Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lã Đức ThiệnCNC mobileTim Books version Wp7
ỨNG DỤNG ĐỌC SÁCH SỐ 1 VIỆT NAM              HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG              iOS,       ...
-  IsolatedStorage là 1 khu vực lưu trữ biệt lập của  các ứng dụng.-  Mỗi app được OS tạo ra IsolatedStorage riêng và ...
  IsolatedStorageFile  IsolatedStorageSettin  gs  Local Database (7.1)              DEMO
  IsolatedStorageFile: Thư viện hỗ trợ thao tác  với file hoặc thư mục. Ví dụ: Đọc file  XML, đọc file ảnh, video …...
  IsolatedStorageFile sử dụng để lưu trữ các file sách  đã được tải về, giải nén  Demo code    Create File    ...
  IsolatedStorageSettings: lưu trữ dữ liệu dưới  dạng cặp Key-Value trong IsolatedStorage  Phương thức khởi tạo:usin...
 IsolatedStorageSettings để lưu các tham số người dùng, setting của AppVí dụ: Lưu trữ các style của phần đọc sách, các c...
  Implementation của SQL Compact cho  Mango. Nó là 1 bộ nhớ trong được nhúng  vào trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu(RD...
  LINQ to SQL được sử dụng như Object relation mapping  (ORM)  Database được lưu trong isolated storage  LINQ dùng...
  Thực hiện các truy vấn phức tạp tới database  hiệu quả và nhanh chóng  ◦ Hỗ trợ khởi tạo đối tượng mapping với dat...
  Chỉ có thể sử dụng LINQ để truy vấn.  Các ứng dụng khác không thể truy cập do  database được lưu trong IsolatedSto...
NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ  Nghiên cứu những công nghệ mới nhất của  Wp7  Xây dựng ứng dụng đọc sách đầu tiên trên  Wp7 của...
KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC:  Nguồn tài liệu ít, không chính thống.  Nền tảng mới ra đời nên còn tồn tại lỗi.  Nền tảng c...
Presentation CNC
Presentation CNC
Presentation CNC
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation CNC

688 views

Published on

Author: CNC Mobile

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation CNC

 1. 1. Lã Đức ThiệnCNC mobileTim Books version Wp7
 2. 2. ỨNG DỤNG ĐỌC SÁCH SỐ 1 VIỆT NAM HỖ TRỢ ĐA NỀN TẢNG iOS, Window phones, Android, Bada, BlackBerry Tim books phiên bản Windows Phone 7 được kế thừa từ thành công phiên bảnText books: 5000 booksAudio books: 200 audio trên iOS.Hơn 20.000 lượt tải sau 3tháng.
 3. 3. - IsolatedStorage là 1 khu vực lưu trữ biệt lập của các ứng dụng.- Mỗi app được OS tạo ra IsolatedStorage riêng và không thể bị truy xuất bởi bất cứ App nào khác. IsolatedStorage có thể lưu trữ data, settings…của riêng App đó.- Trong Tim Books, IsolatedStorage được sử dụng để lưu trữ tất cả dữ liệu.
 4. 4.  IsolatedStorageFile IsolatedStorageSettin gs Local Database (7.1) DEMO
 5. 5.  IsolatedStorageFile: Thư viện hỗ trợ thao tác với file hoặc thư mục. Ví dụ: Đọc file XML, đọc file ảnh, video … Phương thức khởi tạousing (IsolatedStorageFile isolatedStorageFile = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()){ //do something}
 6. 6.  IsolatedStorageFile sử dụng để lưu trữ các file sách đã được tải về, giải nén Demo code  Create File  Read File  Write File
 7. 7.  IsolatedStorageSettings: lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp Key-Value trong IsolatedStorage Phương thức khởi tạo:using (IsolatedStorageSettings isolatedStorageSettings = IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings){ isolatedStorageSettings.Add("key", "value");}
 8. 8.  IsolatedStorageSettings để lưu các tham số người dùng, setting của AppVí dụ: Lưu trữ các style của phần đọc sách, các càiđặt như font chữ, màu sắc …Demo Code
 9. 9.  Implementation của SQL Compact cho Mango. Nó là 1 bộ nhớ trong được nhúng vào trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu(RDBMS) Sử dụng để lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ và cung cấp các thao tác trên dữ liệu
 10. 10.  LINQ to SQL được sử dụng như Object relation mapping (ORM) Database được lưu trong isolated storage LINQ dùng để truy vấn dữ liệu, T-SQL không được hỗ trợ Tích hợp sẵn trong framework. Chỉ cần thêm System.Data.Linq là có thể sử dụng. Connection String có dạng: "Data Source=isostore:/DIRECTORY/FILE.sdf"; Cấu hình tối thiểu: Visual Studio 2010 SP1 and Windows Phone 7.1 Mango Developer Tools
 11. 11.  Thực hiện các truy vấn phức tạp tới database hiệu quả và nhanh chóng ◦ Hỗ trợ khởi tạo đối tượng mapping với database để dễ dàng, nhanh chóng truy xuất Có thể thực hiện tất cả các operations như insert, delete, update…và các operations này đều được thực hiện rất hiệu quả bởi SQL Compact Runtime.
 12. 12.  Chỉ có thể sử dụng LINQ để truy vấn. Các ứng dụng khác không thể truy cập do database được lưu trong IsolatedStorage. Tuy nhiên điều này khiến việc bảo mật dữ liệu của ứng dụng được đảm bảo.
 13. 13. NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ Nghiên cứu những công nghệ mới nhất của Wp7 Xây dựng ứng dụng đọc sách đầu tiên trên Wp7 của người Việt Nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất nhiệt tình của cộng đồng Wp7 Việt Nam (dù còn rất ít người)
 14. 14. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC: Nguồn tài liệu ít, không chính thống. Nền tảng mới ra đời nên còn tồn tại lỗi. Nền tảng cung cấp bộ thư viện chưa đầy đủ Cộng đồng phát triển Wp7 chưa nhiều, chưa có nhiều sự chia sẻ kinh nghiệm

×