Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 BaTp Cc Dhooge Ellen Goed

505 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

1 BaTp Cc Dhooge Ellen Goed

 1. 1. Behandeling van zieke kinderen Praktijkreeks gedragstherapie N. Van Broeck
 2. 2. Pijn en Angst
 3. 3. Inleiding <ul><li>Iedereen kent het beeld van een wild spartelend en huilend kleuter die niet op de behandeltafel wil blijven liggen e nauwelijks te onderzoeken is. Laat staan te prikken </li></ul><ul><li>Studies naar pijn en pijnhantering bij kinderen zijn van recente datum. </li></ul>
 4. 4. Indeling van pijn <ul><li>Er zijn 3 indelingen van pijn : </li></ul><ul><li>Pijnproblemen kunnen volgens verschillende dimensies ingedeeld worden </li></ul><ul><li>Pijnklachten kunnen ingedeeld worden naargelang het tijdsverloop </li></ul><ul><li>Een derde indeling betreft de bron van de pijn </li></ul>
 5. 5. Wetenschappelijk inzichten over de variabelen die pijn en angstervaringen bij kinderen beïnvloeden <ul><li>Bij pijnklachten van een bepaald kind is grondig klinische uitwerking door de arts noodzakelijk </li></ul><ul><li>De psycholoog moet op de hoogte zijn van de intensiteit en de aard van de weefselprikkeling geassocieerd met een aandoening of verwonding </li></ul><ul><li>Deze kennis helpt om het kind beter te coachen </li></ul>
 6. 6. Individuele verschillen <ul><li>Kinderen in verschillende fasen van de cognitieve ontwikkeling verschillen van elkaar in de wijze waarop zij pijn ervaren en hanteren </li></ul><ul><li>Men onderscheidt twee grote dimensies </li></ul><ul><li>1. Respressing : actief bezig zijn met het zoeken naar de oorzaak van stress </li></ul><ul><li>2. Sensitising : hen die zich afsluiten voor verdere informatie over de stress en of pijn </li></ul>
 7. 7. Verbale informatie <ul><li>Verbale informatie kan stressreducerend werken door het bevorderen van de voorspelbaarheid en de controleerbaarheid van de situatie. </li></ul><ul><li>Men kan het kind inlichten over de reden van een bepaalde ingreep of oorzaak va de pijn, aangepast aan de leeftijd </li></ul><ul><li>Men kan 3 soorten informatie geven </li></ul><ul><li>1.Procedurele informatie </li></ul><ul><li>2. Sensorische informatie </li></ul><ul><li>3.Nuttige hanteringsvaardigehden </li></ul>
 8. 8. Kinestetische methoden <ul><li>Bij zeer jonge preverbale kinderen, bij ernstige ontwikkelings achterstand en bij bewustzijndaling kunnen we 2 methoden hanteren </li></ul><ul><li>Patting : zachtjes en ritmisch op de rug kloppen </li></ul><ul><li>Rocking : wiegen op ritme dat ongeveer synchroon is met de ademhaling </li></ul>
 9. 9. Aandachtsafleiding of distractie <ul><li>Dit houdt in dat het kind iets doet om zijn aandacht van de pijn af te leiden, door deze te richten op een aspect uit de omgeving, op een deel van het lichaam of op een sensatie die geen verband houdt met de procedure van pijn </li></ul><ul><li>Men kan dit op vreschillende manieren doen, hiervan een voorbeeld </li></ul>
 10. 10. CliniClowns <ul><li>http://nl.youtube.com/watch?v=4uQu4CrOqU4&feature=related </li></ul>
 11. 11. Danku voor uw aandacht <ul><li>Gemaakt door: </li></ul><ul><li>Ellen D’ Hooge </li></ul><ul><li>1 BaTpCc </li></ul><ul><li>Katho- Ipsoc </li></ul>

×