Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệp

224 views

Published on

Trao đổi về đổi mới sáng tạo (ĐSMT)
Trao đổi về tinh thần khởi nghiệp
Hệ sinh thái ĐMST-Khởi nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ
Cố vấn bảo trợ (mentorship)
Ươm tạo và tăng tốc kinh doanh
Đầu tư “hạt giống”

Published in: Business
 • Be the first to comment

Xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệp

 1. 1. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI TÀI NĂNG TRẺ TRONG SÁNG TẠO – KHỞI NGHIỆP TRẦN TRÍ DŨNG TRAN@JEAUSTIN.COM HÀ NỘI, 30 THÁNG 8 NĂM 2016 Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng Trẻ Trung ương Đoàn
 2. 2. NỘI DUNG 1. Trao đổi về đổi mới sáng tạo (ĐSMT) 2. Trao đổi về tinh thần khởi nghiệp 3. Hệ sinh thái ĐMST-Khởi nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ o Cố vấn bảo trợ (mentorship) o Ươm tạo và tăng tốc kinh doanh o Đầu tư “hạt giống”
 3. 3. 1. TRAO ĐỔI VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
 4. 4. ĐMST = PHÁT MINH * THƯƠNG MẠI HÓA • Phát minh: Độc nhất Vô nhị  “Lời nguyền khởi nghiệp” • Thương mại hóa: • Sản phẩm mới hoặc cách làm mới • Bán được trên thị trường  Khách hàng, Doanh thu, Lợi nhuận • ĐMST: Phù hợp và Hữu dụng 1. Vấn đề của ai? 2. Tốt đến thế nào là tốt? 3. Có lợi nhuận không?
 5. 5. VOV.vn (28/05/2016): 500đ/kg muối tại Đức Phổ, Quảng Ngãi 100gram: 20.000 đ ĐMST Ở TRONG CUỘC SỐNG
 6. 6. ĐMST: QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG KỶ LUẬT Vuong, Q.H. and Napier, N.K. (2014). Making creativity: the value of multiple filters in the innovation process. International Journal of Transitions and Innovation Systems,3(4), pp.294– Tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ Gắn kết những điểm tốt nhất Thực thi quá trình kỷ luật lao động sáng tạo Mong muốn tạo khác biệt Thông tin Thành tựu ĐMST Dịch vụ Sản phẩm Quy trình
 7. 7. ĐMST MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI THỰC THI CÓ KỶ LUẬT  15 năm tham dự hội chợ tại Frankfurt: o Hội chợ lâu đời nhất với người mua và người bán tốt nhất thế giới o Dự hội chợ không phải để bán hàng o Kiên trì và kỷ luật để đạt mục tiêu  Quyết đoán nhưng không mạo hiểm: i. Đơn giản và hiệu quả ii. An toàn hai lần (cân nhắc thấu đáo, nghĩ dọc và nghĩ ngang) iii. Làm cho bằng được iv. Vui vẻ và cởi mở v. Chân tình và thực lòng
 8. 8. THÀNH TỰU ĐMST KHÔNG ĐẾN “TÌNH CỜ”
 9. 9. 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 Output Differentiation Trend-setting Innovator F-Resources Supports Multi-Filtering Mindsponge Implementation C-Readiness i2M Large Size i2M Small Size • Thành tựu ĐMST:  Thị trường Sự khác biệt  Xu thế • Doanh nghiệp có tổng tài sản trên 100 tỷ đồng  Xử lý, khai thác thông tin Chiến lược quản trị ĐMST • Doanh nghiệp có tổng tài sản dưới 100 tỷ đồng  Xử lý, khai thác thông tin  Năng lực “hấp thụ” nguồn lực hỗ trợ ĐMST: Đo lường được thì quản trị được Học được và rèn luyện được Quá trình kỷ luật Vuong, Q.H., Napier, N.K., Vu, K.H., Nguyen, M.C., & Tran, T.D. (2014). Measuring corporate innovation capacity: Experience and implications from i2Metrix implementation in Vietnam. ASEAN Journal of Management and Innovation, 1(1), pp. 1-17.
 10. 10. “LÕI KÉP”: ĐMST & KHỞI NGHIỆP Định hướng phát triển Nguồn lực Triển vọng Cộng Thất bại Tìm kiếm đặc lợi (rent-seeking) 8 29 37 ĐMST (Innovation) 0 10 10 Lừa đảo Tìm kiếm đặc lợi (rent-seeking) 181 19 200 ĐMST (Innovation) 5 4 9 194 62 256 Phương pháp kinh doanh: Tìm kiếm đặc lợi vs. Nỗ lực đổi mới sáng tạo Định hướng phát triển của doanh nghiệp: Tiếp cận, khái thác nguồn tài nguyên vs. Khai phá các triển vọng thị trường Mục tiêu của M&A: Thâu tóm tài sản, thương hiệu vs. Thâu tóm năng lực ĐMST và đội ngũ mong muốn theo đuổi các ý tưởng sáng tạo * Vuong, Q.H., Napier, N.K. & Samson, D.E. (2013). Innovation as determining factor of post-M&A performance: The case of Vietnam. International Journal of Business and Management, 8 (18). * Vuong, Q.H., Napier, N.K., Tran, T.D. & Nguyen, T.H.K. (2013). A Categorical Data Analysis on Financial Failures in Vietnam, 2007-2013. International Journal of Business and Management, 8(18)
 11. 11. 2. TRAO ĐỔI VỀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP
 12. 12. NGƯỜI KHỞI NGHIỆP... Khát vọng tạo giá trị Chấp nhận bất trắc Năng lực biến cơ hội thành hiện thực
 13. 13. NGƯỜI KHỞI NGHIỆP “NGỤY TRANG” oRất nhiều ý tưởng oVô vàn đề xuất oKhông muốn rủi ro oKhông muốn thực thi oCố gắng ở phía an toàn o Cần một cơ chế chọn lọc o Ước muốn của người khởi nghiệp “ngụy trang”: thoát đời khởi nghiệp o Lợi ích: chất xúc tác hiệu quả o Tác hại với xã hội:  Quan niệm sai về khởi nghiệp  Không còn nguồn lực cho những người khởi nghiệp chân chính
 14. 14. KẾ HOẠCH KINH DOANH o “Không có kế hoạch là lập kế hoạch cho thất bại” o Kế hoạch không phải danh sách những điều ước o Kế hoạch để thực thi o Cơ hội thử-sai miễn phí - Mục tiêu: - Huy động được nguồn lực - Yêu cầu: tính thuyết phục cao - Tư duy mạch lạc, sáng rõ - Thấu đáo và đầy đủ các góc cạnh của một hoạt động kinh doanh - Chuẩn bị tốt và đầy đủ thông tin
 15. 15. RỦI RO CAO = RỦI RO CAO o Rủi ro: Khác biệt giữa Kỳ vọng và Thực tế o Bất trắc: kết cục chưa biết trước Chấp nhật bất trắc và quản trị rủi ro o “Rủi ro lớn nhất là thái độ với rủi ro”
 16. 16. 4. Kiếm tiến từ sản phẩm ĐMST bằng cách nào? 5. Thiết kế và xây dựng sản phẩm ra sao? 6. Làm thế nào để mở rộng quy mô kinh doanh Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to A Successful Startup – by Bill Aulet (MIT), Willey 2013 1. Khách hàng là ai? 2. Làm gì để có khách hàng? 3. Khách hàng sẽ mua hàng như thế nào? KHỞI NGHIỆP LÀ QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG KỶ LUẬT
 17. 17. 3. HỆ SINH THÁI ĐMST-KHỞI NGHIỆP VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ oƯơm tạo và tăng tốc kinh doanh (Incubator & Accelerator) o Đầu tư thiên thần (Angel Investor) oCố vấn bảo trợ (Mentor)
 18. 18. KHỞI NGHIỆP BẰNG CÔNG VIỆC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP The New Yorker’s Cartoon  Hệ sinh thái mới hình thành  Tăng trưởng nhanh  Đầy đủ các thành phần  Tiếp nhận các ý tưởng mới  Hợp tác  Cần rất nhiều kiên nhẫn  Dịch vụ hỗ trơ:  Chương trình ươm tạo và tăng tốc kinh doanh  Dịch vụ cố vấn bảo trợ (mentorship)  Đầu tư thiên thần
 19. 19. ƯƠM TẠO VÀ TĂNG TỐC KINH DOANH  Ươm tạo: o Tập trung vào Ý tưởng & Sản phẩm mẫu o Thời gian: dài và (có thể) không hạn định  Tăng tốc: o Tập trung vào Thị trường & Mở rộng, Tăng trưởng o Thời hạn: 3 hoặc 6 tháng và hữu hạn với mục tiêu cụ thể  Dịch vụ: o Hạ tầng vật chất o Đào tạo, huấn luyện, cố vấn o Vốn đầu tư hạt giống o Kết nối kinh doanh và đầu tư
 20. 20. ĐẦU TƯ THIÊN THẦN o Đầu tư vốn cổ phần tới các mô hình kinh doanh có ĐMST và cơ hội tăng trưởng cao o Đang hình thành các mạng lưới nhà đầu tư thiên thần tại Việt Nam o Đầu tư thông minh:  Tiền + Cố vấn bảo trợ (mentorship)
 21. 21. Cố vấn bảo trợ (mentorship) là gì? Cố vấn bảo trợ Huấn luyện viên Giảng viên Tư vấn Cố vấn Mục tiêu Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và lãnh đạo Hướng dẫn giải quyết vấn đề cụ thể bằng cách cùng làm việc Giới thiệu cách giải quyết vấn đề cụ thể Giải quyết vấn đề cụ thể Cho lời khuyên về vấn đề cụ thể Quan hệ Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Thấp Tự nguyện Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Phạm vi công việc Thay đổi theo quá trình phát triển của hoạt động kinh doanh Mô tả công việc Mô tả công việc Mô tả công việc Do cố vấn đưa ra
 22. 22. CỐ VẤN BẢO TRỢ LÀ Quan hệ tự nguyện và dài hạn: 6 đến 12 tháng Cố vấn giúp người khởi nghiệp được bảo trợ phát triển năng lực giải quyết vấn đề và lãnh đạo Lợi ích cân bằng và hài hòa
 23. 23. Business Manager 35% Academic 11% Professional 24% Champion 8% Investor 11% Other 11% Mentor là ai? Knowledge 28% Connect to network 30% Help make decision 16% Help with… Push and Challenge 20% Lợi ích mentor đem lại
 24. 24. VÌ SAO NÊN TRỞ THÀNH CỐ VẤN BẢO TRỢ LỢI ÍCH • Phát triển năng lực cá nhân • Nuôi dưỡng và phát triển tinh thần khởi nghiệp • Tham gia vào cộng đồng các cố vấn bảo trợ CHI PHÍ • Thời gian • Thương hiệu cá nhân và vốn xã hội • Tự đặt ra thử thách cho bản thân
 25. 25. VÌ SAO LẠI KHÔNG MUỐN LÀM CỐ VẤN BẢO TRỢ  “Tôi không có thời gian”  2 tiếng * 12 tháng = 24 tiếng = 01 ngày/năm  “Tôi chỉ biết lĩnh vực chuyên môn của mình” Cố vấn bảo trợ không làm thay việc, không giải quyết vấn đề. Cố vấn bảo trợ có sự khôn ngoan và kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề.  “Tôi không thể chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của người được bảo trợ.” Hiển nhiên là không. Cố vấn bảo trợ giúp xây dựng năng lực lãnh đạo.

×