Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Røros Flyservice - Hvordan lykkes med booking på nett

828 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Røros Flyservice - Hvordan lykkes med booking på nett

 1. 1. ONLINE BOOKING Hva kreves ?
 2. 2. Hva kreves ? <ul><li>Sett av nok ressurser til rett tid </li></ul><ul><li>Vilje til å lykkes </li></ul><ul><li>Tro på det vi gjør </li></ul><ul><li>Stolthet av egne produkter </li></ul><ul><li>Strukturere og standarisere </li></ul><ul><li>Hva får vi ? </li></ul><ul><li>Mye moro og mere salg ! </li></ul><ul><li>Liten innsats i kroner og timer </li></ul>
 3. 3. Forskjeller på synlighet ? <ul><li>Være synlig i en enkelt annonse i en avis kun en gang </li></ul><ul><ul><li>Hva er sannsynligheten for at du får et salg ? </li></ul></ul><ul><li>Være synlig 365 dager i året – 24 timer i døgnet på flere markedsportaler på flere språk – og ikke minst bookbar </li></ul><ul><ul><li>Hva er sannsynligheten for at du får et salg ? </li></ul></ul>
 4. 4. Online booking - målsetting <ul><li>presenter hele destinasjonen samlet på egen web, på www.trondelag.com og på www.visitnorway.com : </li></ul><ul><li>overnatting, aktiviteter , opplevelser og arrangementer , </li></ul><ul><li>ferdige pakker eller enkeltprodukter som kunden pakker sammen selv </li></ul><ul><li>muliggjøre samarbeid med andre destinasjoner – selge hverandre </li></ul><ul><li>økt synliggjøring gir økt salg </li></ul>
 5. 5. Citybreak
 6. 6. Hva kreves av destinasjonene ? <ul><li>Informasjon til alle produkteiere i egen region er veldig viktig </li></ul><ul><li>Skrive avtale med produkteierne i egen destinasjon </li></ul><ul><li>Design på egen nettside iforhold til online booking </li></ul><ul><li>Delta med helst 2 på 3 dagers opplæring i løpet av januar/februar 2012 </li></ul><ul><li>– VTG eier av bookingsystemet Citybreak </li></ul><ul><li>Lage eget opplæringsprogram for egne produkteiere umiddelbart etterpå </li></ul><ul><li>Anbefaler 2 opplæringsdager for overnattingsbedrifter og 2 for aktivitetsleverandører </li></ul><ul><li>Oppfølging/support </li></ul>
 7. 7. Krav til forberedelser <ul><li>Still krav til produkteiere før kursstart : </li></ul><ul><li>Ta med egen bildebank – riktig format og gode bilder </li></ul><ul><li>Ta med informasjon om egen bedrift : organisasjonsnummer, bankkontonummer, telefon, </li></ul><ul><li>fax, email, kontaktpersoner etc. </li></ul><ul><li>Tenk igjennom hvilke produkter de vil legge ut, hvilken tilgjengelighet og til hvilken pris i hvilken periode/sesong </li></ul><ul><li>Ikke tenk for vanskelig ☺ </li></ul><ul><li>En ekstra salgskanal – erstatter ikke eget salg og andre kanaler </li></ul>
 8. 8. Krav til forberedelser <ul><li>Pris som legges inn her må være den samme som kunden får oppgitt ved å ringe til produkteier </li></ul><ul><li>Alt som legges inn må være noe produkteier kan stå inne for – også i en tvistesak </li></ul><ul><li>Ikke bruk alt for mye adjektiver og superlativer og lange tekster ☺ </li></ul><ul><li>Varen må kunne leveres /benyttes til avtalt tid </li></ul>
 9. 9. Hva får produkteierne ? <ul><li>Tilgang til mye større marked uten egne store investeringer i teknologi og teknologikunnskap </li></ul><ul><li>Blir synlig i flere markedskanaler til en pris </li></ul><ul><li>Butikken er åpen 365 dager i året – 24 timer i døgnet </li></ul><ul><li>Produkteier betaler en liten årlig supportavgift og avgir provisjon til Book Central Norway </li></ul><ul><li>Får support/oppfølging av sin lokale destinasjon eller etter avtale for de som ikke har destinasjon å knytte seg opp mot </li></ul><ul><li>Garantert betaling – kunde har betalt ved bestilling </li></ul><ul><li>Mulighetene til online booking på egen web mot ekstra kostnad - Microbutikk </li></ul>
 10. 10. Hva får destinasjonene ? <ul><li>Blir bookbar på egen destinasjonsside </li></ul><ul><li>Ny kunnskap </li></ul><ul><li>Opplæring av egne ”superbrukere” </li></ul><ul><li>Lære opp sine medlemsbedrifter </li></ul><ul><li>Erfaringsutveksling med andre destinasjoner </li></ul><ul><li>Mere salg gir mere inntekter </li></ul><ul><li>Inspirasjon til å utvikle produkter for salg </li></ul><ul><li>Høster mange nye erfaringer </li></ul>
 11. 11. MÅL I SIKTE <ul><li>Trøndelag er muligens sent ute med å bli bookbar online, men.. </li></ul><ul><li>Hva gjør vel det når vi blir den mest komplette og beste ? </li></ul><ul><li>Klarer vi det til februar/mars 2012 ? </li></ul><ul><li>Svaret er : klart vi kan – da må alle ville </li></ul><ul><li>Det enkle er ofte det beste </li></ul><ul><li>Vi er ikke bedre enn det svakeste ledd </li></ul><ul><li>Viktig at alle setter av nok resurser,nok bilder </li></ul>
 12. 12. TIL SLUTT <ul><li>Takk for at jeg fikk komme </li></ul><ul><li>Spørsmål – ja takk ! </li></ul><ul><li>Hildur Granerud – hg@rfly.no </li></ul>

×