Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[5] Jocelyn Weimar Verzoening Met Scheiding

1,002 views

Published on

Jocelyn Weimar is scheidingsmediatior die zich bovenal inzet voor het belang van de kinderen bij een scheiding. In haar presentatie vertelt zij hoe de Scheidingsnavigator, een instrument door haar en Francine ontwikkeld, kan helpen om het proces van een scheiding (met en zonder kinderen) soepeler, constructiever en minder conflictueus te laten verlopen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[5] Jocelyn Weimar Verzoening Met Scheiding

 1. 1. In 2006 startte Jocelyn Weimar deze actie. De belangen van kinderen in en na een (echt-) scheiding Een impressie van de actie in 2006:
 2. 2. 2006: waarom de actie? <ul><li>Ouders kunnen niet scheiden </li></ul><ul><li>Scheidingsmelding partners, maar ook kinderen. laat ouders dit samen doen </li></ul><ul><li>“ Doel” a ls ouders , niet als ex-en </li></ul><ul><li>Ouderschapsplan met wezenlijke vragen </li></ul><ul><li>Duidelijke, haalbare afspraken </li></ul><ul><li>Nazorg: 3 maanden </li></ul>
 3. 3. Eerst de kinderen dan de rechter <ul><li>Een oproep aan: vaders, moeders, alle oma’s, opa’s, buren, huisartsen, advocaten, therapeuten, leraren, kortom IEDEREEN. . </li></ul><ul><li>. . . Om . . . </li></ul><ul><li>Mee-scheidende kinderen niet te vergeten. </li></ul>
 4. 4. Trouwen is makkelijk... ...getrouwd blijven niet
 5. 5. Scheiden doet L-EI-DEN (?) Yes,
 6. 6. “ lijden” is: ruzie, stress en onzekerheid. Je mist connectie
 7. 7. Vragen als: “Red ik het in mijn eentje wel” ? bepalen je leven
 8. 8. En…. dan moet er van alles geregeld worden
 9. 9. En...wat gebeurt er met de kinderen? Wat gaat er in hun hoofdjes om? En. . . Mijn vriendjes? En. . . . mijn hond, mijn poes, mijn konijn?? Moet ik verhuizen ?
 10. 10. Waarom gaat pappa weg??? Of. . Waarom mamma? En wat gebeurt er met mij ???
 11. 11. Kinderen hebben RECHT op omgang met BEIDE ouders Kinderen hebben hun beide ouders nodig !!! Dus…… Vermijd loyaliteits-problematiek
 12. 12. Maak van vader geen “dwaze vader” Van moeder geen wanhopige moeder
 13. 13. Voorkom een Vechtscheiding
 14. 14. Dit was in het kort de actie in 2006. Nu in 2009 zijn de aandachtspunten herkenbaar in het verplichte ouderschapsplan. Natuurlijk niet voor iedere scheiding ideaal, maar voor kinderen wel een stap in de goede richting.
 15. 15. De ScheidingsNavigator Na de actie in 2006 “eerst de kinderen, dan de Rechter”, nu aandacht voor “respectvol scheiden”
 16. 16. De ScheidingsNavigator, een Wegwijzer door het gebied van (echt-)scheidingen
 17. 17. De ScheidingsNavigator Van scheiden doet l ij den naar …> “ l - ei - den ”, > bevrijding Door als partners respectvol uiteen te gaan, èn… gezamenlijk ouders te blijven, mèt een eigen verantwoordelijkheid voor ieders (eigen verdere) leven en ouderschap.
 18. 18. Met ook aandacht voor : - de scheidingsmelding, - de impact van de scheiding (ook de kinderen) - Ieders verantwoordelijkheid - en de toekomstige veranderingen De ScheidingsNavigator
 19. 20. De ScheidingsNavigator <ul><li>De Proceskaart : </li></ul><ul><li>Deze bestaat 5 fasen: </li></ul><ul><li>Verkenningsfase </li></ul><ul><li>Onderhandelingsfase </li></ul><ul><li>Definitieve afspraken </li></ul><ul><li>Afronding </li></ul><ul><li>Evaluatie & nazorg </li></ul>Zie poster
 20. 21. De ScheidingsNavigator En uit 4 processen: (verticale kolommen) 1. Juridisch proces; 2. Emotioneel proces; 3. Implementatie proces partners 4. implementatie proces kinderen
 21. 22. De toolkit ScheidingsNavigator bestaat uit o.a. CD-rom bestanden: kaarten, formulieren & checklists. Kaarten: vragen aan en uitspraken van kinderen/pubers Acceptatiekaarten: ouders & partners Actiekaarten: ouders & partners
 22. 23. De kinderkaarten vragen/uitspraken over praktische en emotionele zaken, zoals: - papa zoekt een huis dat ver weg ligt van mama. - Het is mijn schuld dat papa en mama zijn gaan scheiden. - Als ik liever was geweest, was papa nog steeds hier. De vraag is: Waar kunnen kinderen mee zitten? Wat zijn hun wensen èn zorgen?
 23. 24. De ScheidingsNavigator tienerkaarten : - Pa geeft ma de schuld van de scheiding - Ma zegt dat pa is weggegaan voor een nieuwe vrouw - Pa drinkt zo veel sinds mijn ouders uit elkaar zijn gegaan - Als ma werkt, moet ik altijd naar oma. saai! - Bij pa zit iedereen aan mijn spullen.
 24. 25. De ScheidingsNavigator Als mensen uit elkaar gaan, spelen emoties vaak een cruciale rol. Met behulp van de ACCEPTATIE-KAARTEN kan hierin meer inzicht worden verkregen.
 25. 26. Voorbeeld Partner acceptatiekaarten : 12. Wat voor positiefs kan de scheiding je opleveren ? <ul><li>Waar irriteerde je je aan bij je partner? </li></ul><ul><li>Over welke dingen waren jullie het nooit eens? </li></ul><ul><li>Hoeveel tijd had je voor jezelf? </li></ul><ul><li>Schets een beeld hoe jouw toekomst eruit kan zien. </li></ul><ul><li>Welke uitdagingen heb je voor je? </li></ul>
 26. 27. De ScheidingsNavigator Hartelijk dank voor uw aandacht.
 27. 28. De ScheidingsNavigator Mocht je geïnteresseerd zijn in een van onze workshops “ werken met de ScheidingsNavigator” of de toolkit zelf, neem even contact op met Francine of Jocelyn.
 28. 29. 2 vragen: 1: Wat gaat goed Oh ja, nog even dit. Draait niet alles om 2 vragen:
 29. 30. En… 2: Wat kan beter ?

×