Διοίκηση Έργων - Σύγχρονες τάσεις - ISO 21500:2012

1,058 views

Published on

Trends in Project Management - ISO 21500 (in Greek)

Published in: Business

Διοίκηση Έργων - Σύγχρονες τάσεις - ISO 21500:2012

 1. 1. Διοίκηση Έργων Σύγχρονες Τάσεις – ISO 21500:2012 Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, DS Grenoble INP, ΜΒΑ Project Manager IPMA Level C, Quality Systems Manager EOQ Επιστημονικός Συνεργάτης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Σύμβουλος Αριστείας Έργων και Οργανισμών Ηλιάνα Αδαμοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Project Management Associate IPMA Level D Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Εσπερίδα ΕΙΔΥΠ - ΕΕΔΕ ● Project Management ● Αθήνα ● Νοέμβριος 2013
 2. 2. Στόχοι της εισήγησης ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ • Μιλήσαμε την ίδια γλώσσα, αυτή του σύγχρονου Project Management • Περιτρέξαμε το πρότυπο ISO 21500 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ • Δόθηκε έναυσμα για περαιτέρω εμβάθυνση στο πρότυπο ΜΗ- ΣΤΟΧΟΙ • Δεν αναλύθηκε σε βάθος το πρότυπο
 3. 3. Να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα
 4. 4. Τι είναι έργο 1 ακολουθία μοναδικών διεργασιών 1 2 5 2 4 3 δραστηριότητες συντονισμένες ελεγχόμενες 3 ημερομηνίες εκκίνησης περάτωσης 5 δεσμεύσεις χρόνος κόστος πόροι 4 στόχοι ποιότητα
 5. 5. Αντικείμενα θεώρησης   Παραδοτέα    Χρονοδιάγραμμα Κόστος      Κόστος Παραδοτέα - Ποιότητα Χρονοδιάγραμμα Στόχοι Πόροι Εισροές Κίνδυνοι Οργάνωση Κουλτούρα Πλαίσιο
 6. 6. Διοίκηση Έργου και Έργο Διοίκηση του Έργου Φυσικό Αντικείμενο του Έργου
 7. 7. Το έργο ως κοινωνικό σύστημα • Κατασκευή των ορίων του έργου • Κατασκευή του πλαισίου το έργου • Μείωση της πολυπλοκότητας του έργου • Διαχείριση της δυναμικής του έργου Πλαίσιο Πλαίσιο Φάση προ του έργου Έργο Φάση μετά την ολοκλήρωση του έργου
 8. 8. Το έργο στο περιβάλλον έργων ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ QIA 0701 “Preliminary quest on project management standards and methods” Mr. T. Katsarelis ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
 9. 9. Οργανισμός προσανατολισμένος σε έργα Στρατηγική Διοίκηση με έργα Οργανισμός προσανατολισμένος σε έργα Δομή Προσωρινοί και μόνιμοι οργανισμοί Κουλτούρα Νέο διοικητικό υπόδειγμα
 10. 10. Οργανισμός προσανατολισμένος σε έργα Κατάργηση 3 κατεστημένων αντιλήψεων • Το μέλος της ομάδας έργου αποσπάται από το τμήμα του και παύει να είναι υπό την ευθύνη του Προϊσταμένου του, αλλά ενημερώνει μόνο την ομάδα έργου, για όσο χρόνο απασχολείται εκεί. • Η ομάδα έργου αποτελείται από όσα μέλη χρειάζεται μέσα από τον Οργανισμό ή από τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. • Ο project manager δεν είναι ούτε ο αρχαιότερος ούτε ο πιο ειδικός στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Μπορεί ακόμη και ο Προϊστάμενος του τμήματός του να είναι απλό μέλος της ομάδας έργου.
 11. 11. Δομή Οργανισμού προσανατολισμένου σε έργα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΟΜΑΔΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 1 ΕΡΓΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 3 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 2 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
 12. 12. Ομάδα έργου σε Οργανισμό προσανατολισμένο σε έργα Ομάδα Έργου Ανωτάτη Διοίκηση Project Managers Τμήματα Υποστήριξης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Ειδικοί Μηχανικοί Ειδικοί Μηχανικοί ΤΜΗΜΑ Α1 ΤΜΗΜΑ Α2 Έμπειροι Μηχανικοί Νεαροί Μηχανικοί Σχεδιαστές Έμπειροι Μηχανικοί Νεαροί Μηχανικοί Σχεδιαστές
 13. 13. Οργανισμός του έργου Ομάδα Κυρίου του Έργου Ομάδα Έργου
 14. 14. Διάγραμμα οργάνωσης του έργου Μέλος ομάδας έργου 4 Μέλος ομάδας έργου 3 Μέλος ομάδας έργου 5 Μέλος ομάδας έργου 1 Μέλος ομάδας έργου 2 Μέλος ομάδας έργου 6 Υπο-ομάδα 2 Υπο-ομάδα 1 Project team Project manager Project sponsor team
 15. 15. Ενδιαφερόμενα μέρη Τι είναι; Όλοι όσοι επηρεάζουν ή / και επηρεάζονται (ή θεωρούν ότι επηρεάζονται!) από την πορεία και τις δραστηριότητες του οργανισμού
 16. 16. Ενδιαφερόμενα μέρη Ποιοι είναι; ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ και ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ και ΘΕΣΜΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΕΣ και ΘΕΣΜΟΙ Εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α.Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 17. 17. Ενδιαφερόμενα μέρη έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ και ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ και ΘΕΣΜΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΕΣ και ΘΕΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 18. 18. Ενδιαφερόμενα μέρη Πώς κατατάσσονται; HIGH MANAGE CLOSELY MONITOR KEEP INFORMED Power KEEP SATISFIED (minimum effort) LOW Interest HIGH
 19. 19. Διαχείριση ενδιαφερομένων μερών έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ RELATIONSHIP   ? POSITIVE NEGATIVE NEUTRAL ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
 20. 20. Διακινδύνευση έργου ΑΠΕΙΛΕΣ αρνητικές επιπτώσεις ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙΣ πιθανά γεγονότα ή καταστάσεις που μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις σε κάποιο στόχο του έργου ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ θετικές επιπτώσεις ΘΕΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
 21. 21. Μητρώο διακινδύνευσης έργου πιθανότητα απειλές ευκαιρίες πολύ υψηλή Χ Μ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Μ Χ υψηλή Χ Μ Μ Υ Υ Υ Υ Μ Μ Χ μεσαία Χ Χ Μ Υ Υ Υ Υ Μ Χ Χ χαμηλή Χ Χ Μ Μ Υ Υ Μ Μ Χ Χ πολύ χαμηλή Χ Χ Χ Χ Μ Μ Χ Χ Χ Χ πολύ χαμηλή χαμηλή μεσαία υψηλή πολύ υψηλή πολύ υψηλή υψηλή μεσαία χαμηλή πολύ χαμηλή επίπτωση Υ = υψηλός κίνδυνος, χρήζει άμεσης αντίδρασης Μ = μέσος κίνδυνος, μπορεί να χρειάζεται αντίδραση Χ = χαμηλός κίνδυνος, απλή παρακολούθηση
 22. 22. Κριτήρια κατάταξης της διακινδύνευσης Χρώμα Προτεραιότητα ΠΡΑΣΙΝΟ Μικρή ΚΙΤΡΙΝΟ Μεσαία ΚΟΚΚΙΝΟ Υψηλή ΧΡΥΣΟ Υψηλή ΑΣΗΜΕΝΙΟ Μεσαία ΧΑΛΚΙΝΟ Μικρή Σημασία Αποδεκτό δεν απαιτούνται ενέργειες Μη Αποδεκτό εκτός εάν δεν υπάρχουν τρόποι μείωσης Μη Αποδεκτό πρέπει να μειωθεί κατά το δυνατόν Ενδιαφέρον πρέπει να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν Επιθυμητό αξιοποιήσιμο κατά περίπτωση Αδιάφορο δεν απαιτούνται ενέργειες
 23. 23. Τρόποι αντιμετώπισης της διακινδύνευσης AVOID REDUCE RISK ACCEPT TRANSFER
 24. 24. Διοίκηση Έργου και Έργο Διοίκηση του Έργου Φυσικό Αντικείμενο του Έργου
 25. 25. Work Breakdown Structure Chart
 26. 26. Να περιτρέξουμε τα σχετικά πρότυπα Guidelines for Quality Management in Projects Guidance on Project Management ISO 10006:2003 ISO 21500:2012
 27. 27. Από το ISO 10006:2003 Στο ISO 21500:2012
 28. 28. ISO 21500:2012 ISO 10006:2003 ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε ΕΡΓΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ του έργου ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PROJECT MANAGEMENT ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ για το PROJECT MANAGEMENT ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ για τον PROJECT MANAGER
 29. 29. Project Management Processes – IPMA A s s i g n m e n t Coordination Start Controlling Crisis Discontinuity Marketing Closedown A p p r o v a l
 30. 30. Process Groups – ISO 21500 Controlling Initiating Closing Planning Implementing
 31. 31. Subject Groups – ISO 21500
 32. 32. ISO 21500 Process & subject groups relation 1│2 Subject groups Integration Process groups Initiating Develop Project Charter Planning Develop Project Plans Identify •Define Scope •Create WBS •Define Activities Scope Time Direct Project Work Establish Project Team Controlling •Control Project Work •Control Changes Manage Stakeholders Stakeholder Stakeholders Resource Implementing •Estimate Resources •Define Project Organization •Sequence Activities •Estimate Activity Durations •Develop Schedule Control Scope Develop Project Team •Control Resources •Manage Project Team Control Schedule Closing •Close Project Phase or Project •Collect Lessons Learned
 33. 33. ISO 21500 Process & subject groups relation 2│2 Process groups Subject groups Initiating Planning Implementing Controlling Cost •Estimate Costs •Develop Budget Risk •Identify Risks •Assess Risks Treat Risks Control Risks Quality Plan Quality Perform Quality Assurance Perform Quality Control Procurement Plan Procurement Select Suppliers Administer Contracts Communication Plan Communications Distribute Information Manage Communication Control Costs Closing
 34. 34. Παραδείγματα συνδυασμού διεργασιών και θεματικών ενοτήτων στο ISO 21500
 35. 35. Να περιτρέξουμε τα σχετικά σχήματα Πιστοποίησης προσώπων στο Project Management
 36. 36. Προσωπική πιστοποίηση Project Management Institute Σύστημα Πιστοποίησης 3 Επιπέδων  PgMP│Program Management Professional   PMP│Project Management Professional CAPM│Certified Associate in Project Management  PMI-RMP│Risk Management Professional  PMI-SP│Scheduling Professional
 37. 37. Προσωπική πιστοποίηση International Project Management Association Σύστημα Πιστοποίησης 4 Επιπέδων
 38. 38. Τεχνικές ικανότητες κατά ΙΡΜΑ TECHNICAL COMPETENCES Project management success Time & project phases Interested parties Resources Project requirements & objectives Cost & finance Risk & opportunity Procurement & contract Quality Changes Project organisation Problem resolution Control & reports Information & documentation Communication Project structures Start-up Teamwork Scope & deliverables Close-out
 39. 39. Ικανότητες συμπεριφοράς κατά ΙΡΜΑ BEHAVIOURAL COMPETENCES Leadership Engagement & motivation Self-control Assertiveness Relaxation Openness Creativity Results orientation Efficiency Consultation Conflict & crisis Reliability Values appreciation Ethics
 40. 40. Ικανότητες πλαισίου κατά ΙΡΜΑ CONTEXTUAL COMPETENCES Project orientation Programme orientation Portfolio orientation Project, programme & portfolio implementation Permanent organisation Business Systems, products & technology Personnel management Health, security, safety & environment Finance Legal
 41. 41. Ομάδες και ομαδική εργασία Εκκίνηση Συγκρότηση Δόμηση Επιλογή μελών Κοινωνικό σύστημα: Στόχοι, Αξίες, Κανόνες Λειτουργία Ικανότητες: Τεχνικές, Συμπεριφοράς, Πλαισίου Διάλυση Κοινωνικό σύστημα: Απολογισμός, Ανάδραση, Μάθηση Πέρας
 42. 42. IPMA – Project Excellence Model PROJECT MANAGEMENT PROJECT RESOURCES PROCESSES PROJECT TARGET EMPLOYEES EMPLOYEE SATISFACTION SATISFACTION OF OTHER INVOLVED GROUPS TARGET ACHIEVEMENT CUSTOMER SATISFACTION LEADERSHIP
 43. 43. PRiSM™ standards integration UN ISO 26000 Global Compact ISO 14001 ISO 9001 ISO 21500 ISO 31000 GRI G4 ISO 50001 OHSAS 18001
 44. 44. Προσωπική πιστοποίηση Green Project Management Σύστημα Πιστοποίησης 3 Επιπέδων  GPM-m│Green Project Manager – Level m (Master)   GPM®│Green Project Manager GPM-b│Green Project Manager – Level b
 45. 45. Το λογότυπο – μήνυμα της εισήγησης Ικανοποίηση από την επίτευξη των στόχων

×