Betabarn foredrag

516 views

Published on

Foredrag på fagforum barn, 14.10.2010. Beate Aakerøy, Vestfold fylkesbibliotek

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Betabarn er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkesbibliotek, Sandefjord bibliotek, Horten bibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek om utvikling av barneavdelingene i bibliotekene.
  Hovedprosjektet gikk ut 2009, Digiteket varte fram til mai 2010.
 • I vår hypotese gikk vi jo ut fra at disse nye aktivitetene og tilbudene vil gjøre biblioteket til et mer attraktivt sted å være for barn og barnefamilier enn hva det er i dag, samt at det vil føre til at også flere ikke-brukere vil begynne å bruke biblioteket. Vi trengte dermed å finne en måte å måle dette på og tok kontakt

  Hensikten med forundersøkelsen var å kartlegge status p.t. for de viktigste spørsmålene forut for investeringen i og arbeidet med Digiteket, samt legge grunnlaget for hva som burde diskuteres videre i de to fokusgruppene, for eksempel holdninger og preferanser knyttet til biblioteket og de tilbud biblioteket har til barn. Både personlig intervju og telefonintervju ble benyttet i denne modulen. Det var omtrent like mange menn som kvinner som deltok i undersøkelsen (m: 50,6%, k: 49,4%). Aldersmessig var 52,8% over 50 år, mens 31,5% var mellom 36 – 45 år.
  I modul 2, fokusgruppene, ble 10 småbarnsfamilier rekruttert til å delta. Disse fordelte seg på både brukere og ikke-brukere. Den andre fokusgruppa bestod av et tilsvarende antall med pedagogisk personale, og man hadde her en mer faglig samtale og drøfting av de planene som forelå i Digiteket.
 • Forundersøkelsen
 • Betabarn foredrag

  1. 1. •Horten bibliotek •Sandefjord bibliotek •Tønsberg og Nøtterøy bibliotek •Vestfold fylkesbibliotek
  2. 2.  Hovedprosjektet 2007 – 2009  Delprosjektet Digiteket, mai 2010
  3. 3.  Sandefjord bibliotek: 0 – 8 år Horten bibliotek: 9 – 14 år. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: 0 – 13 år.
  4. 4.  Lokalene skal utvikles til å virke inviterende, stimulerende og attraktive og gjøre biblioteket til et sted hvor barn og unge ønsker å oppholde seg. Ved å ta i bruk nye medier og legge til rette for ulike læringsstiler vil bibliotekene åpne opp for integrering av nye brukergrupper, et eksempel er barn med fremmedspråklig bakgrunn.
  5. 5.  Utvikling av biblioteklokalet  Bruk av nye medier i formidlingen  Legge til rette for ulike læringsstiler
  6. 6.  Dekket av egne ressurser  Kr. 100.000 fra ABM til Digiteket
  7. 7.  Danmark (Århus, Frederikshavn, Hjørring) Hovedfokus: Det interaktive børnebibliotek. Børnebibliotek som eksperimentarium  Sverige (Kungälv, Göteborg, Kungsbacka, Gislaved og Falkenberg) Hovedfokus: Eplebibliotek. 2020 Mars Express  Føynland skole på Nøtterøy. Hovedfokus: Læringsstiler  Kongsberg bibliotek Hovedfokus: Devoteklab og energilab
  8. 8.  Dekorima, Sandefjord  Sandnes Media, Larvik  Tone Nærø, Tønsberg  Idéfagskolen, Tønsberg  Office, Vestfold  Horten natursenter, Horten  Allegro, Tønsberg  Føynland skole, Nøtterøy  Høgskolen i Vestfold  Connect IT, Sandefjord
  9. 9.  Verdensrommet  Terrariet  Dataprogram Starry night  Animasjonsmaskin  Digitale rammer  Tegneseriekrok med saccosekker
  10. 10.  Eventyrrommet  Tre små rom i rommet  Lyddusj  Bokfolket
  11. 11.  Eplehylle  Ung-sone (10-13 år)  PCer og spillsone  Rom-i-rommet ved hjelp av sofa  Utvikling av eksponeringsområde (torg)
  12. 12. I 2009 mottok vi prosjektmidler fra ABM-utvikling til utvikling av delprosjektet Digiteket. Digiteket har konkret vært knyttet opp til barneavdelingen i Sandefjord bibliotek. Digiteket ble avsluttet i mai 2010.
  13. 13. Fra tildelingsbrevet: ”Det trengs fornyelse av biblioteklokaler og erfaring i bruk av nye formidlingsformer som metode for å forsøke å nå ut til barn og unge […] I vår tildeling gis det tilskudd til delprosjektet ”Digitalt spill og lek” fordi vi ser behovet for mer kunnskap og erfaring med bl.a. bruk av dataspill også for mindre barn”
  14. 14.  Å få kompetanse og praktiske erfaringer om bruk av digitale spill, lek og læring i bibliotek for barn fra 0 – 8 år.  At dataspill skal bidra til at biblioteket er et morsomt, spennende og attraktivt sted å være for de aller yngste – og for hele familien.
  15. 15.  Kompetanse (sommer / høst 09)  Valg av spill og igangsetting (høst 09)  Rapport og erfaringsdeling (vinter 09/10)
  16. 16.  Nintendo Wii  Living Surface  Den digitale sandkassa
  17. 17.  Unikt for så små barn  Sportsspill  Lærer motoriske ferdigheter og samarbeid  Tilgjengelig i biblioteket  Deltakelse på nasjonal spilldag
  18. 18.  Dataprogram som blir overført fra en projektor i taket og spilt / lekt på gulv.  Skaper umiddelbar oppmerksomhet  Intuitiv og enkel i bruk  Mange muligheter for programmering  Ute av rekkevidde  Kan slås av
  19. 19.  Et digitalt ”verksted” hvor barna får hjelp til å lære kreativ bruk av digitale verktøy (f.eks. Tuxpaint)  Samarbeid med HIVE: Tre studenter fra førskolelærerutdanningen har utarbeidet innhold i sandkassa, samt laget et pedagogisk opplegg rundt innholdet. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen.
  20. 20.  Samarbeid med analysebyrået SMI ◦ Modul 1: Forundersøkelse hvor 187 respondenter fra primærmålgruppene besvarte ca 20 ulike spørsmål . ◦ Modul 2: To fokusgrupper, én for foreldre med barn og én for pedagogisk personale Undersøkelsen ble gjennomført i april / mai 2010, dvs parallelt med oppstart av Living Surface og Nintendo Wii og i forkant av gjennomføringen av de to digitale sandkassene. Vi valgte å definere at det er 3 primærmålgrupper i prosjektet: 1) Småbarnsfamilier med barn i alderen 0 – 8 år som bruker biblioteket ofte 2) Småbarnsfamilier med barn i alderen 0 – 8 år som IKKE bruker biblioteket ofte 3) Ansatte i pedagogiske stillinger som arbeider med barn i aldersgruppen 0 – 8 år, dvs småskole og barnehage.
  21. 21.  I dag er det digitale blitt et sentralt element også i barnekulturen, blant annet gjelder dette bruk av dataspill. Hvilken holdning har du til at biblioteket anskaffer og tilbyr digitale spill (PC spill) for barn i alderen 0-8 år? Svært positiv, 32.2% Ganske positiv, 40.2% Litt negativ, 13.8% Svært negativ, 1.1% Vet ikke, 12.6%
  22. 22. Vil det at biblioteket anskaffer moderne digitale spill for barn i alderen 0-8 år gjøre at du vil bruke biblioteket oftere? Ja, helt sikkert, 3.4% Ja, dersom spillene er interessante og spennende, 12.6% Ja, kanskje litt oftere, 10.3% Vet ikke, 23.0% Nei, 50.6%
  23. 23.  Alle var positive til å benytte dette tilbudet i forbindelse med lek/utvikling for barna.  Spesielt pedagogene var entusiastiske til videre bruk.  De aller fleste fra begge gruppene mener dette vil føre til økt popularitet for biblioteket.  Sett under ett gav både forundersøkelsen og fokusgruppene en veldig klar anerkjennelse av prosjektet og konklusjonen er klar: innføring av digitale spill og lek i biblioteket var noe respondentene ønsket seg.
  24. 24.  Brosjyre om dataspill i bibliotek  Rollups, plakater etc  Kinoreklame Kinoreklame Digiteket.mpg
  25. 25.  Turne med Nintendo Wii blant barnehagene  Den digitale sandkassa går over i drift ved Sandefjord bibliotek – opplæring av personalet  Sandkassa tilbys andre bibliotek i fylket  Måling av effekt – desember 2010
  26. 26. www.betabarn.no

  ×