Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC NÂNG CAO LỚP 11Bài 1. Giải các phương trình                       ...
sin8x − cos6x = 3 ( sin 6x + cos8x )Bài 6. Tìm nghiệm của phương trình sau trong khoảng đã cho.       1       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài tập pt lượng giác cực hay

4,014 views

Published on

 • Be the first to comment

Bài tập pt lượng giác cực hay

 1. 1. BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC NÂNG CAO LỚP 11Bài 1. Giải các phương trình  π  2π   π (2sin x − 300 = 2) sin  2x + ÷ = cos  x − ÷  3  3  tan  3x + ÷.cot ( 5x + 1) = 0  2  2π  ( )sin x − 450 = cos2x ( ) tan 2x − 150 − 1 = 0 sin 2x = cos  x − ÷  3   π  πsin  2x + ÷ = cos2x tan 2x + cot 3x = 0 3 tan  2x + ÷ = −3  3  3  2x + π   π  3π 2 2 sin  ÷= 2 2 3cos  3x + ÷− 3 = 0 3cot  − x ÷+ 3 = 0  3   3  2   6π   π  π   π   πtan  − 3x ÷.cot  2x + ÷ = 0 tan  3x + ÷. ( cos2x − 1) = 0  cos  3x + 2 ÷+ 1÷.sin  x + 5 ÷ = 0  5   4  2        π  π 1  π  2π 6cos  4x + ÷+ 3 3 = 0 cos  x − ÷ = sin  3x + ÷− cos  x + ÷= 0  5  3 2  4  3  2Bài 2. Giải các phương trình (Dạng: at + bt + c = 0)2sin 2 x + 3sinx − 5 = 0 6cos 2 x − cosx − 1 = 0 2cos 2 2x + cos2x = 0cot 2 2x + 3cot 2x + 2 = 0 ( ) tan 2 x + 3 − 1 tan x − 3 = 0 6cos 2 x + 5sinx − 7 = 0 xtan x + cotx = 2 cosx + 3cos +2=0 cos2x + cosx + 1 = 0 2Bài 3. Giải các phương trình xcos2x − 3cosx = 4cos 2 6sin 2 x − 2sin 2 2x = 5 6sin 2 3x − cos12x = 4 22cos 2 2x − 2 ( ) 3 + 1 cos2x + 3 = 0 5 ( 1 + cos x ) = 2 + sin 4 x − cos 4 x7cos x = 4cos3 x + 4sin 2x 4sin 3 x + 3 2 sin2x = 8sinx 4 + t anx = 7 cos 2x + sin 2 x − 2cos x + 1 = 0cos 2 xsin 2x + 4sinx cos 2 x = 2sin x 3sin 2 2x + 7cos 2x − 3 = 0Bài 4. Giải phương trình. (Phương trình đẳng cấp đối với sinx và cosx)2cos 2 x + 5sin x cos x + 6sin 2 x − 1 = 0 cos 2 x − 3 sin 2x = sin 2 x + 1 = 0cos 2 x − sin x cos x − 2sin 2 x − 1 = 0 cos 2 x + 3 sin x cos x − 1 = 02 2 ( sinx + cos x ) cos x = 3 + 2cos 2 x 4sin 2 x + 3 3 sin 2x − 2cos 2 x = 43sin 2 x + 5cos 2 x − 2cos 2x − 4sin 2x = 0 3sin 2 x − 3 sin x cos x + 2cos 2 x = 2tan x + cot x = 2 ( sin 2x + cos 2x ) 3cos 4 x + 4sin 2 x cos 2 x + sin 4 x = 04cos3 x + 2sin 3 x − 3sin x = 0 cos3 x − 4sin 2 x − 3cos x sin 2 x + sin x = 0cos3 x − sin 3 x = cos x + sin x sin 2 x − 3sin x cos x + 1 = 0cos3 x + sin x − 3sin 2 x cos x = 0 4sin 3 x + 3cos 2 x − 3sin x − sin 2 x cos x = 02cos3 x = sin 3x ( ) 2sin 2 x + 6sin x cos x + 2 1 + 3 cos 2 x − 5 − 3 = 0Bài 5. Giải các phương trình.(Dạng: asinx + bcosx = c) 3sin 3x − cos3x = 3sin 5x − 2cos5x = 3 sin x − 3 cos x = 1 24sin x + cos x = 4 sin 2x + cos 2x = 1 sin x ( 1 − sin x ) = cos x ( cos x − 1) 3 sin 3x − cos3x = 2 sin 2 x + sin 2x = 3cos 2 x sin x + cos x = 2 2 sin x cos x
 2. 2. sin8x − cos6x = 3 ( sin 6x + cos8x )Bài 6. Tìm nghiệm của phương trình sau trong khoảng đã cho. 1  π 3sin 2x = − với 0 < x < π cos  x − ÷ = với −π < x < π 2  3 2 π ( )tan 2x − 150 = 1 với −1800 < x < 900 cot 3x = − 1 3 với − < x < 0 2Bài 7. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số.  π 1y = 2cos  x − ÷− 1 y = 5 + cos x sinx  3 2  πy = 3 − cos  2x − ÷ + 2 y = 6 − 2cos3x  4Bài 8. Tìm TXĐ 1 − cosx 1 − cos3xy= y= sin 2x 1 + cos3x  2π   πy = 6 − cot  3x + ÷ y = − tan  x − ÷  3   6Bài 9. Giải các phương trình (Dạng đối xứng và phản đối xứng)2 ( sin x + cos x ) + 6sin x cos x − 2 = 0 sin x + cos x − 4sin x cos x − 1 = 0sin x cos x − 2 ( sin x + cos x ) + 1 = 0 6 ( sin x − cos x ) − 1 = sin x cos xsin x − cos x = 2 6 sin x cos x 2 2 ( sin x − cos x ) = 3sin 2x 12sin 2x + 3 3 ( sin x + cos x ) + 8 = 0 sin x − 2sin 2x = − cos x 2Bài 10. Giải các phương trình 3 3cos 2 x + cos 2 2x + cos 2 3x = sin 2 x + sin 2 2x + sin 2 3x = 2 2cos x + cos 2x + cos3x + cos 4x = 0 sin 3x − sin x + sin 2x = 0cos11x.cos3x = cos17x cos9x sin18x.cos13x = sin 9x.cos 4x

×