Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Äriprotsesside optimeerimine, Lauri Antalainen

359 views

Published on

Lauri Antalaineni slaidiesitlus 9.nov 2017 kompetentsikeskuses TSENTER

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Äriprotsesside optimeerimine, Lauri Antalainen

 1. 1. ÄRIPROTSESSIDE OPTIMEERIMISE SEMINAR TSENTER 09/11/2017
 2. 2. MINUST • Konsultant aastast 2002 • Projektitaotlused -> Ärikonsultatsioon -> Protsesside- ja kvaliteedinõustamine 2 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 3. 3. ÄRIPROTSESSIDE NÕUSTAMISE KOGEMUS • Erinevate sektorite ettevõtted (metallitööstus, puidutööstus, teenusmajandus) • Tallinna Linnavalitsus (Kommunaalamet, STA) • Viljandi Linnavalitsus • Terviseamet 3 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 4. 4. ÄRIPROTSESSID 4 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 5. 5. MIKS ÄRIPROTSESSID EI OLE OPTIMAALSED? • Tihti on need kujunenud ad hoc • Organisatsioonid on pidevas kasvamises/muutuses • Tehnoloogia (eeskätt IT) areneb ja loob uusi võimalusi • Eesmärgid/kvaliteedinõuded/klientide ootused jms muutub • Kvaliteeti saab alati parandada 5 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 6. 6. KVALITEET – LAIEM MÕISTE Tootmisettevõtetes Lean metodoloogia “MUDA” allikate vältimine: • Ületootmine • Ajaraiskamine (ootamine) • Transport (materjalide, pooltoodangu, toodangu) • Ületöötlemine • Liigsed varud • Tarbetu liikumine • Defektid toodetes 6 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 7. 7. KVALITEEDI TÕSTMINE 7 | Projekti tutvustus 8.11.2017 • Kvaliteedijuhtimine: Inkrementaalne • Äriprotsesside arendamine: Radikaalne
 8. 8. PROTSESSIARENDUSE SAMMUD 1. Protsesside AS-IS kaardistamine, protsesside ärieesmärkide ja KPI-de määratlemine, infovoogude kirjeldamine 2. Uute protsesside (TO-BE) defineerimine, protsessijooniste koostamine, infovoogude kirjeldamine 3. Juurutamine või juurutamise lähteülesande kirjeldamine 8 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 9. 9. 1. AS.-IS KAARDISTAMINE • Intervjueerimine • Vaatlemine • Kvaliteedijuhtimissüsteemiga tutvumine • Infosüsteemi(de)ga tutvumine 9 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 10. 10. 2. TO-BE KIRJELDAMINE • Dubleerimiste eemaldamine • Ebavajalike tegevuste eemaldamine • Automatiseerimine • Kvaliteedijuhtimise tagamine (otsustusandmed) • Infovoogude juhtimine 10 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 11. 11. 3. JUURUTAMINE • Infosüsteemi (lähteülesande) kirjeldamine • ERP-i täienduste kirjeldamine • Koostöö juhatusega (ka kvaliteedijuhiga) 11 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 12. 12. NÄITED 1: TALLINNA LV STA • Puuetega inimeste taksoveoteenus 12 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 13. 13. NÄITED 2: TARNEKINDLUS • Näide 1: 100% vs 92%? • Näide 2: Tarnijate hindamine 13 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 14. 14. NÄITED 3: TOOTMISETTEVÕTE • Hinnapakkumise & tootmistellimuse tegemine dubleerimine 14 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 15. 15. NÄITED 4: INFOVAHETUS • 7000 Exceli faili aastas 15 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 16. 16. NÄITED 5: ÜLETÖÖTLEMINE • Puidukuivatite automatiseerimine 16 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 17. 17. NÄITED 6: VALED KPI’D • Apple koostööpartnerite hindamismetoodika 17 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 18. 18. NÄIDE KÄIMASOLEVAST TÖÖST • Hinnapakkumiste tegemine 18 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 19. 19. PROTSESSID, NÄIDE (BPMN) 19 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 20. 20. PROTSESS: HINNAPAKKUMISTE TEGEMINE Probleemid ja küsimused: • Dubleerimine! • Ebakvaliteetne sisend (cad-failid) • Kuidas arvutada omahinda? • Tähtaegade pakkumine (kas saab teha diferentseerimist?) 20 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 21. 21. EESMÄRK: HINNAPAKKUMISTE TEGEMINE • Vähendada aega “Hinnapäring -> Pakkumine saadetud” aega üle X korra • Vähendada hinnapakkumiste tegemisele kuluvat aega kuni X% • Vähendada hinnapakkumiste alusel tootmistellimuse tegemisele kuluvat aega X% 21 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 22. 22. LAHENDUSED DUBLEERIMINE: - Pakkumise koostamisel kasutatavad tabelid teha automaatselt laaditavaks ERP-i - Pakkumise koostamisel saada automaatselt sisse laadida prepid? 22 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 23. 23. LAHENDUSED EBAKVALITEETNE SISEND: - Hinnapakkumise küsimise vorm (etteantud parameetrid) - Sisendfaili automaatne kontrollimine, automaatse tagasiside andmine päringu esitajale? - Checklistide kasutamine 23 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 24. 24. LAHENDUSED OMAHIND JA TARNEAJAD: - Töökeskuste (reaalsete) tunnihindade arvutamine - Tarneaegade alusel hinnadiferentseerimine? 24 | Projekti tutvustus 8.11.2017
 25. 25. www.coregrow.ee Aitäh!

×