Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đề thi thử đại học môn Toán 2013 [Trường học số lần 2]

11,074 views

Published on

http://truonghocso.com/
Đề thi thử đại học môn Toán năm 2013 [Trường học số]
Thi thử đại học miễn phí tại Hà Nội, liên hệ : 0466558890 hoặc 0165 628 6659
Địa chỉ : số nhà 60 ngõ 105 Láng hạ

  • Be the first to comment

Đề thi thử đại học môn Toán 2013 [Trường học số lần 2]

  1. 1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 MÔN: TOÁN Đề chính thức LẦN II – NGÀY 4/11/2012 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề x2Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: y  (C ) . x 3a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.b) Gọi (C’) là đồ thị hàm số đối xứng với đồ thị (C) qua điểm M(2; 1). Lập phương trình tiếp tuyến của (C’) biết tiếp tuyến đó cắt hai đường tiệm cận của (C) tại hai điểm A, B thỏa mãn AB = 2 10.   1Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình: cos 2 (  x)  cos 2 (  x)  (4  sin x) .  3 3 2  x3  y 3  3xy  1 Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:  2 x  3 y  25  (4  x)(13  y )  2 x  y  2  6 x3  8 x  1Câu 4 (1,0 điểm). Tìm nguyên hàm: I =  (3x 2  4) x 2  1Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a,góc BAD =120 độ. SAvuông góc với (ABCD) và SA=a. Mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc SC, lần lượt cắt SB, SC, SD tạiB, C, D.Tính thể tích khối đa diện ABCD.BCD và khoảng cách từ B tới (P).Câu 6 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện x  y  z  1 . x y xyzTìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P    . x  yz y  xz z  xyCâu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến BE với 5 3E thuộc trục Ox. Cho M ( ; ) thuộc đường thẳng BE là hình chiếu của điểm B lên đường thẳng NC 2 2với N(-1; 1). Cho biết tam giác NBC cân tại B. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 1 1Câu 8 (1,0 điểm). Cho khai triển (2  3 ) 2 3 19 Tìm các số hạng nguyên dương của khai triển. 1 9Câu 9 (1,0 điểm). Giải phương trình: log9 (2 x  1) 2   2  log 3 ( x  ) log x  2 3 8Mạng xã hội hỏi đáp Trường học số http:// truonghocso.com

×