Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Showcasedag 2013 – Haleheltvalget – Norwegian

208 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Showcasedag 2013 – Haleheltvalget – Norwegian

 1. 1. Flyhale valgkampen 2012
 2. 2. 10-årsjubileet
 3. 3. HalehelteneNorwegians halehelter -utfordere i sin tid.
 4. 4. Vi arrangerer Norges første Haleheltvalg.Ideen:
 5. 5. Nominasjon og avstemning på nett
 6. 6. Spredningsaktiviteter
 7. 7. De døde våkner til valgValgkampen starter med et gerilja-stunt i Oslo, Bergen, Stavanger ogTrondheim.
 8. 8. Redaksjonell strategi• Bruker heltene for alt de er verdt -bakgrunnssjekk på alle kandidater.• Lokal forankring var avgjørende for etbredt mediegjennomslag i hele landet.• Fire nye regionale vinklinger basert påoppslutning, og kandidater og særtrekkved kampanjen i uken.• Totalt 27 pressemeldinger og 5 saker tilintranett gjennom kampanjeperioden.
 9. 9. Grasrot-bevegelsen• Vi kontaktet hundrevis avbedrifter og organisasjoner, og gadem muligheten til å nominere enhelt, sammen med verktøyene detrengte for å lage sin egennominasjonskampanje.• Ca 180 ulike miljøer blir kontaktet
 10. 10. Kontroversielle kandidater
 11. 11. En kamp mellom himmel og helvete
 12. 12. Spread the word like hellfire. We already got him to 5th in two days, so theres no reasonwe cant make this happen. You can vote through March 28th.Look to the skies, Norway. FUCK YOU.
 13. 13. Krigshelten
 14. 14. • Vi utviklet quiz-en ”Hvilken helt erdu?” som bidro til spredningen isosiale medier og var med på åbygge ut kampanjens elementer ilikhet med et ekte politisk valg.Spredning av engasjementet
 15. 15. Innspurten• Alle enkeltindivider, klubber ogforeninger som har væt aktive inomineringen av finalistenekontaktes, gratuleres ogmotiveres til siste innspurt.• Dette utgjorde ca 65 ulikemiljøer• Vi lanserer finalistene nasjonaltog regionalt, med bilder,bakgrunnsinfo og tallmateriellom oppslutningen.
 16. 16. Valgdagen
 17. 17. Også i lufta…• Alle som flyr med Norwegianunder valgfasen får mulighetentil å avgi sin stemme ombord.• Dette gjøres på nett medNorwegians WiFi-tilbud.
 18. 18. Evaluering
 19. 19. • 310.000 unike besøkende på halehelter.no• 250.000 stemmer ble avgitt.• Kampanjen genererte over 600 medieoppslag i Norge, nærmere 1000 inkludertblogger og internasjonale medier i løpet av 1 måned.• Titusenvis engasjerte seg i valget og kjempet for sin favoritt gjennom sosiale medier.• 70 prosent av de spurte i de aktuelle regionene husker kampanjen, og det var enmerkbar økning av merkevarepreferanse og ”top of mind” i regioneneEngasjement og effekt
 20. 20. • 4 av 10 som foretrekker SAS sier de ble stolt av Halehelt-kampanjen til Norwegian.• Over 50 prosent av SAS sine kunder sier at det er Norwegian som er flyselskapetsom virkelig representerer det norske folk.• Halehelt kom på 7.plass over Språkrådets liste over nyord i 2012Kvalitative resultater
 21. 21. • Kitchen – for et kjempespennende konsept å få jobbe videre med og et godtsamarbeid gjennom hele kampanjen.• Unfold – for de fine nettsidene.• JCP – for god hjelp til gjennomføringen av valgeventet• Norwegian – for å virkelig være den utfordreren dere sier dere er.Takk til:

×