Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHƢƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ
NGHIÊN CỨU MARKETING

Marketing - Chìa khoá thành công trong kinh tế thị trường
Chƣơng 2: Hệ thống thông tin
và Nghiên cứu Marketing

1. Hệ thống thông tin MKT
- Tại sao phải hình thành hệ
thống thông t...
1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING
1.1. Tại sao phải hình thành hệ thống thông tin Marketing?
Marketing
địa phương

Marketing...
1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING
1.2. Khái niệm MIS và Các bộ phận cấu thành MIS

* Khái niệm MIS:
MIS là hệ thống hoạt độn...
1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING
* Các bộ phận cấu thành MIS
Thông tin Marketing
Môi trƣờng
Marketing
- Các thông tin về th...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
2.1. Khái niệm:
Nghiên cứu marketing là việc xác
định một cách có hệ thống những
thông tin cần thi...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Phát hiện vấn đề và hình
thành mục tiêu nghiên cứu

2.2. Quá
trình
nghiên
cứu
MKT

Xây dựng kế hoạ...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 1: Phát hiện vấn đề và hình

thành mục tiêu nghiên cứu MKT
Nhà quản trị marketing và người
ng...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT
Để xây dựng một kế hoạch có hiệu quả nhất để thu
thập những th...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT
a, Nguồn tài liệu
Tài liệu thứ cấp: những thông tin đã có
tro...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT
b, Các phương pháp nghiên cứu
Quan sát: Theo dõi, Quan sát, l...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT
c, Các công cụ nghiên cứu: để thu thập
các tài liệu sơ cấp
Ph...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT
d, Xác lập kế hoạch chọn mẫu: mẫu là
đoạn dân cư tiêu biểu cho...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT
e, Các phương thức tiếp xúc:

Qua điện
thoại

Đặt câu hỏi và n...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 3: Thu thập thông tin
Đây là giai đoạn quan trọng nhất nhưng
cũng dễ sai lầm nhất của việc ng...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 4: Phân tích thông tin thu thập đƣợc
Giai đoạn này nhằm rút ra những thông tin
và kết quả qua...
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 4: Phân tích thông tin thu thập đƣợc

Hệ thống phân tích thông tin Marketing
Trongedu.com

17
2. NGHIÊN CỨU MARKETING
Bƣớc 5: Báo cáo kết quả nghiên cứu MKT
Báo cáo phải thẻ hiện rõ vấn đề và mục
tiêu nghiên cứu. Thư...
HỆ THỐNG THÔNG TIN
VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING
Câu hỏi ôn tập chƣơng 2
 Tại sao phải hình thành hệ thống thông tin Marketing?...
MARKETING CĂN BẢN
TẠO NHIỀU GIÁ TRỊ HƠN NỮA CHO KHÁCH HÀNG!

Giảng viên: ThS. Hoàng Xuân Trọng
Bộ môn: Quản trị Kinh doanh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chương 2 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing (2014)

10,181 views

Published on

Chương 2 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing (Bài giảng năm 2014)

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chương 2 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing (2014)

 1. 1. CHƢƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING Marketing - Chìa khoá thành công trong kinh tế thị trường
 2. 2. Chƣơng 2: Hệ thống thông tin và Nghiên cứu Marketing 1. Hệ thống thông tin MKT - Tại sao phải hình thành hệ thống thông tin? - Khái niệm MIS và Các bộ phận cấu thành MIS 2. Nghiên cứu marketing - Khái niệm - Quá trình nghiên cứu MKT Trongedu.com 2
 3. 3. 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 1.1. Tại sao phải hình thành hệ thống thông tin Marketing? Marketing địa phương Marketing toàn quốc Không đủ mua Đòi hỏi mua Cạnh tranh giá cả Cạnh tranh phi giá cả Trongedu.com Những thông tin này bao gồm cả thông tin lịch sử, hiện tại, tương lai; thông tin bên trong và bên ngoài. 3
 4. 4. 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 1.2. Khái niệm MIS và Các bộ phận cấu thành MIS * Khái niệm MIS: MIS là hệ thống hoạt động thường xuyên có sự tương tác giữa con người, thiết bị và các phương pháp dùng để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và truyền đi những thông tin cần thiết chính xác kịp thời để người phụ trách lĩnh vực Marketing sử dụng chúng với mục đích thiết lập, tổ chức thực hiện, điều chỉnh và kiểm tra các kế hoạch marketing. Trongedu.com 4
 5. 5. 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING * Các bộ phận cấu thành MIS Thông tin Marketing Môi trƣờng Marketing - Các thông tin về thị trường (khách hàng mục tiêu) - Các nhà cung cấp - Các đối thủ cạnh tranh - Công chúng - Thông tin nội bộ - Các nhân tố vĩ mô của môi trường Hệ thống thông tin Hệ thống báo cáo nội bộ Hệ thống thu thập thông tin Marketing Thường xuyên bên ngoài Hệ thống nghiên cứu Marketing Thông tin Marketing Những ngƣời quản trị Marketing - Phân tích Hệ thống phân tích thông tin Marketing - Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra quá trình thực hiện Những quyết định và sự giao tiếp Marketing Trongedu.com 5
 6. 6. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING 2.1. Khái niệm: Nghiên cứu marketing là việc xác định một cách có hệ thống những thông tin cần thiết về hoàn cảnh Marketing đứng trước công ty; là thu thập, phân tích và báo cáo kết quả về các thông tin đó. Nghiên cứu Marketing để làm gì? Doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành nghiên cứu Marketing để hiểu được khách hàng và hiểu các đối thủ cạnh tranh. Trongedu.com 6
 7. 7. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu 2.2. Quá trình nghiên cứu MKT Xây dựng kế hoạch nghiên cứu Thu thập thông tin Phân tích thông tin đã thu thập Báo cáo kết quả Trongedu.com 7
 8. 8. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 1: Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu MKT Nhà quản trị marketing và người nghiên cứu phải xác định vấn đề một cách thận trọng và thống nhất với nhau về mục tiêu nghiên cứu Lưu ý: Trong giai đoạn này cần tránh việc xác định vấn đề quá rộng hay quá hẹp. Các mục tiêu phải thật cụ thể. Trongedu.com 8
 9. 9. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT Để xây dựng một kế hoạch có hiệu quả nhất để thu thập những thông tin cần thiết, kế hoạch bao gồm: Nguồn tài liệu Phương pháp nghiên cứu Công cụ nghiên cứu Kế hoạch chọn mẫu Phương pháp tiếp xúc Trongedu.com 9
 10. 10. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT a, Nguồn tài liệu Tài liệu thứ cấp: những thông tin đã có trong một tài liệu nào đó, đã được thu thập cho một mục đích khác. Tài liệu sơ cấp: Những thông tin được thu thập lần đầu tiên cho mục đích nhất định Trường hợp những nguồn tài liệu thứ cấp bị cũ, không chính xác, không đáng tin cậy thì phải tiền hành thu thập tài liệu sơ cấp. Đa số các nghiên cứu marketing cần tiến hành thu thập tài liệu sơ cấp (có thể thông qua điều tra, phỏng vấn...) Trongedu.com 10
 11. 11. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT b, Các phương pháp nghiên cứu Quan sát: Theo dõi, Quan sát, lắng nghe mọi người và hoàn cảnh. Áp dụng tốt nhất cho việc nghiên cứu có tính chất tìm kiếm. Thực nghiệm: Chọn ra những nhóm chủ thể có hoàn cảnh khác nhau để thử nghiệm trong thực tế để so sánh kết quả với nhau. Áp dụng tốt nhất nghiên cứu nhằm phát hiện quan hệ nhân quả Điều tra: Qua điều tra sẽ có được những thông tin về sự am hiểu, lòng tin, sự ưa thích, mức độ thỏa mãn của khách hàng...Áp dụng tốt nhất cho việc nghiên cứu có tính chất mô tả Trongedu.com VD: Với vấn đề đặt ra "Có thể giảm giá theo khối lượng mua được không, điều đó liệu có kích thích tăng lượng bán không?" Khi đó có thể tổ chức nhiều điểm bán theo mức giá khác nhau để theo dõi thực nghiệm. 11
 12. 12. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT c, Các công cụ nghiên cứu: để thu thập các tài liệu sơ cấp Phiếu điều tra/ Bảng câu hỏi: Là hàng loạt câu hỏi mà người được hỏi cần phải trả lời. Có hai loại câu hỏi là câu hỏi đóng (Chỉ việc lựa chọn các phương án trả lời được thiết kế sẵn) và câu hỏi mở (trả lời bằng lời lẽ và ý kiến riêng). Phương tiện máy móc: Điện kế, thiết bị đo lường mức độ nhìn được và nhớ được, thiết bị chuyên dùng để ghi chép chuyển động của mắt, thiết bị mắc vào vô tuyến... Trongedu.com 12
 13. 13. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT d, Xác lập kế hoạch chọn mẫu: mẫu là đoạn dân cư tiêu biểu cho toàn bộ dân cư nói chung. Hỏi ai? Số lượng người cần hỏi? Nên lựa chọn thành viên của mẫu bằng cách nào? Ngẫu nhiên hay theo tiêu chí nào đó. Trongedu.com 13
 14. 14. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 2: Lập kế hoạch nghiên cứu MKT e, Các phương thức tiếp xúc: Qua điện thoại Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời qua điện thoại. Thu thập nhanh thông tin Qua bưu điện Gửi bảng câu hỏi qua bưu điện. Nhận trả lời qua bưu điện Tiếp xúc trực tiếp Phỏng vấn từng cá nhân (dùng bảng câu hỏi, chỉ nên trong vài phút) Phỏng vấn nhóm tập trung (trao đổi, thảo luận về chủ để, nội dung được chuẩn bị trước trong một vài giờ, với nhóm từ 6 -10 người). Trongedu.com 14
 15. 15. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 3: Thu thập thông tin Đây là giai đoạn quan trọng nhất nhưng cũng dễ sai lầm nhất của việc nghiên cứu. Cần lưu ý những trở ngại sau: Một số người được hỏi có thể vắng nhà, mà cũng không ở nơi làm việc; Một số người thoái thác, từ chối tham gia; Một số người có thể trả lời thiên lệch, không thành thật, cảm thấy vô bổ, mất thời gian; Bản thân người chủ trì có thể thiên vị, không thành thật vì lý do chủ quan. Trongedu.com 15
 16. 16. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 4: Phân tích thông tin thu thập đƣợc Giai đoạn này nhằm rút ra những thông tin và kết quả quan trọng nhất từ tài liệu thu thập được. Kết quả nghiên cứu thường được tập hợp vào bảng. Trên cơ sở bảng đó xem xét sự phân bố của các thông tin: mật độ cao, trung bình, tản mạn. Nếu là nghiên cứu định tính: căn cứ vào mật độ trả lời hoặc tần suất xuất hiện thông qua các con số giả thiết. Nếu là nghiên cứu định lượng: căn cứ vào con số thực hoặc những chỉ tiêu đã tính toán. Trongedu.com 16
 17. 17. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 4: Phân tích thông tin thu thập đƣợc Hệ thống phân tích thông tin Marketing Trongedu.com 17
 18. 18. 2. NGHIÊN CỨU MARKETING Bƣớc 5: Báo cáo kết quả nghiên cứu MKT Báo cáo phải thẻ hiện rõ vấn đề và mục tiêu nghiên cứu. Thường được viết theo trình tự sau: Nêu vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, các giả thiết, các kết luận Phân tích trình tự và kết quả nghiên cứu để nhà quản lý có thể xem thêm Những hạn chế của nghiên cứu vì những lý do nhất định Trongedu.com 18
 19. 19. HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING Câu hỏi ôn tập chƣơng 2  Tại sao phải hình thành hệ thống thông tin Marketing?  Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing?  Nghiên cứu Marketing là gì? Tại sao phải tiến hành nghiên cứu Marketing?  Các bước nghiên cứu Marketing?  Phân biệt dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp?  Khi nào cần phải tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp?  Phương pháp, công cụ và phương thức tiếp xúc để thu thập dữ liệu sơ cấp? Trongedu.com 19
 20. 20. MARKETING CĂN BẢN TẠO NHIỀU GIÁ TRỊ HƠN NỮA CHO KHÁCH HÀNG! Giảng viên: ThS. Hoàng Xuân Trọng Bộ môn: Quản trị Kinh doanh Email: Trongedu@gmail.com Website: www.trongedu.com Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Bắc

×