Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Book Central Norway - Presentasjon av Bookingprosjektet i Trøndelag

1,151 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Book Central Norway - Presentasjon av Bookingprosjektet i Trøndelag

 1. 1. Book Central Norway AS <ul><li>Online booking for Trøndelag </li></ul>2008
 2. 2. Roller og organisering Styreleder: Børre Berglund Prosjektleder: Kystriksveien Reiseliv AS Frode Lindberg Oppdal Booking Erik Flå Trøndelag Reiseliv AS May Britt Hansen Røros Flyservice AS Hildur Granerud Visit Trondheim Line Vikrem Lokale bedrifter/Destinasjoner Lokale bedrifter/Destinasjoner Lokale bedrifter/Destinasjoner Lokale bedrifter/Destinasjoner Lokale bedrifter/Destinasjoner Lokale bedrifter/Destinasjoner Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kundemarked Eiere BCN
 3. 3. Kostnader Omfanget på prosjektet over 3 år er på kr 10 226 000 Direkte kostnader utgjør kr 5 5460 000 Dette innebærer da i all hovedsak administrative utgifter, konsulenttjenester, lønn, kompetanseheving og innkjøp / Drift av bookingsystem. Egeninnstats fra næringen utgjør kr 4 680 000 Dette er da implementering av bedrifter, Kurs og opplæring og koordinering av destinasjonsselskap. (Eierne). Etter prosjektperioden vil selskapet basere seg på inntekter fra provisjon på bookinger som er fordelt som følger: Total bookingprovisjon: 15% Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 4. 4. Visjon og mål Skape verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold - Bli mere synlig i markedet - Få frem flere pakketilbud som ivaretar kundenes behov - Enkelt være tilgjengelig i viktige salgskanaler, spesielt på internett. - Levere et bra sluttprodukt - Øke kompetanse for reiselivsnæringen i trøndelag - Øke omsetning for hver enkelt tilbyder Vi skal:
 5. 5. Fordeler med online booking - Økt omsetning gjennom større synlighet på nett - Full support gjennom Book Central Norway og ditt destinasjonsselskap - IT-Kompetanse - Bookbare produkter på både lokale og nasjonale nettsider. www.trondelag.com
 6. 6. Kompetanseheving Varierende kjennskap til online tjenester og bruk av internett generelt hos trønderske reiselivsaktører gjør at det er et behov for økt kompetanse. Dette vil derfor foregå på ulike nivå; - Økt kompetanse til hver enkelt aktør/tilbyder - Økt kompetanse til destinasjonsselskaper - Økt kompetanse til Trøndelag Reiseliv Hensikten er å fremheve viktigheten av hvordan digital medier påvirker oss fremover slik at vi kan løfte Trøndelag som reiselivsdestinasjon.
 7. 7. Omsetningsmål Modellen viser estimat, basert på konverteringsrater fra trønderske nettsteder. På en periode på 3år, skal det være minst 300 tilbydere (100 stk pr år) med sine respektive produkter som igjen skal inneholde: - Oppdatert kvalitetsmessig innhold fra TellUS/Database - Priser etter BAR-Prinsippet (Best Available Rate) - Kapasitet i sanntid gjennom bookingløsning (Book Central Norway). 2 i snitt pr. Par 7 000 000 7 840 000 7 000 000 7 000 000 10 120 000 12 320 000 15 525 000 16 875 000 2011 2012 2013 Næringen Book Central Norway Antall
 8. 8. <ul><ul><ul><li>Book Central Norway står her for (Teknisk leverandør), bookingløsning og integrasjon for visitnorway.com, trondelag.com og andre distribusjonskanaler </li></ul></ul></ul>Eksisterende bookingløsninger Kapasitet og priser innhentes i sanntid Modell for online booking Book Norway Nasjonal booking switch ce Innholdsleverandører Destinasjoner uten bookingløsning trøndelag.com og lokale Markedsplass Tilrettelegger f.eks Visit Trondheim f.eks. kundemarked Systemene «snakker» Sammen Pakker og produkter klargjøres Pakker og produkter legges ut for salg på markedsplass Lokal markedsplass Nasjonal markedsplass Book Central Norway Tekniske leverandører
 9. 9. Forretningsmodell Tilrettelegger Tilbydere legger inn produkter Tilrettelegger klargjør pakker og produktsalg og kvalitetssikrer Bookingselskap sørger for teknisk løsning og support Markedsplassen sørger for salg ut mot kundemarkedet Kundemarked Book Central Norway
 10. 10. Fordeling av provisjon Total provisjon: 15%
 11. 11. Som markedsplass, må det av destinasjonsselskapet, påregnes kostnader for integrering av bookingløsning mot egen publiseringsløsning
 12. 12. Book Central Norway er teknisk tilrettelegger og vil sammen med destinasjonsselskapene ha ansvar for opplæring og bruk av online booking for Trøndelag. BCN er teknisk ansvarlig og står også for support.
 13. 13. Som tilrettelegger bør det påregnes kostnader for ressursbruk i form av klargjøring av produkter og pakker.
 14. 14. Tilrettelegger - Markedsplass Oppdal Røros Selbu/Tydal/Meråker Stjørdal/Frosta/ Innherred Namdalen Fosen/Hitra/ Frøya Trondheim Meldal/Orkdal/Rennebu Destinasjon Tilrettelegger Markedsplass Hvem gjør hva?
 15. 15. Avtaleverk - Online booking Oppdal Røros Selbu/Tydal/Meråker Stjørdal/Frosta/ Innherred Namdalen Fosen/Hitra/ Frøya Trondheim Meldal/Orkdal/Rennebu Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Destinasjon Når Når gjør vi det?
 16. 16. Book Central Norway AS www.trondelag.com Spørsmål?

×