Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innledning kick off 2011 may britt hansen - trl

1,182 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innledning kick off 2011 may britt hansen - trl

 1. 1. Velkommen!<br />Sektormøte Reiseliv mandag 20.september<br />
 2. 2. Program<br />09:00 Registrering og velkomstkaffe<br />10:00 Velkommen Trøndelag Reiseliv AS, Stig Rimolsrønning – markedssjef og Reiselivssjef May Britt Hansen , <br />10:30 Vi skaper resultater og tenker nytt, Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge<br />11:00 Tyskland — muligheter for markedsføring av Trøndelag i 2011,<br /> Runa Eggen, Innovasjon Norge Tyskland<br />11:30 Innovasjon Norges internasjonale fiskeprosjekt — årets resultater og neste års kampanje, Henrik Hamborg, Innovasjon Norge<br />12:00 Lunsj<br />13:00 Hva er viktig for å selge trøndersk fisketurisme på det russiske markedet og hva er potensialet? Michael J. Logtenberg, Angelamfi.<br />13:30 Innovasjon Norges Norgeskampanje — årets resultater og nytt for 2011<br /> Beate Brænden Eidsand, Innovasjon Norge<br />14:00 Individuelle samtaler med Innovasjon Norge og Trøndelag Reiseliv<br />15:00 Slutt<br />
 3. 3. Året 2009 - <br /><ul><li>I forhold til resten av landet vant hotellene i Trøndelag andeler både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet i 2009.
 4. 4. I forhold til resten av landet vant Trøndelag markedsandeler både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet.</li></li></ul><li>Året 2009 samlet kommersielle overnattinger<br />
 5. 5. Året 2009 hotellovernattinger<br />
 6. 6. Året 2009 camping og hyttegrender<br />
 7. 7. Trøndelags viktigste markeder<br />
 8. 8. Året 2010 – Januar til juli <br /><ul><li>I forhold til resten av landet har hotellene i Trøndelag tapt andeler både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet hittil i 2010.
 9. 9. Landsdelen har likevel holdt stabile markedsandeler i forhold til resten av landet hva gjelder camping statistikken
 10. 10. I forhold til resten av landet har Trøndelag tapt markedsandeler både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet – men AUGUST er jo ikke kommet !!!</li></li></ul><li>Markedsprioriteringer<br />Primærmarkedene for Trøndelag er i rangert rekkefølge:<br />Norge, Tyskland og Nederland.<br />Sekundære markeder:<br />Sverige<br />Danmark <br />Nye markeder:<br />Russland.<br />
 11. 11. Tyskland<br />Norgeskampanje IN<br />ITB i Berlin<br />Bransjebearbeidelse – workshop mai 2011<br />Mulig egne salgsturneer i Tyskland når vi starter offensiv bransjebearbeidelse i dette markedet i 2011<br />
 12. 12. Nederland<br />Kampanje 50+<br />Undersøkelse om målgruppen 50+ viser:<br />Spørsmål: Hvilke 3 land, som du aldri har besøkt, vil du gjerne dra på ferie til?<br />Norge kom på 1. plass fulgt av Italia, Irland og Sverige.<br />25% oppgav Norge og det betyr at Norge har et potensial på 1,5 mill. mennesker i denne målgruppen.<br />Vakantiebeurs, Utrecht<br />
 13. 13. Sverige<br />Tur 2001, Gøteborg<br />Norgeskampanjen Sverige<br />
 14. 14. Danmark<br />Ferie for alle, Herning<br />Workshop København<br />Norgeskampanje Danmark<br />
 15. 15. Russland<br />Workshops Moskva og St. Petersburg<br />Norgeskampanje inkl. bransjebearbeiding<br />
 16. 16. Vandre- og fiskekampanje IN<br />Innovasjon Norges internasjonalevandreprosjekt<br />Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark, Frankrike og Storbritannia<br />Innovasjon Norges internasjonalefiskeprosjekt<br />Nederland ,Tyskland , Russland, Sverige, Danmark og Storbritannia<br />
 17. 17. Reisehåndbok Trøndelag<br />Reisehåndboka er Trøndelags offisielle reiselivsguide og inneholder oppdatert informasjon om trønderske severdigheter, kultur, rundreiser, opplevelser, aktiviteter og overnatting. Den er et av våre viktigste verktøy i markedsføringen av regionen.<br />Årets reisehåndbok vil få en helt ny layout i A4-format, ny oppbygning med nytt og bedre innhold i tråd med den nye profilen vår.<br />
 18. 18. www.trondelag.com<br /><ul><li> Etableringskostnad kr. 1.500, oppstart og oversettelse
 19. 19. Pris pr. år kr. 3000,-
 20. 20. Treff på www.visitnorway.com, 1881, Eniro/Ditt distrikt, Finn.no, Portier / skrankesystem turistinfoer i Norge samt arrangement på kulturnett
 21. 21. Videreutvikling av struktur og søkeoptimalisering
 22. 22. Jobber med tilrettelegging for online booking
 23. 23. Egen bransjeside</li></li></ul><li>
 24. 24. Internett og sosiale medier<br />Lansering av tanker facebook-gruppepå reiselivskonferansen 29.-30.09<br />Mulig bloggeprosjekt for Reisemål Trøndelag – vi ønsker å få utenlandske ”trøndere” til å blogge om oss som reisemål – vi trenger hjelp fra aktører som ønsker sitt produkt markedsført og blogget til å by på overnatting, bespisning, aktiviteter etc.<br />Filmsnutter om Trøndelag via Innovasjon Norges satsing<br />
 25. 25. Hvem bør delta på hva ???<br />Individuell vurdering på hvilket produkt en har og hvilket marked en satser i ?<br />Et rorbuanlegg på Hitra har andre behov enn et museum på Levanger !<br /> Begrensede ressurser trenger målrettet markedsføring! Sats ordentlig på noe og ikke litt på alt!<br />
 26. 26. Anbefalinger markedsaktiviteter<br />
 27. 27. Anbefalinger markedsaktiviteter<br />
 28. 28. Anbefalinger markedsaktiviteter<br />

×