside ARTs представя
  2. 2. Inside ARTs В началото на 2015г. Асоциация за Развитие на Изкуствата и Занаятите – 7 (А.Р.И.З.-7) стартира с нова инициатива - InsideArts. Тя има за цел да стимулира развитието на млади български творци, чрез реализация на две тематични изложби през годината. Събитията имат за цел да представят индивидуалния поглед на младите твореци и тяхното творчество по конкретна тема свързана с въпроси изграждащи съвременната личност. Инициативата предлага възможност за по-задълбочено наблюдение над изкуството, като стимулира то да бъде разглеждано и от психологически аспект, с който е дълбоко свързан. Представените на изложбите произведения ще могат да бъдат закупени. http://insidearts1.blogspot.com http://www.ariz7.com https://www.facebook.com/InsideARTs
  3. 3. Inside ARTs В забързаното ни ежедневие обгърнато в прагматичност, изкуството е това, което може да задържи самосъзнанието будно и да стимулира естетическата чувствителност. То борави с универсалния език, който разкрива повече от всяка дума и прониква дълбоко със своята мисъл. Мисъл, която съдържа в себе си множество компоненти - история, психология, култура, бит, наследство, залегнали в многопластовото художествено творение. Проектът «InsideARTs» на А.Р.И.З.-7 обхваща многостранно идеята за изкуството и кани видни представители от художествените среди, експерти психолози и културолози да се включат със своето познание в конкретната парадигма. Представяйки анализи върху труда на участниците в проекта, експертите ще разширят разбирането за параметрите на изкуството и за непосредствената взаимовръзка между аз-идентичност и твореца. http://insidearts1.blogspot.com http://www.ariz7.com
  4. 4. Inside ARTs Изложба през месец Май под надслов «Наследство» В изложбата могат да участват художници със завършена степен на художествено образование или в момента учащи. Те могат да представят 2 или 3 творби по темата, като условието за допускане в изложбената експозиция е те да са свързани с българското културно наследство. Няма ограничение в стила и техниката на художествените творби. Всеки автор трябва да подготви описание на своята концепция във формат на кратко есе, което да бъде включено в индивидуалното му представяне за участие в проекта. Изложба засяга основна тема изграждаща всяка личност, а именно – основополагащото културно наследство. Заедно ще проследим българските корени и акцентите в народното самосъзнание. За актуална информация относно изложбите и участниците следете нашата страница във фейсбук: https://www.facebook.com/InsideARTs
  5. 5. Inside ARTs Изложба през месец Ноември под надслов «Моето място в…» В изложбата могат да участват автори от цялата страна, със завършена степен на художествено образование или в момента учащи. Те могат да представят 2 или 3 творби, отразяващи лично състояние и интерпретация по зададената темата. Целта е да се обърне поглед на личното себеусещане за това в каква позиция, роля и среда се намира човекът на изкуството. Какъв е неговият резонанс с околната среда и факторите на съвремието? Какво се случва в обществото ни и как случващото се влияе на твореца? Темата за лична перцепция е много чувствителна и стимулира поглед навътре. В общество, което е разтърсвано от външни фактори, твореца губи ли себе си в картината на глобализма? Тук, неговата роля е да обърне поглед към себе си и да провокира наблюдаващият да стори същото. Кандидатите трябва да подготвят и кратко резюме на своите творби при подаването на кандидатурата си. Участниците в изложбите ще бъдат избрани от комисия съставена от видни представители на изкуството и Психологията.
  6. 6. Inside ARTs «InsideARTs» от А.Р.И.З.-7 има за цел да спомогне разбирането на съвременното изкуство. Давайки психологическа посока на разсъждение над творбите на младите автори, акта на изобразяване би бил по-осъзнат, както за самият автор така и за ценителите на неговото творчество. С този проект ние искаме да подкрепи младите творци, като им подадем ръка в тяхното професионално развитие и спомогнем прескачането на трудния момент от образователната система към професионалната им реализация. Създавайки тази инициатива, ние поставяме множество въпроси свързани с развитието на българското изкуство и на младите автори, които търсят себе си в творчеството си. «InsideARTs» от А.Р.И.З.-7 е своеобразен мост между смисъла, основополагащия психологически архетип и образите на съвременното творчество. Разширявайки границите на естетическото възприятия, ние даваме възможност за по-задълбочен анализ над темите изграждащи творческата идентичност. Изкуството е естествена рефлексия на множество фактори изграждащи и обгръщащи индивида. Те имат свойството да го оформят и провокират, като продукт от това взаимодействие се явява съвременното изкуство, дело на младите творци.

×