Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fedora community presentation at Software Freedom Day 2010 Hanoi

868 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fedora community presentation at Software Freedom Day 2010 Hanoi

 1. 1. World wide and in Vietnam Truong Anh Tuan Presented by iWay CEO Fedora Ambassador Vietnam License statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses. Fedora Community
 2. 2. Today's Topics <ul><li>Tổng quan về Fedora </li></ul><ul><li>Thành lập cộng đồng tại Việt Nam </li></ul>
 3. 3. Tổng quan về Fedora
 4. 4. <ul><li>Dự án Fedora là tập hợp các thành viên trong cộng đồng phần mềm tự do từ khắp nơi thế giới cùng nhau liên kết, xây dựng và giới thiệu bản phân phối Linux tên gọi “Fedora.” </li></ul>Dự án Fedora là gì?
 5. 5. <ul><li>Sứ mệnh của dự án Fedora là tập hợp, dẫn dắt các tiến bộ của phần mềm và nội dung tự do nguồn mở trong một cộng đồng hợp tác, thông qua việc: </li></ul><ul><ul><li>Chúng tôi phấn đấu để luôn đi đầu
 6. 6. Chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vươn lên và truyền bá phần mềm và nội dung tự do
 7. 7. Thành công của chúng tôi chính là những hành động chia sẻ trong cộng đồng </li></ul></ul>Sứ mệnh
 8. 8. <ul><li>4 nền tảng tạo nên giá trị cốt lõi của chúng tôi: </li></ul>4 nền tảng cơ bản
 9. 9. <ul><li>Tạo ra một bản phân phối Linux miễn phí cho tất cả mọi người
 10. 10. Đóng góp xây dựng cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở
 11. 11. Phát triển ngành khoa học và thực hành xây dựng cộng đồng </li></ul>Mục tiêu cụ thể
 12. 12. <ul><li>Fedora không chỉ là một phần mềm, đó là một cộng đồng các tình nguyện viên trên khắp thế giới cùng nhau làm việc để thúc đẩy các lợi ích của văn hóa tự do
 13. 13. Chúng tôi chào đón tất cả các bạn, không phân biệt kỹ năng (IT or non-IT), trình độ, giới tính, màu da, dân tộc. Chúng tôi tin tưởng vào một cộng đồng đa dạng, mỗi người luôn vì mọi người, mọi người luôn vì mỗi người </li></ul>Cộng đồng
 14. 14. <ul><li>Fedora muốn trở thành trung tâm cho đổi mới, sáng tạo trong phần mềm tự do nguồn mở và là nơi tập hợp một cộng đồng đa dạng, đóng góp vì lợi ích chung của tất cả mọi người
 15. 15. Fedora luôn đóng góp hết tất cả những gì xây dựng được trở lại cho thế giới PMTDNM, nhằm tiến tới một cộng đồng rộng lớn hơn. Không phân biệt bạn đang dùng bản phân phối nào, bạn đang và hoàn toàn có quyền tin tưởng vào những gì được phát triển trong dự án Fedora. </li></ul>Phương pháp luận
 16. 16. <ul><li>Chúng tôi luôn cố gắng làm điều hay, lẽ phải: chỉ cung cấp phần mềm tự do nguồn mở; bảo vệ và khuyến khích các giải pháp cho phép tự do sử dụng và phân phối lại (ngay trong cả chính cộng đồng phát triển dự án Fedora)
 17. 17. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các dự án thượng nguồn nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Các cải tiến của chúng tôi đến với cộng đồng, và các cải tiến trong dự án thượng nguồn đến với chúng tôi một cách nhanh nhất </li></ul>Sự khác biệt
 18. 18. <ul><li>Một vài phát triển gần đây trong cộng đồng PMTDNM do Fedora chủ xướng: </li></ul><ul><ul><li>NetworkManager
 19. 19. D-Bus
 20. 20. PolicyKit, PackageKit, ConsoleKit, DeviceKit
 21. 21. FreeIPA
 22. 22. SELinux
 23. 23. PulseAudio </li></ul></ul>Sự khác biệt
 24. 24. <ul><li>Chúng tôi tiếp thêm sức mạnh cho những ai tin tưởng vào PMTDNM, là nền tảng cho các cộng đồng, các bản phân phối, nội dung tự do khác
 25. 25. Chúng tôi thấy rõ sự nguy hại của bằng sáng chế phần mềm gây trở ngại cho đổi mới sáng tạo trong phát triển phần mềm, đặc biệt là trong dài hạn </li></ul>Sự khác biệt
 26. 26. <ul><li>Chúng tôi chờ đón tất cả các bạn tại: http://fedoraproject.org/wiki/Join </li></ul>Tham gia dự án
 27. 27. <ul><li>http://fedoraproject.org/en/get-fedora </li></ul>Tải về Fedora
 28. 28. Thành lập cộng đồng tại Việt Nam
 29. 29. <ul><li>Website chính thức: http://vn.fedoracommunity.org/ </li></ul><ul><li>Mailing list: http://lists.fedoraproject.org/mailman/listinfo/vn-community </li></ul>Trao đổi thông tin
 30. 30. Questions ? License statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses. [email_address] Contact:

×