Brochure - Triangle at Work

428 views

Published on

Trots op onze nieuwe brochure!

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure - Triangle at Work

  1. 1. De  nieuwe  generatie  boeien  en  binden   .    Twee  vliegen  in  één  klap         Het Tigerprogramma Wat levert het u op?  Als  werkgever  in  het  MKB  wilt  u  dat  uw   Het  Tigerprogramma  is   Uw  starter  functioneert  versneld  startende  medewerkers  snel  op  een   intensief  en  afwisselend  en   zelfstandig.  Dit  vergroot  het  hoog  niveau  functioneren  en  geboeid   zorgt  ervoor  dat  uw   verantwoordelijkheidsgevoel  en  raken  door  uw  mooie  vak.  Natuurlijk   medewerker  snel  leert  hoe  hij   het  plezier  in  het  werk  voor  deze  houdt  u  ze  dan  het  liefst  zo  lang   het  beste  kan  werken.   medewerker.    mogelijk  binnen  uw  bedrijf,  want  hoe      meer  kennis  en  vaardigheden    ze   Naast  beter  ontwikkelde   Uw  bedrijf  wordt  een  hebben,  hoe  waardevoller  ze  voor  u   vaardigheden  levert  het   aantrekkelijke  werkgever  voor  worden.  Het  is  niet  voor  niets  dat   traject  ook  een  werknemer   starters  én  u  houdt  uw  starters   op  die  bewust  voor  uw  bedrijf   langer  vast.  U  onderscheidt  zich   kiest.  Dat  is  belangrijk,  want   door  duurzaam  personeelsbeleid  zijn  op  personeelsgebied.   het  jonge  talent  van  nu  wil   en  visie.     vooral  veel  leren  binnen  een    Met  het  Tigerprogramma  kunt  u  zich   bedrijf  waar  aandacht  is  voor  onderscheiden  in  de  slag  om  talent.  Het   ontwikkeling  en  afwisseling.  biedt  een    interessant  en  praktisch   Divers  recent  onderzoek  laten   én  ontwikkelt  in  één  moeite  trainingstraject  dat  jonge,  hoogopgeleide   zien  dat  de  gemiddelde   door  een  innovatief  project.  medewerkers  van  circa  22  tot  28  jaar  die   starter  dat  als  veel    maximaal  twee  jaar  werkervaring  hebben,   belangrijker  ervaart  dan  in  staat  stelt  versneld  zelfstandig  te   bijvoorbeeld  een  hoog  salaris  functioneren  in  het  begin  van  hun   of  een  leaseauto.    loopbaan.       WWW.TRIANGLEATWORK.N L
  2. 2.    PERSOONLIJKE  KRACHT  Zelfvertrouwen  en   Onze werkwijzeonafhankelijkheid  De  Tiger  brengt  zijn  eigen  voorstellen  of  mening  op  een  zelfverzekerde  manier  in,  ook  als  bekend  is  dat  anderen  hiervan  nog   Trainen van vaardighedenovertuigd  moeten  worden.     De Tiger leert het beste uit zichzelf te halen zodat hij optimaal functioneert met collegas  Stressbestendigheid   en voor klanten. Voor zijn persoonlijke groei krijgt hij inzicht in persoonlijke sterke enTijdsdruk  of  tegenslag  hebben  geen   zwakke kanten. Praktische tools leren de Tiger om kwaliteiten te laten groeien en aannegatieve  uitwerking  op  de   leerpunten te werken. Hij verbetert zijn communicatievaardigheden, waardoor hij meerprestaties  van  de  Tiger     met en van anderen gedaan krijgt. Verder leert hij overtuigend te presenteren waardoor   hij meer succesvolle initiatieven neemt. Hij leert hoe hij structuur aanbrengt in zijn werkFlexibel  gedrag  De  Tiger  kan  meegaan  in  de   zodat hij resultaatgericht handelt en hij krijgt zicht op zijn rol in de organisatie. Hetzienswijzen  van  anderen  en  eigen   Tigerprogramma helpt om alle kennis die aanwezig is door te ontwikkelen inplannen  en  ideeën  bijstellen.  Hij   vaardigheden om effectief samen te werken. Door kwalitatief hoogwaardig te handelen inweet  onder  drastisch  wijzigende   de praktijk bereikt de Tiger zijn eigen en daardoor de organisatiedoelen.omstandigheden  als  een  functiewijziging,  een  reorganisatie   Intervisie als extra instrument voor transfer van training naar praktijkbetrekkelijk  snel  weer  te  vinden.   Tigers komen tussen de trainingen door bij elkaar in intervisiebijeenkomsten om te   bespreken hoe ze het geleerde in de praktijk hebben gebracht en welke problemen ofVerantwoordelijk  gedrag   verbeteringen dit met zich meebrengt. Het doel is elkaars deskundigheid te vergroten enDe  Tiger  voelt  zich  verantwoordelijk   de kwaliteit van het werken te verbeteren door gezamenlijk oplossingen te bedenken. Devoor  de  kwaliteit  van  dienstverlening.  Hij  biedt  hulp  aan   eerste drie intervisiegesprekken vinden plaats onder begeleiding van de hoofdopleider.   Daarna voeren de Tigers de intervisiebijeenkomsten zelfstandig uit.niet  in  zijn  takenpakket.  Hij  heeft  geen  negen  tot  vijf  mentaliteit.   Inspirators  ZELFONTWIKKELINGSKRACHT   Triangle at Work beschikt over een netwerk van inspirators; topondernemers, adviseursDurf   uit allerlei sectoren die hun sporen verdiend hebben in de praktijk. De inspiratorsDe  Tiger  durft  iets  nieuws  te  doen   verzorgen het avondprogramma. Afwisselend staat een boeiende lezing, eenen  daarbij  fouten  te  maken.  Hij   casebehandeling of een workshop op het programma. Altijd is er de mogelijkheid omdurft  tegen  een  hoger  geplaatste   persoonlijk vragen aan de inspirator te stellen en zelfs om de man of vrouw later in tecollega  te  zeggen  dat  hij  het  niet  met  hem  eens  is  en  durft  iets  naar   zetten als klankbord of sparringpartner bij een kop koffie of een borrel. Dit hangt af vanvoren  te  brengen  als  hij  het  niet   het eigen initiatief, de Tigers krijgen de contactgegevens en goodwill van elke inspirator.zeker  weet.    Leervermogen  De  Tiger  werkt  zich  snel  in  nieuwe  materie  in  en  leert  van  eigen  ervaringen.    Visie  De  Tiger  weet  wat  de  visie  van  het  bedrijf  is  en  welke  doelen  moeten  worden  bereikt.  Hij  betrekt  dit  op   Bijzonder!zijn  eigen  handelen  en  weet  welke  wegen  moeten  worden  gevolgd.  Hij   Innovatieheeft  voor  zichzelf  een  duidelijk   De Tiger werkt gedurende de training aan innovatie voor uw organisatie. In overleg voertbeeld  van  wat  hij  in  het  bedrijf  wil  bereiken.   de Tiger zelfstandig een innovatief project uit dat de organisatie kwalitatief of zelfs qua   winstcijfers vooruit helpt. Op de laatste dag van de training presenteert hij het project aanPrestatiemotivatie   de ondernemer en aan alle andere Tigers. Hij bewijst hiermee dat hij verantwoordelijk,De  Tiger  stelt  hoge  eisen  aan  het   zelfstandig en innovatief kan functioneren. Aan het eind van deze proeve vaneigen  werk  en  legt  de  lat  hoog  voor   bekwaamheid ontvangt hij een Tiger-certificaat.zichzelf.     Woordenboek TIGERS: gepassioneerde afgestudeerden met de drive zichzelf steeds weer te verbeteren. Geen negen tot vijf types
  3. 3.      REALISATIEKRACHT   Het  Tigerprogramma    Probleemanalyse,  oplossings-­‐  en    resultaatgerichtheid     zijn   op   het   vergroten   van   communicatiekracht,   realisatiekracht,  De  Tiger  weet  de  kern  van  het   persoonlijke   kracht   en   zelfontwikkelingskracht.   Het   stelt  probleem  te  herkennen  en  aan  te  pakken.  Hij  is  onderneemt  actie   medewerkers   in   staat   zelf   regie   te   voeren   over   hun   werk   en   hun  richting  de  oplossing  als  een   werkomgeving.    probleem  zich  voordoet.  Hij  kijkt  hierbij  naar  de  grote  lijnen.  Hij  richt  zich  krachtig  op  het  behalen  van  eindresultaten  en  duikt  niet  weg  in  details  of  processen.  Hij  maakt  af  waar  hij  aan  begint.     Modules  Zelfstandigheid   Persoonlijke ontwikkeling enDe  Tiger  is  in  staat  zelf  zijn   zelfmanagement Communicatievaardighedenproblemen  op  te  lossen..  Hij  pakt   In deze module wordt gekeken wat Alles vaardigheden die te maken hebbenlastige  situaties  gewoon  aan  en  je   iemands kernkwaliteiten zijn. Tevens met communicatie worden behandeld.kan  dingen  aan  hem  overlaten.   wordt bekeken welk project de Tiger op Van effectief luisteren, vragen stellen en  Plannen  en  organiseren  en   kan pakken voor u als werkgever. Aan de doorvragen, tot feedback geven enaccuratesse   hand van dat project gaat hij aan de slag ontvangen. Ook non verbale communicatieDe  Tiger  mailt  en  belt  op  de   -activiteit, creativiteit en persoonlijke uitstraling komen aan bod.afgesproken  tijd  terug  en  bereid   en innovatie, assertiviteit en het Uw Tiger moet uiteraard ook leren hoe hijzich  goed  voor  op  vergaderingen  en   ontwikkelen van een visie. Deze module zaken voor elkaar krijgt. Onder andereoverleggen.  Hij  levert  werk  voor  anderen  op  een  gestructureerde   legt de basis voor de rest van het door te werken aan het project dat uwmanier  aan.  Hij  heeft  een   programma. De doelstelling van deze Tiger voor u doet, leert hij direct in deopgeruimd  bureau,  stelt  de  dingen   module is dat iemand zicht krijgt op zijn praktijk hoe hij draagvlak kan creëren enniet  uit  en  laat  zich  niet  gemakkelijk   eigen capaciteiten en leert dat hij zelf de hoe hij omgaat met weerstanden. Hij weetafleiden.  Hij  werkt  secuur  en  houdt   meeste invloed heeft op hoe hij zijn werk hoe hij moet onderhandelen enzich  aan  afspraken.  Hij  reageert  direct  corrigerend  als  iets  niet  goed   vormgeeft. Hij leert op verschillende beïnvloeden en hoe hij uiteindelijk zijnis  gegaan.     manieren te kijken naar zaken om verhaal overtuigend presenteert.   uiteindelijk zijn eigen visie te vormen enInitiatief   een plan van aanpak op te stellen.De  Tiger  begint  zelf  iets  te  zeggen,  iets  te  doen  en  wacht  niet  op  anderen.  Hij  bijt  het  spits  af.     Persoonlijke organisatie Ik en de organisatieOrganisatieloyaliteit   De Tiger leert hoe belangrijk het is In deze module leert de Tiger te kijken naarDe  Tiger  staat  achter  beslissingen   efficiënt te werken. Hij ervaart dat het het grotere geheel. Er wordt ingegaan opdie  voor  de  organisatie  nuttig  zijn,   stellen van doelen één van de organisatiestrategieën en organisatierollenzelfs  als  die  minder  populair  of  controversieel  zijn.  Hij  is  trots  op  het   noodzakelijk is om iets te bereiken. Hij waarbij hij leert hoe zijn rol in het geheel is.bedrijf  waar  hij  werkt.   leert resultaatgericht te werken en is zich Hij leert hoe hij goed kan samenwerken met er bewust van dat hij zijn tijd effectief nwichtig besteedt zonder zich te veel met details kan positioneren en profileren. Hij of processen bezig te houden. Hij leert ontwikkelt organisatiesensitiviteit en zal dit om goed voorbereid te zijn op betrekken op zijn eigen handelen en zijn bijvoorbeeld vergaderingen. Er wordt eigen doelstellingen binnen de organisatie. tevens aandacht besteedt aan het omgaan met stress en werkdruk. Duur  van  het  Tigerprogamma   De  totale  doorlooptijd  is  circa  9  maanden.  De  training  bestaat  uit  een  doelstellend  intakegesprek   met  de  Tiger  en  de  leidinggevende  en  acht  trainingsdagen  met  zes  tussentijdse   intervisiebijeenkomsten.  Oalverwege  en  na  afloop  vinden  driehoeksgesprekken  plaats  om  de   voortgang  en  de  resultaten  te  bespreken.  
  4. 4.    COMMUNICATIEKRACHT   Triangle  at  Work  Overtuigingskracht  De  Tiger  brengt  zijn  ideeën  stellig  en  met  zelfvertrouwen.  Hij  formuleert  goed  en  gebruikt  argumenten  waar  anderen   Triangle at Work heeft hart voor hetgevoelig  voor  zijn   bedrijfsleven en persoonlijke ontwikkeling.   Tijdens onze jarenlange ervaring op datEffectief  communiceren  en   snijvlak hebben wij geconstateerd dat het voorassertiviteit   veel net afgestudeerde hogeropgeleidenDe  Tiger  leert  duidelijk  en  to  the  point    te  zijn  in  gesprekken.  Als   moeilijk is volledig tot hun recht te komen bijluisteraar  blijf  je  geboeid.  Hij  laat   hun eerste werkgever. Zij beginnen volmerken  dat  hij  de  boodschap  goed   enthousiasme aan hun baan en blijven daarheeft  begrepen  en  beantwoordt   vaak op hetzelfde niveau acteren omdat er teinhoudelijke  vragen  afdoende.  Hij  is   weinig tijd en ruimte voor ontwikkeling is. Dat isgemakkelijk  te  volgen,  duidelijk  en  to  the  point.  Hij  durft  nee  te  zeggen   jammer, want deze groep jonge mensen heeftop  een  prettige  manier  en  geeft   enorme potentie voor werkgevers, mits zij opdaarbij  ook  aan  wat  wel  kan.  Hij   de juiste manier begeleid worden.schiet  niet  in  de  verdediging  als  hij  kritiek  krijgt.   Wij geloven dat het mogelijk is net afgestudeerden zoveel bagage mee te geven dat zij  Samenwerking  en  interpersoonlijke   succesvol zijn in hun werk en zich in een relatief korte termijn kunnen onderscheiden vansensitiviteit     uiteenlopendeDe  Tiger  werkt  uitstekend  samen   redenen moeilijk is om dit zelf vorm te geven.oog  voor  andermans  gevoelens  en   Hier willen wij graag een rol in spelen. Simpelweg omdat we het inspirerend vinden tekan  hier  goed  mee  omgaan.       werken met jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan en omdat we kansenSociabiliteit   zien bij onze collega-ondernemers die nu onbenut blijven.De  Tiger  legt  gemakkelijk  contact    Klantgerichtheid  (extern  en  intern)  De  Tiger  speelt  gemakkelijk  en  efficiënt  in  op  uitgesproken  en  niet  uitgesproken  vragen.  Hij  reageert  direct  op  klachten  zonder  defensief    gedrag  en  doet  er  alles  aan  om  een  klacht  op  te  lossen  en  wil  graag  iets   Wie zijn wij?voor  een  ander  doen.       Triangle at Work bestaat uit Huub Hiddema en Kim Hermans. Zij worden geadviseerdZelfkennis   door de Raad van Advies bestaande uit Huub Bosch (oud- algemeen directeur DarDe  Tiger  is  zich  bewust  van  zijn   Holding NV en diverse overige bestuursfuncties), Ronald Migo (algemeen directeursterke  en  zwakke  punten.  Hij  vraagt  actief  om  feedback  en  doet   Kamer van Koophandel Centraal Gelderland), Geert van den Broeck (inspirator) en Hansdaar  ook  wat  mee.     Couzy (oud-bevelhebber van de landstrijdkrachten). De trainingen worden onder andere verzorgd door Daniëlle Verbeeten en Mark Egging. Door ons uitgebreide netwerk van trainers en coaches kunnen wij direct schakelen om indien gewenst op-maat-dienstverlening te bieden. Wilt u meer weten? Bekijk de website of bel ons voor het maken van een afspraak! a d vi es Triangle  at  Work         T          026  442  55  40   Residence  Zijpendaal                   F          026  443  66  50                 Röellstraat  2           @        info@triangleatwork.nl   6814  JD  Arnhem         I            www.triangleatwork.nl  

×