Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học - Huế năm học 2012 - 2013Ban Biên TậpThứ ba, 26 Tháng 6 2012 09:35 SỞ GIÁO D...
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học - Huế năm học 2012 - 2013Ban Biên TậpThứ ba, 26 Tháng 6 2012 09:35 Bài 1. (2...
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học - Huế năm học 2012 - 2013Ban Biên TậpThứ ba, 26 Tháng 6 2012 09:35 Bài 4. (2...
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học - Huế năm học 2012 - 2013Ban Biên TậpThứ ba, 26 Tháng 6 2012 09:35          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De thi-tuyen-sinh-lop-10-chuyen-toan-quoc-hoc-hue-nam-hoc-2012-2013 - truonghocso.com

2,307 views

Published on

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Quốc học Huế

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De thi-tuyen-sinh-lop-10-chuyen-toan-quoc-hoc-hue-nam-hoc-2012-2013 - truonghocso.com

  1. 1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học - Huế năm học 2012 - 2013Ban Biên TậpThứ ba, 26 Tháng 6 2012 09:35 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỪA THIÊN HUẾTRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐỀ THI CHÍNH THỨCĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2012-2013Môn thi: TOÁN (chuyên)Ngày thi: 25/06/2012Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề)------------------- 1/4
  2. 2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học - Huế năm học 2012 - 2013Ban Biên TậpThứ ba, 26 Tháng 6 2012 09:35 Bài 1. (2,0 điểm)Giải hệ phương trình: $left{begin{matrix} x^2+y^2=x+y+8 & x(x-1)y(y-1)=12 &end{matrix}right.$ Bài 2. (2,0 điểm)Cho các số thực $u,v$ sao cho: $(u+sqrt{u^2+2})(v-1+sqrt{v^2-2v+3})=2$. Chứng minh rằng:$u^3+v^3+3uv=1$ Bài 3. (2,0 điểm)Cho hai đường tròn $(O)$ và $(O)$ cắt nhau tại $A$ và $B$ sao cho đoạn thẳng $OO$ cắtđường thẳng $AB$. Đường thẳng $triangle $ tiếp xúc với đường tròn $(O)$ tại $C$, tiếp xúc với$(O)$ tại $D$ và sao cho khoảng cách từ $A$ đến $triangle $ lớn hơn khoảng cách từ $B$ đến$triangle $. Đường thẳng qua $A$ song song với đường thẳng $triangle $ cắt đường tròn $(O)$thêm điểm $E$ và cắt đường tròn $(O)$ thêm điểm $F$. Tia $EC$ cắt tia $FD$ tại $G$. Đườngthẳng $EF$ cắt các tia $CB$ và $DB$ tại $H$ và $K$a) Chứng minh tứ giác $BCGD$ nội tiếpb) Chứng minh tam giác $GHK$ cân 2/4
  3. 3. Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học - Huế năm học 2012 - 2013Ban Biên TậpThứ ba, 26 Tháng 6 2012 09:35 Bài 4. (2,0 điểm)a) Tìm các số nguyên dương lẻ $x,y,z$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: $ xb) Chứngminh tồn tại $2013$ số nguyên dương $a_1,a_2,a_3,.....,a_{2013}$ sao cho:$$a_1Bài 5. (2,0 điểm)a) Chứng minh rằng diện tích của những tứ giác có các đỉnh nằm trong hoặc trên một đườngtròn bán kính $R$ luôn nhỏ hơn hoặc bằng $2R^2$b) Cho $x$ và $y$ là các số thực dương thay đổi sao cho $x+y=2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của$T=frac{x^2+3y^2}{2xy^2-x^2y^3}$ ----Hết---- BBT cảm ơn bạn Huỳnh Thị Mỹ Linh đã cung cấp đề thi này. Mời các bạn tham gia thảo luậntại:  http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?showtopi c=75304  3/4
  4. 4. Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Quốc Học - Huế năm học 2012 - 2013Ban Biên TậpThứ ba, 26 Tháng 6 2012 09:35    4/4

×