Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MMụụcc LLụụccVVààii ĐĐiiềềuu CCăănn BBảảnn ..................................................................................
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 1VVÀÀII ĐĐIIỀỀUU CCĂĂNN BBẢẢNNTỉ Lệ Quân Bình Trong Một Ngày:Khoảng từ 70-90% đồ...
2 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w ao Nước uống: Nước thiên nhiên, trà bancha(7), trà gạo lứt, trà củ sen, trà bồ c...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 3o Nước uống: Luôn luôn uống nước ấm(khoảng 37 ˚C) và khoảng 3 xị (0,75 lít) trở...
4 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aSau Đây Một Số Điều Cần Lưu Ý:o Về tâm trạng: Không vui, không khỏe thìkhông nê...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 5o Dầu mè gừng: Giã nát, hoặc mài gừng tươi,vắt lấy nước cốt trộn đều với một lư...
6 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aNhững Trở Ngại Trong Dưỡng SinhTrị liệu theo pháp Thực Dưỡng thiên vềgiáo dục, ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 7được nhiều lợi ích như không bị đau đớnhành hạ và ra đi êm thắm.2. Thiếu Niềm T...
8 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w akhông đồng tình ủng hộ, thì có thể vì lòng“thương” sẽ làm “hại” diễn tiến cải t...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 9Thí dụ trẻ con và người già răng yếukhông biết nấu nhừ, hoặc xay, giã nhỏvật th...
10 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aPhép Dinh Dưỡng Cần Được Tuân thủ TriệtĐể từ Ba Tuần đến Một ThángVài phản ứng...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 11Cũng gặp trường hợp chảy máu tai; hầu hếtcác trạng thái khủng hoảng này đều đư...
12 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w ao Về phương diện tinh thần, hình như luôn cómột thời kỳ hay nổi xung (dễ phát ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 13GGIIẢẢII ĐĐÁÁPP MMỘỘTT SSỐỐ TTHHẮẮCC MMẮẮCC TTHHÔÔNNGGTTHHƯƯỜỜNNGG LLIIÊÊNN QQ...
14 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a150˚C và cơ thể người ta có thể tổng hợp vàchuyển hóa nó thành sinh tố C.Ngoài...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 15bò,…) và chất magarine đều có tác dụng độchại. (Công cuộc khảo cứu của bà Rand...
16 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aở các xứ Đông phương, nhất là ở miền cựcĐông. Sự quân bình dinh dưỡng ấy đã bị...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 17PPHHÂÂNN ĐĐỊỊNNHH ÂÂMM DDƯƯƠƠNNGG MMÓÓNN ĂĂNNVVÀÀ TTHHỨỨCC UUỐỐNNGGChú ý:Âm có...
18 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aKý Hiệu Âm Nếp, các loại gạo mạch Bo bo (ý dĩ), bắp (ngô)Đậu nành, đậu phộn...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 19Ký Hiệu Dương Gạo mì, gạo tẻ Kê, gạo mì đenĐậu vánĐậu đỏ lớn hạt, xích tiểu...
20 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCCÁÁCCHH NNẤẤUU CCƠƠMM GGẠẠOO LLỨỨTTVVÀÀ RRAANNGG MMÈÈPhân Lượng Gạo Lứt, Nước...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 21phút. Sau đó, nhắc nồi lên bếp, nấu tiếp lửanhỏ cho đến khi chín.Cách Nấu Cơm ...
22 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aVo sơ gạo, ngâm gạo trong nước ấmkhoảng 400C đúng 22 tiếng đồng hồ trước khinấ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 23cơm cho bằng mặt và cứng. Đậy nắp nồi, đểlửa riu riu khoảng 5 phút, tắt lửa.Cá...
24 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCách Ăn Cơm Gạo Lứt Với Muối Mè:Khi múc cơm ra chén, không được xớicơm đều, ch...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 25CCÁÁCCHH LLÀÀMM TTHHỰỰCC PPHHẨẨMMTTHHEEOO PPHHƯƯƠƠNNGG PPHHÁÁPP DDƯƯỠỠNNGG SSI...
26 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w alại lượng muối đã sử dụng khoảng 40 - 50lần đến khi muối lạt mới bỏ).Chú ý: Ở ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 27Cách Phơi Lá Trà 3 Năm:Nấu nước sôi, cho lá trà tươi vào rồi vớtra liền (đó là...
28 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCách Đánh Răng:Không được dùng kem đánh răng vì cóchất hóa học. Đánh răng bằng...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 29thành bột. Trộn 7 phần bột vào 3 phần muốivà cho vào bình chứa ở chỗ khô ráo. ...
30 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aSau 3 năm, có thể lấy ra thái lát và ngâmvào tương Tamari làm món ca-la-thầu. ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 31cắt làm 12 miếng mỗi miếng cỡ 2 phân (2 cm),cho ngậm một miếng thì sẽ tan đờm ...
32 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aĐậy nắp lu lại rồi để lu ngoài trời nắngđúng 1 tháng rưỡi thì lấy lá tía tô xa...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 33thái lát mỏng theo bề ngang của rễ. Dùngvài lát cho một ly trà nóng, hoặc có t...
34 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aMMƯƯỜỜII TTOOAA ĂĂNN TTHHEEOOTTỈỈ LLỆỆ QQUUÂÂNN BBÌÌNNHH ÂÂMM DDƯƯƠƠNNGGTheo g...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 35QQuuaann TTrrọọnngg TTrroonngg VViiệệccQQuuâânn BBììnnhh AAcciidd vvàà AAllkka...
36 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCCÁÁCC TTRRỢỢ PPHHƯƯƠƠNNGG TTHHEEOOPPHHƯƯƠƠNNGG PPHHÁÁPP DDƯƯỠỠNNGG SSIINNHH1–...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 37nóng này một khăn khô bên ngoài để giữnóng. Trong lúc đắp khăn nóng thứ nhất, ...
38 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a4– Viêm Nhiễm Âm Đạo - Ung Thư Tử Cung:4 cây cải xậy tươi độ 1 kí (cải làm dưa...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 395– Bệnh Hay Đau Bụng - Nhức Đầu -Trúng Gió Méo Miệng Trong Vòng 5 Phút -Phong ...
40 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a7– Cảm:15 lá trà 3 năm + nửa trái chanh muốilâu năm (trái nhỏ, trái lớn thì mộ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 41nuốt luôn, không được uống nước, vì sẽ làmtrôi thuốc, sau đó đi ngủ.9– Đàm Tro...
42 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a11– Thú Độc Cắn:Dùng dây cột phần trên chỗ bị cắn đểnọc độc không theo máu chả...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 43thổ (trừ táo tàu) và rửa sạch nấu với 3 lítnước, nấu sắc còn lại 8 phân (30). ...
44 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a14– Ho (do cảm, hoặc dùng bổ phổi):Nấu 30 lát củ sen và 4 lát gừng với 1 lítnư...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 4517–Đau Thắt Ngang Lưng:1 khúc xương rồng ba khía (thân láng)dài 3 tấc, xắt mỏn...
46 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w abầm và có tác dụng như nước biển truyền chongười bị mất nước.20– Viêm Xoang Mũ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 4721– Đau Nhức Vì Sanh Đẻ Đi Nhiều:Ăn gạo lứt rang để hút ẩm và xông (theocách c...
48 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a24– Nước Uống Tăng Cường Sinh Lực:2 củ nhỏ lão sơn sâm (33) + 10 lá trà 3năm +...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 49khuấy cho chín bột, cho vào 1 muỗng cà phênước tương Tamari khuấy tiếp cho đều...
50 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w auống nóng suốt ngày. Ăn cơm gạo lứt mè theosố 7.28– Sa Ruột – Sa Tử Cung:Cuống...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 51Đậu đỏ luộc sơ bỏ nước đầu, rồi rang đậu chovàng đậm để vộ lọ đựng uống dần. Đ...
52 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a33– Bệnh Trĩ:Thuốc uống:Rễ Thược Dược : 2 chỉ + Phục Linh : 2 chỉ +Quế : 2 chỉ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 5334– Loãng Xương - Phong Thấp - ThấpKhớp - Thấp Đa Khớp - Thoái Hóa CộtSống, v....
54 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a36– Tekka - Thức Ăn Bổ Dưỡng:2 kg ngưu báng (36) + 2 kg củ sen + 3 kgcà rốt + ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 550.5 kg củ cải trắng + 1 kg tương miso + 1 lítdầu mè + 150 gram gừng).37– Cháo ...
56 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w anày để chưng cách thủy. Cho lượng nước trongnồi vừa đủ để nước sôi không tràn ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 57lấy nước cốt lá này, được chừng 2 muỗng càphê. Uống nước cốt lá này sau bữa ăn...
58 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w axổ này dùng cho người ăn mặn bắt đầu ăntheo phương pháp dưỡng sinh. (Người ănc...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 59Buổi sáng ăn cháo gạo lứt với muối mè.Buổi trưa và chiều ăn cơm gạo lứt muối m...
60 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aSau đó uống bột sắn dây (xem bài thuốcsố 5 trang 39), nước tăng cường sinh lực...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 61một đợt. Một ngày lăn 3 đợt. Lăn như vậytrong 2 tuần. Ăn gạo lứt mè theo số 7....
62 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a46– Không Nghiền Mè Hoặc Chế Biến ThứcĂn Gần Người Bệnh:Vì sẽ bị hút âm vào th...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 63làm 2 phần: sáng uống 1 phần, và sau 9 giờtối uống 1 phần.Trong giai đoạn dùng...
64 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aNấu 3 chén còn 8 phân. Uống cữ sáng.51– Bài Thuốc Trị Mụn:Rễ Thược Dược : 2 ch...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 65CCÁÁCC MMÓÓNN ĂĂNN TTHHỰỰCC DDƯƯỠỠNNGGSau đây là vài món ăn nấu theo thựcdưỡng...
66 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aBí đỏ chiên:Bí đỏ xắt nhỏ, rửa sạch, đợi khi dầu ăn trongnồi sôi rồi bỏ bí vào...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 67- 1 miếng phổ tai (loại rong biển để nấu sâmbổ lượng) rửa sạch và ngâm nước ch...
68 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCà rốt chiên mè:Cắt 2 củ cà rốt nhỏ như que diêm, rửa sạch,đợi khi dầu ăn tron...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 69- ¼ trái bí đỏ loại nhỏ.Đậu đỏ đun sôi, bỏ nước đầu đi rồi đun lại lầnthứ hai ...
70 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a- 1 củ cải lớn cắt mỏng,- 1 muỗng dầu mè.Đun dầu cho nóng trong nồi rồi cho hà...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 71Đợi tất cả sôi lên rồi thì đun nhỏ lửa cho tớikhi nhừ thì ăn được.Cơm chiên:Hà...
72 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCho 3 chén nước vào nồi đun cho sôi; sau đócho muối rồi lần lượt gạo lứt, đậu ...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 73Cuốn:Xắt nhỏ cà rốt, cải bắp, tỏi tây, hành. Trộn tấtcả và thêm đậu đỏ hấp chí...
74 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aHành tây và cà rốt chiên:Cắt dọc thành lát 2 củ hành tây, rửa sạch.Cắt 2 củ cà...
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 75
S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 77TTààii LLiiệệuu TThhaamm KKhhảảoo- CD giảng thuyết về dưỡng sinh của Tỳ KheoTh...
78 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aĐịa chỉ chùa Long Hương:Muốn nghe thêm các bài giảng hay xem videoxin vào webs...
ẤẤnn TTốốnngg vvàà KKíínnhh BBiiếếuuPPrriinntteedd ffoorr FFrreeee DDiissttrriibbuuttiioonn // NNoott FFoorr SSaalleeUUnni...
So tay duong sinh ohsawa  gaolut.vn vui song tu nhien
So tay duong sinh ohsawa  gaolut.vn vui song tu nhien
So tay duong sinh ohsawa  gaolut.vn vui song tu nhien
So tay duong sinh ohsawa  gaolut.vn vui song tu nhien
So tay duong sinh ohsawa  gaolut.vn vui song tu nhien
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

So tay duong sinh ohsawa gaolut.vn vui song tu nhien

http://gaolut.vn/san-pham.html
Chuyên gia về các sản phẩm thực dưỡng theo phương pháp Ohsawa và các sản phẩm làm đẹp 100% Organic.
Cam kết SẠCH mọi công đoạn, CHUẨN mọi quy trình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Uy tín : Gaolut.vn hiểu rằng chỉ có uy tín mới là nguồn lợi lâu dài, đem lại những bạn hàng và khách hàng tốt nhất.
Win-win : Không có đấu tranh sinh tồn, chỉ có hợp lực sinh tồn, Gaolut.vn mong muốn xây dựng các quan hệ khách hàng, đối tác tin cậy dựa trên tinh thần hợp tác các bên cùng có lợi,
Chất lượng : Lấy chất lượng làm thước đo tối hậu cho mọi sản phẩm và dịch vụ, Gaolut.vn khẳng định không để bất cứ lý do nào cản trở sự hoàn thiện, cải tiến liên tục về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Chi tiết : Từng chi tiết nhỏ sẽ làm nên khác biệt lớn. Gaolut.vn mong muốn tất cả các khách hàng và đối tác đều hài lòng khi làm việc, hợp tác với chúng tôi.
Hữu cơ : Đảm bảo các sản phẩm của Gaolut.vn được nuôi trồng, chế biến, bảo quản 100% organic, đem lại sức khỏe và vẻ đẹp lâu bền cho khách hàng.

SỨ MỆNH
Kinh tế: Phát triển kinh tế nông thôn, cải thiện đời sống người nông dân tại các vùng sản xuất nguyên liệu thực dưỡng. Thúc đẩy người nông dân phát triển kinh tế theo hướng chuyên môn hóa, tìm ra các thế mạnh và sự độc đáo vùng miền
Văn hóa: Tôn vinh nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực Thực dưỡng và sự nữ tính của người phụ nữ phương đông
Xã hội: Cung cấp thực phẩm và mỹ phẩm 100% Organic, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

 • Be the first to comment

So tay duong sinh ohsawa gaolut.vn vui song tu nhien

 1. 1. MMụụcc LLụụccVVààii ĐĐiiềềuu CCăănn BBảảnn ..................................................................................................................................11GGiiảảii ĐĐáápp MMộộtt SSốố TThhắắcc MMắắcc TThhôônngg TThhưườờnngg....................................................1133PPhhâânn ĐĐịịnnhh ÂÂmm DDưươơnngg MMóónn ĂĂnn && TThhứứcc UUốốnngg............................................1177CCáácchh NNấấuu CCơơmm GGạạoo LLứứtt && RRaanngg MMèè ........................................................................2200CCáácchh LLààmm TThhựựcc PPhhẩẩmm TThheeoo PPhhưươơnngg PPhháápp DDưưỡỡnngg SSiinnhh ............2255MMưườờii TTooaa ĂĂnn TThheeoo TTỉỉ LLệệ QQuuâânn BBììnnhh ÂÂmm DDưươơnngg ....................................3344CCáácc TTrrợợ PPhhưươơnngg TThheeoo PPhhưươơnngg PPhháápp DDưưỡỡnngg SSiinnhh ..............................3366CCáácc MMóónn ĂĂnn TThhựựcc DDưưỡỡnngg ........................................................................................................6655
 2. 2. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 1VVÀÀII ĐĐIIỀỀUU CCĂĂNN BBẢẢNNTỉ Lệ Quân Bình Trong Một Ngày:Khoảng từ 70-90% đồ ngũ cốc nguyêncám, từ 30-10% rau quả khô hoặc xanh.Ngũ cốc gồm: Lúa mì (1), gạo lứt, kê, bắp, bobo, lúa mạch (2), đại mạch (3), hắc mạch (4),kiều mạch (5), v.v…Các loại rau quả và gia vị nên dùng:o Cà rốt, củ cải, bí ngô, hành tỏi, kiệu tây,bắp su trắng (6), rau dền, rau xà-lách-xon,rau má, rau bồ ngót, cải bẹ xanh v.v… (raucủ mọc thiên nhiên và rau củ sạch khôngsử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu).1Wheat.2Barley.3Barley.4Rye.5Buckwheat.6Cabbage.
 3. 3. 2 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w ao Nước uống: Nước thiên nhiên, trà bancha(7), trà gạo lứt, trà củ sen, trà bồ công anh(8).o Chất béo: Dầu mè, dầu phộng (mức tối đalà 2 muỗng canh dầu một người mộtngày).o Trái cây: Trái gấc, dâu tây, hạt dẻ, trái câythiên nhiên và đúng mùa.o Đường: Nếu sức khỏe ổn định thì có thể sửdụng đôi chút đường đen, đường thốt nốt,đường phèn, mạch nha (9).Những thức uống, món ăn nên tránh dùngđến là:o Tất cả các loại cà, măng, giá, nấm, khoaitây, đậu leo, rau bá hợp, dưa gang, bắp suđỏ, củ cải đường.o Bơ, sữa, đồ ăn chế bằng phó-mát (10).o Trái cây: Các đồ tươi sống và đường (tronglúc đang trị bệnh).o Gia vị: Tiêu, ớt, cà-ri.7Trà Bancha: loại trà xanh lá già, rẻ tiền.8Dandelion.9Malt.10Cheese.
 4. 4. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 3o Nước uống: Luôn luôn uống nước ấm(khoảng 37 ˚C) và khoảng 3 xị (0,75 lít) trởlại.Chú ý:Xị: 0,25 líttương đương với 1.06 cup (8.45 oz.)
 5. 5. 4 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aSau Đây Một Số Điều Cần Lưu Ý:o Về tâm trạng: Không vui, không khỏe thìkhông nên ăn và cũng không được nấu ăn.o Về đại tiện: Phân luôn màu vàng, chặt,không rã nát và đúng giờ vào buổi sáng.Nếu là phân khác là âm hơn, hoặc dươnghơn thì cần phải điều chỉnh lại.o Về tiểu tiện: Phụ nữ không đi tiểu quá 3lần trong ngày. Nam không đi quá 4 lầntrong ngày.Lưu ý: Đường ruột đang tốt là một ngàychỉ đi đại tiện một lần vào buổi sáng vàchỉ nên súc miệng một lần vào buổi tối(bột chà răng Dentie).o Nước uống: Một người quá âm, hay bệnhvề gan thì nên sử dụng trà gạo lứt rang vàtrà bồ công anh.o Trà củ sen tốt cho người bệnh phổi, tràbancha tốt cho bệnh tim mạch, đường ruột,bao tử (tốt nhất là được sự hướng dẫn củangười có kinh nghiệm).
 6. 6. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 5o Dầu mè gừng: Giã nát, hoặc mài gừng tươi,vắt lấy nước cốt trộn đều với một lượng dầumè tương đương. Dùng xoa hay đánh giókhi cảm, sốt, xoa bóp khi nhức mỏi, tức,trặc, đau bụng, sưng u, bôi lên vết lở ở tai,mũi, ghẻ lác, xức dầu trị gầu và rụng tóc,chỉ nên làm vừa đủ dùng trong 2-3 ngày, vìđể lâu gừng thối, có mùi khó chịu, có thểdùng xen kẽ với áp nước gừng.o Cao hạ nhiệt: Ngâm đậu nành với nước chomềm, giã nát và trộn thêm ít bột gạo chokhỏi nhão, rồi đem đắp lên trán để hạ sốt,(xem chừng thân nhiệt hạ còn 38,5 ˚C thìlấy ra ngay) hoặc đắp những chỗ viêmnhức (không dùng trong trường hợp ban,sởi, tót, rạ, đầu mùa).o Bột gạo lứt sống: Nhai nhỏ gạo lứt sống vàhạt muối sống, hoặc giã thành bột mịn trộnnước và tí muối cho dẻo, đem đắp vào vếtthương, vết lở loét, hoặc ghẻ chốc.
 7. 7. 6 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aNhững Trở Ngại Trong Dưỡng SinhTrị liệu theo pháp Thực Dưỡng thiên vềgiáo dục, chữa con người hơn là chữa bệnh.Nghĩa là giúp bệnh nhân tự suy xét lại bảnthân mình về mọi mặt từ thể chất đến tinhthần, hầu tránh đi những việc làm có hại chomình và cho người khác, đồng thời tổ chứcđược một nếp sống lành mạnh, vui tươi vàhữu ích hơn. Bởi vậy, nếu sử dụng phươngpháp Thực Dưỡng thuần túy để chữa bệnh cótính cách tạm thời, thường sẽ không thànhcông theo ý muốn, sau đây là một số trở ngạicho việc áp dụng phương pháp này trong trịliệu:1. Quá Muộn: Đối với những trường hợp quámuộn, nghĩa là cơ thể đã suy thoái trầmtrọng, ví dụ như đến mức cùng thì phươngpháp Thực Dưỡng, một đường lối trị bệnhdựa vào cơ thể chế miễn nhiễm tự nhiên, cóthể không đủ thời gian cứu con bệnh. Tuynhiên, nếu áp dụng phương pháp này,những bệnh nhân quá muộn vẫn hưởng
 8. 8. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 7được nhiều lợi ích như không bị đau đớnhành hạ và ra đi êm thắm.2. Thiếu Niềm Tin Và Ý Chí: Nếu không tintưởng tuyệt đối vào những hướng dẫn củaphương pháp này, bệnh nhân rất dễ saiphạm hoặc bỏ dở nửa chừng do ý kiến củanhững người không am hiểu vấn đề, hoặcdễ bị lôi cuốn bởi những món ăn thức uống“cấm kỵ”.3. Thiếu Nghiên Cứu: Niềm tin và ý chí đượccủng cố qua sự nghiên cứu lý thuyết sáchbáo Thực Dưỡng và học hỏi những người cókinh nghiệm, nhất là những người đồngbệnh đã và đang theo phương phápnày. Đồng thời phải lưu tâm theo dõi nhữngbiến chuyển của cơ thể và vận dụng nhữngđiều đã nghiên cứu, học hỏi để lấy kinhnghiệm cho bản thân.4. Không Được Gia Đình, Thân Nhân HỗTrợ: Nếu những người trong gia đình bệnhnhân, nhất là những người có phận sựchăm sóc trực tiếp không hiểu biết, hoặc
 9. 9. 8 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w akhông đồng tình ủng hộ, thì có thể vì lòng“thương” sẽ làm “hại” diễn tiến cải thiện sứckhỏe theo phương pháp Thực Dưỡng.5. Những Sai Lầm Khác: Ngoài những sai lầmđã nói như: nhai không kỹ, ăn nhiều, uốngnước nhiều, nhịn ăn không cẩn thận, v.v…Người mới thực hành thường mắc một sốsai lầm khác như:o Dương quá độ: Nhiều người lầm tưởngyêu cầu của Thực Dưỡng là “càng dươngcàng tốt”, nên ra sức ăn thật mặn, cốnhịn nước dù khát, vận động thể lực tốiđa, hoặc ăn toàn các món nướng, rang,chiên, dù đang trong mùa hè, v.v… Sựviệc này có thể vượt mức chịu đựng củacơ thể, gây ra tình trạng kiệt sức, hoặcnhững phản ứng mãnh liệt dẫn đến sự“phá giới” vô cùng nguy hiểm. Các bạnnhớ cho chủ trương của phương phápThực Dưỡng là quân bình và điều độ.o Không biết linh động: Thường đây lànhững người không chịu đọc sách báoThực Dưỡng và thiếu tìm hiểu thực tế.
 10. 10. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 9Thí dụ trẻ con và người già răng yếukhông biết nấu nhừ, hoặc xay, giã nhỏvật thực trước khi ăn, hoặc không biếtchế biến thực phẩm cho dễ ăn, hoặc cóngười cứ ăn mãi gạo lứt muối mè lâungày sinh chán, v.v…Trong vũ trụ này, mọi sự vật đều vậnđộng và biến hóa không ngừng, nào ngàyđêm đắp đổi, nào bốn mùa luân chuyển,khi nắng khi mưa và cuộc sống con ngườicũng đa dạng. Vì vậy, để có thể tồn tại, sốngvui qua năm tháng của đời người, chúng takhông nên đóng khung vào một khuôn mẫuhoặc một công thức cố định, mà phải biếtthích ứng với mỗi đổi thay, khác biệt củatừng cá nhân theo thời gian và không gian.Đồng thời cũng nên biết không có hiệntượng nào thuần Âm hoặc thuần Dương, màbao gồm cả Âm lẫn Dương. Trong sinh hoạthàng ngày cũng như trong chữa trị bệnh,chúng ta tuân theo nguyên lý này; lẽ dĩnhiên có lúc Dương hơn và có lúc cần Âmhơn.
 11. 11. 10 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aPhép Dinh Dưỡng Cần Được Tuân thủ TriệtĐể từ Ba Tuần đến Một ThángVài phản ứng có thể xảy ra cần được biếtđến vào thời kỳ đầu sau khi áp dụng phươngpháp dinh dưỡng này:o Cảm giác suy nhược, cảm thấy chân bị bạiliệt từng phần, do nơi nguồn gốc tâm linhvà cũng do nơi giảm thiểu số lượng huyếtdịch lưu thông trong cơ thể, sau khoảng 15ngày đến 1 tháng, trạng chứng này sẽ mấtđi.o Thường tim đập chậm lại, nhất là khi tadùng một số lượng muối khá nhiều, vô hại.o Đau đầu thường xảy ra vào những ngày đầutrong thời gian ăn số 7.o Trạng thái buồn nôn, cũng thường hay mửacả đồ ăn và mật (đảm trấp), ớn cơm (nóichung các đồ ăn ngũ cốc). Đừng ngại, cứăn ít lại, vài ngày sau sẽ ăn ngon trở lại, vẫncứ làm việc như bình thường.o Chảy máu cam, máu mũi, đôi khi thổhuyết, hoặc tiện huyết (phẩn có vấy máu).
 12. 12. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 11Cũng gặp trường hợp chảy máu tai; hầu hếtcác trạng thái khủng hoảng này đều đượccải thiện sau đó.o Nhất là ở thiếu nữ thường có sự ngưng chỉkinh nguyệt, thay đổi từ 1 đến 6 tháng, sauđó kinh nguyệt sẽ trở lại.o Về phía nam giới, đôi khi có trạng chứngbất lực trong một thời gian ngắn, có thểcũng cùng một trạng chứng như trên.o Rất thường xảy ra trường hợp táo bón vàolúc đầu do nơi sự thiếu nước và do sự giảmthiểu số lượng thực phẩm, nhưng không cógì đáng quan tâm, chớ dùng thuốc nhuậntrường, không có nguy hại vì không có chấtđạm (11) động vật. Chịu khó chờ đợi, sự đitiêu sẽ được điều hòa trở lại. Trong mộtthời kỳ nào đó, phân không có mùi hôi thốigì cả.o Trong tháng đầu, hầu hết đều gầy hẳnxuống.o Ở những người mắc bệnh phong thấpthường có sự gia tăng đau nhức và sưngkhớp xương tạm thời.11Protein.
 13. 13. 12 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w ao Về phương diện tinh thần, hình như luôn cómột thời kỳ hay nổi xung (dễ phát cáu),chán đời do một số nơi cảm giác khát nướcđến bắt khó chịu. Người ta thường hay bỏcuộc vào thời kỳ này, việc rất thường thấy;cần phải tiên liệu trước để chịu đựng.o Giấc ngủ bị rút ngắn lại, thường có mộngmị liên miên vào lúc đầu, đôi khi rấtnhanh; nhưng trái lại, không hề có sự mấtngủ.o Thường thường nước tiểu có mầu rất đậmvà chứa nhiều chất lạ. Cả đến khi khốilượng nước tiểu trong trở lại, nhưng vẫnphải giữ cho được màu vàng sẫm. Đôi khicó trường hợp sưng bọng đái nhẹ.o Đôi khi có phản ứng cảm sốt bất thình lìnhtrong vòng 24 đến 48 giờ, rồi dứt đi cũngthình lình như thế mà không thấy có dấuhiệu chi hết.o Mặc dù có cảm giác mệt mỏi lúc đầu, cũngcần phải tiếp tục công việc và cố gắng tậpmột vài cử động thể dục hàng ngày.o Sự tiếp tục dùng thức ăn thuộc động vậttrong khi giảm uống và ăn nhiều muốithêm sẽ rất có hại.
 14. 14. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 13GGIIẢẢII ĐĐÁÁPP MMỘỘTT SSỐỐ TTHHẮẮCC MMẮẮCC TTHHÔÔNNGGTTHHƯƯỜỜNNGG LLIIÊÊNN QQUUAANN ĐĐẾẾNN TTÂÂMM TTRRẠẠNNGG1. Ngại thiếu chất đạm (12) thuộc động vật :Các chất đạm thực vật đã có đủ, cácamino acid trong loại ngũ cốc và rau quả như:biến đậu (13), đậu xanh chẳng hạn đủ bổ túccho chỗ thiếu thốn ấy. Một vài loại thảo mộccó giá trị bổ túc cho đồ ăn ngũ cốc hơn hẳncác món ăn thịt cá, hoặc sữa như bánh dầumè (xác mè sau khi ép lấy dầu rồi), hay xácdầu hướng quỳ (14) (công cuộc khảo cứu củabà Randouin). Nó chỉ thua có mỗi một thứchất đạm ở trứng mà thôi. Các đồ ăn bổ túccho loại ngũ cốc là những đồ ăn mang tới chocơ thể những chất không có trong ngũ cốc.2. Sợ thiếu sinh tố C chăng?Các cuộc khảo cứu thảo mộc mới đây ởNhật và ở Anh đã chứng tỏ rằng trong các loạingũ cốc (provitamin C) sự chịu nóng tới ngoài12Protein.13Lentil.14Sunflower oil.
 15. 15. 14 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a150˚C và cơ thể người ta có thể tổng hợp vàchuyển hóa nó thành sinh tố C.Ngoài ra, trong các thức ăn, thực dụngnhư ngò tây (15) và bồ công anh (16) chẳng hạn,người ta cũng nhận thấy có nhiều sinh tố Ctrong cám hay cà chua và được kèm với mộthàm lượng phong phú tương đương về sinh tốA.Các sinh tố khác thì đều có đầy đủ cả.Đại loại như sinh tố B và PP có nhiều trongcác loại ngũ cốc và sinh tố E trong mầm ngũcốc. Về sinh tố D thì trong mầm các loại ngũcốc còn nguyên cám và trong bột kiều mạch(17).Còn lại các sinh tố thuộc nhóm F do nơicác acid béo không bão hòa trong các loại dầuthảo mộc sinh ra. Các acid béo giúp đắc lựccho sự biến hóa chất cholesterol ở cơ thểngười. Các thức loại nên dùng: dầu mè (vừng),dầu hướng quỳ (18) và cả dầu ô liu nữa. Trongcác chất béo có nguồn gốc động vật (mỡ heo,15Parsley.16Dandelion.17Oatmeal.18Sunflower oil.
 16. 16. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 15bò,…) và chất magarine đều có tác dụng độchại. (Công cuộc khảo cứu của bà Randouinđăng tải trong Kỷ Yếu của Viện Vệ Sinh ThựcPhẩm năm 1957).3. Sợ sự hạn chế nước uống sẽ làm cho thậnmệt chăng?Trái hẳn lại, chúng ta hãy nhớ lại những kếtquả tuyệt hảo trong thực chế khô của Volhardtrong việc chữa trị chứng sưng thận cấp tínhkhuếch tán. (Người Đức đã dùng từ 7 đến 10ngày để áp dụng thực chế khô này).Ngoài ra, thận tạng có khả năng bài tiếtchất muối (ClNa) trội hơn khả năng ngườithường tưởng tới. Thận tạng của người có thểthải ra cứ mỗi lít nước tiểu là 30 gram muối(ClNa) và còn hơn thế nữa. Cho dù ăn 4, 5muỗng cà phê muối mè mỗi ngày cũng khôngdung chứa tới trên 10 gram muối (ClNa) mỗingày, đó là điều rất thường.Kết Luận:Cơ bản của thực chế này là đúng theo cơbản các phép dinh dưỡng cổ truyền của phầnđông dân chúng nông thôn vạm vỡ ở Âu châu,
 17. 17. 16 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aở các xứ Đông phương, nhất là ở miền cựcĐông. Sự quân bình dinh dưỡng ấy đã bị đảolộn ở Tây phương. Ở đây chỉ có thể sửa đổi giagiảm một cách rất khôn ngoan.Các yếu tố có thể thay đổi được trongphép ăn này tùy theo tạng thể hoặc căn bệnh,là số lượng nước và muối, rồi đến tỉ độ tươngquan về số lượng đồ ăn ngũ cốc và rau quả, làsự chọn lựa một số ngũ cốc hoặc rau quả, vàdĩ nhiên thời kỳ cần phải thay đổi các tỉ lượnggiữa những yếu tố này cho thích hợp với ngườibệnh.(Phương pháp ăn uống theo giáo sư Ohsawadưới mắt của bác sĩ Pierre Parodi đăng trongnguyệt san “Joie de Vivre” số 22 vào tháng12 năm 1960).
 18. 18. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 17PPHHÂÂNN ĐĐỊỊNNHH ÂÂMM DDƯƯƠƠNNGG MMÓÓNN ĂĂNNVVÀÀ TTHHỨỨCC UUỐỐNNGGChú ý:Âm có ký hiệu  Âm hơn hết Âm nhiều ÂmDương có ký hiệu  Dương hơn hết Dương nhiều Dương
 19. 19. 18 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aKý Hiệu Âm Nếp, các loại gạo mạch Bo bo (ý dĩ), bắp (ngô)Đậu nành, đậu phộng, đậu đen, đậutrắng, đậu xanh Các loại cà, khoai tây, măng, giá, nấm.Dưa leo, bắp chuối, khoai mì, môn tím Rau muống, mồng tơi, su xanh, khoaimỡ tím, khoai lang Bầu, khổ qua, đậu ve, đậu đũa, raudền, su hào, khoai mỡ trắng Gừng, ớt, tiêu, nước chanh, me, cà-ri,chao, giấm gạo Tương đậu phụ, mẻ (cơm chua), tươngcải, va ni, rau răm Bơ mè, tỏi, rau cần, rau húng quế Kem lạnh, nước đá, thức uống cóđường, rượu, cà phê Nước trái cây, bia Trà đọt, nước khoáng, nước lã Đường cát Đường thốt nốt, đường thô (vàng, đen,nâu), đường trái cây
 20. 20. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 19Ký Hiệu Dương Gạo mì, gạo tẻ Kê, gạo mì đenĐậu vánĐậu đỏ lớn hạt, xích tiểu đậu (19) Củ sắn dây, khoai mài Diếp quăn đắng, lá bồ công anh, rauđắng, xà-lách-xon (20), rau má, củ cảitrắng, củ sam, cà rốt Bắp cải, bông cải, cải cay (cải bẹxanh), cải ngọt, cải tần ô, rau câu chỉ,phổ tai Muối tự nhiên Quế, hồi, hắc hương, rau mùi, hành,kiệu, tỏi tây (21), rau dấp cá, ngò, nghệ,tương đậu nành Trà rễ đinh lăng, nhân sâm Cà phê thực dưỡng, trà củ sen Trà 3 năm, trà sắn dây, trà gạo rang,sữa thảo mộc Mạch nha, chất ngọt hạt cốc Chất ngọt rau củ, mật ong19Đậu đỏ nhỏ hạt.20Cresson.21Leek.
 21. 21. 20 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCCÁÁCCHH NNẤẤUU CCƠƠMM GGẠẠOO LLỨỨTTVVÀÀ RRAANNGG MMÈÈPhân Lượng Gạo Lứt, Nước Và Muối:- 1 gạo + 1,5 nước, nếu khô thì thêm nướcnếu nhão thì bớt nước ra tùy theo loại gạo.- 1 muỗng cà phê muối hầm cho 1kg (2.20lbs) gạo, bỏ muối vào trước khi nấu cơm.Chú ý: Không được dùng muối iốt (22), muốibọt, và muối đã chế biến.Cách Nấu Cơm Gạo Lứt Bằng Nồi Thường(Không được nấu bằng nồi cơm điện):Vo sơ gạo, ngâm gạo trong nước ấmkhoảng 400C đúng 22 tiếng đồng hồ rồi đổ tấtcả vào nồi, cho muối vào với tỉ lệ như trên,khuấy đều, đậy nắp, nấu cho sôi bùng lên rồitắt lửa. Nhắc nồi xuống vẫn đậy nắp để 1522Iốt: iode.
 22. 22. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 21phút. Sau đó, nhắc nồi lên bếp, nấu tiếp lửanhỏ cho đến khi chín.Cách Nấu Cơm Gạo Lứt Bằng Nồi Áp Suất:Nguyên tắc như trên nhưng ít nước hơn.Cách Nấu Cơm Gạo Lứt Tốt Nhất -- ChưngCách Thủy Bằng Nồi Áp Suất:Vo sơ gạo, ngâm gạo trong nước ấmkhoảng 400C đúng 22 tiếng đồng hồ trước khinấu. Đổ gạo lứt, nước, muối theo tỉ lệ trên vàotô và đặt tô này vào nồi áp suất có nước. Nướctrong nồi áp suất cho vừa đủ để khi nấu sôilên không bị tràn nước vào tô gạo. Bật lửa,chưng cách thủy tô gạo lứt đã có nước, đến khinghe nồi kêu sôi đợt đầu 30 phút thì tắt lửa đểyên đó. Sau 20 phút, bật lửa lên nấu tiếp,nghe nồi kêu sôi đợt hai 10 phút thì tắt lửa.Để 30 phút sau là chín cơm.Cách Nấu Cơm Gạo Lứt Bằng Cách ChưngCách Thủy Trong Nồi Thường:
 23. 23. 22 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aVo sơ gạo, ngâm gạo trong nước ấmkhoảng 400C đúng 22 tiếng đồng hồ trước khinấu. Đổ gạo lứt, nước, muối theo tỉ lệ trên vàotô và đặt tô này vào nồi có nước. Nước trongnồi cho vừa đủ để khi nấu sôi lên không bịtràn nước vào tô gạo. Bật lửa, chưng cách thủytô gạo lứt đã có nước, đến khi nghe sôi xì hơiđợt đầu 30 phút thì tắt lửa để yên đó. Sau 15phút, bật lửa lên nấu tiếp, nghe sôi xì hơi đợthai 10 phút thì tắt lửa. Để 30 phút sau là chíncơm.Cách Giữ Cơm Gạo Lứt Không Thiu:Không đậy nắp kín mà dùng rá để đậynồi cơm. Không được để cơm trong tủ lạnh.Cách Hâm Cơm Gạo Lứt:Khoét một lỗ tròn giữa nồi cơm cho đếnđụng đáy nồi, đổ nước vô, (lượng nước đủtráng đáy nồi để cơm không bị khét khihâm). Đậy nắp nồi cơm, nấu cho nước bốc hơilên, mở nắp nồi khuấy đều. Dùng muỗng ép
 24. 24. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 23cơm cho bằng mặt và cứng. Đậy nắp nồi, đểlửa riu riu khoảng 5 phút, tắt lửa.Cách Rang Mè:Mè vàng (hay gọi là mè lứt) còn vỏ, đổmè vào thau nước đầy, đãi vớt lấy mè nổi trênmặt nước và bỏ sạn cát chìm xuống dưới thau.Phơi khô mè sạch đã vớt, đựng trong hộp đậynắp. Nếu mua mè sạch, không phải đãi nữa.Khi rang mè, nhúng tay cho ướt để bópsơ mè cho thấm nước mới rang thì mè thơmhơn là rang khô. Rang lửa đều và nhỏ, khuấyđều mè, đến khi nghe mè nổ lách tách, rangthêm nột chút nữa là mè chín.Đổ mè chín ra thau, phải đậy kín liền.Mười phút sau, mè nguội, bỏ vô cối nghiềnchung với muối hầm (nghiền, không phảigiã). Một muỗng cà phê muối hầm nghiền với12 muỗng mè. Phân lượng này thay đổi tùytheo tuổi tác và loại bệnh (23). Mè trộn muốirồi chỉ được sử dụng trong 4 ngày. Ăn tiếp,phải rang mè mới.2316 hay 20 muỗng mè cho người lớn tuổi.
 25. 25. 24 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCách Ăn Cơm Gạo Lứt Với Muối Mè:Khi múc cơm ra chén, không được xớicơm đều, chỉ xắn cơm trong nồi từ trên xuốngdưới để lấy đủ âm dương. Ăn bao nhiêu thìxắn bấy nhiêu ra chén. Để nguyên phần cơmdư ngày mai, không được xới lên. Một chéncơm trộn đều với 4 muỗng cà phê muối mè đãnghiền.Ăn bằng muỗng cà phê, một lần ăn 1muỗng cà phê cơm trộn mè, không đượcnhiều hơn, để nhai nát cơm cho dễ. Phải nhaicho đến khi cơm thành nước và cảm thấy ngọtmới được nuốt và chỉ nuốt một lần, khôngđược nuốt nhiều lần; vì nuốt nhiều lần sẽ bịkhát nước. Khi ăn không được hở môi, khôngđược nói chuyện. Ăn bất cứ giờ nào, không cầnđúng bữa. Hai tiếng trước khi đi ngủ khôngđược ăn. Dùng số lượng chén cơm nhiều ít tùyý, nhưng không nên ăn no một lần, một chéncơm có thể ăn nhiều lần.
 26. 26. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 25CCÁÁCCHH LLÀÀMM TTHHỰỰCC PPHHẨẨMMTTHHEEOO PPHHƯƯƠƠNNGG PPHHÁÁPP DDƯƯỠỠNNGG SSIINNHHCách Rang Cơm Gạo Lứt Dùng Để Ăn:Nấu cơm gạo lứt chín bình thường. Xớicơm ra mâm phơi khô. Khi phơi cơm, phải trởcơm thường xuyên mới khô đều và cơm rangđược dòn. Mỗi ngày phơi cơm, chiều mang vô,mai phơi tiếp, không nên phơi ban đêm ngoàisương. Nhớ đậy cơm phơi bằng vải mỏng đểtránh bụi và các con vật nhỏ không bám vàocơm. Dùng chảo cho muối hầm vào (tỉ lệ 9muối 1 cơm) rang muối thật nóng cho đến khimuối bốc hết hơi, lấy cơm đã phơi đổ vô chảođang nóng rang đều. Rang đến khi hạt cơmvàng, thơm, phồng lên như nổ thì tắt lửa và đổcơm và muối đã rang vào một rây bằng sắt,rây muối trở lại chảo còn cơm thì đổ vàosoong sạch, đậy nắp lại. Ủ như vậy cho đếnkhi cơm nguội hoàn toàn.Lượng muối còn lại ta lại tiếp tục sửdụng cho các lần rang tiếp theo (có thể dùng
 27. 27. 26 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w alại lượng muối đã sử dụng khoảng 40 - 50lần đến khi muối lạt mới bỏ).Chú ý: Ở những vùng không có nắng, dùngthiết bị sấy từ 40˚C - 42˚C. Nếu răng yếu, cóthể xay cơm rang thành bột rồi cho nướcnóng vào để ăn; hoặc không xay thành bộtthì có thể ăn bằng cách ngậm cơm lứt rangtrong miệng cho mềm, rồi nhai cho đếnthành nước, mới được nuốt.Cách Rang Gạo Lứt Dùng Để Uống:Rang gạo lứt sống đến khi gạo vàng đậmlà được, để nguội đựng vô keo, dùng từ từ.Nếu bị bón: Hai tiếng một lần, nhai 1 muỗngcà phê muối mè rang rồi. Trước khi ngủ, nhai4 muỗng cà phê muối mè rang, nhai đến lúckhông còn mặn mới được nuốt (khoảng 5phút).Nước uống tùy theo bệnh: Bệnh tim mạch,đường ruột, bao tử, vôi cột sống: dùng lá trà 3năm.
 28. 28. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 27Cách Phơi Lá Trà 3 Năm:Nấu nước sôi, cho lá trà tươi vào rồi vớtra liền (đó là cách rửa trà). Sau đó ủ mộtđêm, phơi chỗ mát, một ngày xốc lên ba lần(sáng, trưa, chiều), phơi khoảng 1 tuần đến10 ngày, lá trà khô, cho vô bao, để chỗ khôngẩm. Khi dùng, sao khử thổ bằng cách đổ lá tràđã rang thơm xuống nền gạch tàu, rồi hốt lênliền, không được để lâu. Có thể mua 4 miếnggạch tàu, nếu nhà không lót gạch tàu. Lá tràrang để nguội cho vô bao để dành.Cách Nấu Nước Trà:Cách 1: Lấy 10 lá trà khô, rửa sạch bằng nướclạnh, vò nát lá trà, cho vô bình thủy và đổ 3 xịnước sôi vô (3 xị=0,75 lít). Để khoảng 15phút, trà sẽ ra đủ chất và để nguyên lá nhưvậy trong bình thủy, khi uống rót nước thôi.Cách 2: Nấu 10 lá trà đã rửa sạch, nấu sôi 15phút, đổ nước trà vô bình thủy giữ nóng, bỏ látrà.
 29. 29. 28 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCách Đánh Răng:Không được dùng kem đánh răng vì cóchất hóa học. Đánh răng bằng bột thuốcDentie theo pháp dưỡng sinh. Một ngày chỉđánh một lần buổi tối. Các lần khác súc miệngbằng nước muối.Cách Làm Dentie:Cách thứ 1: Lấy cà dê (24) cắt làm bốn, giữ cảkhúc cuống ướp muối với tỉ lệ 7 phần cà, 3phần muối và bỏ trong cái hũ đậy kín trong 3năm. Sau đó, lấy cà dê ra và bỏ vào một cáinồi đất cho đầy, đậy vung lại, dùng đất sét trétlại cho kín và đem đốt âm ỉ trong vỏ trấu haymạt cưa từ 24 đến 48 giờ. Đến khi xong thì đểnguội (nếu mờ ra khi đang nóng thì bột sẽbiến thành màu đen) rồi gỡ nắp ra thì đượcmột thứ tro trắng dùng làm bột đánh răng.(Bột trắng).Cách thứ 2: Lấy cà dê giữ cả khúc cuống, sauđó đem cả quả cà dê nướng ở 176 ˚C (350 ˚F)cho đến khi cháy đen. Để nguội rồi nghiền nát24Eggplant.
 30. 30. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 29thành bột. Trộn 7 phần bột vào 3 phần muốivà cho vào bình chứa ở chỗ khô ráo. (Bột đen)Bạn cũng có thể tìm mua bột Dentie trênwebsite ở những tiệm bán đồ thực dưỡng(macrobiotic store).Cách Làm Củ Cải Muối:Mua củ cải trắng về rửa sạch và dùngmuối biển. Cho muối xuống đáy hũ, rồi cứ rảimột lớp củ cải, một lớp muối; một lớp củ cải,một lớp muối rồi để qua một đêm thì muốitan hết. Chúng ta vớt củ cải ra phơi nắng.Chiều bỏ vào hũ lại. Chúng ta cứ làm như thếtrong 7 ngày nếu nắng gắt. Nếu nắng khônggắt thì phải phơi 9 ngày.Sau đó bỏ vào bọc ni-lông dày cột chặtlại rồi cho vào thạp hay hũ. Đúng 1 tháng rưỡisẽ mở ra thì củ cải muối sẽ vàng, đẹp tuyệtvời. Lấy ra phơi ngoài nắng một ngày cho khôráo. Sau đó cho muối xuống đáy hũ, rồi cứ rảimột lớp củ cải, một lớp muối; một lớp củ cải,một lớp muối và ủ trong 3 năm.
 31. 31. 30 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aSau 3 năm, có thể lấy ra thái lát và ngâmvào tương Tamari làm món ca-la-thầu. Mónca-la-thầu ăn rất tốt cho bịnh ruột mãn tính.Nếu người hơi khó chịu, lấy một lát củcải ngậm nó sẽ dương hóa cơ thể lên. Nấucháo cho vào ăn thì giải cảm.Cách Làm Chanh Muối:Hái chanh hãy còn cuống, để 3 ngày. Lấybao bố cho chanh vào lắc với muối hột đểmuối hột đâm vào vỏ chanh (hoặc chà muốivà chanh trên chỗ cứng) cho rút bớt cái thecủa chanh đi. Khi nhìn thấy hạt muối xanh thìbỏ muối đi rồi rửa chanh cho sạch bằng nướcthường. Lấy chanh ngâm trong nước muối (1muối + 20 nước) một ngày một đêm rồi vớtra.Cho muối biển xuống đáy hũ, rồi cứ mộtlớp chanh, một lớp muối cho tới khi đầy hũ.Phủ kín một lớp muối ở trên cùng xongđậy nắp lại và để 3 năm.Sau 3 năm thì chanh càng đen càng tốt.Chanh muối 3 năm dùng để trị bịnhđường ruột, tiêu thực, trị đờm. Một trái có thể
 32. 32. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 31cắt làm 12 miếng mỗi miếng cỡ 2 phân (2 cm),cho ngậm một miếng thì sẽ tan đờm ngay.Trước khi đi ăn tiệc thì có thể uống một miếngchanh 3 năm với nước ấm và sau bữa ăn nếuthấy cổ có đàm, khó chịu, sình bụng thì ngậm1 miếng.Cách Làm Mơ Muối:Khi đến mùa thu hoạch mơ thì chọn mơxanh già.Lấy một cái lu, đổ một lớp muối xuốngđáy lu rồi đổ một lớp mơ lên và cứ một lớpmuối một lớp mơ cho đến khi đầy lu (trêncùng phải là một lớp muối để phủ mơ lại).Để qua một đêm, sáng hôm sau đem mơra phơi, tới chiều tối thì để mơ vào lu trở lạitheo thứ tự một lớp muối một lớp mơ. Làmnhư vậy đúng 5 ngày, đến ngày cuối cùngthì bỏ muối cũ đi thay vào muối mới vàcũng đổ theo thứ tự một lớp muối dưới đáy lu,rồi một lớp mơ và cứ một lớp muối một lớpmơ cho đến khi đầy lu trên cùng là một lớpmuối.
 33. 33. 32 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aĐậy nắp lu lại rồi để lu ngoài trời nắngđúng 1 tháng rưỡi thì lấy lá tía tô xay nhuyễnrồi đổ vào lu mơ với tỉ lệ 15kg mơ /1kg tía tô.Sau đó để ngoài trời 3 năm là có thể sử dụngđược.Ghi chú: Thỉnh thoảng mở nắp lu ra, nếumuối tan mà mơ trồi lên trên thì đổ thêmmuối để phủ kín mơ tránh cho mơ không bịhư.Cách Làm Trà Bồ Công Anh:Cây bồ công anh mọc hoang trên các sâncỏ tại Mỹ rất nhiều, ta có thể dùng lá hoặc rễ(tươi hay khô) cũng được để làm trà.• Nếu dùng lá: Hái vài lá vào sáng sớm, rửasạch, thái nhỏ. Cho trà vào ly sau đó đổnước sôi vào ta có ly trà lá tươi. Nếu phơikhô rồi rang hoặc sấy thì trà sẽ thơm ngonvà để được lâu hơn.• Nếu dùng rễ: Nhổ rễ vào đầu mùa xuânhoặc cuối mùa thu thì thu hoạch đượcnhiều chất bổ dưỡng hơn. Lựa cây già thì rễsẽ to. Lấy rễ xong thì rửa cho sạch đất và
 34. 34. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 33thái lát mỏng theo bề ngang của rễ. Dùngvài lát cho một ly trà nóng, hoặc có thể chonhiều thêm nếu muốn uống đậm hơn. Nếuphơi khô rồi rang hoặc sấy thì trà sẽ thơmngon và để được lâu hơn.
 35. 35. 34 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aMMƯƯỜỜII TTOOAA ĂĂNN TTHHEEOOTTỈỈ LLỆỆ QQUUÂÂNN BBÌÌNNHH ÂÂMM DDƯƯƠƠNNGGTheo giáo sư Ohsawa thì có 10 cách ănuống theo những tỉ lệ khác nhau để duy trìsức khỏe và trị bệnh sau đây:Cáchăn sốCốcloạiRau cỏ xàokhô và mặnCanh ThịtCáRau sốngtrái câyTrángmiệngNước7 100% – – – – –Ítchừngnàotốtchừngấy6 90% 10% – – – –5 80% 20% – – – –4 70% 20% 10% – – –3 60% 30% 10% – – –2 50% 30% 10% 10% – –1 40% 30% 10% 20% – –-1 30% 30% 10% 20% 10% –-2 20% 30% 10% 25% 10% 5%-3 10% 30% 10% 30% 15% 5%Tỉ lệ quân bình âm dương: Potassiumtrên Sodium (K / Na) là 5. Tất cả những móngì có tỉ số cao hơn 5 đều là Âm và tất cả nhữngmón gì có tỉ số dưới 5 thì Dương.Phụ Chú:ĂN GẠO LỨC MUỐI MÈ THEO SỐ 7: Nghĩa là ngoàigạo lứt muối mè, không được ăn bất cứ thức ăn gì(kể cả rau củ và trái cây cũng không được ăn).
 36. 36. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 35QQuuaann TTrrọọnngg TTrroonngg VViiệệccQQuuâânn BBììnnhh AAcciidd vvàà AAllkkaalliinneeLượng Acid và Alkaline trong dung dịchcủa cơ thể con người là pH 7.4Sau đây là bảng so sánh thực phẩm theoÂm / Dương và Acid / Alkaline:KHU II:Thực Phẩm Âm / AcidKHU I:Thực Phẩm Âm / AlkalineThuốc tây (chemical drugs),thuốc viên (pills), đường,kẹo, nước ngọt (soft drinks),rượu, các loại đậu (beans),quả hạt (nuts)Mật ong, cà phê, trà dượcthảo (herb tea), trà bancha(trà xanh già), trái cây, hạt(seeds), rau cải (vegetables)KHU IV:Thực Phẩm Dương/ AcidKHU III:Thực Phẩm Dương / AlkalineNgũ cốc (grains)Thực phẩm động vật(animal foods)Cải muối (radish pickle),nước tương đậu nành (soysauce), tương Nhật đặc(miso), mận muối (saltedumeboshi), muối(Trích từ Acid & Alkaline của Herman Aihara.)
 37. 37. 36 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCCÁÁCC TTRRỢỢ PPHHƯƯƠƠNNGG TTHHEEOOPPHHƯƯƠƠNNGG PPHHÁÁPP DDƯƯỠỠNNGG SSIINNHH1– Cách xông đau nhức:1 kí muối hột và một kí củ cải trắng chovào 4 lít nước nấu sôi. Đổ nước sôi này ra xô,rồi dùng vật cản gác trên mặt nước để chânkhông đụng vô nước bị phỏng và gác chân lênxông, dùng mền quấn bít kín lại đến ngangrốn. Nước xông nguội thì cho chân vô ngâm 5phút, rồi ngâm chân vô nước lạnh trong mộtphút. Xông chân liên tục 2 tuần.2– Cách đắp nước gừng chỗ đau và khối utrong cơ thể:200 gram gừng tươi giã nhuyễn cho vàobọc vải mùng. Nấu 2 lít nước sôi cho bọc gừngvô rồi hạ bớt lửa liền và để lửa nhỏ riu riu,không được tắt lửa để giữ nước còn nóng. Nắmgóc khăn để nhúng khăn vô nồi nước gừng vàvắt khăn ráo. Gấp khăn làm 4 đắp lên chỗđau với độ nóng chịu được và phủ lên khăn
 38. 38. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 37nóng này một khăn khô bên ngoài để giữnóng. Trong lúc đắp khăn nóng thứ nhất, lochuẩn bị nhúng khăn thứ hai vô nước gừngnóng và vắt ráo để vô thau. Khăn thứ nhất đãnguội thì lấy khăn ra, rồi đắp khăn nóng thứhai tiếp theo. Đắp từ 25 đến 30 phút một lần.Một ngày đắp ba lần hay ít nhất cũng phải đắphai lần mới có kết quả.Chú ý: Lúc đang cho con bú, không được đắpnước gừng, vì sẽ bị tắt tia sữa.3– Cách dán cao khoai môn (củ nhỏ) chỗđau vào buổi tối trước khi ngủ:Khoai sọ củ nhỏ rửa sạch và gọt vỏ. Chínphần khoai sọ đã giã nhuyễn, (hoặc màinhuyễn, hoặc xay nhuyễn) trộn cho đều vớimột phần củ gừng đã gọt vỏ và đã giã nhuyễn.Đổ hỗn hợp này vô miếng vải mùng, bề dàyhỗn hợp độ một phân rưỡi (1.50 cm). Đắp lênchỗ đau, bó lại để không bị rớt khoai ra vàđắp nguyên đêm.
 39. 39. 38 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a4– Viêm Nhiễm Âm Đạo - Ung Thư Tử Cung:4 cây cải xậy tươi độ 1 kí (cải làm dưamuối) + 4 lít nước + 1 nắm muối. Nấu chíncải, đổ nước ra chậu, cho thêm nước lạnh chovừa đủ nóng, ngồi vào chậu nước này để ngâmmông và phủ mền lên ngang rún 30 phút. Sauđó tắm cho sạch. Ngâm mông 2 tuần liên tục.Đắp nước gừng (xem bài thuốc số 2 trang 36)và dán cao khoai sọ (xem bài thuốc số 3 trang37) từ rún trở xuống. Uống nước lá trinh nữhoàng cung (25) và lá bồ công anh (xem bàithuốc số 38 trang 55). Mỗi tối lấy bông gònbằng ngón tay út nhúng vô dầu mè và lăn bộtDentie (bột Dentie chữa bệnh) rồi nhét vô âmđạo, sáng lấy ra. Nhét như vậy từ 1 tuần đến10 ngày. Trường hợp bị huyết trắng thì nhétbông gòn tẩm dầu mè và bột Dentie giống nhưvậy trong 5 ngày. Ăn cơm gạo lứt muối mètheo số 7.25Cây trinh nữ hoàng cung: còn có tên là Crinum Latifolium.
 40. 40. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 395– Bệnh Hay Đau Bụng - Nhức Đầu -Trúng Gió Méo Miệng Trong Vòng 5 Phút -Phong Giựt - Tăng Huyết Áp - Ổn ĐịnhThần Kinh:1 muỗng canh bột sắn dây cho một chútxíu nước lạnh (nước nấu chín để nguội),khuấy lên để bột không bị ốc trâu, rồi mới cho1 bát nước sôi vào, khuấy lên thấy bột trong làchín. Nếu bột chưa trong thì cho vào nồi đểlên bếp lửa khuấy cho chín, rồi cho mộtmuỗng cà phê nước tương Tamari vào khuấyđều. Uống hỗn hợp này lúc bụng đói, hoặc lúctrúng gió, hoặc vào buổi tối và trùm mền chođổ mồ hôi. Sau đó, lau khô người và thayquần áo. Không được ra gió trước một tiếngđồng hồ.6– Ăn Không Tiêu:Dầm 1 miếng chanh muối lâu năm vớinước nóng để uống, hoặc ngậm 1 miếng nhỏchanh muối (chanh muối lâu năm), ngậm mộtlúc rồi nuốt.
 41. 41. 40 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a7– Cảm:15 lá trà 3 năm + nửa trái chanh muốilâu năm (trái nhỏ, trái lớn thì một phần ba) +1 lóng gừng bằng ngón chân cái nướng chochín rồi băm nhuyễn. Ba thứ này nấu với mộtchén rưỡi nước cho sôi, sắc lại còn 1 chén, vớtbỏ lá trà, rồi chế nước này vào chén có 1muỗng canh bột sắn dây đã được tán ra với 1muỗng canh nước khuấy lên, nếu bột trong làchín, bột chưa trong thì bắc lên bếp khuấy sơthêm cho chín bột. Sau đó, cho vào mộtmuỗng nước tương Tamari và khuấy đều. Ănnóng rồi trùm mền cho ra mồ hôi, không ragió trước 1 tiếng đồng hồ.8– Đau Cổ Họng - Viêm Họng Hạt Và ViêmNhiễm Thanh Quản, Thực Quản:Tối trước khi đi ngủ, đánh răng bằng bộtDentie, sau đó ngậm ¼ muỗng cà phê bộtDentie (loại ngậm, không phải loại đánhrăng), ngửa cổ để khò khò cho nước bột nàythấm vô cổ họng, rồi ngậm đến khi hết mặn
 42. 42. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 41nuốt luôn, không được uống nước, vì sẽ làmtrôi thuốc, sau đó đi ngủ.9– Đàm Trong Cổ - Mệt Đứt Hơi:Để trị đàm, buổi tối, trước khi đi ngủ,ngậm 1 phần 8 trái chanh muối, nuốt từ từđến hết chanh muối rồi ngủ, không được uốngnước vì sẽ làm trôi thuốc. (Chanh này đãngâm muối 3 năm). Ăn gạo lứt muối mè theosố 7 trong 1 tháng. Răng yếu, có thể xay cơmgạo lứt bằng cối xay rồi trộn muối mè.Chú ý: Cũng phải nhai cơm cho nát thànhnước và cảm thấy vị ngọt mới được nuốt.10– Bệnh Nhức Đầu Kinh Khủng:1 lon nếp nấu chín trộn với hành hươngsống đã thái nhỏ, túm vào khăn, đắp lên đầu.Vừa cảm thấy nóng, chịu không nổi thì lấy ra,rồi lại đắp vào, liên tục đắp như vậy cả vùngđầu và thái dương cho đến khi nếp nguội. Mộtngày đắp 1 lần.
 43. 43. 42 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a11– Thú Độc Cắn:Dùng dây cột phần trên chỗ bị cắn đểnọc độc không theo máu chảy về tim, sau đólấy bông gòn nhúng vô nước tương Tamari đắplên chỗ bị cắn. Và lấy hai lòng đỏ trứng gà cótrống khuấy đều với hai muỗng canh nướctương Tamari và uống.12– Sơ Gan - Viêm Gan B, C:Ăn gạo lứt muối mè theo số 7. Uốngnước thân cây và lá của cây lá gai (26). Lá gaitốt nhất là lấy cây lá gai từ tháng giêng đếntháng hai. Lấy 50 gram lá gai và cả thân cây +30 gram cây chó đẻ (27) + 30 gram cây cỏ mầntrầu (28) + 30 gram cây ô rô (29) + 40 grambán chỉ liên + 30 gram bách hoa xà thiệt thảo+ 1 lá thiên tuế (30 gram) + 20 gram bồ cônganh +10 trái táo tàu đỏ. Tất cả sao vàng khử26Cây lá gai: còn có tên là Ramie (Boehmeria nivea).27Cây chó đẻ: là một loại cây dại có tên là Chamberbitter (Phyllanthusurinaria) mọc nhiều ở các tiểu bang Florida, Georgia, Alabama, SouthCarolina, New Mexico và Texas.28Cỏ mần trầu: còn có tên là Indian goosegrass, Wiregrass, Crowfootgrass(Eleusine indica).29Cây ô rô: còn có tên là Sea holly (Acanthus ilicifolius).
 44. 44. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 43thổ (trừ táo tàu) và rửa sạch nấu với 3 lítnước, nấu sắc còn lại 8 phân (30). Uống nướcnày trước 6 giờ sáng. Sau đó, đổ nước ngậpthuốc nấu sắc lại còn nửa lít để uống suốtngày, không được uống nước nào khác.13– Bệnh Giời Leo (Zona):Cách 1: 20 lá trà 3 năm nấu với 2 chén nước,sắc lại còn 1 chén, để rửa vết thương.Cách 2: Khi mới phát hiện, lấy bông gòn lớnbằng bàn tay nhúng vô dấm nuôi đắp lên chỗgiời leo đến khi hết thấy nóng hoặc khi bônggòn khô thì lấy ra. Nếu còn thấy nóng thì làmlại lần thứ hai đến khi không còn nóng là hếtthì sẽ không để lại di chứng (như ảnh hưởngđến thần kinh số 7).Ăn gạo lứt muối mè theo số 7. Uống nước gạolứt rang.30Phân: 43,75 ml. Một chén là 16 phân (700ml). Nửa chén là 8 phân(350ml). Khoảng ⅓ chén là 6 phân (262,50ml).
 45. 45. 44 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a14– Ho (do cảm, hoặc dùng bổ phổi):Nấu 30 lát củ sen và 4 lát gừng với 1 lítnước, còn 3 xị (0,75 lít) để uống suốt ngày.Hoặc để 30 lát củ sen và 4 lát gừng hãm với 3xị nước sôi đựng trong bình thủy, cho củ senvà gừng mềm rồi uống. Không được uống nướcgì khác, không ăn trái cây.15– Lở Loét:Nước cốt nghệ + muối + phèn chua giãnhỏ. Ba thứ này phân lượng bằng nhau. Tất cảtrộn chung rồi hấp cách thủy, khoảng 15phút. Bôi nước này lên chỗ lở loét là khô liền.16– Bệnh Chàm Ghẻ Lở Phát Sinh Từ MáuDơ:Phải ăn cơm gạo lứt mè theo số 7 chođường ruột tốt, dẫn đến máu tốt, mới hếtbệnh. Xức dầu mè lên vết chàm, rồi thoa bộtDentie lên.
 46. 46. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 4517–Đau Thắt Ngang Lưng:1 khúc xương rồng ba khía (thân láng)dài 3 tấc, xắt mỏng. 1 kí muối hột rang chohết nổ. Giường lót giấy báo và lá chuối chồnglên lớp giấy báo vì rất nóng, đổ muối đã ranglên lá chuối, sau cùng xếp lớp xương rồng xắtmỏng phủ lên lớp muối. Lấy khăn lông phủlên xương rồng, rồi nằm vùng đau lên khănlông đã phủ xương rồng.18– Cườm Mắt, Đỏ Mắt, Mắt Kéo Mây:Nhỏ dầu mè lâu năm, mỗi lần 2 giọt, mộtngày 3 lần.19– Mệt Vì Làm Việc Quá Sức – Mệt Vì MấtNước – Khó Thở Vì Hít Nhiều Khói Xe – TéBầm:Uống một ly nước trà lá 3 năm hòa vớimột muỗng cà phê nước tương Tamari. Chú ýlà cho nước tương Tamari vào ly trước, rồi mớiđổ nước trà lên nước tương và khấy đều. Nướcnày có tác dụng khai thông máu, làm tan máu
 47. 47. 46 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w abầm và có tác dụng như nước biển truyền chongười bị mất nước.20– Viêm Xoang Mũi:Một nắm trầu Lương (31) nấu với 1 lítnước. Khi nước sôi, đổ vào 1 chung rượu đếtrắng. Trùm khăn xông mũi. Cỏ lông heo haycỏ hôi (32) lá có 3 màu: xanh, trắng, vàng, bôngmàu vàng. Lấy bông của cỏ (nếu ít bông thì cóthể lấy cả bông lẫn lá hoặc chỉ lấy lá màthôi) rửa sạch, giã chung với một chút muối,chế thêm một ít nước. Nhỏ 2 giọt nước này vàomột bên mũi, thở cho thông, xong nhỏ tiếp 2giọt vào lỗ mũi bên kia. Đừng nhỏ một lúc hailỗ mũi, sẽ bị nghẹt thở.Nếu không muốn chữa theo cách xôngnhư trên, thì ăn gạo lứt với muối mè theo số 7và đắp nước gừng (xem bài thuốc số 2 trang36) ở phần mũi đến trán, cũng hết bệnh.31Trầu già.32Cây cỏ hôi: trong dân gian thường gọi là cây cứt lợn, cây bù xít hoặc cỏcứt heo, thuộc họ cúc, có tên khoa học Ageratum conyzoides.
 48. 48. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 4721– Đau Nhức Vì Sanh Đẻ Đi Nhiều:Ăn gạo lứt rang để hút ẩm và xông (theocách chỉ số 1 trang 36).22– Nhức Đầu Khi Đang Ăn Số 7:Ăn bột sắn (xem bài thuốc số 5 trang 39).Nhức đầu nhiều, áp nước gừng (xem bài thuốcsố 2 trang 36).23– Bệnh Ói Vì Say Xe, Say Sóng, SayMáy Bay:Cách 1: Dán 1 trái mơ muối lên rốn. Ngậm 1trái mơ muối trước khi lên xe (mơ đã muối 3năm).Cách 2: Mua gừng tươi, rửa sạch, thái látmỏng khoảng 1 mm rồi đem phơi vài nắngcho đến khi khô. Ngậm 1 miếng trong miệngvà nhai từ từ cho nhuyễn rồi nuốt trước khilên xe. Khi nào cảm thấy hơi mệt lại ngậm tiếpmiếng khác và làm như trên.
 49. 49. 48 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a24– Nước Uống Tăng Cường Sinh Lực:2 củ nhỏ lão sơn sâm (33) + 10 lá trà 3năm + 10 gram câu kỉ tử (34) + ½ xị nước (=1/8 của 1 lít); tất cả chưng sôi trong 30 phút,rồi chắt nước này ra chén. Sau đó, cho ½ xịnước vào hỗn hợp này để chưng tiếp lần thứhai, cũng sôi trong 30 phút là được và chắtnước hai ra chén. Uống trong ngày lúc nàocũng được.25– Bổ Phổi - Bệnh Lao - Ho Ra Máu VàBồi Bổ Sức Khỏe Cho Người Kiệt Sức:1 củ sen + 1 củ cà rốt bằng với củ sen +¼ củ cải trắng (nhiều củ cải trắng sẽ bị đauthận) + 1 lóng ngưu báng (35) độ 5 phân (5cm) + vài lát gừng. Tất cả những thứ này xayhay ép được khoảng một chén nước. Mộtmuỗng canh bột sắn dây và một muỗng nướckhuấy cho tan để bột khỏi bị óc trâu. Sau đó,trộn ly nước hỗn hợp đã xay với bột sắn dâyđã hòa tan nước, trộn đều rồi đặt lên bếp33Lão sơn sâm: có thể dùng sâm trồng tại Hoa Kì.34Goji berry.35Đại ngưu báng, Đại ngưu bàng, Đại ngưu bảng: gobo root, burdock.
 50. 50. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 49khuấy cho chín bột, cho vào 1 muỗng cà phênước tương Tamari khuấy tiếp cho đều. Ănnóng rồi trùm mềm liền cho ra mồ hôi. Dùngliên tục 10 ngày để bổ phổi. Nếu bị ho laohoặc ho ra máu, dùng liên tục trong một thángrưỡi.26– Sưng Nướu Răng (đang ăn dưỡngsinh):1 muỗng canh bột sắn dây khuấy với nửachén nước cho tan, nấu chín xong, cho vào 1muỗng cà phê nước tương Tamari khuấy tan.Ăn nóng. Đồng thời sức bột Dentie lên nướurăng.27– Bệnh Viêm Ruột Đi Chảy ThườngXuyên:1 nắm tay trà dây (ở Cao Bằng) tươngđương 1 muỗng canh, đổ nước sôi vào trà,chắt bỏ nước đầu; sau đó, đổ ¼ xị nước sôivào rồi ngâm cho ra trà, uống hết ¼ xị nướctrà này lúc bụng đói buổi sáng. Sau đó, đổ ½lít nước sôi vào xác trà này để vào bình thủy,
 51. 51. 50 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w auống nóng suốt ngày. Ăn cơm gạo lứt mè theosố 7.28– Sa Ruột – Sa Tử Cung:Cuống bí rợ chẻ làm 4 phơi khô, saovàng, khử thổ. Nấu 10 cuống bí khô với 2 lítnước, nấu còn 3 xị uống mỗi ngày.29– Tái Tạo Men Ruột - Lao Ruột:Đau ruột do uống trụ sinh nhiều, khuấybột sắn dây để ăn trước khi ngủ (xem bàithuốc số 5 trang 39). Nếu ăn bột sắn dây theocách như vậy, nhưng khuấy bột còn đục (chưachín) thì chữa bệnh lao ruột.30– Bệnh Sỏi Thận:Chọn chuối hột thật thì có nhiều hột dàyđặc và chuối có vị ngọt. Ép 4 kí chuối hột vàphơi khô, rồi nướng cho cháy khét, sau đó xaythành bột. Đưa bột này cho thầy làm thuốcuống. Nếu sạn nhỏ, ăn gạo lứt theo số 7, uốngtrà đậu đỏ, 3 nắm đậu đỏ nấu với ½ lít nước.
 52. 52. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 51Đậu đỏ luộc sơ bỏ nước đầu, rồi rang đậu chovàng đậm để vộ lọ đựng uống dần. Đắp nướcgừng (xem bài thuốc số 2 trang 36) ban ngày,dán cao khoai sọ (xem bài thuốc số 3 trang37) ban đêm ở vùng thận.31– Bệnh Tiểu Đường:Ăn cơm gạo lứt mè theo số 7 và uống tràđậu đỏ rang. Đậu đỏ nấu sôi rồi bỏ nước, lấyđậu rang cho vàng đậm, để nguội đựng tronghũ. Cân lượng đậu đỏ và nước, tùy theo thầyđịnh.32– Bệnh Tim - Tắt Nghẽn Động Mạch -Đau Thần Kinh Tọa:Một ngày ăn cơm gạo lứt với muối mè,cộng thêm 4 muỗng cà phê tương tỏi, ăn luôncả tỏi, kèm với một món ăn tùy ý (trừ thịt) vàchỉ một món ăn trong một bữa ăn thôi. Ănlượng cơm tùy ý. Nước uống: lá trà 3 năm.
 53. 53. 52 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a33– Bệnh Trĩ:Thuốc uống:Rễ Thược Dược : 2 chỉ + Phục Linh : 2 chỉ +Quế : 2 chỉ + Nhân Hạt Đào Long : 2 chỉ +Cam Thảo : 2 chỉNấu 3 chén còn 8 phân. Uống cữ sáng.Thuốc thoa:Rang hạt gấc rồi xay nhuyễn pha vào dấm tâycho sền sệt, dùng lông ngỗng chấm vào đểxức.Ăn gạo lứt muối mè theo số 7. Nếu bón,ăn thêm một trong ba cách sau đây:• Cách 1: 1 lon gạo + 1 nắm đậu đỏ + 10gram phổ tai, tất cả nấu chung thành cơm.(Đậu đỏ luộc sơ, bỏ nước, rồi mới nấu vớicơm).• Cách 2: ăn thêm 200 gram bí đỏ.• Cách 3: ăn canh rong biển nấu với rau xà-lách-xon, hoặc rau má, rau bồ ngót, v.v…
 54. 54. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 5334– Loãng Xương - Phong Thấp - ThấpKhớp - Thấp Đa Khớp - Thoái Hóa CộtSống, v.v… (Bệnh Liên Quan Đến Xương):Ăn gạo lứt muối mè theo số 7 buổi sángvà buổi trưa. Chiều ăn gạo lứt rang với mèrang không có muối thay cơm (số lượng tùythích). Uống nước gạo lứt rang. Cách rang cơmgạo lứt dùng để ăn (theo cách chỉ trang 25).Cách rang gạo lứt dùng để uống (theo cách chỉtrang 26).35– Bệnh Lạnh Nhức Xương Ở Núi:1 lon nếp nấu với 4 hạt bạch quả (bạchquả đập bỏ vỏ, lấy hột). Ăn xôi này sẽ thấyấm, không bị nhức xương. Ngoài ra, giã tiêu sọcho dập để ở gan bàn chân rồi mang vớ vàocũng có tác dụng chống lạnh.
 55. 55. 54 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a36– Tekka - Thức Ăn Bổ Dưỡng:2 kg ngưu báng (36) + 2 kg củ sen + 3 kgcà rốt + 1 kg củ cải trắng + 2 kg tương miso+ 2 lít dầu mè + 300 gram gừng.Những củ trên để nguyên vỏ, rửa sạch,ngâm nước muối 10 phút, Vớt ra để cho ráo,cắt mỏng mỗi thứ riêng từng nhóm, xay sinhtố cho nhuyễn mỗi thứ. Sau đó, trộn chungcho vào chảo để lên bếp, nhớ để lửa nhỏ.Khuấy đều tay khoảng 6 tiếng đồng hồ chokhô hỗn hợp này. Sau khi hỗn hợp này khô,cho tương miso và dầu mè vào khuấy đều vàtan ra. Khi thấy vừa sôi lụp bụp thì tắt lửa.(Phải chú ý công đoạn này vì nếu không sẽ bịđắng). Đậy nắp nồi, sau khi thật nguội mớiđựng vào keo nhỏ ép cho thật chặt để dầu nổilên mặt khoảng 2 phân (2 cm) thì mới để lâuđược.Chú ý: Nếu muốn làm ít hơn thì cân lượngcũng phải theo tỉ lệ như trên. (Thí dụ; Nếulàm một nửa số lượng trên thì ta dùng 1 kgngưu báng + 1 kg củ sen + 1.5 kg cà rốt +36Ngưu báng: gobo root, burdock.
 56. 56. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 550.5 kg củ cải trắng + 1 kg tương miso + 1 lítdầu mè + 150 gram gừng).37– Cháo Bổ Dưỡng:½ lon gạo + 1 nắm đậu đỏ (đã nấu sôisơ, bỏ nước) + 30 hạt sen + 10 gram phổ tai+ 100 gram bí đỏ + một chút muối cho vừaăn. Nếu đi phân nhão thì bớt một nửa bí đỏ.Tất cả nấu thành cháo dùng thay sữa cho trẻem và người lớn tuổi. Ăn cháo này với Tekka(xem bài thuốc số 36 trang 54).38–Chữa Ung Thư:Uống nước lá trinh nữ hoàng cung chưngcách thủy và lá bồ công anh. Ăn cơm gạo lứtmuối mè theo số 7.Chưng Cách Thủy Lá Trinh Nữ Hoàng Cung:1 lá tươi trinh nữ hoàng cung không được cắtbằng dao hay kim loại, phải dùng tay xé lá đểvô chén sạch và không đổ nước vô chén. Đổnước vào nồi có nắp đậy bằng thủy tinh, rồi đểchén có lá trinh nữ hoàng cung vào nồi nước
 57. 57. 56 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w anày để chưng cách thủy. Cho lượng nước trongnồi vừa đủ để nước sôi không tràn vô chén.Chưng cách thủy sau khi nước sôi độ 5 phút làđược. Sau đó, tắt lửa, để yên 5 phút sau mớiđược mở nắp nồi.Chú ý: Mở nắp thủy tinh cho khéo để đừng bịđổ mất nước mồ hôi trên nắp nồi và nghiêngnắp nồi cho nước mồ hôi đọng trên nắp chảyvào chén có lá trinh nữ hoàng cung.Đậy nắp nồi lại và tiếp tục chưng cáchthủy lá này lần thứ hai, cũng chưng sau khinước sôi 5 phút là được. Tắt lửa, để yên 5phút sau mới được mở nắp nồi. Cũng như lầnđầu, mở nắp thủy tinh có đọng mồ hôi nướcvà nghiêng nắp cho nước mồ hôi chảy vàochén có lá trinh nữ hoàng cung. Tiếp tục bậtlửa lên để chưng chén lá này lần thứ ba, cũngchưng như 2 lần trước. Sau khi nước sôi độ 5phút thì tắt lửa và để yên 5 phút sau mới đượcmở nắp nồi. Nghiêng nắp cho nước mồ hôichảy vào chén có lá trinh nữ hoàng cung lầnthứ ba. Cho lá trinh nữ hoàng cung đã chưngcách thủy 3 lần vào một cái khăn nhỏ, rồi vắt
 58. 58. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 57lấy nước cốt lá này, được chừng 2 muỗng càphê. Uống nước cốt lá này sau bữa ăn chừng30 phút (bữa ăn nào cũng được), không đượcuống lúc bụng đói. Một ngày chỉ được uống 1lá trinh nữ hoàng cung chưng cách thủy nhưtrên, không được uống nhiều hơn 1 lá.Nấu Trà Bồ Công Anh: 5 gram lá Bồ CôngAnh nấu với 1 lít rưỡi nước, sắc lại còn 3 xị(0,75 lít) uống trong ngày.Mua trà Bồ Công Anh ở: 227/9 đường Nguyễn đình Chính, P.11,Q. Phú Nhuận.Điện thoại: 8.476.808 - 0982.281.232 192 đường Kinh Dương Vương, P. An Lạc,Q. Bình Tân.Điện thoại: 0937.540.61539– Xổ Chất Độc:1 củ cải trắng (tươi) 100 gram ép lấynước cốt (không cho thêm nước). Uống nướccốt này vào buổi sáng sớm, chưa ăn gì. Cách
 59. 59. 58 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w axổ này dùng cho người ăn mặn bắt đầu ăntheo phương pháp dưỡng sinh. (Người ănchay trường không cần xổ theo cách này).Uống nước cốt này trong vòng một tuần. Nếungười lớn tuổi chỉ uống 4 hay 5 ngày thôi.40– Tan Máu Bầm Trong Não Và Bị ĐộngKinh:Thuốc bắc: Hoàng Liên, Hoàng Cầm,Đại Hoàng, mỗi thứ 1 gram nấu với 3 chénnước, sắc lại còn 8 phân, để nguội, uống buổisáng. Nấu nước nhì, 2 chén nước còn 6 phân,để nguội, uống buổi chiều.41– Loét Bao Tử:- 1 muỗng canh dầu mè + ¼ muỗng cà phêbột Dentie hòa chung uống một lần trongkhoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.- 1 muỗng canh trà dây đổ vô bình thủy có 3xị nước sôi (0,75 lít) để cho ra trà uốngsuốt ngày.
 60. 60. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 59Buổi sáng ăn cháo gạo lứt với muối mè.Buổi trưa và chiều ăn cơm gạo lứt muối mètheo số 7.42– Cách Lọc Gan:Nếu Bị Bệnh Gan Siêu Vi B, C, hay Sơ Gan:Lấy 10 gram Phan Tả Diệp.Nếu Bị Khối U Gan:Lấy 12 gram Phan Tả Diệp.Nấu lá này với 3 chén nước, sắc còn 6phân, uống trước 6 giờ sáng.Đối Với Bệnh Gan Siêu Vi B, C, Hay Sơ Gan:Phải uống lá thuốc này liên tục trong 10 ngày.Đối Với Bệnh Ung Thư Gan: Phải uống láthuốc này liên tục cho đến khi đi phân vàngthì không uống lá thuốc này nữa, vì gan đãđược lọc sạch. Nếu thấy sức khỏe yếu thìngưng không dùng lá thuốc này nữa. Nếu sứckhỏe tốt thì uống tiếp để xổ cho đến khi điphân vàng thì ngưng.
 61. 61. 60 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aSau đó uống bột sắn dây (xem bài thuốcsố 5 trang 39), nước tăng cường sinh lực (xembài thuốc số 24 trang 48) và 1 con đông trùnghạ thảo.Uống nước tăng cường sinh lực sau 10ngày thì dừng, sau đó ăn số 7 và uống theo bàithuốc 12 (Sơ gan, viêm gan B,C trang 42) chođến khi hết bệnh.Nếu muốn kiểm tra xem gan đã tốt chưathì sau 4 tuần lễ kể từ ngày ăn số 7 và uốngbài thuốc 12 có thể đi xét nghiệm gan.43– Bướu Cổ:1 nắm lá bùm xụm (37) giã vắt lấy nửachén nước cốt, uống nước cốt này vào buổisáng sau khi ăn sáng. Còn xác lá xào với 1muỗng canh dấm, xào cho nóng, rồi bó xác lánày vô cổ, bó 2 tiếng. Một ngày bó 1 lần. Bótrong 10 ngày. Ngoài ra hơ nóng 1 trái đu đủnon bằng cườm chân, rồi lăn lên cổ, khi tráiđu đủ hết nóng thì hơ cho trái nóng lại rồi lăntiếp lên cổ. Lăn như vậy từ 7 đến 9 lần trong37Họ cườm rụng (Ehretiaceae), cây bùm xụm, hay cùm rụm, thân gỗ, láxanh bóng, được trồng làm cảnh.
 62. 62. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 61một đợt. Một ngày lăn 3 đợt. Lăn như vậytrong 2 tuần. Ăn gạo lứt mè theo số 7. Lấy 15lá trà để vào bình thủy 3 xị (0,75 lít) nước sôicho ra trà, uống cả ngày.44– Mắt Mờ - Mắt Cận Thị - Mắt Viễn Thị -Mắt Loạn Thị - Các Bệnh Về Mắt:6 gram phục linh + 3 gram bạch truật +4 gram quế + 2 gram cam thảo, tất cả nấu với3 chén nước sắc còn 8 phân. Nước thứ nhì,nấu với 2 chén nước sắc còn 6 phân. Uống liêntục 10 ngày, 10 thang thuốc này rồi ngưng.Nếu chưa hết bệnh thì nghỉ 10 ngày rồi uốnglại 10 ngày như vậy. Nấu cơm gạo lứt với 5 hạtgấc và ăn cơm gấc này với muối mè theo số 7.45– Dùng Nước Mơ Muối Lâu Năm Để NấuCanh Chua Rất Tốt:Không nên nêm canh với muối nữa vì mơđã mặn, không nên dùng me.
 63. 63. 62 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a46– Không Nghiền Mè Hoặc Chế Biến ThứcĂn Gần Người Bệnh:Vì sẽ bị hút âm vào thức ăn, làm giảmtác dụng tốt của thức ăn.47– Khi Đi Du Lịch (đang ăn dưỡng sinh):Nên đem cơm gạo lứt rang chế nước sôivào cho thành cơm, hoặc cháo để ăn với mènguyên hột, không trộn muối. Ăn cơm gạo lứtrang hay cháo gạo lứt rang phải kèm với mèđể không bị bón. Nếu không có cơm gạo lứtrang có thể ăn cơm trắng với rau chấm muối(nếu không có tương Tamari).48– Bài Thuốc Trị Suy Thận Mãn:3 muỗng canh đậu đỏ rang + 3 muỗngcanh gạo rang vàng + 100 gram đổ trọng + 5chỉ đương quy + 3 chỉ lão sơn sâm + 3 chỉthuộc địa, tất cả nấu với 3 lít nước sắc còn 1chén. Lấy 1 con đông trùng hạ thảo và 3 chỉcâu kỉ tử bỏ vào chén nước này rồi đem chưngcách thủy 45 phút. Sau đó chia chén thuốc ra
 64. 64. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 63làm 2 phần: sáng uống 1 phần, và sau 9 giờtối uống 1 phần.Trong giai đoạn dùng thuốc thì nên ăn số 7là tốt nhất.Chú ý: Với người đang lọc thận sau khi uốngthuốc này mà đi tiểu lại bình thường (nữkhông quá 3 lần và nam không quá 4 lầnmột ngày) thì giảm số lần lọc thận xuống còn1 lần 1 tuần. Sau 3 tuần, nếu đi tiểu bìnhthường thì ngưng lọc thận vì thận đã bìnhphục.49– Bài Thuốc Ung Bướu:Bán Chỉ Liên : 40gram + Bách Hoa Xà ThiệtThảo : 30gram + Hoàng Ngọc : 40gram + BồCông Anh : 10gram + Cam Thảo : 2 chỉNấu 2 lít còn ½ lít, uống suốt ngày.50– Bài Thuốc Nhức:Rễ Thược Dược : 2 chỉ + Tề Tân : 2 chỉ +Đại Hoàng : 1 chỉ + Phụ Tử : 1 chỉ
 65. 65. 64 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aNấu 3 chén còn 8 phân. Uống cữ sáng.51– Bài Thuốc Trị Mụn:Rễ Thược Dược : 2 chỉ + Phục Linh : 2 chỉ +Quế : 2 chỉ + Nhân Hạt Đào Long : 2 chỉ +Cam Thảo : 2 chỉ +Triết Bối Mẫu : 2 chỉNấu 3 chén còn 8 phân. Uống cữ sáng.
 66. 66. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 65CCÁÁCC MMÓÓNN ĂĂNN TTHHỰỰCC DDƯƯỠỠNNGGSau đây là vài món ăn nấu theo thựcdưỡng có thể dùng sau một thời gian ăn theoOhsawa số 7:Bánh nướng:Xắt nhỏ cà rốt, cải bắp (38), tỏi tây (39), hànhtây, xà-lách-xon. Trộn tất cả với nếp gạo lứt,hạt sen hấp chín và nêm thêm muối. Lấy bánhtráng mỏng cắt từng miếng nhỏ gói lại. Bỏ vàolò nướng bánh mà nướng.Bí đỏ bỏ lò:Cắt bí thành miếng to, rắc vào một ít muối vàbỏ vào lò nướng. Ăn với tương Tamari.38Cabbage39Leek.
 67. 67. 66 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aBí đỏ chiên:Bí đỏ xắt nhỏ, rửa sạch, đợi khi dầu ăn trongnồi sôi rồi bỏ bí vào. Sau đó để lửa nhỏ, chiêncho thật chín. Nêm muối cho vừa miệng ăn.Bí đỏ hầm:- ½ kg bí đỏ,- 1 nắm đậu đỏ (ngâm trước cho hút nước),- 1 củ hành tây.Đậu đỏ đun sôi, bỏ nước đầu đi rồi đun lại lầnthứ hai cho đến khi mềm.Cắt hành tây thành miếng nhỏ, đợi khi dầu ăntrong nồi sôi rồi bỏ hành vào trộn đều tay. Cắtbí, và đổ đậu đỏ vào nồi. Hầm cho đến khi bíđỏ mềm nêm thêm muối và tương Tamari chovừa miệng ăn.Bí đỏ kho:- ½ kg bí đỏ,- 1 nắm đậu đỏ (ngâm trước cho hút nước),- 1 nắm đậu phọng (ngâm trước cho hútnước),
 68. 68. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 67- 1 miếng phổ tai (loại rong biển để nấu sâmbổ lượng) rửa sạch và ngâm nước cho nởkhoảng 30 phút xong cắt thành sợi,- ¼ muỗng cà phê muối biển đã rang rồi.Đậu đỏ đun sôi, bỏ nước đầu đi rồi đun lại lầnthứ hai cho đến khi mềm.Đậu phọng đun sôi, bỏ nước đầu đi rồi đâmcho hơi nát.Để bếp lửa trung bình, cho một tép tỏi cả vỏkhử vào dầu ăn. Khi nào tỏi vàng hai bên thìlấy tỏi ra và đổ đậu phọng vào. Xào qua rồicho muối biển, bí đỏ, đậu đỏ, phổ tai vào nồi.Hầm cho đến khi bí đỏ và đậu phọng mềm thìlấy một thìa tương miso hòa tan với nước trộnđều và đổ vào nồi. Để lửa lớn cho đến khi sôibùng thì tắt bếp.Bơ mè (40):Dùng muối mè quết (41) kỹ cho ra dầu, đổthêm một ít nước sôi cho sền sệt. Ta sẽ có mộtmón thay cho bơ.40Tahini (sesame paste).41Giã cho nhỏ, mịn, quyện vào nhau.
 69. 69. 68 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCà rốt chiên mè:Cắt 2 củ cà rốt nhỏ như que diêm, rửa sạch,đợi khi dầu ăn trong nồi sôi rồi bỏ cà rốt vào.Sau đó để lửa nhỏ, chiên cho chín. Cho thêmmè hột đã rang sẵn và nêm thêm muối chovừa miệng ăn.Cà rốt, củ sen, cải radish xào:Cắt cà rốt, củ sen, cải radish thành miếngvuông, đợi khi dầu ăn trong nồi sôi rồi bỏ vàotrộn đều tay. Đổ thêm một ít nước và nấu chomềm. Trộn một ít bột hoàng tinh hòa trongnước cho món ăn đặc lại.Cháo dưỡng sinh:- ½ chén gạo lứt (vo gạo cho sạch bụi),- 1 nắm đậu đỏ (ngâm trước cho hút nước),- 20 cái hạt sen (trần qua nước sôi rồi để đó),- 1 miếng phổ tai (loại rong biển để nấu sâmbổ lượng) rửa sạch và ngâm nước cho nởkhoảng 30 phút xong cắt thành sợi,- ¼ muỗng cà phê muối biển đã rang rồi,
 70. 70. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 69- ¼ trái bí đỏ loại nhỏ.Đậu đỏ đun sôi, bỏ nước đầu đi rồi đun lại lầnthứ hai cho đến khi mềm.Lấy 4 chén nước cho vô nồi đun sôi. Sau đócho lần lượt là muối biển, đậu đỏ, phổ tai, hạtsen, bí đỏ. Đun cho đến khi sôi bùng lên thìlấy nồi ra khỏi bếp. Tắt bếp. Sau 15 phút bỏnồi lại trên bếp và đun sôi trở lại, sau đó vặnnhỏ lửa và đun cho đến khi hạt gạo lứt nở ravà mềm thì lấy ra ăn được.Dùng với nước tương Tamari và mè đã rangsẵn.Cháo kê:Dùng 2 muỗng dầu mè hay dầu olive chiênvàng một chén kê trong nồi. Đổ thêm 4 chénnước, cho ¼ muỗng muối, nấu cho sôi. Sauđó, vặn nhỏ lửa và nấu cho nhừ. Khi chín,múc ra chén và cho thêm vài cọng hành lá.Cháo kê, hành tây, cải:- 2 muỗng kê lớn,- 2 củ hành tây cắt dọc làm 5 lát mỏng và xéo,
 71. 71. 70 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a- 1 củ cải lớn cắt mỏng,- 1 muỗng dầu mè.Đun dầu cho nóng trong nồi rồi cho hành vàoxào cho vàng, thêm củ cải, xào độ 5 phút thìthêm 1 lít nước. Đợi tất cả sôi lên rồi thì chokê vào với một tí muối nêm cho vừa ăn. Đunnhỏ lửa cho tới khi kê chín.Cháo rau:- 1 củ cà rốt cắt mỏng độ nửa phân (0.50 cm),- 3 củ hành tây cắt làm 4,- 1 củ cải lớn cắt mỏng độ nửa phân (0.50cm),- Một ít xà-lách-xon,- 2 muỗng lớn bột gạo hay bột hoàng tinh,- 4 muỗng lớn dầu mè.Đun 2 muỗng lớn dầu trong một cái nồi chonóng rồi cho hành vào xào cho vàng, thêm củcải, cà rốt, xào độ 5 phút thì thêm 1 lít nước.Lấy một cái chảo cho 2 muỗng lớn dầu xào với2 muỗng lớn bột gạo lứt hay bột hoàng tinhcho chín, đổ thêm 1 ly nước sôi cho thành mộtthứ nước sền sệt (sauce). Sau đó đổ hết tất cảvào nồi trên với một tí muối nêm cho vừa ăn.
 72. 72. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 71Đợi tất cả sôi lên rồi thì đun nhỏ lửa cho tớikhi nhừ thì ăn được.Cơm chiên:Hành tây xắt nhỏ, rửa sạch, đợi khi dầu mètrong nồi sôi rồi bỏ hành tây vào chiên vàng.Xong đổ cơm gạo lứt vào, nêm muối cho vừamiệng ăn và đậy kín 5 phút. Thái hạt lựu 1 củcà rốt và vài lá cải, sau đó bỏ vào chảo chungvới 1 muỗng lớn dầu xào cho chín. Trộn tất cảvào nồi cơm và bỏ thêm mấy lá ngò trước khiăn.Cơm gạo lứt nấu với đậu đỏ và phổ tai:- 1 ½ chén gạo lứt (vo gạo cho sạch bụi),- 1 nắm đậu đỏ (ngâm trước cho hút nước),- 1 nắm phổ tai đã rửa sạch và ngâm khoảng30 phút cho nở,- ¼ muỗng cà phê muối biển đã rang rồi,- 3 chén nước.Đậu đỏ đun sôi, bỏ nước đầu đi rồi đun lại lầnthứ hai cho đến khi mềm.
 73. 73. 72 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aCho 3 chén nước vào nồi đun cho sôi; sau đócho muối rồi lần lượt gạo lứt, đậu đỏ, và phổtai. Đợi cho sôi bùng lên rồi lấy nồi ra khỏibếp. Tắt bếp. Sau 15 phút bỏ nồi lại trên bếpvà đun sôi trở lại, sau đó vặn nhỏ lửa đunkhoảng 1 tiếng 20 phút thì lấy ra. Ăn với mèrang và muối rang hay nước tương Tamari.Cơm hoặc xôi đậu đỏ:- 1 nắm đậu đỏ (ngâm trước cho hút nước).Đậu đỏ đun sôi, bỏ nước đầu đi rồi đun lại lầnthứ hai cho đến khi mềm.Nấu như cơm hay nếp gạo lứt nhưng trộnthêm đậu đỏ đã đun trước.Xà-lách-xon chiên:Xà-lách-xon xắt nhỏ, rửa sạch, đợi khi dầu ăntrong nồi sôi rồi bỏ xà-lách-xon vào. Sau đó đểlửa nhỏ, chiên cho thật chín. Nêm muối chovừa miệng ăn.
 74. 74. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 73Cuốn:Xắt nhỏ cà rốt, cải bắp, tỏi tây, hành. Trộn tấtcả và thêm đậu đỏ hấp chín, hạt sen hấp chín,nêm thêm muối và xào thật kỹ. Lấy bánh trángxắp dài xà-lách-xon, rau cần, rau bồ công anh,và thức xào nói trên. Cuốn tròn bánh tráng lạivà cắt từng khúc độ 3 phân (3 cm), bỏ vào dầurồi chiên sơ. Ăn với bơ mè hoặc tương Tamari.Đậu đỏ hầm:- 1 nắm đậu đỏ (ngâm trước cho hút nước).Đậu đỏ đun sôi, bỏ nước đầu đi rồi đun lại lầnthứ hai cho đến khi mềm rồi bỏ vào vào một ítmuối để ăn. Có thể nghiền nát để làm nướcchấm cho các món khác.Hành tây chiên:Cắt dọc thành lát 2 củ hành tây, rửa sạch, đợikhi dầu ăn trong nồi sôi rồi bỏ hành lát vàotrộn đều tay. Nêm muối và tương Tamari chovừa miệng ăn.
 75. 75. 74 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aHành tây và cà rốt chiên:Cắt dọc thành lát 2 củ hành tây, rửa sạch.Cắt 2 củ cà rốt nhỏ như que diêm, rửa sạch.Đợi khi dầu ăn trong nồi sôi rồi bỏ hành lát,cà rốt vào trộn đều tay. Nêm muối và tươngTamari cho vừa miệng ăn.Hành tây và củ sen chiên:Cắt dọc thành lát 2 củ hành tây, rửa sạch.Đợi khi dầu ăn trong nồi sôi rồi bỏ hành lát,củ sen vào trộn đều tay. Nêm muối và tươngTamari cho vừa miệng ăn.Ram (42):Xắt nhỏ cà rốt, cải bắp, tỏi tây, hành tây, xà-lách-xon. Trộn tất cả với hạt sen hấp chín,cơm gạo lứt và nêm thêm muối. Lấy bánhtráng mỏng cắt từng miếng nhỏ gói lại, chiêndầu cho dòn.42Rán, chiên.
 76. 76. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 75
 77. 77. S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w a | 77TTààii LLiiệệuu TThhaamm KKhhảảoo- CD giảng thuyết về dưỡng sinh của Tỳ KheoThích Tuệ Hải.- Practical Guide to Far-Eastern MacrobioticMedicine của George Ohsawa.- Acid & Alkaline của Herman Aihara.- The Macrobiotic Way của Michio Kushi,Stephen Blauer, Wendy Esko.- Zen và Dưỡng Sinh của Thái Khắc Lễ.Website của George Ohsawa Macrobiotic Foundationtại Chico, California, U.S.A.http://www.ohsawamacrobiotics.com/
 78. 78. 78 | S ổ T a y D ư ỡ n g S i n h O h s a w aĐịa chỉ chùa Long Hương:Muốn nghe thêm các bài giảng hay xem videoxin vào website:http://www.chualonghuongtthai.com.vn/Điện Thư: tykheo.thichtuehai@yahoo.comHay http://www.quy-nguyen.org/
 79. 79. ẤẤnn TTốốnngg vvàà KKíínnhh BBiiếếuuPPrriinntteedd ffoorr FFrreeee DDiissttrriibbuuttiioonn // NNoott FFoorr SSaalleeUUnniiccooddee vveerrssiioonn SSJJCC 33..11SSaann JJoossee,, CCaalliiffoorrnniiaa,, UU..SS..AA..NNoovveemmbbeerr 22001100

×