Manners prophet-fighting-enemies hebrew

315 views

Published on

Manners prophet-fighting-enemies hebrew

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manners prophet-fighting-enemies hebrew

  1. 1. ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫האויבים‬ ‫נגד‬ ‫בקרבות‬ ‫מדינה‬ ‫נשיא‬ ‫הכיר‬ ‫לא‬ ‫העולם‬,‫לוחם‬,‫הנביא‬ ‫כמו‬ ‫ִל‬‫י‬ַ‫ח‬ ‫גבור‬ ‫או‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬.‫אויביו‬ ‫על‬ ‫מרחם‬ ‫לוחם‬ ‫ראה‬ ‫לא‬ ‫העולם‬, ‫כמוהו‬ ‫בידו‬ ‫הנופלים‬ ‫והשבויים‬. ‫כמפוזרים‬ ‫נראים‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫אולי‬,‫יוכיחו‬ ‫הבאות‬ ‫השורות‬ ‫אבל‬ ‫ע‬ ‫זו‬ ‫כי‬‫כך‬ ‫על‬ ‫המלמדת‬ ‫קיימת‬ ‫ובדה‬.‫את‬ ‫סוקרים‬ ‫אנו‬ ‫הזה‬ ‫בחלק‬ ‫לפני‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬,‫בתוך‬,‫ואחרי‬ ‫הקרבות‬,‫בהסטורייה‬ ‫החשוב‬ ‫הלקח‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬. 1–‫הקרב‬ ‫לפני‬ ‫הדרכתו‬: ‫כעויינים‬ ‫לו‬ ‫במתנגדים‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫ראה‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬, ‫עויינות‬ ‫של‬ ‫מבט‬ ‫אליהם‬ ‫הביט‬ ‫לא‬‫ברית‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫מבחין‬ ‫שאינו‬, ‫לוחם‬,‫החסות‬ ‫דתות‬ ‫ובני‬. ‫באויביו‬ ‫בגד‬ ‫ולא‬ ‫ברית‬ ‫הפר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬,‫אליהם‬ ‫מתייחס‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫והמלחמות‬ ‫השלום‬ ‫של‬ ‫החוקים‬ ‫לפי‬. ‫שיח‬ ‫האימאם‬'-‫אל‬ ‫אבן‬‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫את‬ ‫סיכּם‬ ‫ִם‬‫יּ‬ָ‫ק‬ ‫בספרו‬ ‫במלחמות‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬"‫אלמעאד‬ ‫זאד‬"‫באומרו‬:‫לאחר‬ ‫א‬ ‫שהורה‬‫נחלקו‬ ‫בכופרים‬ ‫להילחם‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫לנביא‬ ‫לוהים‬ ‫סוגים‬ ‫לשלושה‬ ‫מוסלמים‬ ‫הבלתי‬,‫הם‬: – ‫א‬‫ברית‬ ‫בעלי‬ – ‫ב‬‫אויבים‬)‫הכופרים‬( – ‫ג‬‫החסות‬ ‫דתות‬ ‫בני‬)‫ונוצרים‬ ‫יהודים‬( ‫המוסלמים‬ ‫התחייבויות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫הורה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫הברית‬ ‫לבעלי‬,‫השני‬ ‫הצד‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫ולממש‬‫גם‬ ‫מתחייב‬ ‫בה‬ ‫הוא‬. ‫הברית‬ ‫את‬ ‫מפר‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫יבגדו‬ ‫הברית‬ ‫שבעלי‬ ‫ראה‬ ‫ואם‬,‫ומודיע‬ ‫לאחר‬ ‫אלא‬ ‫בהם‬ ‫ם‬ָ‫נלח‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫הפר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫להם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫שיודיע‬. ‫עמו‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫שהפרו‬ ‫באלה‬ ‫להילחם‬ ‫הורה‬ ‫הוא‬,‫סורת‬ ‫וכשנגלתה‬ "-‫אל‬‫תאוובּה‬) "‫התשובה‬(‫אבן‬ ‫שזכר‬ ‫הסוגים‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫והובהרו‬ -‫אל‬‫ִם‬‫י‬ָ‫ק‬,‫מבני‬ ‫באויבים‬ ‫להילחם‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫לנביא‬ ‫אלוהים‬ ‫הורה‬ ִ‫ג‬‫ה‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫שסירבו‬ ‫החסות‬ ‫דתות‬'‫ָה‬‫י‬ְ‫ז‬)‫שאותו‬ ‫כספי‬ ‫מס‬ ‫בארץ‬ ‫לחיות‬ ‫להם‬ ‫להרשות‬ ‫בתמורה‬ ‫החסות‬ ‫דתות‬ ‫בני‬ ‫משלמים‬
  2. 2. ‫האסלאם‬(,‫בצבועים‬ ‫ולהילחם‬ ‫בחרב‬ ‫בכופרים‬ ‫להילחם‬ ‫לו‬ ‫והורה‬ ‫המכרעת‬ ‫בהוכחה‬. ‫מסדר‬ ‫שהיו‬ ‫החוקים‬ ‫הם‬ ‫אלה‬‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫ים‬ ‫ברית‬ ‫בעלי‬ ‫הן‬ ‫לו‬ ‫המתנגדים‬ ‫לבין‬ ‫השלום‬,‫אויבים‬ ‫או‬ ‫לוחמים‬ ‫והן‬. ‫מסוימים‬ ‫תנאים‬ ‫היו‬ ‫מצב‬ ‫לכל‬,‫ובמלחמות‬ ‫בשלום‬,‫נהג‬ ‫הקרב‬ ‫לפני‬ ‫לצד‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫שנוטים‬ ‫אוביקטיביים‬ ‫בצעדים‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫השלום‬,‫בשיל‬ ‫או‬ ‫לראשונה‬ ‫לאסלאם‬ ‫להיכנס‬ ‫בקריאה‬ ‫ברור‬ ‫זה‬‫ום‬ ‫הג‬'‫האסלמית‬ ‫למדינה‬ ‫זיה‬,‫להילחם‬ ‫והמשיכו‬ ‫דעתם‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫ואם‬ ‫בקרב‬ ‫בוחר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫היה‬ ‫באסלאם‬. 2–‫הקרב‬ ‫בתוך‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬: ‫ובהריגה‬ ‫ברצח‬ ‫קשורות‬ ‫שהמלחמות‬ ‫למרות‬,‫בה‬ ‫העיקרית‬ ‫והכוונה‬ ‫לאומה‬ ‫קבע‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫שהנביא‬ ‫אלא‬ ‫באויב‬ ‫הפגיעה‬ ‫היא‬ ‫ה‬‫את‬ ‫השולטים‬ ‫מסוימים‬ ‫וכללים‬ ‫נשגבים‬ ‫נמוסים‬ ‫מוסלמית‬ ‫בקרב‬ ‫המוסלמי‬ ‫הלוחם‬ ‫התנהגות‬,‫העובר‬ ‫על‬ ‫כבדים‬ ‫עונשים‬ ‫וקבע‬ ‫אותם‬. ‫אלוהים‬ ‫למען‬ ‫להילחם‬ ‫תווך‬ ‫עמודי‬ ‫קבע‬ ‫האיסלאם‬,‫ללא‬ ‫והורה‬ ‫במלחמה‬ ‫ליגיטיים‬ ‫הבלתי‬ ‫באמצעיים‬ ‫להשתמש‬.‫ג‬ ‫בן‬ ‫ספוואן‬'‫סאן‬ ‫א‬ ‫העמיד‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫כי‬ ‫אמר‬‫פלוגה‬ ‫בראש‬ ‫ותו‬ ‫להם‬ ‫והורה‬ ‫הקרבות‬ ‫באחת‬" :‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫בחסותו‬ ‫לכו‬,‫תבגדו‬ ‫אל‬ ,‫ָמו‬‫ר‬‫ת‬ ‫אל‬. " ‫הח‬ ‫כי‬ ‫סעיד‬ ‫בן‬ ‫יחיה‬ ‫סיפר‬ ‫שני‬ ‫מצד‬'‫שלח‬ ‫אלצדיק‬ ‫בכר‬ ‫אבו‬ ‫ליף‬ ‫סוריה‬ ‫אל‬ ‫צבאות‬,‫העיר‬ ‫קצוואות‬ ‫אל‬ ‫איתם‬ ‫ויצא‬)‫אלמדינה‬(‫ואמר‬ ‫המוסלמיים‬ ‫לחיילים‬" :‫עשרה‬ ‫עליכם‬ ‫מצווה‬ ‫אני‬:‫תחרבו‬ ‫אל‬‫בית‬, ‫האוכל‬ ‫לצורך‬ ‫אלא‬ ‫גמל‬ ‫או‬ ‫כבשׂה‬ ‫תעקרו‬ ‫אל‬,‫דקלים‬ ‫תציפו‬ ‫אל‬, ‫אותם‬ ‫תבעירו‬ ‫אל‬,‫תבגדו‬ ‫אל‬,‫פחדנים‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬,‫ילדים‬ ‫תהרגו‬ ‫אל‬ ,‫נשים‬,‫זקנים‬ ‫או‬,‫פרויים‬ ‫עצים‬ ‫תעקרו‬ ‫אל‬. " ‫להם‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬ ‫אחר‬ ‫בסיפור‬" :‫אנשים‬ ‫על‬ ‫תעברו‬ ‫בדרך‬ ‫הכנסת‬ ‫בבתי‬ ‫לאמונתם‬ ‫שהתפנו‬,‫אל‬‫בהם‬ ‫תפגעו‬,‫עם‬ ‫אותם‬ ‫עזבו‬ ‫אמונתם‬. " ‫ומשקפים‬ ‫האיסלאם‬ ‫של‬ ‫הצבאית‬ ‫החוקה‬ ‫את‬ ‫מהווים‬ ‫המקרים‬ ‫אלה‬ ‫בקרבות‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫את‬,‫בדברים‬ ‫המתבטאת‬ ‫האלה‬: 1–‫המסירות‬,‫לקרב‬ ‫האמיתיות‬ ‫למטרות‬ ‫המשאבים‬ ‫והשקעת‬, ‫לכך‬ ‫המתנגד‬ ‫כל‬ ‫ועזיבת‬,‫כמו‬:‫הבגידה‬,‫הרימוי‬,‫הנקמה‬, ‫והגניבה‬.
  3. 3. 2-‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬,‫החורבן‬ ‫צורות‬ ‫מכל‬ ‫ולהתרחק‬,‫כמו‬ ‫עצים‬ ‫שריפת‬,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫והריגת‬. 3–‫הילדים‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫על‬ ‫לשמור‬,‫הנשים‬,‫והזקנים‬. 4–‫הדתית‬ ‫הסלחנות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬,‫הזולת‬ ‫של‬ ‫המקדשים‬ ‫וכבוד‬, ‫והכּומרים‬ ‫הנזירים‬ ‫רצח‬ ‫ולאסור‬,‫הכנסת‬ ‫בבבתי‬ ‫לפגוע‬ ‫ולא‬, ‫והכניסי‬ ‫המנזרים‬‫ות‬. ‫הדמים‬ ‫בשפיכת‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫האשימו‬ ‫אשר‬ ‫אלה‬ ‫האלה‬ ‫והנימוסים‬ ‫היסודים‬ ‫את‬ ‫יודעים‬ ‫אינם‬ ‫והברבריות‬,‫ואינם‬ ‫בהם‬ ‫מתחשבים‬. ‫חסד‬ ‫על‬ ‫המודיעים‬ ‫ומנהיגים‬ ‫מפקדים‬ ‫יותר‬ ‫ראינו‬,‫רחמים‬, ‫וסבלנות‬,‫צורות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מופיעים‬ ‫הם‬ ‫השלטון‬ ‫את‬ ‫וכשתופסים‬ ‫הפשעים‬,‫הזוועות‬,‫הע‬‫העמים‬ ‫בזכויות‬ ‫והזלזול‬ ‫ינוי‬.‫לכך‬ ‫דוגמה‬ ‫התנהגות‬ ‫לבין‬ ‫הצרפתית‬ ‫המהפכה‬ ‫עקרונות‬ ‫בין‬ ‫הניכרת‬ ‫הסתירה‬ ‫אפריקה‬ ‫צפון‬ ‫במדינות‬ ‫הצרפתיים‬,‫הרבה‬ ‫סבלו‬ ‫אלו‬ ‫מדינות‬ ‫הצרפתי‬ ‫הכבוש‬ ‫מאכזריות‬,‫סובלים‬ ‫הם‬ ‫הזה‬ ‫היום‬ ‫עצם‬ ‫ועד‬ ‫הכבוש‬ ‫מתוצאות‬. ‫אחרת‬ ‫דוגמה‬,‫היא‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫אשר‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫את‬‫על‬ ‫שומרת‬ ‫בעולם‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬,‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫מפרה‬ ‫אשר‬ ‫המדינה‬ ‫היא‬ ‫בעיראק‬,‫ובאפגנסטאן‬. ‫נוספת‬ ‫דוגמה‬,‫חוקיות‬ ‫הבלתי‬ ‫המלחמות‬,‫ההמונית‬ ‫ההשמדה‬, ‫של‬ ‫בטענה‬ ‫להן‬ ‫המתנגדות‬ ‫המדינות‬ ‫נגד‬ ‫המעצמות‬ ‫שמבצעות‬ ‫בטרור‬ ‫הלוחמה‬,‫העמים‬ ‫ושחרור‬,‫הדימוקרטיה‬ ‫והפצת‬,‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ‫שא‬ ‫טענות‬‫זקן‬ ‫או‬ ‫קטן‬ ‫על‬ ‫מרחמות‬ ‫ינן‬,‫אישה‬ ‫או‬ ‫איש‬.‫דוגמה‬ ‫עוד‬, ‫ג‬ ‫הכלא‬ ‫בבית‬ ‫ההפרות‬'‫וואנטנמו‬,‫של‬ ‫צורחת‬ ‫דוגמה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫אלה‬ ‫ומנהיגים‬ ‫מפקדים‬ ‫ומוסרי‬ ‫התנהגות‬.
  4. 4. 3–‫הקרבות‬ ‫אחרי‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬,‫המנצח‬ ‫וניצחון‬,‫הנכשלים‬ ‫וכשלון‬,‫היה‬ ‫ה‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬‫שאסרו‬ ‫האסירים‬ ‫בעניין‬ ‫מתחשב‬ ‫שלום‬ ‫בקרב‬ ‫המוסלמים‬,‫מתחשב‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫המוסלמית‬ ‫האומה‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫באינטרס‬,‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫בזמן‬ ‫ובו‬ ‫האסירים‬ ‫של‬,‫למוסלמים‬ ‫יחסם‬ ‫לפי‬. ‫כי‬ ‫קבעו‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫חיי‬ ‫תולדות‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריונים‬ ‫לה‬ ‫למוסלמים‬ ‫הורה‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬‫הבלתי‬ ‫לעמים‬ ‫לטובה‬ ‫תייחס‬ ‫מוסלמים‬,‫דתם‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫הורה‬ ‫הוא‬,‫אמונתם‬,‫דמם‬,‫בתי‬ ‫שׁלהם‬ ‫הכנסת‬,‫ורכושם‬.‫של‬ ‫חסותה‬ ‫תחת‬ ‫יהיו‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫הוא‬ ‫המוסלמית‬ ‫המדינה‬,‫לחיות‬ ‫זכויותיהם‬ ‫ועל‬ ‫עליהם‬ ‫שתהגן‬, ‫המכונה‬ ‫מסוים‬ ‫דמי‬ ‫משלמים‬ ‫הם‬ ‫לכך‬ ‫בתמורה‬)‫אלג‬'‫זייה‬( ‫מצער‬ ‫בסכום‬ ‫הנאמדת‬,‫וזה‬‫היו‬ ‫האיסלאם‬ ‫לפני‬ ‫כי‬ ‫מוזר‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הבסתם‬ ‫לאחר‬ ‫האנשים‬ ‫על‬ ‫כזה‬ ‫מס‬ ‫מטילים‬ ‫המנצחות‬ ‫הצבאות‬ ‫במלחמה‬,‫מסים‬ ‫מטילה‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫האלה‬ ‫בימים‬ ‫גם‬,‫על‬ ‫ודמי‬ ‫בה‬ ‫החי‬ ‫הפרט‬. -‫אל‬ ‫אבן‬ ‫האימאם‬‫אלג‬ ‫קיים‬'‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הדרכתו‬ ‫את‬ ‫סיכּם‬ ‫וזייה‬ ‫באומרו‬ ‫האסירים‬ ‫לגבי‬ ‫מוחמד‬,‫ללא‬ ‫אסירים‬ ‫משחרר‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫תמורה‬,‫אסירים‬ ‫לשחרור‬ ‫בתמורה‬ ‫אותם‬ ‫מחליף‬ ‫היה‬ ‫ולפעמים‬ ‫מוסלמים‬,‫פדיון‬ ‫לשלם‬ ‫בתמורה‬ ‫או‬,‫קצת‬ ‫הורג‬ ‫היה‬ ‫מעטים‬ ‫ולעתים‬ ‫מהם‬,‫האינטרס‬ ‫ולפי‬ ‫ברורות‬ ‫נסיבות‬ ‫לפי‬ ‫קורה‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫הכללי‬. ‫פשיטת‬ ‫של‬ ‫האסירים‬ ‫לשחרר‬ ‫בתמורה‬ ‫פדיון‬ ‫קבל‬ ‫הוא‬)‫בדר‬(, ‫מש‬ ‫הייתי‬ ‫חי‬ ‫עדי‬ ‫בן‬ ‫מוטעם‬ ‫אם‬ ‫ואמר‬‫בזכותו‬ ‫אותם‬ ‫חרר‬,‫בגלל‬ ‫זה‬ ‫כופר‬ ‫היה‬ ‫שהוא‬ ‫למרות‬ ‫אותו‬ ‫מכבד‬ ‫היה‬ ‫מוחמד‬ ‫שהנביא‬. -‫אל‬ ‫ביום‬‫המוסלמים‬ ‫אסרו‬ ‫ָה‬‫י‬ִ‫ְבּ‬‫י‬ָ‫חוד‬80‫מהכופרים‬,‫נביא‬ ‫אולם‬ ‫אותם‬ ‫שחרר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הרחמים‬. ‫הניצחון‬ ‫לאחר‬ ‫וההודיה‬ ‫לאלוהים‬ ‫הכניעה‬ ‫הת‬ ‫התקופות‬ ‫ובכל‬ ‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫והמפקדים‬ ‫המנהיגים‬‫נהגו‬ ‫הנצחון‬ ‫לאחר‬ ‫לחגוג‬,‫גברותם‬ ‫על‬ ‫המאלפים‬ ‫הנאומים‬ ‫את‬ ‫ולשאת‬, ‫נצחונם‬ ‫על‬ ‫ומדברים‬,‫במלחמה‬ ‫במעשיהם‬ ‫ומתגאים‬.‫הנביא‬ ‫אבל‬ ‫הנצחון‬ ‫לאחר‬ ‫לאלוהים‬ ‫מודה‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫מוחמד‬, ‫לעצמו‬ ‫לא‬ ‫ולמוסלמים‬ ‫לאלוהים‬ ‫הזה‬ ‫הנצחון‬ ‫את‬ ‫ומייחס‬,‫נכנס‬ ‫הוא‬
  5. 5. ‫שניצ‬ ‫לאחר‬ ‫רוח‬ ‫שפלות‬ ‫עם‬ ‫למיכה‬‫הכפירה‬ ‫צורות‬ ‫כל‬ ‫ח‬,‫היה‬ ‫הוא‬ ‫צנוע‬ ‫יותר‬,‫ניצחון‬ ‫כל‬ ‫לאחר‬ ‫ראשו‬ ‫את‬ ‫ומרכין‬. ‫התפלל‬ ‫הוא‬ ‫מיכּה‬ ‫פתיחת‬ ‫לאחר‬8‫לו‬ ‫להודות‬ ‫כדי‬ ‫לאלוהים‬ ‫רכיעות‬ ‫מיכה‬ ‫לעיר‬ ‫מחדש‬ ‫לחזור‬ ‫עליו‬ ‫שהקל‬,‫לרוב‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫סלל‬ ‫וכי‬ ‫להתאסלם‬ ‫הכופרים‬.

×