Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

i2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạo

744 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

i2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạo

 1. 1. i2Metrix KIỂM ĐẾM VÀ TƯ VẤN HOÀN THIỆN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI-SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP * * * © BSA & DHVP* * *
 2. 2. Vì sao ĐMST và Khởi nghiệp • Môi trường kinh doanh luôn bất trắc: – Tồn tại và thành công? -> Đổi mới Sáng tạo • Quy luật kinh tế: Lợi tức biên giảm dần – Khi nguồn lực đầu vào đạt tới một quy mô nhất định thì số sản phẩm đầu ra trên một đơn vị đầu vào sẽ giảm dần • Nguy cơ ngộ độc nguồn lực truyền thống (vốn, lao động, đất đai, tài nguyên, công nghệ) – Toàn cầu hóa và khủng hoảng kinh tế thế giới – “Càng làm càng nghèo” • Lõi kép tăng trưởng: khởi nghiệp-sáng tạo • Nguồn lực sáng tạo: – Cơ hội tạo khác biệt, bứt phá – Vô hình, trừu tượng, khó nắm bắt • Không gian khởi nghiệp: – Sản sinh các “hạt” sáng tạo – Giảm thiểu ma sát chuyển động sáng tạo Đại dương xanh có cá mập
 3. 3. i2Metrix: Độ đo năng lực ĐMST • Định lượng ĐMST qua các kích thước và chỉ tiêu: – Quá trình ĐMST: Học tập được và Quản trị được • Hình ảnh đa chiều năng lực ĐMST: – Trực quan – Thuận tiện so sánh: • Vượt/hụt so với tiềm năng • Mức cải thiện qua thời gian • Tương quan cạnh tranh • Tín hiệu phân bổ nguồn lực: – Doanh nghiệp – Thị trường – Nhà nước, Xã hội Mẫu 21 doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao
 4. 4. Nỗ lực đo lường năng lực ĐMST • Tổng thể nền kinh tế quốc gia, vùng: – Global Innovation Index: INSEAD-WIPO-Cornell (Việt Nam 2013: #76) – BCG: Việt Nam #73 • Doanh nghiệp: – Index of Corporate Innovation: The Conference Board of Canada – BothBrain: Bain & Company • i2Metrix: – Ra đời từ thực tiễn và hiểu biết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: • Hàng Việt Nam chất lượng cao: từ 1997 • Kết quả nghiên cứu khởi nghiệp và sáng tạo: từ 2009 – Các kích thước thiết kế trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học đã công bố quốc tế của nhóm nghiên cứu. • ĐMST trong đặc trưng văn hóa và môi trường kinh doanh Việt Nam • Hướng tới đánh giá toàn diện năng lực ĐMST tại doanh nghiệp – Sử dụng nhiều phương pháp phân tích dữ liệu: • Mạng nhện • Phân tích phân biệt và phân tổ thống kê • PCA • R-language • Categorical data
 5. 5. i2Metrix: 10 Kích thước xác định năng lực ĐMST • Output: Thành tựu/Lợi ích sinh ra từ đổi mới-sáng tạo • Innovator: Nguồn nhân lực sáng tạo • F-Resources: Nguồn lực tài chính/đầu tư cho hoạt động đổi mới- sáng tạo và quá trình “khởi nghiệp định hướng đổi mới” nội bộ. • Supports: Mức độ hỗ trợ mang tính chất tổ chức với đối với định hướng đổi mới-sáng tạo • Differentiation: Mức độ tạo ra sự chuyên biệt hóa và khác biệt trong cạnh tranh thị trường • Trend-setting: Tính thích ứng với xu hướng nhu cầu, tầm nhìn về chu kỳ sống của sản phẩm, sức ảnh hưởng xu hướng (khả năng tạo xu hướng mới cho thị trường) • Multi-filtering: Năng lực xử lý thông tin đa tầng tạo hiểu biết thấu đáo/sâu sắc để chuẩn bị cho quá trình đổi mới-sáng tạo • Mindsponge: Năng lực xây dựng lõi giá trị văn hóa thích ứng với thay đổi và định hướng đổi mới-sáng tạo • Implementation: Khả năng điều phối nhịp nhàng để một ý tưởng được quyết tâm đầu tư đến đích sản phẩm, đưa ra thị trường và cải tiến cho tới bán hàng (từ ý tưởng đến phân phối) • C-readiness: Năng lực quan sát, dự báo nguy cơ và đánh giá khả năng đáp ứng nguy cơ từ bên trong doanh nghiệp/tổ chức (như cắt lỗ, chuyển hướng, tái định dạng hoạt động)
 6. 6. i2Metrix: 5 nguồn đánh giá 1. Nhóm nghiên cứu i2Metrix 2. Doanh nghiệp tự đánh giá 3. Người tiêu dùng 4. Đại diện giới truyền thông 5. Chuyên gia CLB Phóng viên Kinh tế
 7. 7. i2Metrix 2014: Mẫu Khảo Sát • 19 hội viên CLB Doanh nghiệp Dẫn đầu (LBC/BSA) • 8 nhóm ngành  28.000 người lao động  35.000 tỷ đồng: doanh thu  24.000 tỷ đồng: tổng tài sản 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 Output Innovator F-Resources Supports Differentiation Trend-Setting Multi-Filtering Mindsponge Implementation C-Readiness Gia dụng Dược phẩm Thực phẩm
 8. 8. Nhận thức từ nhóm doanh nghiệp dẫn đầu • Thành công của doanh nghiệp: – Ra đời từ ĐMST – Tồn tại nhờ vận dụng ĐMST – Phát triển bền vững bằng động cơ sáng tạo-khởi nghiệp • ĐMST: công việc quan trọng, thách thức, cần bền bỉ RÈN LUYỆN QUẢN TRỊ HỌC TẬP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THỊNH VƯỢNG BỀN VỮNG i2METRIX
 9. 9. 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 Output Innovator F-Resources Supports Differentiation Trend-setting Multi-Filtering Mindsponge Implementation C-Readiness Độ đo i2Metrix nhóm 21 doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao • Trực tiếp: – Nguồn nhân lực cho ĐMST – Năng lực xử lý thông tin • Gián tiếp: – Nguồn lực tài chính – Hiệu quả hỗ trợ giữa các bộ phận – Khả năng điều phối nhịp nhàng – Cơ chế nạp-xả các giá trị văn hóa i2Metrix: quan điểm toàn diện, hợp lý và hài hòa trong hợp tác
 10. 10. i2Metrix: Công năng cho doanh nghiệp Phương châm: “Mọi thất bại trong phòng thí nghiệm dù đau đớn nhất vẫn êm ái hơn nhiều so với thất bại bé nhất ở thương trường”. i2Metrix: năng lực dự báo và điều chỉnh tương lai • Xây dựng quan điểm về việc kiến thiết hệ thống ĐMST toàn diện • Đánh giá cơ hội cải thiện. • Cải thiện-hoàn thiện-đột phá mới từ năng lực nội tại • Cấu tạo không tách rời của chiến lược • Tầm nhìn-sứ mệnh-văn hóa-mục tiêu-kế hoạch-biện pháp-hành động Kiến thiết & Xây dựng Đo đếm & so sánh Thử thách & phát triển ĐSMT: Sinh tồn nhưng Tự phát Cần thiết nhưng Bị động Thành công cần Bền bỉ
 11. 11. i2Metrix: Gợi ý và Đầu bài cụ thể 1. Nhận diện nhu cầu – Xác định cần ưu tiên tập trung nguồn lực và đẩy mạnh, cải thiện ở những nội dung nào 2. Tạokết nối – Đánh giá mức độ sẵn sàng hợp tác và năng lực tiếp nhận nguồn lực (tri thức, tài chính..) 3. Kiểm soát quá trình – Công cụ định lượng theo dõi tiến trình cải thiện năng lực ĐMST-cạnh tranh
 12. 12. Kiểm đếm và Hoàn thiện Năng lực Đổi mới Sáng tạo Chuyên gia i2Metrix phỏng vấn sâu lãnh đạo doanh nghiệp Độ đo i2Metrix toàn diện của doanh nghiệp Báo cáo đánh giá và gợi ý hoàn thiện năng lực ĐMST Khảo sát quá trình lao động ĐMST tại doanh nghiệp  Phân tích và tư vấn tại chỗ các vướng mắc Bộ chỉ tiêu định lượng các kích thước ĐMST Phân tích các đặc điểm năng lực ĐMST doanh nghiệp Thứ tự ưu tiên giải pháp tác động hoàn thiện năng lực ĐMST doanh nghiệp Hiệu ứng truyền thông
 13. 13. Lợi ích với doanh nghiệp • Hiểu rõ hiện trạng năng lực ĐMST-cạnh tranh của doanh nghiệp. – 10 kích thước của i2M cung cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp hình ảnh trực quan về năng lực ĐMST-cạnh tranh – Từng vấn đề cụ thể của quá trình ĐMST trong doanh nghiệp sẽ được rà soát qua các câu hỏi chi tiết trong mỗi chỉ tiêu. – Phân tích tình huống của doanh nghiệp qua trao đổi với các chuyên gia i2M trong quá trình phỏng vấn giúp doanh nghiệp nhận diện rõ những nhu cầu hoàn thiện năng lực ĐMST-cạnh tranh và có được gợi ý về giải pháp. • Có định hướng phân bổ nguồn lực, giải pháp để cải thiện, tăng cường sức cạnh tranh: – Các tiêu chí định lượng cung cấp đầu vào để lãnh đạo doanh nghiệp cân nhắc và đối chiếu mức độ hợp lý trong phân bổ nguồn lực hiện tại, điều chỉnh kế hoạch trong tương lai với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh, và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ. • Có tiêu chí cụ thể để xác định vị thế của doanh nghiệp trong ngành và trên thị trường; • Tạora câu chuyện truyền thông chủ động tới người tiêu dùng và thị trường về nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, cải thiện sức cạnh tranh. • Vận dụng bộ câu hỏi và cách tiếp cận i2M để tự rà soát và xử lý các vấn đề phát trình trong quá trình ĐMST tại doanh nghiệp.
 14. 14. Sản phẩm • Báo cáo Tổng quan Năng lực ĐMST của Nhóm doanh nghiệp • Báo cáo Đánh giá Năng lực ĐMST của Doanh nghiệp khảo sát gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung sau: – Độ đo i2Metrix tổng thể của doanh nghiệp: so sánh với mẫu doanh nghiệp HVNCLC và mẫu 19 thành viên CLB DN Dẫn đầu; so sánh với mẫu các doanh nghiệp cùng ngành (nếu có). – Phân tích và đánh giá cụ thể 10 kích thước ĐMST của doanh nghiệp – Đánh giá chung năng lực ĐMST của doanh nghiệp: • Tương quan với mẫu khảo sát i2Metrix, • Mức độ cân đối và hợp lý giữa các nhóm kích thước • Vấn đề và yếu tố đáng chú ý trong quản trị ĐMST tại doanh nghiệp, • Đánh giá từ góc độ quản trị chiến lược về năng lực ĐMST của doanh nghiệp, và • Đánh giá tính sẵn sàng, khả năng cải thiện năng lực ĐMST của doanh nghiệp. • Gợi ý giải pháp hoàn thiện năng lực ĐMST cho doanh nghiệp • Câu chuyện ĐMST của doanh nghiệp giới thiệu tới truyền thông
 15. 15. Thông tin đầu vào chính sách Công sức Tiền của Trí tuệ Thị trường SWOT Chiến lược Nhận thức/chương trình/hành động Quy luật của kinh tế thị trườngChính sách
 16. 16. Công chúng & Truyềnthông i2Metrix Văn hóa Bình luận đánh giá đúng mực có văn hóa. Biết chấp nhận có thất bại để có thành công! Hiểu biết Hiểu biết về các kích thước, chiều sâu của ĐMST trong DN. Cái giá phải trả để có thành công! Thách thức Vai trò/thách thức của DN với sự thịnh vượng lâu dài của đất nước! Trách nhiệm Trách nhiệm với XH không phải của riêng DN
 17. 17. Liên hệ TạiHà Nội: • 3/161 Thịnh Quang, Đống Đa • 04-3773 8653 • Trần Trí Dũng; tran@dhvp-research.com TạiTp. Hồ Chí Minh: • 72/5F Trần Quốc Toản, P.8, Q.3 • 08-3820 2797 • Nguyễn Phạm Hà Minh; minhnguyen.bsa@gmail.com
 18. 18. Giáo sư Nancy K. Napier: Giám đốc Trung tâm Đổi mới và Sáng tạo, Trường Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Boise State (Idaho, Hoa Kỳ) Cố vấn học thuật của i2Metrix “i2Metrix sẽ rất hữu ích không chỉ riêng cho Việt Nam. Đây là một phương thức đo lường năng lực đổi mới và sáng tạo có cách tiếp cận khách quan để đánh giá “lợi ích” từ nỗ lực thực thi công việc một cách khác biệt. i2Metrix cũng giúp xác định đầu tư vào đâu để đổi mới-sáng tạo mang lại giá trị tốt nhất.” Giáo sư Dolly Samson Phó Chủ tịch Stamford International University (Bangkok, Thái Lan) Cố vấn học thuật của i2Metrix “Cộng đồng Kinh tế ASEAN ra đời vào 2015 mang đến thị trường cạnh tranh mới, thúc đẩy các tổ chức nỗ lực gia tăng năng lực đổi mới. 10 kích thước của i2Metrix cung cấp những chỉ dẫn cụ thể và định lượng cho các nhà quản trị đang tìm kiếm cơ hội tiến vào thị trường mới và tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp mình thông qua các dự án đổi mới và sáng tạo. Thái Lan đang nỗ lực xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế với động lực sáng tạo. Theo đó, những gợi ý của i2Metrix sẽ được đặc biệt chào đón.”
 19. 19. Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang: Với tư cách lãnh đạo chính quyền địa phương là Ủy ban nhân dân, tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các DN An Giang tham gia hoạt động ĐMST. Tôi hy vọng rằng, qua bộ công cụ i2Metrix, và những kinh nghiệm, bài học của các DN đã trao đổi trong cuộc hội thảo, những DN địa phương ở An Giang sẽ có thêm những nhận thức đầy đủ, thiết thực hơn về vấn đề ĐMST trong DN để góp phần ổn định và phát triển kinh tế địa phương TS. Vương Quân Hoàng, Tác giả i2Metrix: Năng lực sáng tạo là cách duy nhất chống được ngộ độc nguồn lực. Vì thế phải hiểu đúng hơn về nó để có thể thực hành đúng được. Chừng nào năng lực sáng tạo chưa phải là một giá trị và trách nhiệm cộng đồng đeo đuổi, việc phát triển xã hội sẽ còn khó khăn.
 20. 20. Ông Nguyễn Bá Lâm,Giám đốc R&D, Công ty cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân: “Lãnh đạo Duy Tân thường nghĩ, mình cứ lặng lẽ làm chứ không thích quảng bá ồn ào. Bảng câu hỏi i2Metrix thì dài, khá phức tạp nên chúng tôi rất đắn đo. Nhưng cuối cùng chúng tôi chấp nhận tham gia vì muốn biết được ý kiến nhận xét nhiều chiều về hoạt động Đổi mới sáng tạo của công ty mình. Vì tuy mình cố gắng hết sức nhưng vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng, vậy thì còn khiếm khuyết chỗ nào, điểm nào cần bổ sung, tập trung hơn? Muốn được nghe thì phải chia sẻ, rất mong các ý kiến khác góp cho Duy Tân tiến bộ” Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Vissan: Theo tôi, việc nhìn nhận bộ tiêu chí này cũng tùy theo góc độ của từng DN. Nếu DN có chuẩn bị sẵn sàng và có tổ chức tốt cho đổi mới sáng tạo, nó là một thông lệ bình thường để phát triển. Song trong thực tế, nhiều DNVVN chưa có chương trình đổi mới sáng tạo cho riêng mình sẽ cảm thấy hơi quá sức với bộ chỉ số này. Nhưng khi quá sức chúng ta mới có tầm với, mới có thể tăng “chiều cao” của mình còn nếu chỉ ngang tầm sẽ khó có động lực cho sự phát triển. Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng giám đốc Saigon Food: Cuộc khảo sát cho chúng tôi cái nhìn toàn diện hơn về “sức khỏe” của doanh nghiệp, biết được mình còn thiếu và yếu thứ gì. Thông qua chương trình như thế này, chúng tôi cũng thật sự kỳ vọng sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Nhà nước, từ các đơn vị nghiên cứu, các viện, trường đại học để doanh nghiệp thật sự có động lực hơn nữa trong đổi mới và sản xuất.
 21. 21. Ông Nguyễn Thể Hà, Công ty Cơ khí Nông nghiệp Bùi Văn Ngọ: Trước đây, gần như một mình chúng tôi cứ tự mình làm mà không có ai đồng hành. Thông qua dự án đổi mới này, chúng tôi thật sự kỳ vọng sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc gia cho nông nghiệp, tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt. Đồng thời, đổi mới sáng tạo không chỉ đổi mới máy móc mà cũng cần đổi mới tư duy của người nông dân, đổi mới phương thức sản xuất cho họ, tổ chức lại hình thức. Ông Kao Siêu Lực, DNTN Bánh kẹo Á Châu Tổng giám đốc DN tư nhân bánh kẹo Á Châu ABC: Tôi luôn tâm niệm rằng muốn cạnh tranh, mình phải vươn lên đi đầu, chứ đừng chạy theo người ta về công nghệ, thiết bị. Những máy móc sản xuất bánh kẹo của chính xưởng cơ khí – điện của chúng tôi làm ra hiện nay đã xuất sang nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không đo được hết các chỉ số về năng lực ĐMST, vì thế việc đo lường bằng bộ chỉ số i2Metrix giúp chúng tôi tự hệ thống và đánh giá về chính hoạt động ĐMST của mình và thực sự nó rất cần kíp cho DN.”
 22. 22. Kết quả nghiên cứu đã công bố Vuong, Q.H., Napier, N.K., Vu, K.H., Nguyen, M.C., & Tran, T.D. (2014). Measuring corporate innovation capacity: Experience and implications from i2Metrix implementation in Vietnam. ASEAN Journal of Management and Innovation, Vol 1, No 1, pp. 1-17. Vuong, Q.H. & Napier, N.K. (2014). Resource curse or destructive creation in transition: Evidence from Vietnam’s Corporate Sector. Management Research Review, 37(7). Vuong, Q.H. & Napier, N.K. (2013). Acculturation and Global Mindsponge. Working Papers CEB 13-053, ULB -- Universite Libre de Bruxelles. Vuong, Q.H., Napier, N.K. & Samson, D.E. (2013). Innovation as determining factor of post-M&A performance: The case of Vietnam. International Journal of Business and Management, 8 (18). Vuong, Q.H., Napier, N.K. & Tran, T.D. (2013). A Categorical Data Analysis on Relationships between Culture, Creativity and Business Stage: The Case of Vietnam. International Journal of Transitions and Innovation Systems, 3(1): 4-24. Vuong, Q.H., Napier, N.K., Tran, T.D. & Nguyen, T.H.K. (2013). A Categorical Data Analysis on Financial Failures in Vietnam, 2007-2013. International Journal of Business and Management, 8(18) Dang, L.N.V., Napier, N.K. & Vuong, Q.H. (2012). It Takes Two to Tango: Entrepreneurship and Creativity in Troubled Times – Vietnam 2012. Sociology Study, 2(9), 662-674. Napier, N.K. & Vuong, Q.H. (2012). Serendipity as strategic advantage, in T. Wilkinson (ed.) Strategic Management in the 21st Century. CT: Praeger/ABC-Clio. Vuong, Q.H. & Napier, N.K. (2012). Coffee Filters and Creativity: The Value of Multiple Filters in the Creative Process. Working Papers CEB 12- 036, ULB -- Universite Libre de Bruxelles. Vuong, Q.H., Dam, V.N., Van Houtte D. & Tran T.D. (2011). The entrepreneurial facets as precursor to Vietnam’s economic renovation in 1986. The IUP Journal of Entrepreneurship Development, 8(4). Vuong, Q.H. & Tran, T. D. (2009). The Cultural Dimensions of the Vietnamese Private Entrepreneurship. The IUP Journal of Entrepreneurship Development, Vol. VI, No. 3 & 4 (Sept. and Dec.).

×